a7.1-3WW 14.17-20
b7.5IDT 18.21
c7.14Ais 11.1; Mt 2.6; PA 5.5
d7.17Ibr 5.6
e7.19Ibr 10.22; Jem 4.8
f7.21Ibr 5.6
g7.22Ibr 8.6; 12.24
h7.25Ro 8.34
i7.27Ibr 5.3

Hebrews 7

Melkisedek uŋun man madepni toŋ

a Melkisedek uŋun Salem kokup pap dakon kɨla amɨn madepni, ae Piŋkop Wukwisi dakon mukwa sogok amɨni egɨpgut. Abraham da emat aŋek kɨla amɨn madep dapmaŋek kokupmon apgut bɨsapmon, Melkisedek da kosiron domdom aŋek gɨsam ɨmgut. Ɨmɨŋakwan Abraham da emaron yo morap tɨmɨkgɨt uŋun kokwin aban kabi 10 aŋakwan uŋudon baŋ kabi kɨnda Melkisedek do ɨmgut. Melkisedek dakon man dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ: “aŋpak kɨlegɨ dakon kɨla amɨn madep.” Ae uŋun Salem kokup pap dakon kɨla amɨn madep kɨsi, uŋun dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ: “but yawot aŋpak dakon kɨla amɨn madep.” Melkisedek meŋi ae datniyo dakon but pɨsoni dɨma mandabi, ae babɨkni kabɨ yo kɨsi dakon but pɨsoni mɨni. Meŋi da aŋalagɨt bɨsap mɨni ae ni gɨldaron kɨmakgɨt dakon bɨsapni mɨni. Uŋun Piŋkop dakon Monji da yaŋ egɨpgut. Uŋun mukwa sogok toktogɨsi egɨsak.

Babɨknin mibɨltogɨ Abraham da yo tagɨ tagɨ morap emaron tɨmɨkgɨt uŋun kokwin aban kabi 10 aŋakwan uŋudon baŋ kabi kɨnda Melkisedek do ɨmgut. Do yaŋsi nandamaŋ, Melkisedek uŋun man madepni toŋ! b Moses dakon gen teban da yaŋ yosok, Israel amɨn yo kabɨni kokwinɨkba kabi 10 aŋakwa uŋudon baŋ kabi kɨnda Liwai amɨn kabɨkon mukwa sogok pi tɨmɨkgaŋ amɨn do yomni. Israel amɨn uŋun Liwai dakon notni, ae uŋun Abraham dakon monjini kɨsi, mani Israel amɨn da yo kabɨni taŋ yomaŋ uŋun dakon kabi kɨnda notni uŋun do yomaŋ. Melkisedek Liwai da kabɨkon da dɨma altagɨt. Mani Abraham dakon yo kabɨni dakon kabi kɨnda tɨmɨgek Piŋkop dakon yaŋ teban tok tɨmɨkgɨt amɨn Abraham do gɨsam ɨmgut. Ae nin pakyaŋsi nandamaŋ, gɨsam yomɨsak amɨn uŋun amɨn madep aŋakwan gɨsam tɨmɨkdak amɨn uŋun pɨŋbini egɨsak.

Mukwa sogok amɨn da Israel amɨn dakon yoni kabi kɨnda tɨmɨk tɨmɨk aŋ, uŋun amɨn kɨmot do gɨn ekwaŋ. Mani Melkisedek, Abraham dakon yoni kabi kɨnda tɨmɨkgɨt amɨn, uŋun Piŋkop dakon papia da sigɨn egɨsak yaŋ yosok. Melkisedek Abraham gat domdom agɨmal bɨsapmon Liwai Israel amɨn dakon yo tɨmɨt tɨmɨt amɨn uŋun babɨkni Abraham da yawikon egɨpgut, do nin yaŋ tagɨ yoneŋ, Abraham da Melkisedek do yo ɨmgut bɨsapmon Liwai da ɨmgut yaŋ asak.

Mukwa sogok amɨn mibɨltogɨ kalugɨ da mukwa sogok kalɨpmɨ yapmaŋ mudosok

11 Kalɨp Israel mɨŋat amɨnyo gen teban abɨdawit, ae uŋun gen teban da yaŋ yosok, Liwai amɨn kabɨ uŋun mukwa sogok pi ani. Mani, Liwai dakon mukwa sogok pini da mɨŋat amɨnyo arɨpmɨ tagɨ paŋmɨlɨp agagɨ kaŋ, mibɨlɨ nido Piŋkop da mukwa sogok amɨn kɨnda don yabekgɨt, uŋun Melkisedek yombem, ae uŋun Aron yombem dɨma? 12 Ae mukwa sogok amɨn kulabɨk ani kaŋ, gen teban yo kɨsi kulabɨk agagɨ. 13 Piŋkop da mukwa sogok amɨn don yabekgɨt amɨn, uŋun Israel amɨn kabɨ ŋwakŋwarɨ kɨndakon altagɨt. Ae uŋun da kabɨkon amɨn kɨnda kalɨp altakon mukwa sogok pi kɨnda dɨma agɨt. 14  c Nin nandamaŋ, Amɨn Tagɨnin Juda da kabɨkon da altagɨt, ae Moses da uŋun amɨn kabɨ dakon amɨn da mukwa sogok amɨn egɨpni do gen kɨnda dɨma yagɨt.

15 Do mukwa sogok kalugɨ uŋun altak uŋun Melkisedek yombem, ae yaŋsi nandano pɨsosak, uŋun da Liwai kabɨkon mukwa sogok amɨn yapmaŋ mudosok. 16 Amɨn dɨwarɨ uŋun mukwa sogok amɨn dagawit, nido uŋun Liwai kabɨkon nani. Mani uŋun mukwa sogok amɨn dagagɨt, nido egɨp egɨpni uŋun tapmɨmɨ toŋsi, ae yo kɨnda da arɨpmɨ dɨma aŋtasɨk agagɨ. 17  d Piŋkop gen da uŋun do yaŋ yosok:

“Gak da mukwa sogok amɨn dagok dagogɨ mɨni egɨpdɨsal.
Gak mukwa sogok amɨn Melkisedek yombem.”
18 Gen teban kalɨpmɨ uŋun Liwai amɨn dagɨn mukwa sogok amɨn dagoni uŋun Piŋkop da kɨlɨ wɨrɨrɨk mudagɨt, nido gen teban uŋun tapmɨmɨ mɨni ae uŋun da nin arɨpmɨ dɨma paŋpulugogɨ. 19  e Gen teban da yo kɨnda aŋmɨlɨp aban tagɨsisi dɨma agɨt. Yaŋdo, Piŋkop da kosit ŋwakŋwarɨ kɨnda wɨtdalban pɨsagɨt uŋun tagɨsisi ae gen teban yapmaŋdak, ae uŋun kosiron da Piŋkop da kapmatjok tagɨ kɨneŋ yaŋsi nandaŋ teban taŋek jomjom amaŋ.

20 Ae Piŋkop da uŋun mukwa sogok amɨn manjɨgɨt bɨsapmon, uŋun gen yaŋ aŋteban aŋek manjɨgɨt. Mukwa sogok kalɨpmɨ do yaŋ dɨma agɨt. 21  f Mani, Piŋkop da gen yaŋ aŋteban aŋakwan Yesu mukwa sogok amɨn dagagɨt. Piŋkop dakon papia da yaŋ yosok:

“Amɨn Tagɨ da gen kɨlɨ yaŋ aŋteban agɨt,
‘Gak mukwa sogok dagok dagogɨ mɨni egɨpbi.’
Ae geni uŋun kulabɨk dɨmasi asak.”
22  g Piŋkop yaŋ yagɨt, do nin nandamaŋ, Yesu da saŋbek saŋbek kalugɨ uŋun aŋteban asak, ae saŋbek saŋbek kalugɨ uŋun wagɨl tagɨsisi ae saŋbek saŋbek kalɨpmɨ yapmaŋdak.

23 Kalɨp amɨn morapmɨ da mukwa sogok amɨn dagawit, nido uŋun kɨmakgwit, aŋek mukwa sogok amɨn toktogɨ arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ. 24 Mani Yesu da dagok dagogɨ mɨni egɨsak. Uŋun mukwa sogok pi dagok dagogɨ mɨni do abɨdagɨt. 25  h Do mɨŋat amɨnyo uŋun da manon Piŋkop da kapmatjok kɨni uŋun bɨsapmɨ bɨsapmɨ yokwikon baŋ tagɨ tɨmɨtjak, nido uŋun dagok dagogɨ mɨni egɨsak, aŋek Piŋkop da paŋpulugosak do bɨsit aŋegɨsak.

26 Mukwa sogok mibɨltok amɨn uŋuden da nin tagɨsi paŋpulugosak. Uŋun telagɨ egɨsak, ae gulusuŋni kɨnda dɨma taŋ ɨmɨsak, ae Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨnisi. Uŋun Piŋkop da yokwi pakpak da dubagɨkon kwensi ason Kwen Kokup yɨpgut da egɨsak. 27  i Mukwa sogok dakon mibɨltok amɨn kalɨpmɨ uŋun gɨldarɨ gɨldarɨ mukwa soŋ soŋ awit. Mibɨltok iyɨ dakon yokwini mudoni dakon mukwa sowit, aŋek don mɨŋat amɨnyo dakon yokwini mudoni dakon mukwa sowit. Mani Yesu pi yaŋ dɨma asak. Uŋun bɨsap kaloŋgɨn iyɨ dakon egɨp egɨpni wagɨl parekgɨt. 28 Gen teban da mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn mɨktɨm amɨn tapmɨmni madep dɨma amɨn baŋ manjɨgɨt. Mani gen teban da manjikon Piŋkop da gen yaŋ aŋteban aŋek Monji manjɨgɨt. Uŋun Monjɨ uŋun wagɨl tagɨsisi, ae uŋun dagok dagogɨ mɨni egɨpdɨsak.

Copyright information for `YUT