John 11

Lasarus kɨmakgɨt

1 a  Amɨn kɨnda mani Lasarus uŋun sot agɨt. Kokupni uŋun Betani, uŋun Maria gat peni Mata gat dakon kokupni. 2 b  Uŋun Maria da pakbi kɨbaŋɨ toŋ tagɨsi Amɨn Tagɨ da kandapmon tagalek busuŋ daŋgwi naŋ ɨkdɨgaŋban kɨbɨdagɨt. Lasarus uŋun Maria gat peni gat dakon olapmɨ. 3Sami bamot da Yesu do gen yɨpbal kɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, notgo but dasi galak taŋ ɨmɨsal uŋun sot asak.”

4 c  Yesu gen uŋun nandaŋek yaŋ yagɨt, “Uŋun sot asak mani wagɨl dɨma kɨmotjak. Piŋkop gat Monji gat da man madep panjil do sot uŋun asak.”

5Yesu da Mata gat padɨge gat ae Lasarus gat do but dasi galak taŋ yomgut. 6Yesu Lasarus da sot agɨt uŋun dakon geni nandaŋek kokup egɨpguron gɨldat bamorɨ gat egɨpgut. 7Egɨ mudaŋek paŋdetni yoyɨgɨt, “Nin aenin tobɨl Judia Provinskon kɨneŋ.”

8Yaŋban paŋdetni da iyɨwit, “Yoyɨŋdet, apmasok Juda amɨn da gak tɨpbaŋ gɨkba kɨmokgi do awit. Uŋun do dɨma nandaŋek aego tobɨl kɨk do yosol?”

9Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Gɨldat kɨnda dakon teŋteŋɨ uŋun 12 awa toŋ. Amɨn kɨnda gɨldat kalba kosit agɨpjak kaŋ, mɨktɨm dakon teŋteŋɨ kosok, do arɨpmɨ dɨma maŋ potjak. 10Mani kalbi kosit agɨpjak kaŋ, teŋteŋɨ mɨni do aŋek kesal aŋatjak.” 11Yesu yaŋ yaŋek ae kɨnda gat yaŋ yagɨt, “Notnin Lasarus uŋun yum dɨpmɨni pokdok, do nak da kɨŋ aŋyolbo pɨdosak.”

12Paŋdetni gen uŋun nandaŋek Yesu yaŋ iyɨwit, “Amɨn Tagɨ, yum dɨpmɨn pokdok kaŋ, sotni dagaŋ kɨŋakwan kɨlek tosak.”

13Yesu da Lasarus kɨmakgɨt dakon gen yaŋban paŋdetni da asi dɨpmɨn pokdok yaŋ nandawit. 14Yaŋ nandawit, do Yesu da nomansi yaŋ teŋteŋaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Lasarus uŋun kɨlɨ kɨmakgɨt, 15mani nak uŋudon dɨma egapbo kɨmakgɨt do tagɨ nandɨsat. Nido nak ji dakon nandaŋ gadat paŋteban ak do nandɨsat. Kɨlɨ uŋudon kɨno.”

16 d  Yesu da gen yaŋ mudaŋakwan Tomas, mani kɨnda Yayat yaŋ iyɨwit, uŋun da paŋdet notni dɨwarɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Ninyo kɨsi uŋun gat kɨŋek kɨsi kɨmotneŋ.”

Yesu uŋun pɨdot pɨdot ae egɨp egɨp ami

17Yesu Betani kokupmon altaŋek Lasarus uŋun kɨlɨ kɨmakgɨt da gɨldat 4 kabɨ kɨmakbi tamogwan tosok yaŋ nandagɨt. 18Betani kokup uŋun Jerusalem da kapmatjok 3 kilomita da tɨlak tosok. 19Do Juda amɨn morapmɨ da Mata ae Maria dakon but paŋteban ak do apba olapmɨ kɨmakgɨt dakon gwayam egɨpgwit.

20Mata uŋun Yesu obɨsak yaŋ nandaŋek Maria yutnon yɨpmaŋek kosiron kwan Yesu gat domdom agɨmal. 21Aŋek Mata da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, gak ɨdon egɨpgul tam, olapno dɨma kɨmakgɨt. 22Uŋun kɨlɨ kɨmakgɨt, mani abɨsok gak da Piŋkop yo niaŋen kɨnda do bɨsit iyɨŋbɨ uŋun da tagɨ gamjak yaŋ nandɨsat.”

23Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Olapgo uŋun pɨdokdɨsak.”

24 e  Yaŋban Mata da iyɨgɨt, “Asi, mibɨ gɨldaron pɨdot pɨdot bɨsap madepmon don pɨdokdɨsak yaŋ nandɨsat.”

25Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Nak naga pɨdot pɨdot ae egɨp egɨp ami. Amɨn kɨnda nak nandaŋ gadaŋ namɨŋek kɨmotjak kaŋ, kalugɨ sigɨn egɨpdɨsak. 26Ae amɨn morap kalugɨ egek nandaŋ gadaŋ namni uŋun amɨn wagɨl dɨma kɨmotdaŋ. Gen uŋun yosot uŋun nandabɨ bamɨ asak, bo dɨma?”

27 f  Yaŋ yaŋban Mata da iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, asi gak Kristo, Piŋkop dakon Monji, mɨktɨmon apjak do yaŋbi amɨn yaŋ nandaŋ gamɨsat.”

Yesu Lasarus do bupmɨ nandaŋek kunam takgɨt

28Mata gen uŋun yaŋek tobɨl kɨŋ padɨge Maria iyɨndage tayaŋgok yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet da abɨk da gak do yosok.” 29Maria gen uŋun nandaŋek tepmɨsi pɨdaŋ Yesu kok do kɨgɨt. 30Yesu uŋun kokupmon dɨma obɨŋek Mata gat domdom agɨmal tamokon uŋudon gɨn sigɨn akgɨt. 31Juda amɨn Maria dakon but aŋteban ak do yutnon egɨpgwit uŋun da kaŋba Maria tepmɨsi pɨdaŋ waŋga pɨkwan kaŋ, kɨmakbi tamokon kunam tat do kɨsak yaŋ nandaŋek buŋon yolgwit.

32Maria Yesu akgɨron kɨŋ kaŋek kandapmɨkon maŋ pagek yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, gak ɨdon kɨsi egɨpgumaŋ tam olapno dɨma kɨmakgɨt.”

33Yesu da Maria gat Juda amɨn Maria gat apgwit uŋun kunam takba pɨndagek bupmɨ madepsi nandaŋek burɨ da yokwi tagɨt. 34Aŋek yoyɨgɨt, “Ji bumjotni dukwan yɨpgwit?”

Yaŋban yaŋ iyɨwit, “Amɨn Tagɨ, abɨŋek ka.”

35Yaŋ yaŋba nandaŋek Yesu kunam takgɨt. 36Yaŋ aban kaŋek Juda amɨn da yaŋ yawit, “Kabɨt. Uŋun da uŋun amɨn do but dasi galak taŋ ɨmgut.”

37 g  Mani amɨn dɨwarɨ da yawit, “Uŋun da dabɨlɨ mɨni amɨn aŋmɨlɨp aban sɨŋtagɨt. Yaŋ agɨt, do ae nido uŋun amɨn dɨma aŋpulugaŋakwan kɨmakgɨt?”

Yesu da Lasarus aban pɨdagɨt

38Yesu uŋun aeni bupmɨsi nandaŋek kɨmakbi tamokon kɨŋ altagɨt. Kɨmakbi tamo uŋun tɨp kɨnam kɨnda tɨp madep naŋ sopgwit. 39Yesu yaŋ yagɨt, “Ji tɨp madep aba kwan.”

Yaŋ yaŋban Mata uŋun amɨn kɨmakgɨt dakon sami da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, abɨsok taŋban gɨldat 4 kabɨ asak, do yaŋ aneŋ kaŋ, kɨbaŋ madepsi akdɨsak.”

40Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Nak kɨlɨ gayɨgɨm, nak nandaŋ gadaŋ nabi kaŋ, gak Piŋkop dakon tapmɨm madepni kokdɨsal.” 41Yaŋ yaŋakwan tɨp madep aba kɨŋakwan Yesu kwen sɨŋtaŋban wɨgakwan yaŋ yagɨt, “Dat, gak bɨsitno kɨlɨ nandal, do ya yaŋ gayɨsat. 42Gak bɨsapmɨ bɨsapmɨ bɨsitno nandɨsal, mani abɨsok on amɨn ɨdon akgaŋ uŋun da gak da nak yabekbɨ pɨgɨm yaŋ nandani uŋun do aŋek gen uŋun gayɨsat.” 43Yesu yaŋ yaŋek gen papmon da yagɨt, “Lasarus, waŋga pɨ!” 44Yaŋ iyɨŋban amɨn kɨmakbi ɨmal naŋ kɨsit kandap tomni dabɨlyo wamgwit walɨmbɨl waŋga pɨgɨt. Pɨŋban Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ɨmalni wɨtdalek yɨpba kɨsak.”

Kɨla amɨn da Yesu aŋakba kɨmotjak do gen yaŋ aŋteban awit

(Mt 26.1-5 ae Mk 14.1-2 ae Lk 22.1-2)

45 h  Juda amɨn morapmɨ Maria gat gwayam egɨp do opgwit uŋun da Yesu da yo agɨt uŋun kaŋek nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. 46 i  Mani dɨwarɨ da Parisi amɨnon kɨŋek Yesu da yo agɨt uŋun do yoyɨwit. 47Yaŋ aŋakwa mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat Parisi amɨn gat da gen kokwin amɨn kabɨ yoyɨŋba abɨŋ muwukba yaŋ yoyɨwit, “Niaŋ ano? Uŋun amɨn wasok tapmɨmɨ toŋ morapmɨ asak. 48Nin yum koneŋ kaŋ, uŋun da wasok morapmɨ yaŋ gɨn aŋakwan amɨn kɨsi da nandaŋ gadaŋ ɨmdaŋ. Aŋakwa Rom gapman da abɨŋ Telagɨ Yut Madep gat ae Juda amɨn nin kɨsi paŋupbal akdaŋ.”

49Yaŋ yaŋba amɨn kɨnda bɨkbɨknikon yɨkgɨt, mani Kaiapas, uŋun bɨlak do mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn egɨpgut, uŋun da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nandak nandakji mɨni. 50Juda amɨn nin morap kɨsi do aŋek amɨn kaloŋɨ da kɨmotjak kaŋ, uŋun da tagɨsi asak. Ji uŋun dɨma nandaŋ? Nin kɨsi pasɨl mudoneŋ kaŋ, uŋun da tagɨ dɨma asak.”

51Kaiapas gen yagɨt uŋun iyɨ da nandak nandagon da dɨma yagɨt. Uŋun bɨlak do mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn egek kombɨ gen yaŋek Yesu da Juda amɨn kɨsi do aŋek kɨmotjak do yagɨt. 52 j  Ae Juda amɨn dogɨn dɨma, Piŋkop dakon mɨŋat monjɨyo dukwan dukwan ekwaŋ, uŋun kɨsi paŋmuwuk kabɨ kaloŋ yop do aŋek kɨmotdɨsak.

53 k  Uŋun gɨldaron gɨn kɨla amɨn da wasaŋek Yesu aŋakba kɨmotjak do gen yaŋ paŋkosit awit. 54Yaŋ awit, do Yesu Juda amɨn da bɨkbɨgon noman dɨma agɨpgut. Aŋek uŋun kokup yɨpmaŋek mɨktɨm amɨn dɨma ekwaŋon uŋun da kapmatjok kokup kɨnda mani Epraim uŋudon kwan paŋdetni gat egɨpgwit.

55Yapyap Bɨlak kwaŋ taŋakwan amɨn morapmɨ kokup dukwan dukwan da Jerusalem apgwit. Abɨŋ aŋpakni yolek iyɨ Piŋkop da dabɨlon kɨlek taŋek bɨsap madepmon kɨlegɨsi egɨpni yaŋ do pini awit. 56Aŋek Telagɨ Yut Madep da nagalon muwuk egek Yesu wɨsɨŋek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Niaŋ nandaŋ? Jap noknok bɨsap madep abɨŋ kosak bo dɨma?” 57Mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat Parisi amɨn gat da amɨn yaŋ kɨlɨ yoyɨwit, “Amɨn kɨnda da Yesu uŋudon egɨsak yaŋ nandɨsak kaŋ, niyɨŋban abɨdaŋ dam tebanon yɨpneŋ.”

Copyright information for `YUT