a24.5Ya 17.6
b24.6-7Ya 21.28-30
d24.18Ya 21.17-28
e24.21Ya 23.6
f24.22Ya 23.26

Acts 24

Juda amɨn dakon kɨla amɨn da Pol gen pikon yɨpgwit

Gɨldat 5 kabɨ egɨ mudaŋek mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn Ananias gat, ae kɨla amɨn dɨ gat, ae Rom dakon gen teban nandak nandak amɨn kɨnda mani Tetulus kɨsi Sisaria pɨgɨwit. Pɨgɨ Pol ni gulusuŋ naŋ agɨt dakon geni gapman dakon mibɨltok amɨn madep iyɨwit. Gapman dakon mibɨltok amɨn madep Peliks da Pol yaŋ ɨban wɨŋakwan Tetulus da Pol gulusuŋ agɨt dakon mibɨlɨ yaŋ ɨmɨŋek Peliks yaŋ iyɨgɨt, “Kɨla amɨn madep Peliks, gak da nin paŋpulugaŋaki emarɨ mɨni yaworɨsi ekwamaŋ. Gak nandak nandakgo tagɨsi do nin da mɨktɨmon kulabɨk tagɨsi aŋaki abɨsok tagɨsi ekwamaŋ. Uŋun do aŋek nin gak do but galaksi nandaŋek ya yaŋsi gayamaŋ. Mani gak bɨsap dubagɨ abɨdono egɨpneŋ uŋun tagɨ dɨma. Do nandaŋ yawok nimɨŋek genin pɨsɨpmɨsok on nandaŋ nibi do gayamaŋ.

a  “On amɨn yokwi morapmɨsi paŋalon aban komaŋ. On mɨktɨmon kokup kɨsi morapmon Juda amɨn dakon burɨ sugaŋban emat upbalapyo madepsi aŋ. Ae Juda amɨn nin nipmaŋ degek nandaŋ gadat ŋwakŋwarɨ kɨnda awit. Amɨn da uŋun kabɨ do Nasaret Amɨn yaŋ yoŋ. Uŋun amɨn kabɨ dakon mibɨltok amɨni oni akdak. b On amɨn da Telagɨ Yut Madep aŋupbal aban telagɨ dɨma tosak do pini aŋakwan abɨdagɨmaŋ. Do gak da gaga iyɨŋaki gen morap yaŋ ɨmamaŋ uŋun bamɨ yomaŋ yaŋ iyɨ yaŋakwan nandaki.”

Yaŋ yaŋakwan Juda amɨn kɨsi da Tetulus dakon gen joŋɨgek yaŋ yawit, “Gen morap yosok uŋun bamɨsi yosok.”

Pol da Peliks gen iyɨgɨt

10 Gapman dakon mibɨltok amɨn madep da Pol da gen yosak do kɨsit tɨlak aŋ ɨban Pol da yaŋ yagɨt, “Nak nandɨsat, bɨlak morapmɨ gak on amɨn kabɨ dakon gen kokwin kɨla agak amɨni egɨpgul. Do gen yaŋ nameŋ dakon kobogɨ gayɨk do tagɨsi nandɨsat. 11 Amɨn yoyɨki kaŋ yaŋ gayɨkdaŋ, nak Piŋkop gawak ɨm do aŋek Jerusalem kɨŋ altaŋek gɨldat 12 kabɨ egɨpgum. 12 Juda amɨn nandaŋakwa nak amɨn kɨnda gat gen emat Telagɨ Yut Madepmon dɨma agɨmak. Bo ae muwut muwut yutnikon bo kokup papmon amɨn paŋmuwugek upbalap ani do butni dɨma sugagɨm. 13 Abɨsok gen on yaŋ namaŋ dakon bamɨ kɨnda dɨma golɨkdaŋ. Uŋun top yoŋ. 14 Mani gen bamɨsi uŋun yaŋ. Nak babɨknin dakon Piŋkop gawak ɨmɨŋek Yesu Yolyol Kosit naŋ agɨsat. Juda amɨn da uŋun kosit do nandaŋ gadat ŋwakŋwarɨ kɨnda yaŋ yoŋ. Nak gen teban morap toŋ ae kombɨ amɨn da gen morap mandawit uŋun nandaŋ teban tosot. 15  c Piŋkop da amɨn kɨlegɨ ae yokwiyo kɨsi don kɨmoron baŋ paban pɨdokdaŋ uŋun do nandaŋ teban taŋek egɨsat. On amɨnyo kɨsi yaŋ gɨn nandaŋek ekwaŋ. 16 Yaŋ do aŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop da dabɨlon ae amɨn da dabɨlon butnokon gulusuŋno mɨni egɨpbeŋ do kɨlani tebaisi asat.

17 “Nak bɨlak dɨ kokup ŋwakŋwarɨkon egek don Jerusalem apgum. Juda amɨn notnoni yoni mɨni amɨn paŋpulugok do moneŋ paŋapgum, ae Piŋkop do mukwa sok do kɨsi apgum. 18  d Nak Telagɨ Yut Madepmon kɨk do aŋek mibɨltok kɨlektok dakon sɨlɨp yolek don kɨgɨm. Telagɨ Yut Madepmon kɨlɨ kɨlek tagɨm da egapbo nandawit. Nin amɨn kaloŋɨsok da upbalapmɨ mɨni egɨpgumaŋ. 19 Mani Juda amɨn dɨ Esia Provins da apgwit uŋun da nak abɨdawit. Uŋun amɨn kabɨ kɨsi pɨgɨmaŋ da abɨsok gak da ɨŋamon gen yaŋ namaŋ tam tagɨ. Mani dɨma pɨwit do Juda amɨn kabɨ on akgamaŋ da nak do gen dɨ yaŋ nam do nandaŋ kaŋ, abɨsok gak da ɨŋamon agek gen yaŋ namni kaŋ tagɨ. 20 On Juda amɨn kabɨ nak asɨdon gen kokwin amɨn kabɨni da ɨŋamon agapbo kɨlɨ nandawit. Do ni gulusuŋno naŋ kawit uŋun naŋsi gayɨni do yoyɨ. 21  e Nak gen kaloŋɨ kɨnda gɨn gen papmon da yaŋ yagɨm, ‘Piŋkop da amɨn kɨmakbi aeni paban pɨdokdaŋ uŋun nandaŋ teban tosot. Yaŋ nandɨsat do ji da nak gen pikon nepmaŋ.’ ”

22  f Peliks uŋun Yesu Yolyol Kosit uŋun dakon mibɨlɨ kɨlɨ nandaŋ mudagɨt. Do Pol gen uŋun yaŋ mudaŋakwan Juda amɨn jomjom ani do yoyɨŋek yagɨt, “Emat amɨn dakon mibɨltok amɨn Lisias da pɨŋakwan genji dakon yaŋ dagok don aŋ dabeŋ.” 23 Yaŋ yoyɨŋek emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn yaŋ iyɨgɨt, “Pol dam tebanon yɨpmaŋek tebai dɨma wamni. Ae notni da aŋpulugok do apba kaŋ, dɨma kɨrɨŋɨk yobi.”

Peliks da Pol dam tebanon yɨpban bɨlak bamorɨ egɨpgut

24 Gɨldat kabi dɨ egɨ mudaŋakwa Peliks gat mɨŋatni Drusila gat apgumal. Drusila uŋun Juda mɨŋat kɨnda. Peliks da Pol yaŋ ɨban obɨŋ Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨm dakon mibɨlɨ do iyɨŋakwan nandagɨt. 25 Pol uŋun aŋpak kɨlegɨ gat, ae amɨn iyɨ do kɨla aŋek aŋpak kalɨpmɨ pabɨŋ yopmaŋek egɨp egɨp dakon gen gat, ae Piŋkop da don gen pikon nipdɨsak uŋun do iyɨgɨt. Iyɨŋakwan Peliks da nandaŋ pasalek yagɨt, “Gak nipmaŋ dek kɨki. Don bɨkbɨkno kɨnda taŋban kaŋ opbi do gen yɨpbo opjak.” 26 Peliks uŋun Pol da moneŋ dɨ ɨban dam tebanon naŋ pulugaŋ yɨpban kɨsak uŋun do kɨsi nandagɨt. Yaŋ nandagɨt do bɨsap morapmɨ Pol yaŋ ɨban opban gen yagɨmal.

27 Don bɨlak bamorɨ egɨ mudaŋakwa Posius Pestus da Peliks dakon tamo abɨdagɨt. Aŋakwan Juda amɨn da Peliks do nandaba tagɨ asak yaŋ do Peliks da Pol dam tebanon sigɨn yɨpban egɨpgut.

Copyright information for `YUT