a4.3Kap 95.11; Ibr 3.11
b4.4WW 2.2
e4.8GT 31.7; Jos 22.4
f4.10Ibr 4.4
g4.12Ep 6.17; PA 1.16; 19.13-15
h4.14Ibr 3.1; 10.23
i4.16Ibr 10.19

Hebrews 4

Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo da yɨk yawot kokup abɨdokdaŋ

Piŋkop da nin tɨmɨk yɨk yawot kokupmon paŋkɨk do yaŋ teban tok agɨt. Do nin si pasalek kaŋ kɨmotneŋ, Piŋkop da jikon amɨn kɨnda uŋun kokupmon arɨpmɨ dɨma kɨkdɨsak yaŋ kɨnda dɨ kaŋban. Kalɨp Israel amɨn da nandawit, uŋudeŋ gɨn ninyo Gen Bin Tagɨsi nandagɨmaŋ. Mani ɨsal nandawit, aŋek Piŋkop gen do dɨma nandaŋ gadawit. Do Gen Bin Tagɨsi uŋun nandawit da dɨma paŋpulugagɨt. a Mani mɨŋat amɨnyo nin Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmamaŋ nin nipban yɨk yawot kokupnigwan pɨkwamaŋ. Kalɨp Piŋkop da kokup uŋun do nandaŋek gen yaŋ yagɨt:

“Do nak butjap nandaŋek yaŋ teban tok aŋek yaŋ yoyɨgɨm,
‘Asisi, ji nak dakon yɨk yawot kokupgwan dɨmasi pɨgɨni.’ ”
Mani kalɨpsigwan Piŋkop da yo morap wasagɨt bɨsapmon pi morapni kɨsi aŋ mudaŋek yɨk yawot kokupni kɨsi aŋnoman agɨt.
b Piŋkop da papiakon tɨmɨ kɨndakon gɨldat 7 do yaŋ yagɨt:

“Piŋkop da gɨldat 7 non pi morap aŋ mudagɨt pɨndakgɨt, aŋek uŋun gɨldaron yɨk yawot agɨt.”
c Ae gen uŋun mibɨltok kamaŋ uŋun da yaŋ yosok, “Uŋun nak dakon yɨk yawot kokupgwan dɨmasi pɨgɨkdaŋ.” Uŋun da yaŋ nolɨsak, Piŋkop dakon yɨk yawot kokup uŋun tosok, mani amɨn dɨwarɨ uŋungwan dɨma pɨgɨwit, nido uŋun amɨn kabɨ kalɨp Gen Bin Tagɨsi nandawit, mani geni abɨŋ yɨpgwit. d Yaŋ do aŋek Piŋkop da yɨk yawot kokupnikon pɨgɨk dakon gɨldat kɨnda yɨpmaŋek uŋun gɨldat do “Abɨsok” yaŋ yagɨt. Kalɨpsigwan babɨknin gen kɨrɨŋɨt aŋek kɨmakgwit da donsi Dewit dakon gen dulumon da yagɨt. Gen on do kɨlɨ yamaŋ, uŋun yaŋ:

“Abɨsok ji nak Piŋkop dakon gen nandani kaŋ, but teban dɨma ani.”
e Kalɨp Josua da yɨk yawot kokup yomgut tam, Piŋkop da bɨsap kɨndakon don yom do dɨma yaŋban. Do nin nandamaŋ, Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo yɨk yawot taŋ yomɨsak. Uŋun Sabat yɨk yawot bɨsap yombem. 10  f Do yɨk yawot kokupgwan pɨgɨsak amɨn uŋun kalɨp Piŋkop da pi wasɨp aŋek yɨk yawot agɨt, uŋudeŋ gɨn pini yɨpmaŋek yɨk yawot asak. 11 Do nin yɨk yawot kokupgwan pɨgɨk do pi tebaisi aneŋ. Kalɨp gen pabɨŋ yop aŋpak awit uŋudeŋ amɨn kɨnda gen pabɨŋ yop aŋek yɨk yawot dɨma dɨ abɨdaŋban.

12  g Nido Piŋkop gen uŋun egɨp egɨpmɨ toŋ, ae tapmɨmni madep. Geni uŋun tepmɨsi, ae emat agak sɨba geni terɨ terɨ toŋ uŋun yapmaŋdak. Gen uŋun da amɨn yaban mɨkgwansi pɨgɨsak. Pɨgek amɨn gat ae wup gat yamaŋ pɨdosok, ae kɨdat dakon saŋbek gat ae wuk gat kɨsi yamaŋ pɨdosok, do nin dakon nandak nandak gat ae butnin dakon galaktok morap gat uŋun pakyaŋsi nandaŋ mudosok. 13 Piŋkop da yo morap wasagɨt, uŋun kɨndasok Piŋkop da dabɨlon arɨpmɨ dɨma pasɨlɨ. Yo morap kɨsi pɨsaŋbisi ae nomansi Piŋkop da dabɨlon toŋ. Ae Piŋkop da yaŋban nin aŋpak morap agɨmaŋ gat pi morap agɨmaŋ uŋun dakon mibɨlɨ iyɨŋ mudokdamaŋ.

Yesu uŋun mukwa sogok dakon mibɨltok amɨnin

(Kɨlapmɨ 4.14–10.39)

Yesu Kwen Kokupmon egek saŋbek saŋbek kalugɨ dakon Mukwa Sogok dakon Mibɨltok Amɨn egɨsak

14  h Nin aŋpak morap agɨmaŋ uŋun Piŋkop iyɨŋ mudokdamaŋ, do nin Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋ kɨmotneŋ. Yesu uŋun Mukwa Sogok Mibɨltok Amɨnin egɨsak, uŋun Kwen Kokupgwansi wɨgɨgɨt. Uŋun Yesu uŋun Piŋkop dakon Monji. Do nin nandaŋ gadatnin uŋun yaŋ teŋteŋok amaŋ uŋun tebaisi abɨdoneŋ. 15 Mukwa Sogok Mibɨltok Amɨnin uŋun da nin do bupmɨ nandaŋek nin tapmɨmnin madep dɨma uŋun nandɨsak. Nido paŋkewal morap ninon noman toŋ uŋun Yesu yo kɨsi noman taŋ ɨmgwit, mani yokwi dɨma agɨt. 16  i Do nin jɨgɨnin toŋ bɨsapmon bɨsit aŋek pasol pasolɨ mɨni Piŋkop da kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon kɨneŋ. Uŋun nandaŋ yawot amɨnsi, uŋun da bupmɨ ae nandaŋ yawok nimɨŋek nin tagɨ paŋpulugosak.

Copyright information for `YUT