Hebrews 1

Piŋkop dakon Monji da gen niyɨsak

(Kɨlapmɨ 1-2)

Yesu Kristo uŋun Piŋkop dakon Monji

Kalɨpsigwan Piŋkop da kombɨ amɨni paŋtagap aban bɨsap morapmɨ ae kosit mibɨlɨ mibɨlɨkon da geni yoyɨŋban babɨknin da nandawit. a Mani abɨsok mibɨ bɨsap ekwamaŋon Piŋkop da geni Monjikon da niyɨgɨt. Monji uŋun da yo morap tɨmɨtjak do manjɨgɨt, ae uŋun da kɨsiron da mɨktɨm gat ae kundukon yo morap toŋ gat wasaŋ yopgut. b Monji da Piŋkop dakon tɨlɨm gɨlgwani gat teŋteŋosok. Iyɨ uŋun Piŋkop yombemsi asak. Geni tapmɨmɨ toŋ uŋun da mɨktɨm gat ae kundu gat joŋɨkban tebai tomal. Uŋun da amɨn dakon yokwini sugaŋ paŋmɨlɨp aban kɨlegɨsi awit, aŋakwa Kwen Kokupmon Piŋkop Kɨla Amɨn Madep Wɨkwisi da amɨnsi tet do yɨkgɨt.

Piŋkop Monji da aŋelo yapmaŋdak

c Dat da Monji do man ɨmgut uŋun wukwisi, uŋun da aŋelo dakon mani yapmaŋ mudosok, do Monjɨ uŋun da aŋelo dakon wukwisini egɨsak. d Uŋun yaŋsi nandamaŋ, nido Piŋkop da Monji yaŋ iyɨgɨt:

“Gak Monjɨno. Abɨsok nak Datgo dagosot.”
Ae kɨnda gat yaŋ iyɨgɨt:

“Nak da Datni egapbo uŋun da Monjɨno egɨpjak.”
Piŋkop da aŋelo kɨnda do gen yaŋ dɨmasi iyɨgɨt.
e Ae Piŋkop da Monji mibɨltogɨ mɨktɨmon yabegek yaŋ yagɨt:

“Piŋkop dakon aŋelo kɨsi morap da gawak ɨmɨŋ kɨmotni.”
f Piŋkop da aŋelo do gen kɨnda yaŋ yagɨt:

“Uŋun da aŋeloni aban mɨrɨm dagoŋ.
Uŋun da oman amɨni aban mɨleŋasɨp dagoŋ.”
g Mani Monji do yaŋ yagɨt:

“Piŋkop, gak kɨla amɨn madep toktok teban egɨ aŋaŋ kɨkdɨsal.
Gak da aŋpak kɨlegɨkon da amɨn kabɨgo kɨlani akdɨsal.
Gak aŋpak kɨlegɨ do galak taŋek aŋpak yokwi do dɨma galak tosol.
Yaŋ asal do nak Piŋkopgo da man madep gamɨŋek bɨt nelak soŋ gabo kɨsɨk kɨsɨkgo da madepsi asak.
Asi, man madepgo da notgo dakon man yapmaŋ mudosok.”
10  h Piŋkop da Monji aeni yaŋ iyɨgɨt:

“Amɨn Tagɨ, kalɨpsigwan yo morap dɨma altaŋakwa gak da on mɨktɨm dakon joŋɨtni wasagɨl da tebaisi tosok.
Ae kundukon yo morap toŋ uŋun kɨsitgo da wasagɨt.
11 Kundu gat mɨktɨm gat wagɨl tasɨk tokdamal, mani gak toktok teban egɨpdɨsal.
Uŋun ɨmal gɨraŋɨ da yaŋ pasɨldamal.
12 Uŋun gak da yalɨŋ yɨtnaŋ yaŋ gɨroŋɨtdɨsal.
Gak da amɨn da ɨmal kulabɨk aŋ, uŋudeŋ kulabɨk akdɨsal.
Mani gak kulabɨk dɨma asal, ae gak dakon bɨsap mudok mudogɨ mɨni.”
13  i Kalɨp Piŋkop da Monji yaŋ iyɨgɨt:

“Gak nak da amɨn tet do yɨgaki wɨgɨ uwalgo yopbo pɨŋbigo egɨpni.”
Mani ni bɨsapmon aŋelo kɨnda do Piŋkop da gen uŋuden kɨnda yagɨt? Dɨmasi!
14  j Aŋelo uŋun oman amɨn gɨn. Uŋun wup, Piŋkop da mɨŋat amɨnyo yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak uŋun paŋpulugoni do yabekdak.

Copyright information for `YUT