a9.1-2TP 25.23–26.30
b9.3TP 26.31-33
c9.4TP 16.33; 25.10-16; 30.1-6; IDT 17.8-11; GT 10.3-5
e9.5TP 25.18-22
f9.6IDT 18.2-6
g9.7MS 16.2-34
h9.9Ibr 10.1-2
i9.13MS 16.15-16; IDT 19.9,17-19; Ibr 10.4
j9.141Pi 1.18-19
k9.19-20TP 24.6-8
l9.21MS 8.15,19
m9.22MS 17.11
n9.23Ibr 8.5; 10.1
o9.26Ibr 10.10

Hebrews 9

Piŋkop gawak ɨmɨm dakon sɨlɨp dakon gen teban kalɨpmɨ

a Saŋbek saŋbek mibɨltogɨ uŋun Piŋkop gawak ɨmɨm dakon sɨlɨp dakon gen tebani taŋ ɨmgwit, ae on mɨktɨmon Telagɨ Yut kɨnda tagɨt.

Uŋun Telagɨ Yut uŋun ɨmal baŋ yut kabeŋ kɨnda yut burɨ bamorɨ yaŋ wɨtjɨwit. Yut burɨ mibɨltogɨkon teŋteŋɨ yopyop tamo gat, ae bret yopyop tamo gat, ae telagɨ bret gat uŋun da tawit. Uŋun yut burɨ do Yut Burɨ Telagɨ yaŋ yawit. b Aŋek Yut Burɨ Telagɨ da pomon ɨmal madepsi kɨnda abɨsɨŋba magɨt. Aŋek ɨmal uŋun da manjigwan yut burɨ kɨnda tagɨt uŋun Yut Burɨ Telagɨsi yaŋ yawit. c Yo soŋba kɨbaŋɨ tagɨsi aŋ dakon alta wasawit uŋun gol baŋ kwenikon wɨtjɨwit uŋun yutgwan tagɨt. Ae Saŋbek Saŋbek Kɨnam wasaŋek gol baŋ kwenikon wutjɨwit uŋunyo kɨsi tagɨt. Ae uŋun tamo tɨmgwan yo yaŋ tawit: kwoba monɨŋ gol baŋ wasaŋbi uŋungwan tagɨt, uŋun kwobagwan mana
9.4Mana uŋun jap kɨnda Moses da bɨsapmon Piŋkop da yopban pɨŋba Israel amɨn da nawit.
tawit, ae uŋun tamogwan Aron dakon win kɨrɨŋni kalɨp gugɨ wugɨt, ae tɨp bamot Piŋkop da saŋbek saŋbek dakon gen mandagɨt uŋungwan tawit.

e Ae aŋelo serabim bamorɨ dakon wupmɨ amɨn da wasawit da uŋun Saŋbek Saŋbek Kɨnam uŋun da kwenon yɨkgɨmal. Uŋun bamot dakon pɨrɨ da kɨnam dakon gapmɨ aŋyoŋgam anjil do wasawit. Aŋelo bamot uŋun Piŋkop uŋudon egɨsak dakon tɨlak. Mani, abɨsok uŋun yo morap dakon mibɨlɨ do arɨpmɨ dɨma yokeŋ.

f Yo morap yaŋ da arɨpmon wasaŋek mukwa sogok amɨn gɨldarɨ gɨldarɨ telagɨ yut dakon yut burɨ mibɨltogɨ do wɨgek pini awit. g Aŋakwa mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn uŋun kaloŋ dagɨn Yut Burɨ Telagɨsi do wɨgɨgɨt. Bɨlagɨ bɨlagɨ kosit kaloŋ wɨgɨ wɨgɨ agɨt. Ae ɨsal dɨma wɨgɨgɨt. Uŋun yawi tɨmɨk pawɨgɨgɨt. Aŋek uŋun yawi baŋ iyɨ dakon yokwini gat ae mɨŋat amɨnyo da dɨma nandaŋek gulusuŋ awit dakon yokwini wɨrɨrɨt do paret agɨt. Uŋun aŋpagon Telagɨ Wup da yaŋ nolɨsak, telagɨ yut uŋun sigɨn tagɨt bɨsapmon, Yut Burɨ Telagɨsigwan wɨgɨneŋ dakon kosit dɨma pɨsagɨt. h Uŋun yo morap da abɨsok yaŋ nolɨsak, mukwa sogok amɨn da Piŋkop do but galak dakon jap ɨmaŋ ae bɨt kɨlapyo baŋ mukwa soŋ ɨmaŋ, mani uŋun da Piŋkop gawak ɨmaŋ amɨn dakon but arɨpmɨ dɨma paŋmɨlɨp asak, ae nin amɨn kɨlegɨsi yaŋ arɨpmɨ dɨma nandakdaŋ. 10 Gen teban uŋun da jap ae pakbi, ae pakbi soŋba Piŋkop da dabɨlon kɨlek toni dakon sɨlɨp mibɨlɨ mibɨlɨ do yosok. Uŋun gɨptɨm dakon yo dogɨn yosok, do yo uŋun da Piŋkop da dabɨlon nin arɨpmɨ dɨma paŋmɨlɨp aban kɨlek toneŋ. Piŋkop da gen teban on mɨŋat amɨnyo da yolakwa wɨgɨ saŋbek saŋbek kalugɨ noman tokdɨsak dakon bɨsapmon wɨgɨsak do gen teban on yomgut.

Yesu iyɨ dakon yawini naŋ paret agɨt

11 Mani abɨsok Kristo kɨlɨ apgut da yo tagɨsi noman tawit da toŋ uŋun dakon Mukwa Sogok Mibɨltok Amɨni egɨsak. Uŋun telagɨ ɨmal yut wagɨl tagɨsi ae telagɨ ɨmal yut kalɨpmɨ yapmaŋdak uŋungwan kɨlɨ wɨgɨgɨt. Amɨn da yut uŋun dɨma awalgwit. Uŋun on mɨktɨm dakon yo dɨma. 12 Ae Kristo meme bo ae bulmakau monɨŋ dakon yawi baŋ tɨmɨgek uŋun Yut Burɨ Telagɨsigwan dɨma wɨgɨgɨt. Uŋun iyɨ dakon yawi naŋ tɨmɨgek telagɨ yutgwan bɨsap kaloŋ kɨnda gɨn wɨgɨgɨt. Aŋek nin yokwikon baŋ yumaŋ naŋban egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni do amɨn agɨmaŋ. 13  i Saŋbek saŋbek kalɨpmɨkon mɨŋat amɨnyo Piŋkop da dabɨlon garak aba mukwa sogok amɨn da meme gat ae bulmakau wɨli dakon yawi, ae bulmakau mɨŋat soŋba soŋ pasɨlgaŋ dakon abɨlakni uŋun baŋ tɨmɨgek uŋun mɨŋat amɨnyokon tagal yomgwit. Uŋun Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨni egɨpni do aŋek yaŋ awit. 14  j Mani Kristo dakon yawi da uŋun yapmaŋdak. Kristo uŋun gulusuŋ kɨnda agɨt dakon dɨwarɨni kɨnda dɨmasi taŋ ɨmgut. Ae Wup egɨp egɨp teban egɨsak uŋun da tapmɨmon iyɨ dakon egɨp egɨpni naŋ paret agɨt, do yawini gɨptɨmnin baŋgɨn paŋmɨlɨp aban gwaljɨgɨ mɨni dɨma amaŋ. Mani uŋun aŋpaknin yokwi morap nin kɨmoron paŋkwaŋ uŋun dakon dɨwarɨ wɨrɨrɨkban pasɨlakwa nin Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨnisi ekwamaŋ yaŋsi nandamaŋ. Do nin Piŋkop egɨp egɨpmɨ toŋ dakon pi tagɨ aneŋ.

Kristo dakon yawi da saŋbek saŋbek kalugɨ aŋteban asak

15 Mibɨlɨ yaŋ do aŋek Yesu uŋun saŋbek saŋbek kalugɨ dakon binap amɨn egɨsak. Uŋun mɨŋat amɨnyo saŋbek saŋbek mibɨltogɨ sigɨn tagɨt bɨsapmon yokwi awit dakon dɨwarɨ wɨrɨrɨt do aŋek kɨmagek mɨŋat amɨnyo dakon egɨp egɨpni yumaŋ nagɨt. Do mɨŋat amɨn morap Piŋkop da yaŋ yomɨsak, uŋun da Piŋkop da kalɨp monjɨ gwayoni do gɨsamni dagok dagogɨ mɨni yom do yagɨt uŋun tɨmɨtdaŋ.

16 Amɨn kɨnda don kɨmot do aŋek, yo kabɨni namɨn da tɨmɨtjak yaŋ dakon but pɨso papia kɨnda mandɨsak. Aŋek kɨmotjak bɨsapmon monjɨ uŋun papia yolek dat da yo kabɨ manjɨŋ ɨmgut uŋun tɨmɨt do nandɨsak kaŋ, mibɨltok datni asi kɨmakgɨt amɨn da yaŋ nandaŋakwa yo kabɨni tagɨ tɨmɨtjak. 17 Amɨn uŋun kɨmokdok kaŋ, but pɨso gen uŋun pini toŋ asak. Mani but pɨso mandagɨt amɨn egɨsak kaŋ, but pɨso mandagɨt uŋun ɨsal tosok. 18 Uŋun da tɨlak Piŋkop da saŋbek saŋbek mibɨltogɨ agɨt uŋun aŋteban ak do yawi tagalgwit. 19  k Moses da gen teban morap mɨŋat amɨnyo do yoyɨŋ mudaŋek bulmakau monɨŋ gat ae meme gat dakon yawini tɨmɨk pakbi gat ɨktagɨlgɨt. Aŋek isop kɨndap dakon kɨlɨŋɨ nap gami baŋ wabi uŋun sipsip daŋgwan baŋ wasaŋbi uŋun yawikon sɨbɨgɨt. Aŋek abɨdaŋ awɨlakwan yawi dakon mumumɨ da Piŋkop dakon gen teban papia ae mɨŋat amɨn morap da kwenon mawit. 20 Aŋek yaŋ yagɨt:

“Yawi on Piŋkop da saŋbek saŋbek uŋun yolnisi do yagɨt uŋun aŋteban asak.”
21  l Ae uŋudeŋ gɨn Moses da telagɨ ɨmal yut gat ae Piŋkop gawak ɨmɨm dakon yo morap toŋ uŋudon yawi pawɨlakwan mawit. 22  m Asi, gen tebanon yawi kaloŋ dagɨn yo morapmɨ aban gwaljɨgɨ mɨni aŋ. Ae yo kɨnda aŋakba kɨmagakwan yawini dɨma mosak kaŋ, Piŋkop da mɨŋat amɨn dakon yokwini dɨma yopmaŋ yomɨsak.

Kristo da yokwi wɨrɨrɨt do iyɨ naŋ paret agɨt

23  n Telagɨ ɨmal yut gat yo morapni gat uŋun yo Kwen Kokup toŋ dakon wupmɨ gɨn. Uŋun yo daŋgwi toŋ dakon yawini tɨmɨgek uŋudon tagalba Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨni awit. Mani, yo Kwen Kokup nani paŋtelak ak do paret wagɨl tagɨsi yo daŋgwi toŋ yapmaŋdak uŋun baŋ awit. Yaŋ dɨma awit tam dɨma telak taŋbam. Do uŋun agagɨsi awit. 24 Nin nandamaŋ, Kristo uŋun telagɨ yut amɨn kɨsit da awalbi ae Piŋkop dakon telagɨ yut bamɨsi dakon wupmɨ gɨn asak uŋungwan dɨma wɨgɨgɨt. Uŋun Piŋkop da kapmatsisok altaŋ noman taŋek nin paŋpulugok do aŋek Kwen Kokupsi wɨgɨgɨt. 25 Bɨlagɨ bɨlagɨ mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn mukwa sok do yawi tɨmɨgek Yut Burɨ Telagɨsi uŋungwan wɨgɨgɨt. Ae yawi uŋun tɨmɨkgɨt uŋun iyɨ dakon yawi dɨma. Mani Yesu uŋun Kwen Kokup iyɨ naŋ paret do wɨgɨgɨt, ae uŋun bɨsap morapmɨ dɨma agɨt. 26  o Yaŋ bɨsap morapmɨ asak tam, uŋun tepmɨ morapmɨ sigɨn paŋ aŋaŋ kɨsak, uŋun Piŋkop da yo morap wasaŋban noman tawiron da wɨŋ abɨsok bɨsapmon wɨsagon tepmɨ sigɨn paban. Mani dɨma. Abɨsok mibɨ bɨsapmon Kristo bɨsap kaloŋsi kɨnda mɨktɨmon pɨŋek yokwi wɨrɨrɨt do iyɨ naŋ paregek kɨmakgɨt. 27 Amɨn morap kɨsi bɨsap kaloŋgɨn kɨmagek don gen pikon atdaŋ. 28 Uŋudeŋ gɨn, Kristo mɨŋat amɨnyo morapmɨ dakon yokwini dakon jɨgɨni tɨmɨt do aŋek bɨsap kaloŋ kɨndagɨn iyɨnaŋ paregek kɨmakgɨt. Ae bɨsap kɨnda gat don apdɨsak, mani uŋun bɨsapmon yokwi wɨrɨrɨt do dɨma apdɨsak. Mɨŋat amɨnyo uŋun do jomjom aŋ amɨn yokwikon baŋ tɨmɨt do apdɨsak.

Copyright information for `YUT