a5.3MS 9.7; 16.6
b5.4TP 28.1
d5.6Kap 110.4; Ibr 6.20; 7.1
e5.7Mt 26.36-46; Pil 2.6-8
f5.121Ko 3.1-3

Hebrews 5

Mukwa sogok dakon mibɨltok amɨn dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ. Piŋkop da amɨn kɨnda abɨdaŋ mɨŋat amɨnyo dakon binap amɨni egɨpjak do manjɨsak. Uŋun Piŋkop do but galak dakon yo mibɨlɨ mibɨlɨ ɨmɨm gat ae yokwi wɨrɨrɨt dakon paret mibɨlɨ mibɨlɨ agak dakon pi baŋ asak. Iyɨ mɨktɨm amɨn nin yombem tapmɨmni madep dɨma, do amɨn nandak nandakni mɨni ae Piŋkop dakon kosit yɨpmaŋ dekgaŋ amɨn aŋpak yaworɨ aŋ yomɨsak. a Uŋun tapmɨmni madep dɨma do mɨŋat amɨnyo gat ae iyɨ dakon yokwini kɨsi mudoni do paret asak.

b Amɨn kɨnda da galak toknikon “Nak man madep paŋek mukwa sogok dakon mibɨltok amɨn egɨpbeŋ” yaŋ arɨpmɨ dɨma yosak. Kalɨp Piŋkop da Aron yaŋ ɨmgut uŋudeŋ Piŋkop da amɨn kɨnda yaŋ ɨmɨŋakwan pi uŋun abɨdosok.

c Ae Kristo kɨsi, iyɨ dakon man awɨgek mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn dɨma dagagɨt. Piŋkop da iyɨ uŋun pi asak do manjɨgɨt. Piŋkop da yaŋ iyɨgɨt:

“Gak Monjɨno. Abɨsok nak Datgo dagosot.”
d Ae tɨmɨ kɨndakon Piŋkop da yaŋ yosok:

“Gak mukwa sogok amɨn toktogɨ egɨpbi.
Gak mukwa sogok amɨn Melkisedek yombem.”
e Yesu mɨktɨmon egɨpgut bɨsapmon, Piŋkop do bɨsit agɨt. Uŋun nandagɨt, Piŋkop da kɨmoron naŋ arɨpmɨ tagɨ abɨdosak yaŋ nandagɨt, do bɨsit tebaisi agɨt, ae madepsi yaŋ tɨdaŋek kunam morapmɨ takgɨt. Uŋun iyɨ do nandaban pɨŋakwan Piŋkop gawak ɨmɨŋek egɨpgut, do Piŋkop da bɨsitni nandaŋ ɨmgut. Yesu uŋun Piŋkop dakon Monji egɨpgut, mani tepmɨ pagɨt uŋun da Piŋkop dakon galaktok yolyol dakon aŋpak iyɨŋ dekgɨt. Tepmɨ paŋek Piŋkop da pi ɨmgut uŋun aŋ mudaŋek amɨn morap geni guramɨkgaŋ uŋun yokwini wɨrɨrɨk yomɨŋek egɨp egɨp teban yomyom amɨni dagagɨt. 10 Ae Piŋkop da Yesu manjɨŋek yaŋ yagɨt, “Gak mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn kɨnda Melkisedek yombem egɨpbi.”

Nin amɨn monɨŋ da tɨlagon dɨma egɨpneŋ

11 Yesu mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨnin dakon geni morapmɨ toŋ. Nin uŋun do dayɨk do nandamaŋ. Mani nandak nandakji yo tepmɨ tɨmɨt tɨmɨt da arɨp dɨma, do nin gen uŋun dakon mibɨlɨ ji dolɨk do aŋtɨdok amaŋ. 12  f Ji paŋmuwukbi bɨsap dubak kɨlɨsi awit. Ji da amɨn dɨwarɨ Piŋkop gen do yoyɨŋdet pi tagɨ agagɨ, mani dɨma. Ji nandak nandak do wadak wadak aŋ, do amɨn dɨ da aeni Piŋkop gen dakon gen madep madep uŋun dayɨŋdetni kaŋ tagɨ. Ji jap tebai noknok da arɨp dɨma. Ji mum noknok da tɨlak sigɨn ekwaŋ. 13 Nin nandamaŋ, mum baŋgɨn noŋ amɨn uŋun amɨn monɨŋ. Aŋpak kɨlegɨ uŋun niaŋ uŋun dɨma nandaŋ. 14 Mani jap tebai uŋun amɨn madep kɨlɨ abi dakon. Uŋuden amɨn bɨsap morapmɨ aŋpak jit da tagɨ ae jit da yokwi uŋun paŋkɨlɨgek kɨlɨ kokwinɨkgwit, do abɨsok tagɨsi nandaŋ pɨsaŋ mudaŋ.

Copyright information for `YUT