b3.2Mt 6.33
c3.5-6Ro 6.6,11; Ep 4.19; 5.3-6
d3.8Ep 4.25-29; 5.4
e3.9Ep 4.22,25
f3.10Ep 4.24
g3.11Gal 3.28
h3.121Pi 2.9
i3.13Ep 4.2,32
j3.14Ro 13.8-10
k3.151Ko 12.27; Ep 4.4; Pil 4.7
l3.16Ep 5.19
m3.171Ko 10.31; Ep 5.20
n3.18Ep 5.22
o3.19Ep 5.25
p3.20Ep 6.1
q3.21Ep 6.4
r3.22Ep 6.5-8
s3.25Ro 2.11

Colossians 3

Nin Kristo gat kɨsi kɨmoron da kɨlɨ pɨdagɨmaŋ

a Ji Piŋkop da egɨp egɨp kalugɨ damgut aŋek Kristo gat kɨsi kɨmoron baŋ paban pɨdawit. Uŋun do aŋek ji Kwen Kokup dakon yo tɨmɨt do nandak nandak ani. Uŋun kokupmon Kristo uŋun Piŋkop da amɨn tet do kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon yɨkdak. b Ji Kwen Kokup dakon yo dogɨn nandaŋek mɨktɨm dakon yo do dɨma nandani. Nido ji amɨn kɨlɨ kɨmakgwit yombem. Ji Piŋkopmon gadaŋek egɨp egɨpji bamɨsi uŋun Kristokon pasɨlɨ tosok. Kristo egɨp egɨpnin dakon mibɨlɨ don altaŋ noman tosak bɨsapmon jiyo kɨsi uŋun gat Piŋkop da teŋteŋɨ madepmon altaŋ noman tokdaŋ.

Kristo uŋun nin da butgwan egek uŋun da aban nin mɨŋat amɨnyo kalugɨ dagagɨmaŋ

(Kɨlapmɨ 3.5–4.18)

Nin mɨŋat amɨnyo kalugɨ agɨmaŋ

c Yaŋdo, ji mɨktɨm dakon aŋpak morap butjikon toŋ uŋun dapba kɨmak mudoni. Nak aŋpak oden do yosot: yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ, ae yo yokwi ak do but kɨndap, ae yo morapmɨ tɨmɨt do nandaba kɨk. Uŋun yo morapmɨ tɨmɨt do nandak nandak uŋun da ji kokup kɨdat gawak yomaŋ yaŋ asak. Piŋkop da mɨŋat amɨnyo aŋpak uŋuden aŋek geni dɨma guramɨkgaŋ uŋun tomni yokwisi yomdɨsak. Jiyo kɨsi kalɨp Piŋkop dakon gen dɨma guramɨkgwit bɨsapmon aŋpak uŋuden awit. d Mani abɨsok aŋpak uŋuden wɨrɨrɨk mudoni. Ji butjap dɨma nandani, ae amɨn do nandaba yokwi tok dɨma ani, ae amɨn do yaŋba yokwi tok dɨma ani, aŋek gen dɨma yogogɨ dɨma yoni. e Paŋmuwukbi notji top gen dɨma yoyɨni. Nido, but kalɨp gat aŋpakni gat kɨlɨ yopgwit. 10  f Aŋek ji kɨlɨ amɨn kalugɨ dagawit. Asi, Piŋkop da iyɨ ji paŋkaluk aŋek nandak nandak tagɨsi damɨŋakwan amɨn kalugɨ dagaŋek iyɨ yombemsi ekwaŋ. 11  g Do egɨp egɨp kalugɨ uŋudon, ji kɨsi arɨp gɨn. Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ bo Juda amɨn, uŋun yo ɨsalɨ. Bo ae gɨptɨm mandabi bo dɨma mandabi, uŋun yo ɨsalɨ. Bo ae dubagɨkon amɨn geni ŋwakŋwarɨ yoŋ ae aŋpakni ŋwakŋwarɨ aŋ uŋun yo kɨsi yo ɨsalɨ. Bo ae oman amɨn bo oman amɨn dɨma, uŋun yo ɨsalɨ. Yo madep uŋun Kristo nin kɨsin dakon wukwinin egɨsak, ae nin kɨsi morapgwan egɨsak.

Nin amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak abɨdaŋ kɨmotneŋ

12  h Piŋkop da ji kɨlɨ manjɨgɨt da iyɨ dakon telagɨ mɨŋat amɨnyo egakwa but dasi galak taŋ damɨsak. Do ji aŋpak oden baŋ yolek ani: Ji mɨŋat amɨnyo kɨsi morap do bupmɨsi nandaŋ yomɨŋek yo tagɨsi aŋyomni. Ji dɨsi do nandaba pɨŋakwa mɨŋat amɨnyo aŋpak yaworɨsi aŋyomɨŋek but yaworon da jɨgɨ pani. 13  i Ae jikon amɨn dɨ gat gen dɨ toŋ kaŋ, but tobɨl ani do bɨkbɨk yomni. Aŋek yum pɨndagek dɨwarɨni yopmaŋ yomni. Amɨn Tagɨ da dɨwarɨsi kɨlɨ yopgut, do jiyo kɨsi notji dakon dɨwarɨni yopmaŋ yomni. 14  j Ji amɨn do but dasi galak taŋ yomni, nido uŋun aŋpak da aŋpak morap yapmaŋ mudosok. Ae uŋun da aŋpak tagɨsi morap kɨsi joŋɨkban pi kaloŋɨ aŋ. 15  k Yum kaŋakwa Kristo da but yawot damɨsak uŋun da nandak nandakji kɨla asak. Nido, Piŋkop da ji iyɨ do manjɨŋek butji yaworɨ taŋakwan gɨptɨm kaloŋɨ egɨpni do nandɨsak. Ae ji yo morap do Piŋkop ya yaŋ iyɨni. 16  l Kristo dakon gen yɨpba butjikon tebai tosak. Ji kaloŋ kaloŋ notji yoyɨŋdet aba nandak nandak kɨlegɨ tɨmɨgek aŋpak tagɨsi baŋgɨn ani. Butjikon da Piŋkop ya yaŋ iyɨni, ae Kap papiakon kap yoni, ae Piŋkop gawak ɨmɨm dakon kap yoni, ae Telagɨ Wup da kap paŋalon aŋ damɨsak uŋun yo kɨsi yoni. 17  m Ae gen morap yoni, ae pi morap anikon nin Amɨn Tagɨ Yesu dakon mɨŋat amɨnyo yaŋ nandaŋek ani. Aŋek Yesu da manon yo morap do Piŋkop ya yaŋ iyɨni.

Pol da Yesu yolyol amɨn yurɨ kɨnda niaŋ egɨpni do yagɨt

18  n Mɨŋat ji esi dakon gen nandaŋek guramɨtni. Nido, ji Amɨn Tagɨ dakon, ae aŋpak uŋun Piŋkop da dabɨlon kɨlegɨsi. 19  o Ae wɨli ji mɨŋatji but dasi galak taŋ yomɨŋ kɨmotni, aŋek burɨ si yokwi toni da arɨpmon aŋpak yokwi dɨma aŋyomni.

20  p Ae mɨŋat monjɨyo, ji meŋ datji dakon gen nandaŋek yo morapmon geni guramɨtni. Amɨn Tagɨ da uŋuden aŋpak yolni do galak tosok. 21  q Ae dat, ji monjɨ gwayosi tebaisi yoyɨŋba ji do nandaba yokwi tok dɨ aŋ dabam. Yaŋ aba yo tagɨ dɨ nin da arɨpmɨ dɨma aneŋ yaŋ dɨ nandabam.

Pol oman amɨn gat kɨla amɨn gat do yagɨt

22  r Oman monjɨ, ji kɨla amɨnji dakon gen morap guramɨk kɨmotni. Nindaba tagɨsi asak yaŋ do aŋek kapmat egek dandɨsak bɨsapmon pi tagɨsi dɨ abam. Dɨma. Ji Amɨn Tagɨ do pasal ɨmɨŋek pi ani uŋun but dasi nandaŋek ani. 23 Yo morap ani uŋun si teban taŋek ani. Amɨn dogɨn dɨma, Amɨn Tagɨ do pi amaŋ yaŋ nandaŋek ani. 24 Dɨsi nandaŋ, don Amɨn Tagɨ da tomni damdɨsak. Tomni uŋun yo tagɨsi mɨŋat amɨni do manjɨgɨt uŋun. Ji Kristo dakon pi monjɨ ekwaŋ, ae uŋun kɨla amɨnji egɨsak. 25  s Amɨn morap gulusuŋ aŋ, uŋun gulusuŋni dakon tomni tɨmɨtdaŋ. Piŋkop da mɨŋat amɨn morap dakon aŋpak kokwin ak do arɨp gɨn asak.

Copyright information for `YUT