a12.11Ko 9.24-25
b12.5-6Jop 5.17; YT 3.11-12; PA 3.19
c12.7GT 8.5
d12.11Jem 3.17-18
e12.12Ais 35.3
f12.13YT 4.26
g12.16WW 25.29-34
h12.17WW 27.30-40
i12.18TP 19.16-20; GT 4.11-12
j12.19TP 20.18-21; GT 5.22-27
k12.20TP 19.12-13
l12.21GT 9.19
m12.24WW 4.10; Ibr 8.6
n12.25Ibr 2.1-3; 10.26-29
o12.26Ag 2.6
p12.29GT 4.24; 9.3

Hebrews 12

Nin Yesu pakyaŋsi kaŋek nandaŋ gadaŋ ɨmneŋ

a Uŋun nandaŋ gadat mɨŋat amɨnyo kalɨp egɨpgwit uŋun gɨkwem da yaŋ nin paŋgwasɨŋek nindaŋ. Yaŋdo, nin yo morap pabɨŋ nip do aŋ uŋun yopmaŋ mudaŋek yokwi nin baŋgaldak uŋun paŋ dagoneŋ. Aŋek tɨmtɨm yaŋek dɨma yawogek Piŋkop da napbɨ gwapbo aneŋ do yagɨt uŋudon agɨpneŋ. Yesu uŋun nandaŋ gadatnin dakon wasok wasok ae wasɨp, do dabɨlnin Yesukon gɨn taŋakwan kaŋek egɨpneŋ. Uŋun don kɨsɨk kɨsɨk madepsi egɨpdɨsat yaŋ nandaŋek tɨlak kɨndap dakon mayagɨ do nandaba kɨk dɨma aŋek tepmɨ paŋek kɨmakgɨt, da abɨsok Piŋkop dakon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo da amɨn tet do yɨkdak.

Piŋkop da nin paŋkɨlek ak do jɨgɨ nimɨsak

Ji pakyaŋsi nandani. Yokwi pakpak amɨn da Yesu aŋpak yokwisi aŋ ɨmɨŋakwa tebaisi akgɨt. Ji uŋun do nandaŋek tapmɨm yawot dɨma ani, ae butji dɨma yawotjak. Asi, ji yokwi uŋun pabɨk do emat madepsi awit, mani emat aŋakwa yawisi kɨnda dɨma mawit, don mokdaŋ. b Ae Piŋkop da ji dakon but paŋteban asak do gen yagɨt uŋun kɨlɨ ɨŋtawit, ma? Ji monjɨnoni yaŋ dayɨŋek yaŋ yagɨt:

“Monjɨno, Amɨn Tagɨ da gak aŋkɨlek ak do jɨgɨ gaban kaŋ, uŋun do yo ɨsalɨ yaŋ dɨma nandaki, ae gen tebai gayɨŋban uŋun do tapmɨmgo dɨma mosak.
Nido, Amɨn Tagɨ da amɨn morap but dasi galak taŋ yomɨsak uŋun paŋkɨlek ak do jɨgɨ yomɨsak, ae amɨn morap monjɨnoni yaŋ yoyɨŋek tɨmɨkdak uŋun si baljosok.”
c Ji tebaisi agakwa Piŋkop da ji paŋkɨlek ak do jɨgɨ damjak. Dat kɨnda da monji aŋkɨlek ak do asak uŋudeŋ gɨn Piŋkop da jikon yaŋ gɨn asak. Namɨn monjɨ kɨnda datni da dɨma aŋkɨlek asak? Piŋkop da monjini kɨsi morap paŋkɨlek asak. Ae dɨma paŋkɨlek asak kaŋ, monjinisi dɨma ekwaŋ. Kaŋ ji gwamda yombem da ekwaŋ. Ae mɨktɨmon datnin do nandani. Uŋun da nin paŋkɨlek ak do jɨgɨ nimɨŋakwa nandano wukwan yomgumaŋ. Yaŋ agɨmaŋ do wupnin dakon Datni da nin paŋkɨlek asak bɨsapmon uŋun do madepsi gawak ɨmɨŋek egɨp egɨp abɨdoneŋsi. 10 Mɨktɨmon datnin da bɨsap pɨsɨpmɨsok iyɨ da nandak nandak da arɨpmon nin paŋkɨlek awit. Mani Piŋkop da iyɨ telagɨ egɨsak do ninyo kɨsi yaŋ gɨn telagɨ egɨpneŋ do aŋek nin paŋpulugaŋek paŋkɨlek asak. 11  d Dat da nin paŋkɨlek ak do jɨgɨ nimɨsak bɨsapmon nin kɨsɨk kɨsɨk dɨma amaŋ, nin butjɨk pamaŋ. Mani don paŋkɨlek agɨt dakon bamɨ komaŋ, uŋun aŋpak kɨlegɨsi gat ae but yawot gat nimɨsak.

Nin tapmɨm paŋek tebaisi atneŋ

12  e Yaŋdo, kɨsitji alek taŋbi uŋun paŋenagek pi ani, ae ŋwakji tapmɨmɨ mɨni paŋteban aŋek

13  f  “kosit kɨlegɨkon agɨpni.”
Yaŋ ani kaŋ, kandapji wagɨl dɨma yokwi tokdaŋ, aeni kɨlek tokdaŋ.

14 Amɨn morap gat yaworɨ egɨp do pi tebaisi ani. Ae telagɨsi egɨpni. Telagɨ dɨma egɨpni amɨn uŋun Amɨn Tagɨ dɨma kokdaŋ. 15 Pakyaŋsi kaŋ kɨmotni. Jikon da kɨnda maŋek Piŋkop dakon nandaŋ yawotni dɨ yɨpmaŋ dekban. Ae jikon da kɨnda kɨndap ɨsɨpmɨ da yaŋ kwaŋek yokwi paŋalon aŋdaban amɨn morapmɨ dɨ paŋupbal aban Piŋkop manji dɨ ɨbam. 16  g Amɨn kɨnda yumabi aŋpak asak do kaŋ kɨmotni. Bo amɨn kɨnda Iso da Piŋkop manji ɨmgut uŋudeŋ asak do kaŋ kɨmotni. Uŋun jap bɨsap kaloŋ noknogɨ uŋun tɨmɨt dogɨn aŋek yo kabɨni monjɨ mibɨltogɨ amɨn da tɨmɨrɨ uŋun kɨsi ɨmgut. 17  h Dɨsi nandaŋ, don yo kabɨni uŋun tɨmɨt do nandagɨt, mani dɨma tɨmɨkgɨt. Gɨsamni ae tɨmɨt do kunam takgɨt, mani but tobɨl aŋek gɨsamni tɨmɨtjak dakon kositni dɨma taŋ ɨmgut.

Nin Jerusalem Kwen Kokup tosok uŋudon kɨlɨ obɨmaŋ

18  i Israel amɨn da Sinai Kabap kɨwit ji uŋudeŋ dɨma aŋ. Uŋun kabapmon kɨŋek yo dabɨl da pɨndakgwit, ae mɨrak paŋek nandawit. Uŋudon kɨndap madep sogɨt, ae pɨlɨn tuk masɨ masɨmɨ agɨt, ae mɨrɨm tebaisi agɨt uŋun pɨndakgwit. 19  j Aŋek kweŋ kɨnda madepsi yaŋakwan amɨn kɨnda da gen yagɨt. Yaŋakwan mɨŋat amɨnyo pasol pasol madepsi nandaŋek bɨsit tebaisi yaŋ yawit, “Gen dɨ gat nandak do pasolgomaŋ!” 20  k Piŋkop da gen yoyɨgɨt uŋun do pasalgwit. Gen uŋun yaŋ:

“Amɨn bo bɨt kɨlap yo kɨnda kabapmon wɨgɨsak kaŋ tɨpnaŋ aŋakba kɨmotjak.”
21  l Yo uŋun pɨndakgwit uŋun do madepsi pasal nɨmnɨmɨgek Moses yaŋ yagɨt:

“Nak nɨmnɨmɨgek madepsi pasoldot.”
22 Mani ji yo uŋudenon dɨma abɨŋ altawit. Saion Kabapmon kɨlɨ apgwit. Jerusalem Piŋkop egɨp egɨpmɨ toŋ dakon kokup pap Kwen Kokup tosok uŋudon kɨlɨ apgwit. Uŋudon aŋelo tausen morapmɨsi da muwugek kɨsɨk kɨsɨk aŋ. 23 Ji Piŋkop dakon monjɨ gwayoni mibɨltogɨ man morapni Kwen Kokupmon mandabi uŋun dakon muwut muwut madepmon apgwit. Piŋkop, amɨn morap dakon gen kokwin amɨnon apgwit. Amɨn kɨlegɨ dakon wup kabɨkon apgwit. Uŋun amɨn Piŋkop da paŋkɨlek aban gwaljɨgɨ mɨnisi awit. 24  m Yesu saŋbek saŋbek kalugɨ dakon binap amɨnon apgwit. Ae Yesu dakon yawi mumumni mawiron apgwit. Uŋun yawi da yokwinin wɨrɨrɨkdak, do uŋun Abel dakon yawi yapmaŋdak. Abel dakon yawi da kobogɨ tɨmɨt do yosok.

Kaŋ kɨmotni

25  n Kaŋ kɨmotni. Piŋkop da gen yosok uŋun nandak do dɨma kurak toni. Kalɨp Moses da on mɨktɨmon Piŋkop dakon mama gen yoyɨŋban geni nandak do kurak tawit bɨsapmon, iyɨ kutnaŋek kɨgɨk dakon kosit dɨma taŋ yomgut. Do yaŋsi nandani, abɨsok Piŋkop da Kwen Kokupmon da mama gen niyɨsak, uŋun manji ɨmneŋ kaŋ, nin paŋkutnaŋek kɨgɨk dakon kosit mɨnisi. 26  o Kalɨp Piŋkop da gen yaŋban mɨktɨm wudɨp agɨt. Mani abɨsok yaŋ teban tok aŋek yaŋ niyɨsak:

“Bɨsap kɨnda gat mɨktɨm aŋkwakwalɨtdɨsat.
Ae mɨktɨm gɨn dɨma, kundu yo kɨsi paŋkwakwalɨtdɨsat.”
27 Ae “bɨsap kɨnda gat” do yosok, do yaŋ nandamaŋ, Piŋkop da mɨktɨm kunduyo kɨsi paŋkwakwalɨtjak bɨsapmon yo morap iyɨ wasagɨt uŋun wɨrɨrɨkban pasɨldaŋ. Aŋakwan yo arɨpmɨ dɨma paŋkwakwalɨrɨ uŋun dagɨn tokdaŋ.

28 Piŋkop da kɨla asak kokup uŋun abɨdagɨmaŋ uŋun arɨpmɨ dɨma kwakwalɨrɨ, yaŋ do aŋek ya yaŋ iyɨneŋ. Nin aŋpak iyɨ galak tosok uŋun aŋek iyɨ naŋgɨn gawak ɨmɨŋek pasol pasol aŋek mani aŋenotneŋ. 29  p Yaŋsi aneŋ, nido

“Piŋkopnin uŋun kɨndap tebaisi,
do yo yokwi morap soŋ pɨlɨk mudokdɨsak.”
Copyright information for `YUT