a26.5Pil 3.5-6
b26.6-7Ya 23.6; 28.20
c26.9Ya 8.3
d26.18Ais 42.16; Ep 2.2; Kol 1.13

Acts 26

Pol Agripa da ɨŋamon gen yagɨt

Agripa da Pol yaŋ iyɨgɨt, “Bɨkbɨk gabo gaga do gen ya.”

Iyɨŋban mɨrak yopni do Pol kɨsirɨ aŋenagek iyɨ kutnok do gen yaŋ yagɨt,
“Kɨla amɨn madep Agripa, gak Juda amɨn nin dakon aŋpak uŋun pakyaŋsi nandɨsal, ae pɨdok pɨdok mibɨlɨ nido amaŋ uŋun kɨsi nandaŋ mudosol. Do Juda amɨn da gen yaŋ namɨŋakwa nak naga aŋkutnok do gen kobogɨ gak da ɨŋamon yok do tagɨsi nandɨsat. Butgo yaworɨ taŋakwan yɨgek gen morap gayɨkdɨsat uŋun pakyaŋsi nandaki.

“Juda amɨn morap kɨsi da nak pakyaŋsi nandaŋ namaŋ. Nak monɨŋɨsogon mɨktɨmnokon yawi dɨwatno gat egapno nandaŋ namgwit. Ae uŋudon gɨn dɨma, don Jerusalem paŋkɨ egɨpgum bɨsapmon kɨsi nandaŋ namgwit. a Nak dakon mibɨlno uŋun da kɨlɨsi nandaŋ namgwit, do iyɨ gayɨk do nandaŋ kaŋ tagɨ gayɨni. Nak monjɨ bɨlagɨ egɨpgumon da wasaŋek Parisi amɨn kɨnda egɨpgum. Parisi amɨn dakon gen tebani uŋun morapmɨsi. Juda amɨn kabɨ dɨwarɨ dakon gen tebani yapmaŋek uŋun dakon jɨgɨsi. Gen teban morap uŋun guramɨkgɨm. b Gen pikon nepgwit dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ. Piŋkop da babɨknin do yo ak do yaŋ teban tagɨt uŋun asi altokdɨsak yaŋ nandaŋ teban tosot. Juda amɨn nin dakon amɨn kabɨ 12 uŋun kalbi ae gɨldarɨ Piŋkop gawak ɨmamaŋ. Yaŋ aŋek yo uŋun asi altokdɨsak yaŋ nandaŋ teban taŋek ekwamaŋ. Kɨla amɨn madep, nak kɨsi uŋun dogɨn nandaŋ teban taŋek egɨsat. On gen dogɨn Juda amɨn da gen pikon nepgwit. Amɨn dɨwarɨ ji nido Piŋkop da amɨn kɨmakbi arɨpmɨ dɨma paban pɨdokdaŋ yaŋ nandaŋ?

c  “Kalɨp nakyo kɨsi Yesu Nasaret amɨn dakon man abɨŋ yɨp do pi madepsi abeŋ yaŋsi nandagɨm. 10 Jerusalem kokup papmon pi yaŋsi agɨm. Mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ da yaŋ mudaŋ namɨŋakwa Yesu dakon telagɨ mɨŋat amɨn kabɨ morapmɨ dam tebanon yopgum. Ae si dapba kɨmotni do gen yaŋ aŋteban awiron nakyo kɨsi da si dapba kɨmotni do yagɨm. 11 Bɨsap morapmɨ Juda amɨn dakon muwut muwut yut tawiron agek uŋun amɨn Yesu manji ɨmni do pi madepsi agɨm. Nak butjap madepsi nandaŋ yomɨŋek yo yokwisi aŋ yobeŋ do kokup pap dubagɨkon kɨsi yol paŋkɨgɨm.

Pol da iyɨ Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgut do iyɨgɨt

(Yabekbi 9.3-19 ae 22.6-16)

12 “Bɨsap kɨndakon mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ da yaŋ mudaŋ naba Damaskus kɨgɨm. 13 Kɨla amɨn madep, nak yaŋsi gayɨsat, gɨldat binap 12 kilok da tɨlagon kosiron kɨŋapbo teŋteŋɨ madep kɨnda Kwen Kokup da pɨŋban kagɨm. Teŋteŋɨ uŋun tapmɨmɨ toŋsi teŋteŋagɨt. Gɨldat dakon teŋteŋɨ yapgut. Teŋteŋɨ uŋun nak ae amɨn agɨpgumaŋ ninon yamgut. 14 Aŋek teŋteŋaŋ niban nin kɨsi mɨktɨmon maŋpak mudagɨmaŋ. Maŋ pagek nandaŋapbo Ibru genon da gen kɨnda yaŋ nandagɨm, ‘Sol, gak nido nak aŋupbal ak do pi asal? Gak nak dakon galaktok yol do kurak taŋek gaga naŋ tepmɨ ɨmɨsal.’

15 “Yaŋ nayɨŋban yagɨm, ‘Amɨn Tagɨ gak namɨn?’

“Yaŋ yoko Amɨn Tagɨ da yagɨt, ‘Nak Yesu. Nak naŋ aŋupbal ak do pi asal.
16 Gak pɨdaŋ at. Gak nak dakon oman aki do aŋek manjɨŋ gep do altaŋ gamɨsat. Gak abɨsok yo pɨndakdal, ae yo don golɨko pɨndatgi uŋun dakon yaŋ teŋteŋok abi do manjɨŋ gepmaŋdat. 17 Nak da gak aŋkutnaŋapbo gaga dakon amɨn kabɨ ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da gak dɨma aŋupbal ani. Gak yabekgo Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon kɨŋ 18  d but dabɨlni pabɨ pɨsoni. Pabɨ pɨsaŋek pɨlɨn tuk manji ɨmɨŋek but tobɨl aŋek teŋteŋɨkon apni. Abɨŋek Sunduk dakon tapmɨmon da pulugaŋ kɨŋek Piŋkopmon apni. Aŋek nak nandaŋ gadaŋ namɨŋakwa dɨwarɨni wɨrɨrɨk yobo telagɨ mɨŋat amɨn kabɨnokon saŋbeni.’ ”

Pol Piŋkop dakon pi agɨt uŋun do iyɨgɨt

19 Pol saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Kɨla amɨn madep Agripa, nak Kwen Kokup dakon yo uŋun kaŋek geni dɨma kɨrɨŋɨkgɨm. 20 Damaskus da wasaŋek Jerusalem ae Judia mɨktɨm kɨsi, ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon agek Piŋkop dakon gen yoyɨŋ teŋteŋaŋek yaŋ yagɨm, ‘Ji but tobɨl aŋek Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmni. Yaŋ aŋek asi but tobɨl ayɨŋ yaŋ amɨn da dandani do aŋpak kɨlegɨsi ani.’ 21 Gen uŋun yaŋapbo Juda amɨn da Telagɨ Yut Madepmon abɨdaŋek nɨkba kɨmokgeŋ do pini awit. 22 Mani Piŋkop da aŋpulugaŋakwan egɨ aŋaŋ wɨgɨm da abɨsok egɨsat. Yaŋ agɨt do abɨsok ɨdon agek amɨn ɨsalɨ ae amɨn madep ji do gen on yaŋ teŋteŋosot. Gen on kalɨpsigwan kombɨ amɨn gat ae Moses gat da yo don altoni do yawit uŋun baŋgɨn yosot. 23  e Yaŋ yawit, ‘Kristo uŋun tepmɨ paŋek don kɨmoron da wasok wasok pɨdot pɨdot amɨn egɨpjak. Aŋek Israel amɨnon ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon kwan Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi dakon teŋteŋɨ do yaŋ teŋteŋosak.’ ”

Pol da Agripa but tobɨl asak do iyɨgɨt

24 Pol gen sigɨn yaŋakwan, Pestus da madepsi yaŋ tɨdaŋek yagɨt, “Pol gak but upbal al. Nandak nandak kalugɨ tɨmɨt do pi morapmɨsi abi uŋun da nandak nandakgo aŋupbal ak.”

25 Yaŋban Pol da yagɨt, “Kɨla amɨn madep Pestus, nak but upbal dɨma asat. Nandak nandakno tagɨsi taŋakwan gen bamɨ yosot. 26 Uŋun yo morap uŋun nomansi altaŋ mudawit, do kɨla amɨn madep Agripa da gen morap yosot uŋun kɨsi nandaŋ mudosok. Uŋun do aŋek pasol pasolɨ mɨni nomansi iyɨsat. 27 Kɨla amɨn madep Agripa, gak kombɨ amɨn dakon gen nandaŋ teban tosol yaŋ nandɨsat.”

28 Yaŋban Agripa da Pol yaŋ iyɨgɨt, “Bɨsap pɨsɨpmɨsok gen nayɨŋbɨ Kristo Dakon Amɨn kɨnda dagokeŋ yaŋ nandɨsal, ma?”

29 Yaŋban Pol da kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Bɨsap pɨsɨpmɨ bo dubagɨ egek but tobɨl ani uŋun da yo madep dɨma asak. Gak ae on amɨn kabɨ abɨsok nak dakon gen nandaŋ, ji kɨsi nak yombem gɨn ani do Piŋkop bɨsit iyɨsat. Mani on nap teban kɨsit jikon paŋteban ani do dɨma galak tosot.”

30 Pol yaŋ yaŋban kɨla amɨn madep, ae gapman dakon mibɨltok amɨn madep, ae Benaisi, ae amɨn dɨwarɨ amɨn madep gat yɨkgwit uŋun kɨsi pɨdaŋ akgwit. 31 Pɨdaŋ agek yut uŋun yɨpmaŋ degek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yawit, “On amɨn si kɨmotjak bo ae dam tebanon egɨpjak da arɨpmon gulusuŋ kɨnda dɨma agɨt.”

32 Yaŋ yaŋakwa Agripa da Pestus yaŋ iyɨgɨt, “On amɨn yɨpbɨ ɨsal tagɨ kɨgɨgɨ, mani iyɨ Sisa da geni nandɨsak do yagɨt, do Sisakon yɨpno kɨsak.”

Copyright information for `YUT