a9.1Ya 8.3
b9.15Ya 26.2,6; 27.24; Ro 1.5
c9.162Ko 11.23-28
d9.21Ya 8.3
e9.22Ya 18.28
f9.252Ko 11.32-33
g9.26Gal 1.17-19
h9.271Ko 9.1

Acts 9

Sol but tobɨl agɨt

(Yabekbi 22.4-16 ae 26.9-18)

a Uŋun bɨsapmon gɨn Sol da Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn sigɨn dapba kɨmotni do yaŋek mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨnon kɨgɨt. Kɨŋ Damaskus kokupmon Juda amɨn dakon muwut muwut yut dakon kɨla amɨn egɨpgwit uŋun do papia kɨnda mandaŋ ɨmjak do iyɨgɨt. Iyɨŋban papia kɨnda mandaŋ ɨmgut. Uŋun papiakon gen yaŋ tagɨt, “Sol da obɨŋ pɨndakban mɨŋat ae wɨli morap Yesu Yolyol Kosit naŋ yolek akwa kaŋ, uŋun da tagɨ tɨmɨk dam teban yutnon yop do Jerusalem paŋopjak.” Sol uŋun papia abɨdaŋek kɨŋ Damaskus kokup pap aŋkapmat agɨt. Aŋakwan tɨlagɨ yaŋsi Kwen Kokup dakon teŋteŋɨ kɨnda Sol aŋgwasɨŋek madepsi teŋteŋaŋ ɨmgut.

Aŋakwan Sol mɨktɨmon maŋ pagek nandaŋakwan gen kɨnda altaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Sol, Sol, nak aŋupbal ak do pi nido asal?”

Yaŋ iyɨŋban Sol da yagɨt, “Amɨn Tagɨ gak namɨn?”

Yaŋ iyɨŋban yagɨt, “Nak Yesu, nak naŋ aŋupbal ak do pi asal.
Abɨsok gak pɨdaŋ kokup papmon pɨgɨki. Pɨgaki amɨn kɨnda da yo ninaŋsi aki uŋun da don gayɨsak.”

Yo yaŋ altaŋakwan amɨn Sol gat agɨpgwit gen uŋun nandawit mani ami dɨma kawit, do geni mɨnisi akgwit. Aŋakwa Sol pɨdaŋ sɨŋtagɨt mani yo dɨma pɨndakgɨt. Yaŋ aban kɨsirɨkon abɨdaŋ aŋaŋ Damaskus pɨgɨwit. Pɨgɨ gɨldat kapbɨ egakwan dabɨlɨ dɨma pɨsagɨt. Ae jap pakbiyo dɨma agɨt.

10 Damaskus kokup papmon Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgut amɨn kɨnda egɨpgut mani Ananias. Uŋun amɨn burɨ pɨsaŋakwan dɨpmɨn yombem kɨnda kaŋakwan Amɨn Tagɨ da yaŋ iyɨgɨt, “Ananias!”

Yaŋ iyɨŋban yagɨt, “Amɨn Tagɨ, nak oni.”

11 Iyɨŋban Amɨn Tagɨ da iyɨgɨt, “Gak kosit kɨnda mani Kosit Kɨlegɨ yaŋ yoŋ uŋudon kɨŋ Judas da yutnon wɨgɨki. Wɨgɨ Tasas amɨn kɨnda mani Sol uŋun do yoyɨki. Uŋun amɨn bɨsit pi aŋek egɨsak. 12 Sol da burɨ pɨsaŋakwan dɨpmɨn yombem kɨnda kaŋakwan amɨn kɨnda mani Ananias uŋun da abɨŋ wɨŋ dabɨlɨ aeni sɨŋtosak do kɨsirɨ kwenikon wɨtjɨgɨt.”

13 Amɨn Tagɨ da gen uŋun iyɨŋban Ananias da kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, gak dakon telagɨ amɨn kabɨgo Jerusalem ekwaŋ uŋun amɨn da yo yokwisi morapmɨ aŋ yomgut. Uŋun dakon geni amɨn morapmɨ da kɨlɨ yaŋba nandagɨm. 14 Ae mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ da yaŋ mudaŋ ɨmgwit da ɨdon apgut. Abɨŋ amɨn mango yaŋek bɨsit aŋ amɨn uŋun tɨmɨk dam tebanon yop do apgut.”

15  b Mani Amɨn Tagɨ da Ananias yaŋ iyɨgɨt, “Gak kɨki! Uŋun amɨn nak dakon man yaŋ teŋteŋosak do manjɨgɨm. Uŋun da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ, ae uŋun dakon kɨla amɨn madep kabɨni, ae Israel amɨn kabɨ kɨsikon mano yaŋ teŋteŋosak do yabetdɨsat. 16  c Nak dakon man yaŋ teŋteŋaŋek jɨgɨ pasak uŋun yolɨko pɨndatjak.”

17 Iyɨŋban Ananias kɨŋ yutnon wɨgɨ kɨsirɨ Sol da kwenon wɨtjɨgɨt. Wɨtjɨŋek yaŋ yagɨt, “Sol not, Amɨn Tagɨ Yesu kosiron altaŋ gamgut uŋun da dabɨlgo aeni sɨŋtaŋakwan Telagɨ Wup da butgokon tugosak do aŋek yabekban abɨsat.” 18 Yaŋ iyɨŋakwan yo dabɨlɨ sopgut uŋun kukwaŋ kɨ maŋakwan yo pɨndakgɨt. Aŋek Sol pɨdaŋ telagɨ pakbi sogɨt. 19 Yaŋ aŋek uŋun da kwenon jap naŋek aeni tapmɨm pagɨt.

Sol Damaskus kokup papmon Piŋkop dakon gen yagɨt

Sol gɨldat kabi dɨ Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn gat Damaskus egɨpgwit.
20 Egek uŋudon gɨn Juda amɨn dakon muwut muwut yut agek Piŋkop dakon gen yaŋek yagɨt, “Yesu uŋun Piŋkop dakon Monji.” 21  d Sol da gen yaŋban nandawit amɨn uŋun but morap aŋek yaŋ yawit, “Kalɨp on amɨn da Jerusalem kokup papmon Yesu da manon bɨsit awit amɨn uŋun paŋupbal agɨt. Ae uŋun amɨn tɨmɨk nap baŋ wamaŋ paŋpaŋ Jerusalem mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨkon paŋkɨk do apgut. On uŋun amɨn da yosok, ma?” 22  e Yaŋ yawit mani Sol dakon gen yogokni dakon tapmɨm saŋbeŋek madepsi tagagɨt. Aŋakwan Juda amɨn Damaskus egɨpgwit uŋun yoyɨŋ teŋteŋaŋek asisi Yesu uŋun Kristo yaŋ yoyɨgɨt. Yaŋ yaŋban gen kɨnda arɨpmɨ dɨma iyɨgɨ kawit.

Juda amɨn da Sol uwal aŋ ɨmgwit

23 Gɨldat morapmɨ egɨ mudaŋakwa Juda amɨn da muwugek Sol aŋat do gen yawit. 24 Mani yo ak do yawit uŋun amɨn da Sol kɨlɨ iyɨŋba nandagɨt. Juda amɨn gɨldarɨ gɨldarɨ ae pɨlɨni pɨlɨni kokup pap dakon yoma morap tawit uŋudon egek Sol aŋat do kɨla tebaisi awit. 25  f Mani buŋon yolgwit amɨn da Sol pɨlɨn kaga aŋaŋ kokup pap dakon dam madepmon kwen awɨgɨwit. Awɨgɨ gok madep kɨndakon iyɨŋba yɨgakwan nap aŋyawot aŋakwa kosit gwagak naŋ waŋga mibɨlɨkon pɨgɨgɨt.

Sol Jerusalem egɨpgut

26  g Don Sol Jerusalem kɨŋek Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn kabɨkon saŋbek do kɨgɨt. Mani nandaŋ gadat amɨn notnin kɨnda yaŋ dɨma nandaŋ ɨmgwit, do kɨsi morap da kaŋ pasalgwit. 27  h Yaŋ aŋakwa Banabas da Sol aŋaŋ yabekbi kabɨ da egɨpgwiron aŋkɨgɨt. Aŋkɨŋek Sol da kosiron Amɨn Tagɨ kagɨt ae Amɨn Tagɨ da gen iyɨgɨt uŋun dakon geni yoyɨgɨt. Yoyɨŋek Sol da Damaskus Yesu dakon mani pasol pasolɨ mɨni yaŋ teŋteŋaŋ yomgut uŋun kɨsi do yoyɨgɨt. 28 Yaŋ yoyɨŋban nandaŋakwa Sol Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn gat Jerusalem egɨpgwit. Egek pasol pasolɨ mɨni agek Yesu da manon Piŋkop gen yaŋ teŋteŋagɨt. 29 Aŋek Juda amɨn Grik gen yawit uŋun gat gen emat aŋ aŋ awit. Aŋek Sol si aŋakba kɨmotjak do nandawit. 30 Yaŋ aŋakwa notni da pɨndak nandaŋyo aŋek Sol Sisaria kokupmon aŋkɨ yabekba Tasas kokupmon kɨgɨt.

31 Uŋun bɨsapmon Judia ae Galili ae Samaria provinskon paŋmuwukbi tagɨsi egɨpgwit. Amɨn da yokwi dɨma aŋ yomɨŋakwa paŋmuwukbi tapmɨm pawit. Aŋek Amɨn Tagɨ do nandaŋ gawagek egakwa Telagɨ Wup da nandak nandakni paŋteban agɨt. Aŋakwan amɨn morapmɨ paŋmuwukbikon saŋbeŋba madepsi sigɨn tagagɨt.

Pita da Anias aŋmɨlɨp agɨt

32 Pita uŋun kokup morap kɨsi agek Lida kokupmon kwan Piŋkop dakon amɨn kabɨ gat egɨpgwit. 33 Uŋun kokupmon amɨn kɨsit kandapmɨ kɨmakbi kɨnda kagɨt, mani Anias. Anias uŋun tamokon gɨn pagakwan bɨlak 8 kabɨ agɨt. 34 Kaŋek Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Anias, abɨsok Yesu Kristo da gak aŋmɨlɨp asak. Do pɨdaŋ yalɨŋ potgo paŋmɨlɨp a.” Yaŋ iyɨŋban Anias uŋudon gɨn kwen pɨdagɨt. 35 Pɨdagek Lida kokupmon amɨn ae Saron mɨktɨm amɨn morap da Anias kaŋek but tobɨl aŋek Amɨn Tagɨkon kɨwit.

Pita da Tabita kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt

36 Jopa kokup papmon Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgut mɨŋat kɨnda egɨpgut mani Tabita. (Grik genon Dokas yaŋ iyɨwit.) Uŋun bɨsapmɨ bɨsapmɨ aŋpak kɨlegɨsi aŋek yoni mɨni amɨn paŋpulugagɨt. 37 Uŋun bɨsapmon sot aŋek kɨmakgɨt. Kɨmakban bumjotni pakbinaŋ sugaŋ awɨgɨ yut kɨnda kwen nani tagɨt uŋudon yɨpgwit. 38 Lida kokup uŋun Jopa kokup pap da kapmatjok tosok. Do Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn da Pita Lida kokupmon egɨsak yaŋ nandaŋek amɨn bamorɨ yabekba kɨŋ iyɨgɨmal, “Bɨsap noknok dɨma aŋek ninon tepmɨsi opbi!”

39 Pita gen uŋun nandaŋek pɨdaŋban amɨn bamot gat kɨwit. Kwan abɨdaŋba yut kwen nani tagɨt do aŋaŋ wɨgɨwit. Wɨkwan sakwabat morapmɨ da abɨŋ Pita aŋgwasɨŋek kunam tagek Dokas da egek ɨmal bupgut uŋun yolɨwit.

40 Yaŋ aba Pita da amɨn morap kɨsi yoyɨŋban yomakon pɨgɨwit. Pɨgakwa Pita ŋwakbeŋ aŋek bɨsit agɨt. Aŋek mɨŋat uŋun kɨmak tagɨt tetgɨn do tobɨlek yaŋ iyɨgɨt, “Tabita gak pɨda.” Yaŋ iyɨŋban dabɨlɨ sɨŋtaŋek Pita kaŋek pɨdaŋ yɨkgɨt. 41 Aŋakwan Pita da kɨsirɨkon abɨdaŋek ɨlɨkban pɨdaŋ akgɨt. Aŋek Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨ gat ae sakwabat gat yaŋ yoban wɨŋba Tabita notji oni egɨsak yaŋ yoyɨŋek yolɨgɨt. 42 Aŋakwan Pita da wasok tapmɨmɨ toŋ agɨt uŋun dakon geni Jopa amɨn kɨsi da nandawit. Nandaŋek amɨn morapmɨ da Amɨn Tagɨ do nandaŋ gadawit. 43 Yaŋ aŋakwa Pita gɨldat morapmɨ Jopa kokup papmon amɨn kɨnda mani Saimon uŋun gat egɨpgumal. Saimon uŋun bulmakau gɨp paŋkɨlek ak amɨn kɨnda.

Copyright information for `YUT