John 15

Yesu uŋun wain nap obɨsi

1Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Nak naga wain nap obɨsi. Ae Datno uŋun wain pi dakon kɨla amɨn. 2 a  Kɨlɨŋno morap bamɨ dɨma toŋ uŋun Dat da mandaŋ maban kwaŋ. Aŋek kɨlɨŋno morap bamɨ toŋ uŋun Dat da bamɨ madepsi toni do paŋmɨlɨp asak. 3Gen dayɨgɨm uŋun da ji kɨlɨ sugaŋ paŋmɨlɨp agɨt. 4Ji nagon saŋbeŋba nak da jikon saŋbekeŋ. Wain kɨlɨŋɨ obikon dɨma saŋbesak kaŋ, bamɨ dɨma tosak. Yaŋgɨn jiyo nagon dɨma saŋbeni kaŋ, bamɨ dɨma tokdaŋ.

5“Nak naga wain obi ae ji kɨlɨŋno morap. Amɨn kɨnda nagon saŋbeŋban nak uŋun amɨnon saŋbekeŋ kaŋ, bamɨ morapmɨ tokdɨsak. Ji nak nipmaŋ degek yo kɨnda arɨpmɨ dɨma ani.

6 b  “Amɨn kɨnda nagon toktogɨ dɨma saŋbesak kaŋ, uŋun amɨn kɨlɨŋɨ yokwi yombem. Kɨlɨŋɨ uŋuden amɨn da mandaŋ yopba kɨbɨdaŋba paŋ muwuk kɨndapmon sosoŋ.

7“Ji nagon toktogɨ saŋbeni ae geno jikon tosak kaŋ, yo nido galak taŋek bɨsit ani uŋun dakon bamɨ noman taŋ damdɨsak. 8 c  Ji bamɨ morapmɨsi taŋba amɨn da dandaba nak dakon paŋdetnosi akdaŋ. Yaŋ aba Datno da man madep pakdɨsak.

9“Dat da nak do but dasi galak taŋ namɨsak, yaŋ gɨn nak da ji do but dasi galak taŋ damɨsat. Nak ji do but dasi galak taŋ damɨsat, ji toktogɨsi uŋun kagagwan egɨpni. 10 d  Nak Datno dakon gen teban guramɨgek but dasi galak taŋ namɨsak uŋun da kagagwan egɨsat. Ji yaŋ gɨn nak dakon gen teban guramɨtni kaŋ, but dasi galak taŋ damɨsat uŋun da kagagwan egɨpdaŋ. 11Nak dakon kɨsɨk kɨsɨk da jikon taŋakwan ji dakon kɨsɨk kɨsɨk da madepsi tugosak, mibɨlɨ yaŋ do aŋek gen on dayɨsat.

12 e  “Gen tebano uŋun yaŋ: nak da ji do but dasi galak taŋ damɨsat, jiyo yaŋ gɨn dɨsikon notji do but dasi galak taŋ yomɨŋ yomɨŋ ani. 13 f  Amɨn kɨnda da notni do but dasi galak taŋ ɨmɨŋek uŋun paŋpulugok do aŋek egɨp egɨpni paretjak kaŋ, amɨn do but dasi galak taŋ yomyomni uŋun da aŋpak bamɨsi ae wukwisi asak. Amɨn dɨwarɨ morap dakon si yapmaŋdak. 14 g  Ji gen teban on dayɨsat uŋun guramɨtni kaŋ, ji nak dakon notnoni kabɨ akdaŋ. 15Oman monjɨ uŋun amɨn tagɨni da yo morap asak uŋun dɨma nandaŋ. Uŋun do oman monjɨno yaŋ aeno dɨma dayɨkeŋ. Gen morap Datnokon nandagɨm uŋun kɨlɨ dayɨgɨm. Yaŋ agɨm do ji notnoni yaŋ dayɨsat. 16Nak ji gat egɨpneŋ do ji da dɨma manjɨŋ nepgwit. Nak ji gat egɨpneŋ do manjɨgɨm. Aŋek ji kɨŋ pi aba bamɨ dɨma yokwi taŋek toktogɨ toni do manjɨgɨm. Do nak da manon yo nido bɨsit ani uŋun Dat da tagɨ damjak. 17 h  Gen tebano uŋun yaŋ: Ji dɨsikon notji do but dasi galak taŋ yomɨŋ yomɨŋ ani.”

Mɨktɨm amɨn da paŋdet do nandaba yokwi tok aŋyomdaŋ

18Yesu da saŋbeŋek yagɨt, “Mɨktɨm amɨn da nandaba yokwi tok aŋdaba kaŋ, yaŋsi nandani, mibɨltok nak do yaŋ gɨn awit. 19 i  Ji mɨktɨm amɨn da tɨlagon egɨpni kaŋ, mɨktɨm amɨn da notnin dɨ yaŋon da but dasi galak taŋ damdaŋ. Mani ji on mɨktɨm dakon amɨn dɨma. Nak da ji on mɨktɨmon baŋ kɨlɨ manjɨŋ depgum. Uŋun do aŋek mɨktɨm amɨn da nandaba yokwi tok aŋdamaŋ. 20 j  Gen dayɨgɨm uŋun do nandani, ‘Oman monjɨ amɨn tagɨni dɨma yapmaŋgaŋ.’ Nak yokwi aŋnamgwit kaŋ, jiyo kɨsi yokwi yaŋ gɨn aŋdamdaŋ. Ae nak dakon gen guramɨkgwit kaŋ, ji dakon gen kɨsi guramɨtdaŋ. 21Ji nak nolgaŋ do aŋek yokwi aŋdamdaŋ, nido Dat nak yabekban pɨgɨm uŋun dɨma nandaŋ ɨmaŋ.

22“Nak pɨŋek gen dɨma yoyɨgɨm tam, yokwini dakon gen kɨnda dɨma tosok. Mani nak pɨŋek gen kɨlɨ yoyɨgɨm, do amɨn kɨnda da ‘nak dɨma nandaŋek suŋ agɨm’ yaŋ yogogɨ mɨni. 23 k  Amɨn kɨnda nak do nandaban yokwi tok aŋ namɨsak, uŋun amɨn Datno kɨsi do nandaban yokwi tok aŋ ɨmɨsak. 24Nak uŋun da binapmon pi tapmɨmɨ toŋ amɨn kɨnda da dɨma agɨt uŋun baŋ agɨm. Yaŋ dɨma agɨm tam, yokwini dakon gen kɨnda dɨma tosok. Mani nak da wasok tapmɨmɨ toŋ agɨm uŋun pɨndakgwit, mani nak gat Datno gat kɨsi do nandaba yokwi tok aŋnimaŋ. 25 l  Yaŋ aba gen teban papianikon gen kɨnda tosok uŋun bamɨ toŋ agɨt. Gen uŋun yaŋ:

‘Ɨsal dogɨn amɨn da nandaba yokwi tok aŋ namgwit.’
26 m  “Paŋpulugokji, Gen Bamɨ Dakon Wup, Daron egɨsak. Nak da jikon yabekgo pɨkdɨsak. Uŋun da Daron da pɨŋek mibɨlno do yaŋ teŋteŋok akdɨsak. 27Ae ji nak da pi si wasagɨmon da wasaŋek egɨpgumaŋ da ekwamaŋ, do jiyo kɨsi nak do yaŋ teŋteŋok ani.”

Copyright information for `YUT