a1.1Ya 18.19-21; 19.1
b1.3Ep 2.6
e1.7Ep 2.7; Kol 1.14
f1.9Ro 16.25
g1.10Kol 1.16,20
h1.11Ro 8.28-29
i1.142Ko 1.22
j1.17Kol 1.9
k1.19Kol 1.11
m1.21Kol 1.16; 2.10
o1.23Ro 12.5; Ep 4.10,15; Kol 1.18

Ephesians 1

Kristo do aŋek Piŋkop da nin paŋkaluk agɨt

(Kɨlapmɨ 1–3)

a Nak Pol, Yesu Kristo dakon yabekbini. Iyɨ da galak togon Piŋkop da yabekbi pi namgut. Papia on telagɨ paŋmuwukbi kokup pap Epesas egek Yesu Kristo yol kɨmokgoŋ amɨn ji do mandɨsat. Piŋkop Datnin gat ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo gat uŋun da nandaŋ yawok damɨŋek butji paŋyawot aban yaworɨ tosak.

Kristo do aŋek Piŋkop da Kwen Kokup dakon yo tagɨsi nimɨsak

b Amɨn Tagɨ Yesu Kristo dakon Piŋkopni ae Datni aŋkɨsineŋ. Nin Kristo dakon amɨn kabɨ agɨmaŋ uŋun do aŋek nin gɨsamɨgek wupnin paŋpulugok do Kwen Kokup dakon yo tagɨsi morap nimgut. c Nin telagɨ egɨpneŋdo, kalɨpsigwan mɨktɨm Piŋkop da dɨma wasaŋban noman taŋakwan Yesu gat gadat gadat aneŋ do kɨlɨsi manjɨgɨt. Telagɨsi egek Piŋkop da dabɨlon mɨŋat amɨnyo gulusuŋni mɨni da egɨpneŋ do agɨt. d Kalɨpsigwan nin do but dasi galak taŋ nimɨŋek Yesu Kristo do aŋek iyɨ dakon monji egɨpneŋ do manjɨŋ nipgut. Uŋun iyɨ dakon galaktok yolek yaŋ agɨt. Monjɨ uŋun but dasi galak taŋ ɨmɨsak uŋun da manon, Piŋkop da nin do nandaŋ yawot madepsi yumsi agɨt. Do nandaŋ yawotni madepsi uŋun do nandaŋek Piŋkop dakon man aŋkɨsiŋ kɨmotneŋ.

e Nandaŋ yawotni uŋun wagɨl tugok tugogɨsi. Kristo nin ae yumaŋ nip do kɨlɨ kɨmakgɨt, ae yawini baŋ Piŋkop da yokwinin kɨsisi wɨrɨrɨk nimgut. Piŋkop da nandaŋ yawotni ninon madepsi tagalgɨt. Ae nandak nandak tagɨsi mibɨlɨ mibɨlɨ morapmɨ gat, ae nandaŋ kokwin kɨlegɨsi gat nimgut. f Kalɨp Piŋkop da Kristo da pi asak uŋun do aŋek yo uŋun yaŋ abeŋ yaŋ kɨlɨ nandagɨt. Mani nandak nandakni uŋun pasɨlɨ tagɨt, abɨsok ninon kɨlɨ paŋalon agɨt. 10  g Yo uŋun akdɨsak uŋun yaŋ: iyɨ bɨsap yɨpguron yo morap Kwen Kokup toŋ ae mɨktɨmon toŋ uŋun yo morap kɨsi Kristo do paŋmuwutdɨsak. Aŋakwan Kristo da yo morap kɨsi dakon busuŋɨ yɨtdɨsak.

11  h Piŋkop da iyɨ dakon galaktok ae nandak nandak yolek yo morap aŋakwan noman toŋ. Ae iyɨ da galak togon kalɨpsigwan Juda amɨn nin Kristokon gadaŋek Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨsi aneŋ do kɨlɨ manjɨgɨt. 12 Juda amɨn nin da mibɨltok butnin Kristokon yɨpmaŋek yolgɨmaŋ. Ae nin da bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop dakon tɨlɨm madepni do nandaŋek mani aŋkɨsineŋ do nin manjɨgɨt.

13 Ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ jiyo kɨsi gen bamɨ kɨlɨ abɨdawit. Uŋun Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi ji yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt uŋun. Ji Kristo kɨlɨ nandaŋ gadaŋ ɨmgwit, aŋakwa Piŋkop da yaŋ teban tok kalɨp agɨt uŋun yolek ji do Telagɨ Wup damgut. Uŋun da iyɨ dakon mɨŋat amɨn bamɨsi awit dakon tɨlak asak. 14  i Nin Telagɨ Wup kɨlɨ abɨdagɨmaŋ, do nandamaŋ, Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨni do yo tagɨsi morap dɨwarɨ yom do yaŋ teban tok agɨt uŋun gat kɨsi yomdɨsak. Nin Piŋkop da tɨmɨkban iyɨ gat kɨsi egɨpneŋ bɨsapmon yo uŋun tɨmɨtdamaŋ. Aŋek nin Piŋkop dakon tɨlɨm madepni do nandaŋek mani aŋkɨsɨkdamaŋ.

Pol da Epesas amɨn Piŋkop da nandak nandak yomjak do bɨsit agɨt

15 Ji Amɨn Tagɨ Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo morap but dasi galak taŋ yomaŋ dakon geni nandagɨm. 16 Do bɨsit asat bɨsapmon, yɨpmaŋ derɨ mɨni ji do nandaŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨsat. 17  j Aŋek Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon Piŋkop da ji paŋpulugosak do bɨsit asat. Uŋun Datnin tɨlɨmni madepsi. Uŋun da nandak nandak kɨlegɨ damɨŋek paŋtagap aban pakyaŋsi nandaŋ ɨmni. 18 Nak but dabɨljikon teŋteŋɨ yɨpjak do bɨsit asat. Aban yo uŋun ji da abɨdoni do yaŋ damgut uŋun tagɨsi nandaba pɨsosak. Yo uŋun ji da jomjom aŋekwaŋ uŋun. Yaŋ aban Piŋkop da yo wagɨl tɨlɨmɨ toŋsi uŋun iyɨ dakon mɨŋat amɨnyo nin do manjɨgɨt uŋun nandano pɨsosak. 19  k Ae yaŋ nandakdaŋ. Piŋkop dakon tapmɨm uŋun bɨsapmɨ bɨsapmɨ mɨŋat amɨnyo nandaŋ gadaŋ ɨmamaŋ uŋun paŋpulugosak dakon tapmɨm uŋun wagɨl madepsi. Nin da tapmɨmni arɨpmɨ dɨma kokwinɨtneŋ. Piŋkop dakon tapmɨm madepni ninon pi asak, 20  l uŋun dagɨn kalɨp Kristokon pi agɨt. Kristo kɨmakban Piŋkop dakon tapmɨm madepnikon da Piŋkop da aban pɨdaŋban awɨgɨ Kwen Kokup iyɨ da amɨn tet do yɨpban yɨkgɨt. 21  m Yɨgek yo morap kwen toŋ uŋun dakon wukwisi egɨsak. Wup tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ, ae kɨla amɨn morap, ae yo morap tapmɨmɨ toŋ dakon wukwisi egɨsak. Kɨla amɨn morap abɨsok ekwaŋ ae don egɨpdaŋ kɨsi dakon wukwisi egɨsak. 22  n Piŋkop da yo morap Kristo da kandap mibɨlgwan yopmaŋek yɨpban yo morap dakon busuŋɨ yɨkgɨt. Yaŋ agɨt do paŋmuwukbi dakon busuŋɨ yɨkdak. 23  o Paŋmuwukbi uŋun Kristo dakon gɨptɨmni. Kristo uŋun yo morap kɨsikon egek tugaŋ yomɨsak. Ae paŋmuwukbini kɨsikon wagɨlsi tugaŋ yomɨsak.

Copyright information for `YUT