a2.2Gal 3.19
b2.3Ibr 10.29; 12.25
e2.9Pil 2.8-9
f2.11Mt 25.40
h2.13Ais 8.17-18

Hebrews 2

Piŋkop da nin yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt uŋun yo madepsi

Piŋkop dakon Monji man madep pagɨt, do gen nandagɨmaŋ uŋun nandak nandakninon da tebai abɨdaŋek guramɨk kɨmotneŋ. Gen uŋun guramɨt do alek taŋek dɨ dɨwalɨk pɨkwam. a Kalɨp babɨknin Piŋkop da gen yoyɨk do aŋelo da gen kagakon da gen bamɨsi yoyɨgɨt, do amɨn morap gen uŋun ɨragek abɨŋ yɨpgwit, uŋun aŋpak yokwi awit uŋun da arɨpmon tomni yokwisi tɨmɨkgwit. b Piŋkop da nin yokwikon baŋ tɨmɨt do pi agɨt uŋun yo madepsi, do nin Piŋkop da pi agɨt uŋun do nandano yo ɨsalɨ asak kaŋ, kosit niaŋon da yokwi dakon kobogɨ yapneŋ? Nin da arɨpmɨ dɨma.

Mibɨltok Amɨn Tagɨnin Yesu da iyɨ nin yokwikon baŋ tɨmɨt do yaŋ teŋteŋagɨt. Aŋakwan geni nandawit amɨn da yaŋ niyɨwit, “Gen uŋun bamɨsi gɨn.”
c Ae Piŋkop da tɨlak mibɨlɨ mibɨlɨ, ae yo masɨ masɨmɨ, wasok tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ gat agɨt. Ae iyɨ da galaktogon Telagɨ Wup dakon but galak dakon yo mibɨlɨ mibɨlɨ kokwinɨk yomgut. Yo morap uŋun agɨt da Monji dakon gen uŋun bamɨsi yaŋ nolɨŋban komaŋ.

Yokwikon Baŋ Tɨmɨt Tɨmɨt Amɨnin dakon gen

Ae egɨp egɨp kalugɨ egɨpdamaŋ do yomaŋ uŋun aŋelo da kɨla ani do Piŋkop da dɨma yaŋ mudaŋ yomgut. d Piŋkop da papiakon tɨmɨ kɨndakon amɨn kɨnda da yaŋ yagɨt:

“Piŋkop, amɨn uŋun niaŋen baŋ uŋun do nandak nandak aŋegɨsal?
Amɨn uŋun yo ɨsalɨ.
Gak nido kɨlani aŋegɨsal?
Gak da amɨn yopbɨ bɨsap pɨsɨpmɨsok aŋelo dakon pɨŋbini egɨpgwit.
Gak da amɨn paŋenagek tɨlɨm gat ae man madep gat yomgul.
Gak da yo morap nin dakon pɨŋbi egɨpni do yaŋ mudaŋ nimgul.”
Uŋun da yo morap kɨlani ani do yaŋ yosok, do yo kɨnda ɨsal dɨma tosak, yo kɨsisi kɨlani ani. Mani abɨsok yo morap pɨndatno kɨlani dɨma aŋ, yo dɨwarɨ dakon kɨlani baŋ gɨn aŋ.
e Mani nin Yesu komaŋ. Piŋkop da bɨsap pɨsɨpmɨsok yɨpban aŋelo dakon pɨŋbini egɨpgut. Mani Piŋkop da nandaŋ yawotni do aŋek Yesu yabekban mɨŋat amɨn morap dakon tamo abɨdaŋek tepmɨ madepsi paŋek kɨmakgɨt, do Piŋkop da aŋenagek tɨlɨm gɨlgwani tagɨsi gat ae man madep gat ɨmgut.

10 Piŋkop uŋun yo morap dakon ami, ae uŋun da yo morap wasagɨt. Uŋun monjɨ gwayoni morapmɨ tɨmɨk paŋkɨ yopban Kwen Kokup tagɨsi egɨpni do nandagɨt. Yaŋ nandagɨt do Yesu yɨpban tepmɨ pagɨt, aŋek tepmɨ uŋun pagɨt do aŋek uŋun da mɨŋat amɨnyo dakon yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨni tagɨsi ae mibɨltok amɨni dagagɨt. Piŋkop da yaŋ aban kɨlek tagɨt. 11  f Yesu gat, ae mɨŋat amɨnyo paŋmɨlɨp aban telagɨ awit amɨn kabɨ gat uŋun Datni kaloŋɨ kɨnda gɨn. Yaŋ do aŋek “not” yaŋ yoyɨk do mayagɨ dɨma nandɨsak. 12  g Uŋun yaŋ yagɨt:

“Nak da gak dakon man madep notnokon yaŋ teŋteŋokeŋ.
Piŋkop gawak ɨm do muwutni bɨsapmon gak dakon man uŋun da binapmon yaŋ aŋkɨsikeŋ.”
13  h Ae yaŋ yagɨt:

“Egɨp egɨpno Piŋkopmon tosok yaŋsi nandakeŋ.”
Ae kɨnda gat yaŋ yagɨt:

“Koki, nak Piŋkop da monjɨ
gwayoni namgut nak uŋun gat oni ekwamaŋ.”

Yesu nin paŋpulugok do amɨn dagagɨt

14  i Piŋkop dakon monjɨ gwayoni uŋun gɨptɨm ae yawiniyo toŋ, uŋun amɨnsi gɨn, do Yesu uŋun kɨsi amɨn dagagɨt. Aŋek mɨŋat amɨnyo kɨmot yomɨsak dakon tapmɨm taŋ ɨmɨsak amɨn Sunduk, uŋun aŋupbal ak do aŋek kɨmakgɨt. 15 Mɨŋat amɨnyo kɨmot do pasolgoŋ, aŋek mɨktɨmon ekwaŋ bɨsap morap kɨmot da pasol yoban dam tebangwan yaŋ ekwaŋ. Mani Yesu uŋun dam teban yɨpmaŋ detni do aŋek kɨmakgɨt.

16 Asisi, Yesu aŋelo paŋpulugok do aŋek pi uŋun dɨma agɨt. Uŋun Abraham dakon babɨkni paŋpulugok do aŋek pi uŋun agɨt. 17 Do yo morapmon iyɨ dakon notni yombemsi dagaŋek bupmɨkon da, ae pi agak tagɨsikon da mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨni dagagɨt. Do Piŋkop dakon gen guramɨgek yokwi wɨrɨrɨt pi tagɨsi aŋ kɨmokdok, ae bupmɨni madepsi. Paŋkɨlɨt noman taŋ ɨba iyɨ tepmɨ pagɨt, do mɨŋat amɨnyo paŋkɨlɨt noman taŋ yoba tagɨ paŋpulugosak.

18 

Yesu dakon man madep da Moses dakon man madep yapmaŋdak

(Kɨlapmɨ 3.1–4.13)

Copyright information for `YUT