John 13

Yesu da paŋdetni dakon kandap pakbi baŋ sugagɨt

1Yapyap Bɨlak dakon jap noknok bɨsap dɨma altaŋakwan Yesu on mɨktɨm yɨpmaŋek Daron wɨgɨkdɨsat dakon bɨsap kɨlɨ kwaŋ tosok yaŋ nandagɨt. Yesu on mɨktɨmon paŋdetni egɨpgwit uŋun do but dasi galak taŋ yomgut. Sigɨn yaŋ gɨn nandaŋ yomɨŋakwan wɨgɨ bɨsapni mudagɨt.

2 a  Pɨlɨndo Yesu gat paŋdetni gat jap naŋek yɨkgwit. Sunduk da Judas, Saimon Iskariot dakon monji, uŋun da Yesu uwal da kɨsiron yɨpjak do nandak nandak kɨlɨ ɨmgut. 3 b  Yesu yaŋsi nandagɨt, Dat da yo morap kɨla abeŋ do tapmɨm namgut yaŋ nandagɨt. Ae Piŋkopmon da apgum, do ae Piŋkopmon tobɨl kɨkdɨsat yaŋ kɨsi nandagɨt. 4Do Yesu jap noknok tamokon da pɨdaŋ ɨmal dubakni kukwaŋ yɨpmaŋek pakbi soŋ wɨrɨrɨt ɨmal kɨnda abɨdaŋek kogɨkon wamgut. 5Yaŋ aŋek pakbi tagalban ɨdap madep kɨndakon pɨgakwa paŋdetni dakon kandap wasaŋek sugagɨt. Yaŋ aŋek pakbi soŋ wɨrɨrɨt ɨmal kogɨkon wamgut uŋun naŋ wɨrɨrɨkgɨt.

6Yaŋ aŋek Yesu Saimon Pitakon opban yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, gak nak dakon kandap sugokdɨsal, ma?”

7Yaŋ yaŋban Yesu da kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Nak da yo asat uŋun abɨsok dɨma nandabɨ pɨsosok, mani don nandabɨ pɨsokdaŋ.”

8Yaŋban Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Nak dakon kandap dɨmasi sugoki.”

Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Dɨma sugaŋ gabeŋ kaŋ, gak paŋdetno dɨma egɨpdɨsal.”

9Yaŋban Saimon Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, yaŋ kaŋ kandapno gɨn dɨma sugoki. Kɨsitno ae busuŋno kɨsi sugoki.”

10 c  Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn kɨnda pakbi kɨlɨ sogɨt kaŋ, uŋun amɨn kandapni baŋgɨn sugosak. Yaŋ aban gɨptɨmni kɨsi kɨlegɨsi akdaŋ. Ji kɨlɨ kɨlek tawit. Mani ji kɨsi do dɨma yosot.” 11Yesu namɨn amɨn da uwal da kɨsiron yɨpjak uŋun amɨn kɨlɨ kagɨt. Uŋun do aŋek ji kɨsi dɨma kɨlek taŋ yaŋ yoyɨgɨt.

12Yesu paŋdetni dakon kandap sugaŋ mudaŋ ɨmal dubakni paŋek tobɨl paŋkɨ tamonikon yɨkgɨt. Paŋkɨ yɨgek yaŋ yoyɨgɨt, “Nak da yo aŋ damɨsat uŋun dakon mibɨlɨ dɨ nandaŋ? 13Ji da nak Yoyɨŋdet ae Amɨn Tagɨ yaŋ nayaŋ. Uŋun tagɨsi yoŋ. Nak uŋun mani. 14 d  Nak Amɨn Tagɨsi ae Yoyɨŋdetji da kandapji sugat. Do jiyo kɨsi notji dakon kandap sugaŋ sugaŋ ani. 15 e  Nak da yo ani do dolɨsat, uŋun kaŋek uŋun naŋ gɨn ani. 16 f  Asisi dayɨsat, oman monjɨ amɨn tagɨni dɨma yapmaŋdak. Ae gen aŋkɨsak amɨn da yabet amɨn dɨma yapmaŋdak. 17Ji nak da aŋpak uŋun at dakon mibɨlɨ kɨlɨ uŋun nandaŋ. Ji yaŋ gɨn ani kaŋ, kɨsɨk kɨsɨk akdaŋ. 18 g  Nak ji kɨsi do dɨma yosot. Nak naga amɨn kabɨ naga do manjɨgɨm uŋun nandaŋ yomɨsat. Mani Piŋkop da papiakon gen tosok uŋun bamɨ toŋ akdɨsak. Gen uŋun yaŋ:

‘Nak gat bret nomak amɨn uŋun nak bamaŋ nam do kandapmɨ aŋenokdok.’
19 h  Yo uŋun dɨma altaŋakwa gen uŋun kɨlɨ dayɨt. Do don yo uŋun bamɨ noman taŋakwa yaŋsi nandaŋ gadani, Nak Naga Uŋun Amɨn. 20 i  Asisi dayɨsat, amɨn kɨnda pi monjɨno yabekgo kwa but dasi abɨdosok kaŋ, uŋun amɨn nak naŋ but dasi abɨdosok. Ae nak but dasi abɨdosok amɨn Piŋkop nak yabekgɨt uŋun naŋ but dasi abɨdosok.”

Judas da Yesu uwal da kɨsiron yɨpdɨsak

(Mt 26.20-25 ae Mk 14.17-21 ae Lk 22.21-23)

21Yesu gen uŋun yaŋek burɨgwan da jɨgɨsi nandaŋek yaŋ yagɨt, “Nak asisi dayɨsat, jikon da kɨnda da nak uwal da kɨsiron nepdɨsak.” 22Gen uŋun yaŋban paŋdetni notni pɨndak pɨndak awit. Namɨn amɨn do yosok uŋun dɨma nandaba pɨsagɨt. 23Paŋdetni kɨnda Yesu da but dasi galak taŋ ɨmgut uŋun Yesu da ɨleŋɨkon yɨkgɨt. 24Saimon Pita da busuŋɨ da tɨlak aŋ ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Namɨn do yosok yaŋ do iyɨŋ ka.”

25Iyɨŋban uŋun paŋdetni da Yesu da kapmatsisok kɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, namɨn do yosol?”

26Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Amɨn kɨnda bret dɨwat on ɨdapgwan sɨbɨŋek ɨbo nokdɨsak uŋun amɨn do yosot.” Yaŋ yaŋek bret ɨdapgwan sɨbɨŋek Judas do ɨmgut. Judas uŋun Saimon Iskariot dakon monji.

27 j  Judas bret uŋun abɨdaŋakwan Sunduk da burɨkon pɨgɨgɨt. Yaŋ aŋakwan Yesu da iyɨgɨt, “Yo ak do nandal uŋun tepmɨsi abi.” 28Amɨn morap jap noknok tamokon yɨkgwit uŋun Yesu da gen yagɨt uŋun dakon mibɨlɨ dɨma nandaba pɨsagɨt. 29Judas uŋun moneŋ kɨla agɨt. Do amɨn dɨwarɨ da Judas kɨŋ Piŋkop gawak ɨmɨm dakon bɨsap madep dakon yo dɨ yumjak, bo ae bupmɨ amɨn do moneŋ yomjak do iyɨsak yaŋ nandawit. 30Judas bret dɨwat uŋun abɨdaŋek uŋudon gɨn waŋga pɨgɨgɨt. Waŋga uŋun pɨlɨn tuk kɨlɨ agɨt.

Yesu uŋun gen teban kalugɨ kɨnda paŋdetni do yomgut

31 k  Judas uŋun yomakon pɨgakwan Yesu yaŋ yagɨt, “Abɨsok Amɨn Dakon Monji uŋun man madep pakdɨsak. Ae Monji do aŋek Piŋkop yo kɨsi man madep paŋek 32 l  Monji do man madep ɨmdɨsak. Yaŋ uŋun tepmɨsi akdɨsak.

33 m  “Gwakno kabɨ, nak ji gat bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn egɨpneŋ. Nak kɨŋapbo ji da nak wɨsɨkdaŋ. Mani Juda amɨn yoyɨgɨm yaŋ gɨn abɨsok ji baŋ dayɨsat, nak da kɨsaron ji arɨpmɨ dɨma apdaŋ.

34 n  “Nak gen teban kalugɨ kɨnda damɨsat uŋun yaŋ: ji dɨsikon notji do but dasi galak taŋ yomɨŋ yomɨŋ ani. Nak ji do but dasi galak taŋ damɨsat, yaŋ gɨn ji dɨsikon notji do yaŋ gɨn nandani. 35Ji dɨsikon notji do but dasi galak taŋ yomni kaŋ, amɨn kɨsi da dandaba ji nak dakon paŋdet kabɨno akdaŋ.”

Pita da manji ɨmdɨsak do Yesu da yagɨt

(Mt 26.31-35 ae Mk 14.27-31 ae Lk 22.31-34)

36Kɨlɨ Saimon Pita da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, gak dukon kɨkdɨsal?”

Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Nak da kokup kɨkdɨsat uŋudon abɨsok gak arɨpmɨ dɨma noldɨsal. Mani don nak noldɨsal.”

37Yaŋban Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, mibɨlɨ niaŋon da nak abɨsok gak tagɨ dɨma golbeŋ? Nak gak do aŋek tagɨ kɨmokgeŋ.”

38Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Gak nak do aŋek tagɨsi kɨmokgeŋ yaŋ nandɨsal, ma? Asisi gayɨsat, pup gen dɨma yaŋakwa gak da ‘nak do uŋun amɨn dɨma nandaŋ ɨmɨsat’ yaŋ kosirɨ kapbɨ yokdɨsal.”

Copyright information for `YUT