a10.4Ibr 9.13
c10.10Ibr 9.12
d10.11TP 29.38
f10.16Jer 31.33; Ibr 8.10
g10.17Jer 31.34
h10.19Ibr 4.16
i10.20Mt 27.51
j10.22MS 8.30; Esi 36.25; Ep 5.26
k10.25Ibr 3.13
l10.26Ibr 6.4-8
m10.27Ais 26.11
n10.28GT 17.6; 19.15
o10.29Mt 12.30-32; 1Ko 11.27-29
p10.30GT 32.35-36; Kap 135.14
q10.34Mt 5.11-12; 6.2010.37 Ab 2.3-4
r10.37-38Ab 2.3-4

Hebrews 10

Mukwa sogok kalɨpmɨ da yokwi arɨpmɨ dɨma wɨrɨrɨtjak

Moses dakon gen teban uŋun yo tagɨsi don noman tokdaŋ dakon wupmɨ gɨn, uŋun bamɨ dɨma. Do gen teban yolek bɨlagɨ bɨlagɨ mukwa soŋ soŋ awit, mani gen teban da mɨŋat amɨnyo telagɨ yutnon abaŋ uŋun paŋmɨlɨp aban tagɨsisi arɨpmɨ dɨma ani. Mukwa sogok uŋuden da mɨŋat amɨnyo paŋmɨlɨp aban tagɨsisi aŋ tam, mukwa sogok dɨ gat saŋbeŋek dɨma abam. Mukwa sogok da mɨŋat amɨnyo telagɨ yutnon apgwit uŋun wagɨl paŋmɨlɨp aban gwaljɨgɨ mɨni kɨlɨ awit tam, butnikon da suŋ agɨmaŋ dakon gulusuŋnin uŋun sigɨn taŋ nimaŋ yaŋ dɨma nandabam. Mani dɨma. Bɨlagɨ bɨlagɨ mukwa uŋun soŋek yokwini do sigɨn nandaŋ, a nido bulmakau wɨli gat ae meme gat dakon yawini da yokwi arɨpmɨ dɨmasi wɨrɨrɨrɨ.

b Yaŋ do aŋek Kristo mɨktɨmon apgut bɨsapmon yaŋ yagɨt:

“Gak amɨn da yo daŋgwi toŋ baŋ dapmaŋ mukwa soŋek paret ani do dɨma galak tagɨl.
Mani gak da gɨptɨmno naŋ aŋnoman agɨl.
Mukwa sogok dakon yo kɨndapmon wagɨl sosoŋ gat ae yokwi wɨrɨrɨt dakon mukwa sosoŋ uŋun kɨsi do gak dɨma galak tagɨl.
Do nak yaŋ yagɨm, ‘Piŋkop, nak gak dakon galaktok yol do kɨlɨ abɨt.
Uŋun nak do papiakon kɨlɨ mandabi.’ ”
Mibɨltok Kristo da gen teban da paret ani do yosok uŋun do yaŋ yagɨt, “Gak amɨn da yo daŋgwi toŋ baŋ dapmaŋ mukwa soŋek paret ani do dɨma galak tagɨl, ae mukwa sogok dakon yo kɨndapmon wagɨl sosoŋ gat ae yokwi wɨrɨrɨt dakon mukwa sosoŋ uŋun kɨsi do gak dɨma galak tagɨl.” (Mani Moses dakon gen teban da anisi do yosok.) Ae saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Nak gak dakon galaktok yol do kɨlɨ abɨt.” Uŋun do aŋek saŋbek saŋbek kalugɨ aŋteban ak do aŋek saŋbek saŋbek kalɨpmɨ wɨrɨrɨkdak. 10  c Yesu Kristo Piŋkop dakon galaktok yolek gɨptɨmni naŋ paregek bɨsap kaloŋ kɨmakgɨt. Yaŋ aŋek paŋpulugagɨt da nin iyɨ dakon telagɨ mɨŋat amɨn kabɨ ekwamaŋ.

Yesu da paret agɨt uŋun da yokwi tagɨ wɨrɨrɨtjak

11  d Saŋbek saŋbek kalɨpmɨ da bɨsapmon mukwa sogok amɨn morap gɨldarɨ gɨldarɨ agek pini aŋ aŋ awit. Uŋun mukwa kaloŋ naŋ gɨn bɨsap morapmɨ soŋ soŋ awit, ae uŋun da yokwi arɨpmɨ dɨma wɨrɨrɨrɨ. 12 Mani, Kristo da paret kaloŋɨsi kɨnda gɨn agɨt, ae uŋun paret bɨsap dagok dagogɨ mɨni taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak. Yaŋ aŋ mudaŋek Piŋkop da amɨn tet do yɨkgɨt. 13  e Yɨgek Piŋkop da uwalni kandap mibɨlnikon yopban geni guramɨtni do jomjom aŋegɨsak. 14 Nido uŋun iyɨnaŋ bɨsap kaloŋ paregek paŋpulugaŋban mɨŋat amɨnyo iyɨ dakon telagɨ mɨŋat amɨn kabɨ dagoŋ. Ae uŋun da aban gwaljɨgɨ mɨnisi awit, ae yaŋ gɨn toktogɨsi egɨ aŋaŋ kɨkdaŋ.

15 Uŋun dakon mibɨlɨ Telagɨ Wup kɨsi da nin do yaŋ teŋteŋok asak. Mibɨltok yaŋ yosok:

16  f  “Amɨn Tagɨ da yaŋ yosok,
‘Saŋbek saŋbek kalugɨ nak da don uŋun gat abeŋ uŋun yaŋ. Nak da gen tebano butnikon yopdɨsat, aŋek gen teban dakon geni nandak nandaknikon mandakdɨsat.’ ”
17  g Ae don gen uŋun saŋbeŋek yaŋ yosok:

“Nak da yokwini gat ae gen teban ɨragek yo yokwi aŋ do wagɨl ɨŋtokeŋ.”
18 Ae Piŋkop da yokwi kɨlɨ wɨrɨrɨkgɨt, do yokwi wɨrɨrɨt dakon mukwa soni dakon pi mɨni.

Nin nandaŋ gadat aŋ kɨmagek Piŋkop da kapmatjok kɨneŋ

19  h Yaŋdo, not kabɨ, Yesu dakon yawini da yokwinin kɨlɨ wɨrɨrɨk mudagɨt, do nin pasol pasolɨ mɨni Yut Burɨ Telagɨsi uŋungwan tagɨ wɨgɨneŋ. 20  i Nin uŋun yutgwan kosit kalugɨ egɨp egɨpmɨ toŋ uŋudon da tagɨ wɨgɨneŋ. Kosit uŋun Yesu da iyɨ dakon gɨptɨm paregek wɨtdalgɨt, uŋun Telagɨ Yut Dakon Burɨ Telagɨsi dakon yoma kaga do ɨmal madep abɨsɨŋba magɨt uŋun wɨtdalek wɨgɨgɨt.

21 Nin Mukwa Sogok dakon Mibɨltok Amɨnin egɨsak. Uŋun wukwisi ae Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨ morap kɨlani asak. 22  j Uŋun da aŋpak yokwi agɨmaŋ dakon gulusuŋnin wɨrɨrɨkgɨt, do Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨni da ekwamaŋ, yaŋsi nandaneŋ do yawini nin dakon buron tagalgɨt. Aŋek gɨptɨmnin pakbi jɨmjɨmɨ mɨnisi naŋ sugagɨt. Yaŋsi agɨt do butninon aŋpak toptopmɨ morap toŋ uŋun wɨrɨrɨk mudoneŋ, aŋek Piŋkop do nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋ kɨmagek uŋun da kapmatsisok kɨneŋ. 23 Nin nandaŋ gadatnin gat ae yo tagɨsi do nandaŋ teban taŋek jomjom aŋek ekwamaŋ uŋun do yaŋ teŋteŋok amaŋ do nandaŋ gadatnin tebaisi abɨdaŋek but bamot dɨmasi aneŋ. Nido, yo morap Piŋkop da ak do yaŋ teban tok agɨt, uŋun asisi akdɨsaksi. 24 Nin kaloŋ kaloŋ Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ do nandaŋek paŋtagap ano amɨn do but dasi galak taŋ yomni, aŋek aŋpak tagɨsi aŋ yomni. Nin uŋun do nandak nandak aneŋ. 25  k Ae Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo nin amɨn dɨwarɨ da aŋ uŋudeŋ muwut muwutnin dɨma yɨpmaŋ detneŋ. Ji nandaŋ, Kristo dakon abap bɨsapni kɨlɨ abɨŋek kapmat tosok, do nin kaloŋ kaloŋ amɨn dɨwarɨ dakon but paŋteban ak do pi madepsi aneŋ.

Nin Piŋkop dakon Monji manji dɨma ɨmneŋ

26  l Nandani, nin gen bamɨ kɨlɨ nandaŋ pɨsagɨmaŋ, aŋek don si nandaŋ mudaŋek yokwi da aŋpagon agɨpneŋ kaŋ, yokwi uŋun wɨrɨrɨt dakon mukwa sogok kɨnda gat dɨmasi tosok. 27  m Nin yaŋon da egɨpneŋ kaŋ, pasol pasol madepsi aŋek gen pi madep dakon gɨldat gat ae kɨndap tedepmɨ madepsi Piŋkop dakon uwalni wagɨl soŋ yomdɨsak uŋun do jomjom akdamaŋ. 28  n Kalɨp, amɨn kɨnda Moses dakon gen teban ɨrakgɨt, aŋakwan amɨn bamorɨ bo kapbɨ da kaŋek suŋ ak dakon yaŋkwok awit kaŋ, uŋun amɨn do bupmɨ dɨma nandaŋ ɨmgwit. Kɨla amɨn da mɨŋat amɨnyo yoyɨŋba si aŋakba kɨmakgɨt. 29  o Do ji Piŋkop dakon Monji do nandaba yo ɨsalɨ asak amɨn do niaŋsi nandaŋ? Uŋun amɨn jɨgɨ madepsi pakdaŋ. Kristo dakon yawi da saŋbek saŋbek kalugɨ aŋteban asak, uŋun da paŋmɨlɨp aban uŋun amɨn Piŋkop dakon amɨnsi dagawit aŋek telagɨsi egɨpgwit. Mani, abɨsok uŋun amɨn da aba yawi yo ɨsalɨsi asak. Aŋek nandaŋ yawot dakon Wup do aŋpak yokwisi aŋ ɨmaŋ.

30  p Nin nandamaŋ, Piŋkop da yaŋ yagɨt:

“Yokwi dakon kobogɨ yomyom uŋun nak dakon pi.
Nak da kobogɨ aŋyomdɨsat.”
Ae saŋbeŋek yaŋ yagɨt:

“Amɨn Tagɨ da mɨŋat amɨni dakon aŋpakni gen pikon kokwin aŋek kobogɨ yokwi yomdɨsak.”
31 Asi, nin Piŋkop egɨp egɨpmɨ toŋ dakon Monji manji ɨmneŋ kaŋ, Piŋkop da kobogɨ yokwisi nimdɨsak do pasol pasol madepsi aneŋ.

Nin nandaŋ gadaron tebaisi atneŋ

32 Ji aesi kalɨp Piŋkop dakon teŋteŋɨ abɨdawit bɨsap uŋun do nandani. Uŋun bɨsapmon jɨgɨ tepmɨyo madepsi pawit, mani ji tebaisi akgwit. 33 Bɨsap dɨwarɨ mɨŋat amɨnyo da dabɨlon depba agakwa jɨgɨlak yaŋ damɨŋek yo yokwi aŋ damgwit. Ae ji bɨsap dɨwarɨ jɨgɨ uŋuden pawit amɨn gat gadaŋek paŋpulugawit. 34  q Ae dam tebanon yopba egɨpgwit amɨn uŋun do bupmɨ nandaŋ yomgwit. Ae amɨn da yo kabɨsi gwayewit bɨsapmon, ji kɨsɨk kɨsɨk aŋek yum pɨndakgwit, nido yaŋ nandawit, yo bamɨsi taŋ nimɨsak gɨn, uŋun dagok dagogɨ mɨni taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak.

35 Ji jɨgɨ kalɨp pawit uŋun do nandaŋek nandaŋ gadatji tebai uŋun dɨma yɨpmaŋ detni. Nandaŋ gadat tebai aŋ dakon tomni madepsi Piŋkop da damdɨsak. 36 Tebaisi ak kɨmotni, yaŋ aŋek Piŋkop dakon galaktok tagɨ yolni. Aŋek kalɨp Piŋkop da yo tagɨsi dam do yaŋ teban tok agɨt uŋun tagɨ tɨmɨtni. 37  r Tebaisi atni, nido Piŋkop gen papia da yaŋ yosok:

“Asi, bɨsap dubak dɨma, amɨn uŋun apdɨsak kɨlɨ uŋunjok apdɨsak.
Ae tepmɨsi apdɨsak.
38 Nak dakon amɨno kɨlegɨsi uŋun nandaŋ gadaron egɨpdɨsak.
Mani duwalɨk pɨgɨsak kaŋ, tagɨ dɨma nandaŋ ɨbeŋ.”
Mani nin duwalɨk pɨgek pasɨlneŋ dakon amɨn dɨma. Nin nandaŋ gadat aŋek egɨp egɨp teban abɨdoneŋ dakon mɨŋat amɨnyo da ekwamaŋ.

39 

Nandaŋ gadat dakon mibɨlɨsi

(Kɨlapmɨ 11–13)

Copyright information for `YUT