a3.1-2IDT 12.7; Ibr 4.14; 7.26
b3.5IDT 12.7; GT 18.15-19
d3.8TP 17.7; IDT 20.2-5
e3.11IDT 14.21-23
f3.15Ibr 3.7-8
g3.16IDT 14.1-35
h3.171Ko 10.10

Hebrews 3

a Yaŋdo, telagɨ not kabɨ, Piŋkop Kwen Kokup egɨsak uŋun da jiyo kɨsi yaŋ damɨsak. Ji Yesu do pakyaŋsi nandani. Uŋun Yabekbi ae Mukwa Sogok Mibɨltok Amɨn, nin da nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek mani do yaŋ teŋteŋok amaŋ amɨn uŋun.

Piŋkop da pi uŋun ɨban kalɨp Moses da mɨŋat amɨnyo Piŋkop dakon yut madep da yaŋ agakwa pini tagɨsi aŋek mɨŋat amɨnyoni paŋpulugagɨt, uŋudeŋ gɨn Yesu yo kɨsi Piŋkop dakon pi tagɨsi agɨt. Mani, nandamaŋ, yut awaldak amɨn dakon man da yut dakon man yapmaŋdak. Do Piŋkop da Yesu do man madep ɨmgut uŋun da Moses dakon man madep yapmaŋdak. Yut morap kaloŋ kaloŋ amɨn da awalgwit, mani Piŋkop da yo morap wasagɨt. b Moses uŋun Piŋkop dakon oman amɨni egɨpgut, egek Piŋkop dakon gen guramɨk kɨmagek Piŋkop da yutnon pi agɨt. Uŋun Piŋkop da yo don yaŋ teŋteŋosak uŋun dakon yaŋ teŋteŋok amɨn egɨpgut. Mani Kristo Piŋkop dakon Monji da mɨŋat amɨnyo Piŋkop dakon yut ekwaŋ uŋun kɨlani asak dakon pi taŋ ɨmɨsak. Aŋek Piŋkop dakon gen guramɨk kɨmagek pi uŋun asak. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ nin pasol pasolɨ mɨni nandaŋ gadat tebaisi aŋek Amɨn Tagɨ da yo tagɨsi aŋ nimdɨsak uŋun do jomjom aneŋ kaŋ, ninyo kɨsi Piŋkop dakon yutni ekwamaŋ.

Gen pabɨŋ yopmaŋgaŋ amɨn yɨk yawot dɨma akdaŋ

c Yaŋ do aŋek Telagɨ Wup da yaŋ yosok:

“Ji abɨsok Piŋkop dakon gen nandani kaŋ,
d kalɨp babɨkji da kwen wɨgɨk awit bɨsapmon geni abɨŋ yɨpgwit, uŋudeŋ ji but teban dɨma ani.
Uŋun mɨktɨm amɨn dɨma ekwaŋ tɨmon nak aŋkewalgwit.
Aŋek bɨlak 40 da arɨpmon pi tapmɨmɨ toŋ agɨm uŋun kawit.
10 Yaŋ aba uŋun mɨŋat amɨnyo do butjapsi nandaŋek yaŋ yagɨm,
‘Butnikon da nak dɨma nolgaŋ.
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ kosit yɨpmaŋ yomgum uŋun si yapmaŋgaŋ.’
11  e Do butjap nandaŋek yaŋ teban tok aŋek yaŋ yoyɨgɨm,
‘Asisi, ji nak dakon yɨk yawot kokupgwan dɨmasi pɨgɨni.’ ”
12 Not kabɨ, ji kaŋ kɨmotni. Not kɨnda ji da binapmon nandak nandak yokwi dɨ nandaŋek nandaŋ gadatni yɨpmaŋ degek Piŋkop egɨp egɨpmɨ toŋ manji dɨ ɨban. 13 Bɨsap mɨni abɨsok gɨn ekwamaŋ, do gɨldarɨ gɨldarɨ ji kaloŋ kaloŋ paŋmuwukbi dɨwarɨ do gen tagɨsi baŋ yoyɨni, aŋek burɨ paŋteban ani. Aŋpak yokwi da jikon kɨnda aŋkewalban but teban dɨ aban. 14 Nin Piŋkop wasaŋek nandaŋ gadaŋ ɨmgumaŋ bɨsapmon, nandaŋ gadat tebaisi agɨmaŋ. Nandaŋ gadatnin aŋteban aŋapno teban taŋakwan wɨgɨ kɨmotneŋ dakon bɨsapmon wɨgɨsak kaŋ, nin Kristo dakon notnisi egɨpdamaŋ.

15  f Ji mama gen do dɨma ɨŋtoni. Gen uŋun yaŋ:

“Ji abɨsok Piŋkop dakon gen nandani kaŋ, kalɨp babɨkji da kwen wɨgɨk awit bɨsapmon geni abɨŋ yɨpgwit, uŋudeŋ but teban dɨma ani.”
16  g Namɨn amɨn da kalɨp Piŋkop dakon gen nandaŋek kwen wɨgɨk aŋek geni abɨŋ yɨpgwit? Mɨŋat amɨnyo Moses da tɨmɨkban Isip yɨpmaŋ opgwit uŋun dagɨn aŋpak uŋun awit. 17  h Ae Piŋkop da namɨn do bɨlak 40 da arɨp butjap nandaŋ yomgut? Mɨŋat amɨnyo yokwi aŋek kɨmakgwit aŋakwa gɨptɨmni mɨktɨm kɨbɨrɨ amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ mɨktɨmon tawit amɨn uŋun do butjap nandagɨt. 18 Piŋkop da namɨn amɨn kabɨ da yɨk yawot kokupmon arɨpmɨ dɨma kɨni do gen tebaisi yaŋ aŋteban agɨt? Mɨŋat amɨnyo geni abɨŋ yɨpgwit uŋun dogɨn agɨt. 19 Do nandamaŋ, mɨŋat amɨnyo uŋun Piŋkop dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit, mibɨlɨ yaŋ do aŋek yɨk yawot kokupnikon dɨma kɨni do yagɨt.

Copyright information for `YUT