a13.2WW 18.1-8; 19.1-3; Ro 12.13
b13.4Ep 5.5
c13.5GT 31.6,8; Jos 1.5
e13.71Ko 4.16
f13.9Ro 14.17
g13.11MS 16.27
i13.13Ibr 12.2
j13.14Ibr 11.10,16; 12.22
l13.16Pil 4.18
m13.171Tes 5.12
n13.18Ya 24.16; 2Ko 1.12
o13.20Jer 32.40; Esi 37.26; 1Pi 2.25

Hebrews 13

Nin kaloŋ kaloŋ amɨn do but dasi galak taŋ yomneŋ

Ji paŋmuwukbi notji do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak dɨma yɨpmaŋ detni. a Jikon amɨn kɨnda dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn kɨnda apban kaŋ, uŋun abɨdok do dɨma ɨŋtoni. Kalɨp amɨn dɨwarɨ da amɨnsi baŋ tɨmɨkgamaŋ yaŋ nandawit, mani aŋelo baŋ tɨmɨkgwit.

Amɨn dam tebanon ekwaŋ amɨn do dɨma ɨŋtaŋ yomni. Nin uŋun gat kɨsi dam tebanon ekwamaŋ yaŋ nandani. Ae uwal da jɨgɨ yomaŋ amɨn uŋun do dɨma ɨŋtaŋ yomni. Ninyo kɨsi da jɨgɨ uŋun pamaŋ yaŋ nandaŋek egɨpni.

b Mɨŋat eyo aŋpak uŋun yo madepsi kɨnda, do amɨn morap kɨsi da uŋun do nandaba wɨgakwan kɨlani aŋakwa gwaljɨgɨ mɨnisi tosak. Nido Piŋkop da yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ aŋ amɨn uŋun kobogɨ yo yokwisi aŋ yomdɨsak.

c Moneŋ dakon galaktok jikon dɨma tosak. Yo taŋ nimaŋ uŋun arɨpninon toŋ yaŋ nandani. Nido Piŋkop da yaŋ kɨlɨ niyɨgɨt:

“Gepmaŋ dekgo gaga dage arɨpmɨ dɨma egɨpdɨsal.”
d Yaŋdo, nin nandaŋ teban taŋek yaŋ yomaŋ:

“Amɨn Tagɨ paŋpulugokno egɨsak,
do yo kɨnda do dɨma pasolbeŋ.
Amɨn da arɨpmɨ dɨma abɨŋ nepni.”

Nin Yesu yol do dɨma mayak toneŋ

e Kɨla amɨnji kalɨp Piŋkop dakon gen dayɨwit uŋun dɨma ɨŋtaŋ yomni. Aŋpak awit dakon bamɨ uŋun do nandaŋek nandaŋ gadat awit uŋun yolek yaŋ gɨn egɨpni. Yesu Kristo uŋun kulabɨgɨ mɨni apma, ae abɨsok, ae don egɨ aŋaŋ kɨkdɨsak teban. f Yaŋdo, amɨn da gen ŋwakŋwarɨ dɨ dayɨŋ dekba nandaŋ gadatji dɨ wɨtdal kwam. Nin Piŋkop dakon nandaŋ yawotni yɨpno uŋun da butnin paŋteban aban atneŋ. Jap noknok dakon gen teban yolyol aŋpak da amɨn dakon but arɨpmɨ dɨma paŋteban asak. Uŋun aŋpak da amɨn kɨnda arɨpmɨ dɨmasi aŋpulugokdɨsak. 10 Mukwa sogok amɨn da yo daŋgwi toŋ altakon dapbi uŋun baŋ noŋ. Mani nin altanin ŋwakŋwarɨ kɨnda tosok. Uŋun altakon mukwa sogok amɨn da jap arɨpmɨ dɨma noknogɨ.

11  g Mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn da sipsip ae bulmakau dakon yawini yokwi wɨrɨrɨt do Yut Burɨ Telagɨsi uŋungwan pawɨgɨsak, mani bamɨ yut yomayo da waŋga sosoŋ. 12  h Yaŋgɨn Yesu dakon yawini da mɨŋat amɨnyo paŋtelak aban telagɨsi ani do kokup pap dakon yoma kaga da waŋga tepmɨ pagɨt. 13  i Yaŋdo, nin kɨsi yut yomayo da waŋga kɨŋek uŋun da mayagɨ pagɨt ninyo uŋudeŋ gɨn paneŋ. 14  j Nido on mɨktɨmon nin dakon kokup pap toktogɨ kɨnda dɨma tosok. Mani kokup pap kɨnda don noman tokdɨsak nin uŋudon kɨneŋ dosi nandamaŋ. 15  k Yaŋdo, nin yɨpmaŋ derɨ mɨni Yesu da manon Piŋkop aŋkɨsiŋ kɨmotneŋ. Yaŋ aneŋ uŋun da gen dulumnin dakon paret asak. 16  l Mɨŋat amɨnyo do aŋpak tagɨsi aŋyomni, ae notji paŋpulugok do yo kabɨsi baŋ notji do yomɨŋ yomɨŋ ani. Uŋun aŋpak do dɨma ɨŋtoni, nido uŋun paret kɨnda, Piŋkop da uŋun do galak tosok.

Piŋkop da nin paŋpulugaŋban tagɨsi egɨpneŋ

17  m Kɨla amɨnji kɨlasi aŋ uŋun don pi awit dakon mibɨlɨ Piŋkop iyɨkdaŋ, do gawak yomɨŋek geni guramɨtni. Yaŋ ani kaŋ, kɨsɨk kɨsɨgon da pini akdaŋ. Mani butjɨk pani kaŋ, uŋun da ji dɨma paŋpulugokdɨsak.

18  n Ji nin do bɨsit ani. Piŋkop da dabɨlon butningwan gwaljɨgɨ mɨni yaŋsi nandamaŋ, ae yo morapmon aŋpak kɨlegɨsi baŋgɨn ak do nandamaŋ. 19 Nak jikon tepmɨsi tobɨl opbeŋ do bɨsit aŋ kɨmotni.

20  o Amɨn Tagɨnin Yesu, sipsip dakon Kɨla Amɨn madep, uŋun da saŋbek saŋbek dagok dagogɨ mɨni uŋun aŋteban ak do yawini parekgɨt. Uŋun Piŋkop da kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt. Abɨsok Piŋkop but yawot ami da 21 ji paŋtagap aban egɨp egɨpjikon yo tagɨsi morap da tugaŋ daba iyɨ dakon galaktok yol kɨmotni dosi nandɨsat. Yesu Kristo da pi agɨt do aŋek uŋun da ninon pi aban aŋpak morap iyɨ galak tosok uŋun aŋ mudoneŋ. Tɨlɨmni dagok dagogɨ mɨni taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak, do mani aŋkɨsiŋ kɨmotneŋ. Uŋun asi.

Mibɨ gen

22 Not kabɨ, nak ji dakon but paŋteban ak do gen on mandaŋ damɨsat uŋun do mɨrak pakyaŋsi yopni, nido gen on mandɨsat uŋun dubagɨsi dɨma.

23 Ji yaŋ nandani, notnin Timoti uŋun dam tebanon naŋ yɨpba kɨlɨ kɨgɨt. Nagon tepmɨ apjak kaŋ, nit ji dandak do apdeŋ.

24 Nin dakon gɨldat tagɨ yɨpno kɨla amɨnji gat ae Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨni kɨsikon abɨsak. Ae amɨn kabɨ Itali mɨktɨm yɨpmaŋ apgwit uŋunyo kɨsi gɨldatni tagɨ yɨpba jikon abɨsak. 25 Piŋkop dakon nandaŋ yawotni ji kɨsikon tosak do bɨsit asat.

Copyright information for `YUT