a11.12Ko 5.7
c11.4WW 4.3-10
d11.5WW 5.21-24
e11.7WW 6.13–7.1
f11.8WW 12.1-5
g11.9WW 35.12
h11.11WW 18.11-14; 21.2; Ro 4.19
i11.12WW 15.5; 22.17
j11.13WW 23.4; 1KAG 29.15; Kap 39.12; 1Pi 2.11
k11.17-18WW 21.12; 22.1-14
l11.19Ro 4.17
m11.20WW 27.27-29,39-40
n11.21WW 47.31–48.20
o11.22WW 50.24-25; TP 13.19
p11.23TP 1.22; 2.2
q11.28TP 12.21-30
r11.29TP 14.21-31
s11.30Jos 6.12-21
t11.31Jos 2.1-21; 6.21-25; Jem 2.25
u11.32GK 6.11–8.32; 4.6–5.31; 11.1–12.7; 13.2–16.31; 1Sa 16.1–1KA 2.11; 1Sa 1.1–25.1
v11.33Dan 6.1-27
w11.34Dan 3.23-27
x11.351KA 17.17-24; 2KA 4.25-37
y11.361KA 22.26-27; Jer 20.2; 37.15; 38.6
z11.372KAG 24.21

Hebrews 11

Piŋkop do nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek tebaisi atneŋ

a Nandaŋ gadat dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ. Nin pakyaŋsi yaŋsi nandamaŋ, yo tagɨ morap Piŋkop da nim do yaŋ teban tok agɨt uŋun tɨmɨt do nandaŋ teban taŋek jomjom aŋek ekwamaŋ uŋun asi tɨmɨtdamaŋ yaŋsi nandamaŋ. Ae dabɨl da yo uŋun dɨma pɨndakgamaŋ, uŋun yo morap uŋun toŋ yaŋsi nandamaŋ. Kalɨp amɨn nandaŋ gadat awit, aba Piŋkop da aŋpakni do but galaksi nandagɨt. b Nin nandaŋ gadat amaŋ do yaŋsi nandamaŋ, Piŋkop mɨktɨm gat ae kundukon yo morap toŋ uŋun yaŋban genikon da noman tawit. Do yo morap abɨsok dabɨl da pɨndakgamaŋ, uŋun yo amɨn da dɨma pɨndarɨ baŋ wasagɨt.

Abel, Enok, ae Noa yo da Piŋkop do nandaŋ gadat awit

c Abel Piŋkop do nandaŋ gadat aŋek mukwa soŋ ɨmgut. Aban Piŋkop da Abel dakon mukwa do galak tagɨt. Mani Ken dakon mukwa do dɨma galak tagɨt. Abel uŋun nandaŋ gadat agɨt, mibɨlɨ yaŋ do aŋek Piŋkop da but galak dakon yo Abel da ɨmgut uŋun do galak taŋek amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt. Abel kɨlɨsi kɨmakgɨt, mani nandaŋ gadatni uŋun da nin sigɨn yaŋ teŋteŋaŋ nimɨsak.

d Enok Piŋkop do nandaŋ gadat agɨt. Aban aŋpakni do tagɨsi nandagɨt, do dɨma kɨmagakwan Piŋkop da abɨdaŋ aŋaŋ Kwen Kokup wɨgɨgɨt. Amɨn da wɨsɨŋek dɨma kawit, nido Piŋkop da kɨlɨ abɨdagɨt. Mani, nandaŋ gadatni mɨni amɨn, Piŋkop da uŋun amɨn do nandaban tagɨ dɨma asak. Nido, Piŋkop da kapmatjok kɨk do nandɨsak amɨn, uŋun Piŋkop egɨsak yaŋsi nandaŋ gadaŋ kɨmokdok, ae amɨn Piŋkop wusɨk do pi aŋ amɨn uŋun Piŋkop da yo tagɨsi aŋ yomɨsak yaŋ nandaŋ gadaŋ kɨmokdok.

e Piŋkop da Noa yo don noman tokdaŋ uŋun dakon but pɨso gen iyɨgɨt. Iyɨŋban yo uŋun Noa da dɨma pɨndakgɨt, mani Piŋkop dakon gen nandaŋ gadaŋek tap wakga kɨnda wasagɨt. Aŋek iyɨ gat ae gwakni gat uŋun tap wakgakon wɨgek dɨma tasɨk tawit. Uŋun nandaŋ gadatnikon da, Noa da mɨktɨm amɨn morap dɨwarɨ gulusuŋ awit uŋun paŋteŋteŋ agɨt.

Abraham gat Sara gat nandaŋ gadat agɨmal

f Abraham Piŋkop do nandaŋ gadat agɨt, do Piŋkop da yaŋ ɨmgut bɨsapmon Abraham Piŋkop dakon gen guramɨkgɨt. Uŋun kokupni yɨpmaŋ degek Piŋkop da mɨktɨm kɨnda ɨban iyɨ dakon mɨktɨm dagosak do nandagɨt uŋudon kɨgɨt. Abraham dukwan kɨkeŋ uŋun dɨma nandagɨt, mani nandaŋ gadat aŋek kɨgɨt. g Uŋun nandaŋ gadat aŋek kɨŋ Piŋkop da mɨktɨm ɨm do yagɨt uŋudon yɨkgɨt. Aŋek uŋun mɨktɨmon waŋga amɨn da yaŋ ɨmal yutnon yɨkgɨt. Ae Aisak gat Jekop gat kɨsi ɨmal yutnon yɨkgɨmal, uŋun amɨn do Piŋkop da mɨktɨm uŋun yom do yaŋ teban tok agɨt. 10 Abraham yaŋ agɨt nido nandaŋ gadat aŋek kokup pap toktogɨsi uŋudon don egɨpbeŋ yaŋ nandagɨt. Piŋkop da kokup pap uŋun niaŋ wasogɨ uŋun iyɨ nandaŋ mudaŋek wasagɨt.

11  h Abraham gat Sara gat monjɨ paŋalak bɨsap kɨlɨ yapgumal, mani nandaŋ gadat aŋek monjɨ paŋalanjil dakon tapmɨm pagɨmal. Sara nandaŋ gadat aŋek yaŋ nandagɨt, “Piŋkop da yaŋ teban tok agɨt, ae uŋun da gen bamɨ gɨn yosok.” 12  i Do amɨn kaloŋ uŋun amɨn pelaŋsi aŋek si kɨmot do agɨt bɨsapmon monjɨ morapmɨsi dakon datni dagagɨt. Babɨkni uŋun ɨreŋ taŋek kundukon gɨk toŋ ae tap kɨdɨpmɨŋon nɨman toŋ morapmɨsi, amɨn da arɨpmɨ dɨma manjɨrɨ awit.

13  j Uŋun mɨŋat amɨn morap uŋun nandaŋ gadat aŋek egɨ wɨgɨ kɨmot awit. On mɨktɨmon egɨpgwit bɨsapmon yo tagɨsi Piŋkop da yom do yaŋ teban tok agɨt uŋun dɨma tɨmɨkgwit, ɨsal nandaŋ gadaron da dubagɨkon pɨndagek but galak nandawit. Uŋun iyɨ do nin mɨktɨm ŋwakŋwarɨkon amɨn yombem da amɨn da mɨktɨmon bɨsap pɨsɨpmɨsok ekwamaŋ yaŋ yawit. 14 Yaŋ yoŋ amɨn uŋun iyɨ dakon mɨktɨm wɨsaŋ yaŋ nandamaŋ. 15 Mɨktɨm yɨpmaŋek apgwit uŋun dogɨn nandaŋek egɨpgwit tam tobɨl kokup egɨpgwiron tagɨ kwam. 16 Mani mɨktɨmni kalɨpmɨ uŋun yapmaŋek mɨktɨm wagɨl tagɨsisi uŋudon egɨp do galak tawit, mɨktɨm uŋun Kwen Kokup. Uŋun amɨn da Piŋkop do, “Gak nin dakon Piŋkop,” yaŋ iyɨŋakwa Piŋkop mayagɨ dɨma pasak, nido uŋun amɨn do kokup pap kɨnda kɨlɨ aŋnoman agɨt da tosok.

17  k Piŋkop da Abraham do yaŋ teban tok aŋek yaŋ iyɨgɨt:

“Aisagon da babɨkgo altokdaŋ.”
Mani Piŋkop da Abraham aŋkewalek monji aŋak mukwa sosak do iyɨŋban monji kaloŋɨ Piŋkop do ɨmgut.
19  l Abraham yaŋ nandagɨt, “Aisak kɨmotjak kaŋ, Piŋkop da tagɨ aban pɨdosak.” Yaŋsi nandagɨt, do monji kɨmoron naŋ abɨdagɨt yaŋ asak.

Aisak, Jekop, ae Josep yo da Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmgwit

20  m Aisak nandaŋ gadat aŋek Jekop gat Iso gat do gɨsam yomgut. Aŋek yo don noman taŋ yomdaŋ uŋun do yoyɨgɨt.

21  n Jekop nandaŋ gadat aŋek si kɨmot do aŋek Josep dakon monjɨ bamot do gɨsam yomgut. Aŋek busuŋni wɨn kɨrɨŋni da dɨwarɨkon wɨtjɨŋek Piŋkop gawak ɨmgut.

22  o Josep nandaŋ gadat aŋek si kɨmot do aŋek yagɨt “Israel amɨn don Isip mɨktɨm yɨpmaŋek kɨkdaŋ.” Yaŋ yaŋek don kɨmakban iyɨ dakon kɨdarɨ tɨmɨgek niaŋ ani uŋun do yoyɨgɨt.

Moses nandaŋ gadat agɨt

23  p Moses dakon meŋi datniyo nandaŋ gadat agɨmal. Do Moses altaŋban kanek kapbɨ aŋkɨsɨbɨgɨmal, nido monjɨ uŋun wagɨl tagɨsisi kɨnda kagɨmal, ae kɨla amɨn madep dakon gen teban kɨrɨŋɨt do pasol pasol dɨma agɨmal.

24 Moses nandaŋ gadat aŋek tagaŋek amɨn madep agɨt bɨsapmon amɨn da kɨla amɨn madep Pero dakon gwi dakon monji yaŋ iyɨni do dɨmasi galak tagɨt. 25 Uŋun Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨ gat jɨgɨ kaloŋɨ paneŋ yaŋ nandagɨt. Yokwi dakon aŋpak aŋek bɨsap pɨsɨpmɨsok kɨsɨk kɨsɨk ak do dɨma nandagɨt. 26 Yaŋ nandagɨt, Kristo dakon man do mayaktok pakeŋ kaŋ, uŋun da Isip dakon yoni tagɨsi morap uŋun yapmaŋdak. Yaŋ nandagɨt nido Piŋkop da tomni do yo tagɨsi ɨmdɨsak uŋun do nandaŋek egɨpgut.

27 Moses nandaŋ gadat aŋek Isip mɨktɨm yɨpmaŋek kɨgɨt. Kɨla amɨn madep da japmɨ nandaŋ ɨmgut, mani Moses uŋun do dɨma pasalgɨt. Piŋkop pasɨlɨ egɨsak uŋun Moses da dabɨl da yaŋ kagɨt do tebaisi akgɨt. 28  q Uŋun nandaŋ gadat aŋek Yapyap Bɨlak madepmon Israel amɨn yoyɨŋban sipsip dapgwit. Aŋek aŋelo da Israel amɨn dakon monji mibɨltogɨkon ɨgayɨkjok kɨnda dɨma ani yaŋ do sipsip dakon yawi baŋ yoma domon sowit.

Israel amɨn morapmɨ nandaŋ gadat tebaisi awit

29  r Israel amɨn nandaŋ gadat aŋek Tap Gami pudaŋek mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon yaŋ kɨwit. Mani Isip amɨn kɨŋ tap pudok do aŋek pakbi naŋ kɨmakgwit.

30  s Israel amɨn nandaŋ gadat aŋek Jeriko kokup pap aŋgwasɨŋakwa gɨldat 7 kabɨ agɨt. Aŋakwa tɨp dam madep tuwɨl kɨgɨt.

31  t Kosit oba mɨŋat Reap nandaŋ gadat aŋek amɨn paŋman ak amɨn bamot paŋpulugaŋek pabɨdaŋban yutnikon wɨgɨwit. Do Piŋkop dakon gen dɨma guramɨkgwit amɨn gat kɨsi dɨma kɨmakgwit.

32  u Bɨsap pɨsɨpmɨ do ni gen baŋ saŋbeŋek dayɨkeŋ? Gideon, ae Barak, ae Samson, ae Jepta, ae Dewit, ae Samuel, ae kombɨ amɨn morap do dayɨkeŋ kaŋ bɨsap arɨpmɨ dɨma. 33  v Uŋun amɨn nandaŋ gadat aŋek dɨwarɨ da kɨla amɨn madep morapmɨ dakon emat amɨni pabɨŋ yopgwit. Uŋun amɨn aŋpak kɨlegɨkon da amɨn kɨla aŋek Piŋkop da yo yom do yaŋ teban tok agɨt uŋun tɨmɨkgwit. Ae laion dakon gen kagani sopgwit. 34  w Uŋun amɨn da mɨleŋ asɨp madepsi sogɨt uŋun aba kɨmakgɨt. Ae emat agak sɨba paŋpekwolakwa dɨma dapgwit. Uŋun amɨn tapmɨmni mɨni, mani don tapmɨm pawit. Uŋun emat amɨn tebaisi dagaŋek mɨktɨm ŋwakŋwarɨ dakon emat amɨn kabɨni yolba pasal kɨwit. 35  x Amɨn kɨmakbi aeni pɨdaŋba meŋi da tɨmɨkgwit.

Mani nandaŋ gadat amɨn dɨwarɨ uwal da dam tebanon yopmaŋek gɨptɨmɨ obɨsi paŋupbal awit. Mani Piŋkop manji ɨmɨŋek pulugaŋ kɨk do dɨma nandawit, nido yaŋ nandawit, kɨmotneŋ kaŋ kɨmoron da pɨdaŋek egɨp egɨp wagɨl tagɨsi abɨdokdamaŋ yaŋ nandawit.
36  y Ae uwal da dɨwarɨ jɨgɨlak gen yoyɨŋek baljawit, ae dɨwarɨ nap teban baŋ paŋteban aŋek dam tebanon yopgwit. 37  z Dɨwarɨ tɨpbaŋ dapgwit, ae dɨwarɨ ɨlɨk dagok baŋ gɨptɨmɨ ɨlɨk dagaŋba tɨm bamot awit, ae dɨwarɨ emat agak sɨba baŋ dapba kɨmakgwit. Uŋun amɨn dɨwarɨ sipsip ae meme gɨpbaŋ paŋek agɨpgwit. Uŋun gɨptɨm dakon yo do wadaŋakwa amɨn da jɨgɨ yomɨŋek aŋpak yokwi aŋyomgwit. 38 Yaŋ aba mɨktɨm kɨbɨrɨ amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ ae kabapgwan binap agek gopbat ae gapmagwan egɨ egɨ awit. Uŋun nandaŋ gadat amɨn da mɨktɨm amɨn dɨwarɨ yapmaŋ mudaŋek amɨn wukwisi ae tagɨsi awit.

39 Uŋun mɨŋat amɨn morapyo nandaŋ gadat awit do aŋek Piŋkop da mɨŋat amɨnyo tagɨsi yaŋ nandaŋ yomgut. Mani mɨktɨmon egek Piŋkop da yo yom do yaŋ teban tok agɨt uŋun dɨma tɨmɨkgwit, 40 nido kalɨp Piŋkop da yo wagɨl tagɨsi nin kɨsi da tɨmɨtneŋ do nandaŋ kokwin kɨlɨ agɨt. Kalɨp egɨpgwit amɨn gat ae nin gat kɨsi bɨsap kaloŋ gwaljɨgɨ mɨnisi egɨpneŋ do nandagɨt.

Copyright information for `YUT