a8.5TP 25.40; Kol 2.17; Ibr 9.23
b8.6Ibr 7.22
c8.8-12Jer 31.31-34

Hebrews 8

Yesu Kwen Kokup mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn egɨsak

Gen uŋun yomaŋ dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ: Nin mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn tagɨsi uŋuden amɨnin egɨsak. Uŋun Kwen Kokupmon Kɨla Amɨn Madep Wɨkwisi egɨsak uŋun dakon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon kɨsirɨ amɨnsi tet do kɨlɨ yɨkgɨt. Uŋun Piŋkop dakon pi Kwen Kokup telagɨ yutnon asak. Yut uŋun Amɨn Tagɨ dakon yut bamɨsi, uŋun da iyɨ agɨt, amɨn da dɨma awit.

Mukwa sogok dakon mibɨltok amɨn morap Piŋkop do but galak yo paŋkɨ paŋkɨ aŋ, ae mukwa sogok dakon pi uŋun taŋ yomɨsak. Do Mukwa Sogok dakon Mibɨltok Amɨnin uŋunyo kɨsi mukwa sosaksi. Uŋun mɨktɨmon egɨsak tam, mukwa sogok amɨn arɨpmɨ dɨma ekwan. Nido, mɨktɨmon mukwa sogok amɨn kɨlɨ ekwaŋ. Uŋun gen teban yolek Piŋkop do but galak dakon yo mibɨlɨ mibɨlɨ ɨmaŋ. a Uŋun mukwa sogok pi uŋun telagɨ yut mɨktɨmon tosok uŋudon aŋ. Telagɨ yut uŋun telagɨ yut bamɨsi Kwen Kokup tosok uŋun dakon tɨlakni ae wupmɨgɨn. Moses da ɨmal naŋ telagɨ yut awal do agɨt bɨsapmon Piŋkop da yaŋ iyɨgɨt:

“Gak ɨmal yut dakon yo morap aki bɨsapmon, pakyaŋsi kaŋ kɨmagek wupmɨ kabapmon golɨgɨm uŋun naŋsi yolek abi.”
b Mani abɨsok Kristo mukwa sogok pi abɨdagɨt uŋun da mukwa sogok amɨn dɨwarɨ dakon pi yapmaŋ mudosok. Nido, uŋun binap amɨn egek saŋbek saŋbek kalugɨ aŋteban asak, ae saŋbek saŋbek uŋun da saŋbek saŋbek kalɨpmɨ yapmaŋdak. Ae saŋbek saŋbek kalugɨ da yo nim do yaŋ teban tok asak uŋun da saŋbek saŋbek kalɨpmɨ da yo nim do yaŋ teban tok agɨt uŋun yapmaŋdak.

Saŋbek saŋbek kalugɨ da saŋbek saŋbek kalɨpmɨ yapmaŋdak

Nandani. Saŋbek saŋbek kalɨpmɨ uŋun wagɨl tagɨsi tam, Piŋkop da saŋbek saŋbek kalugɨ arɨpmɨ dɨma aban. c Mani, Piŋkop da mɨŋat amɨnyo dakon gulusuŋni pɨndagek yaŋ yagɨt:

“Amɨn Tagɨ da yaŋ yosok,
‘Nandani, bɨsap kɨnda apdɨsak, nak uŋun bɨsapmon Israel amɨn kabɨ gat ae Juda amɨn kabɨ gat saŋbek saŋbek kalugɨ abeŋ.
Saŋbek saŋbek uŋun kalɨp Isip mɨktɨmon babɨkni kɨsitnikon da tɨmɨk paŋapgum bɨsapmon saŋbek saŋbek agɨm uŋudeŋ dɨma abeŋ.
Nido nak da saŋbek saŋbek agɨm dakon gen dɨma guramɨkgwit, do nak da manji yomgum.
10 Mani saŋbek saŋbek kalugɨ nak da Israel mɨŋat amɨnyo gat akdɨsat, uŋun yaŋ:
Nak da gen teban morapno nandak nandaknikon yopdɨsat, aŋek geno butnikon mandakdɨsat.
Aŋek nak da Piŋkopni egapbo, uŋun nak dakon mɨŋat amɨn kabɨ egɨpdaŋ.
11 Ae uŋun bɨsapmon amɨn da notni gat ae peni padɨk padɨkni yo yoyɨŋ degek “Ji Amɨn Tagɨ nandaŋ ɨmni” yaŋ dɨma yokdaŋ.
Nido kɨsi morap nak nandaŋ namdaŋ gɨn.
Uŋun amɨn ɨsalɨ bo ae man madepni toŋ uŋun nandaŋ namdaŋ gɨn.
12 Nak da yokwini wɨrɨrɨk yomɨŋek, ae saŋbeŋek dɨma nandakeŋ.’ ”
13 Piŋkop da saŋbek saŋbek kalugɨ do yaŋek, uŋun da yaŋ nolɨsak, saŋbek saŋbek mibɨltogɨ uŋun kalɨpmɨ dagak. Ae yo kalɨpmɨ dagaŋek si pasɨl do aŋ, uŋun bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn tokdaŋ, aŋek wagɨl pasɨldaŋ.

Copyright information for `YUT