a6.4-6Mt 10.22; Ibr 10.26-27; 1Jn 5.16
b6.8WW 3.17-18; Mt 13.7,22
c6.10Ibr 10.32-34
d6.13-14WW 22.16-17
e6.18IDT 23.19
f6.19-20MS 16.2-3

Hebrews 6

Nin si teban taŋ egek Piŋkop da yo tagɨ aŋnimjak do jomjom aneŋ

Do nin kalɨp Kristo dakon gen niyɨŋdet abi uŋun dogɨn dɨma yoneŋ. Nin yaŋ gɨn sigɨn aneŋ kaŋ, nin yut dakon gwak bɨsap morapmɨ maŋek yut dɨma wɨtjamaŋ da yaŋ asak. Do nin saŋbeŋek gen yaŋ baŋ gɨn dɨma yoneŋ: but tobɨl aŋek aŋpak morap kɨmot paŋalon aŋ uŋun manji yomyom dakon gen, ae Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmɨm dakon gen, ae telagɨ pakbi sogok dakon gen mibɨlɨ mibɨlɨ, ae kɨsit amɨn da kwenon wutjɨk dakon gen, ae amɨn kɨmakbi kɨmoron da pɨdokdaŋ dakon gen, ae nin morap kɨsi Piŋkop da kokwin aŋek kobogɨ dagok dagogɨ mɨni abɨdokdamaŋ, uŋun dakon gen. Uŋuden gen baŋgɨn dɨma tɨmɨk egɨpneŋ. Nin amɨn madep kɨlɨ abi dakon yoyɨŋdet baŋ aneŋ. Piŋkop da yaŋ tagɨ aneŋ do nandɨsak kaŋ, tagɨ aneŋ.

a Amɨn dɨwarɨ Piŋkop da teŋteŋɨni yoban gen bamɨ kɨlɨ abɨdawit, ae Kwen Kokup dakon but galak yo uŋun kɨlɨ aŋkɨlɨgek nandawit, ae Telagɨ Wup uŋun kɨlɨ abɨdawit. Uŋun Piŋkop gen aŋkɨlɨgek uŋun yo tagɨsi yaŋ kɨlɨ nandawit, ae Piŋkop da wasaŋek Amɨn Kɨla Asak dakon tapmɨm kaŋek uŋun yo tagɨsi yaŋ kɨlɨ nandawit. Uŋuden amɨn yokwikon maŋek Piŋkop manji ɨmni kaŋ, tobɨl abɨŋek but tobɨl asak dakon kosit mɨni. Aŋpak uŋun asak da, iyɨ Piŋkop dakon Monji tɨlak kɨndapmon aeni aŋakdak. Uŋun amɨn da jɨgɨlak yaŋ ɨmni yaŋ do tɨlak kɨndapmon aeni awɨgɨ aŋakdak.

Nandani, nak tɨlak kɨnda abeŋ. Bɨsap morapmɨ sɨkak mosok, aŋakwan mɨktɨm da sɨkak abɨdaŋek pi awit amɨn paŋpulugaŋek jap tagɨsi paŋalon aŋ yomjak kaŋ, Piŋkop da on mɨktɨm do yo tagɨsi asak. b Mani mɨktɨm da nap kelɨ toŋ ae joŋ yokwi baŋ gɨn paŋalon asak kaŋ, mɨktɨm uŋun yokwi. Do bɨsap dubak dɨma Piŋkop da yokwi tosak dosi yokdɨsak. Aŋakwan kɨndap da soŋban pasɨldɨsak.

Notnonisi, nin mɨŋat amɨnyo Piŋkop manji ɨmaŋ amɨn do yomaŋ, mani nandamaŋ, ji jɨgɨ uŋuden dɨma tɨmɨtdaŋ. Piŋkop da ji paŋpulugaŋek yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt. 10  c Piŋkop uŋun kokwin agakni uŋun kɨlegɨsi, do ji da pi tagɨsi awit uŋun do dɨma ɨŋtokdɨsak. Ji Piŋkop but dasi galak taŋ ɨmɨŋek uŋun da paŋtagap aban mɨŋat amɨni paŋpulugawit. Ae yaŋ gɨn sigɨn aŋ. 11 Ji morap da pi tebaisi yaŋ gɨn sigɨn aŋkɨmagakwa wɨgɨ mibɨ bɨsapmon wɨgɨsak dosi nandamaŋ. Yaŋ ani kaŋ, nandaŋ gadatji abɨdaŋ kɨmagek Piŋkop da yo tagɨsi aŋnim do yagɨt ae uŋun do nandaŋ teban taŋek jomjom aŋ uŋun abɨdokdaŋsi. 12 Dɨma kurak toni do nandamaŋ. Nandaŋ gadat aŋ kɨmagek Piŋkop da yo nim do yaŋ teban tok agɨt uŋun tɨmɨt do but yaworon da jomjom aŋ amɨn dakon aŋpak baŋ yol do nandamaŋ.

Piŋkop dakon yaŋ teban tokni do tebaisi nandaŋ gadaneŋ

13  d Kalɨp Piŋkop da Abraham yaŋ teban tok aŋɨmgut bɨsapmon, amɨn kɨnda da Piŋkop yapmaŋek uŋun da wukwisi do uŋun da manon da geni arɨpmɨ dɨma aŋteban asak. Yaŋ do aŋek Piŋkop da iyɨ da manon da gen yaŋ aŋteban aŋek yaŋ yagɨt:

14 “Asisi yosot, gak do yo tagɨsi aŋ gamɨŋek babɨkgo dakon gwakni paŋpulugoko morapmɨsi akdaŋ.”
15 Iyɨŋban Abraham butni yaworɨ taŋakwan jomjom aŋek don Piŋkop da yo morap ɨm do yaŋ teban tok agɨt uŋun tɨmɨkgɨt.

16 Gen paŋteban agak dakon aŋpak uŋun yaŋ. Amɨn kɨnda da manon gen yaŋ aŋteban aŋ kaŋ, uŋun amɨn wukwisi ae iyɨ yapmaŋdak yaŋ yolɨsak. Amɨn kɨnda gen yaŋ aŋteban ak asak kaŋ, uŋun da geni aŋteban aŋakwan amɨn geni abɨŋ yɨp do nandayɨŋ amɨn dakon gen kositni sopmaŋ yomɨsak. 17 Kosit yaŋ tosok do kalɨp Piŋkop da Abraham dakon mɨŋat amɨn kabɨni nin do yo tagɨsi aŋ nim do yaŋ teban tok aŋ nimgut. Ae nandak nandakni kulabɨk dɨma asak yaŋ nomansi nolɨk do aŋek iyɨ dakon gen aŋteban ak do gen yaŋ aŋteban agɨt. 18  e Do gen bamorɨ tomal, uŋun Piŋkop dakon yaŋ teban tokni gat, ae gen yaŋ aŋteban agɨt on gat. Uŋun bamot kulabɨk arɨpmɨ dɨma anjil, nido Piŋkop da top dɨmasi yosak. Do mɨŋat amɨnyo pasal kɨŋ Piŋkop da kapmatjok pasɨlgɨmaŋ nin Piŋkop dakon yaŋ teban tokni uŋun do nandaŋek butnin paŋteban aŋ kɨmagek Piŋkop da yo uŋun nim do yaŋ teban tok agɨt uŋun do jomjom aneŋ. 19  f Uŋun jomjom da egɨp egɨpnin dakon teban tok tagɨsi ae tebaisi, kɨrat madep tap wakga tebai abɨdosok uŋun yombem. Kɨrat uŋun ɨmal madep telagɨ yut dakon burɨ telagɨsisi sopmaŋdak uŋun yapmaŋek yutgwan wɨgɨsak. 20 Yesu da mibɨltaŋ nimɨŋek nin paŋpulugok do uŋungwan kɨlɨ wɨgɨgɨt. Uŋun mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn dagaŋek dagok dagogɨ mɨni egɨ wɨgɨkdɨsak. Uŋun Melkisedek yombem.

Copyright information for `YUT