John 16

“Gen uŋun nandaŋ gadatji dɨma wɨtdal kɨni do aŋek dayɨsat. a Muwut muwut yutnikon baŋ ji dolek uŋun gat dɨma muwutni do yaŋsop aŋ damdaŋ. Bɨsap kɨnda apjak, uŋudon amɨn da dɨkba kɨmagakwa uŋun amɨn da nin da Piŋkop do yo tagɨsi aŋ ɨmamaŋ yaŋ nandakdaŋ. b Uŋun Dat dɨma nandaŋ ɨmaŋ, ae nakyo kɨsi dɨma nandaŋ namaŋ. Yaŋdo, yo morap uŋun aŋ damdaŋ. Mani abɨsok yo uŋun altokdaŋ do kɨlɨ dayɨŋ mudat, do don amɨn da yo uŋun aŋ daba gen on dayɨsat uŋun do nandani.”

Yesu da Telagɨ Wup dakon pi do yagɨt

Yesu da saŋbeŋek yagɨt, “Kalɨp naga gat kɨsi egɨpgumaŋ do aŋek on gen morap dɨma dayɨgɨm.
Abɨsok nak Dat yabekban pɨgɨmon tobɨl wɨgɨkdɨsat. Mani jikon da kɨnda da ‘Gak dukon kɨsal?’ yaŋ dɨma nayaŋ. Abɨsok gen on dayɨko jɨgɨsi nandaŋ. c Mani asisi dayɨsat, nak ji paŋpulugok do depmaŋ dek wɨgɨkdɨsat. Dɨma wɨgɨkeŋ kaŋ, Paŋpulugokji jikon dɨma pɨkdɨsak. Mani nak wɨgɨkeŋ kaŋ, nak da yabekgo jikon pɨkdɨsak. Uŋun da pɨŋ pi aban mɨktɨm amɨn morap aŋpak yokwi gat, ae aŋpak kɨlegɨ gat, ae Piŋkop da amɨn gen pikon yopdɨsak gat dakon mibɨlɨ kɨsi pakyaŋsi nandaba pɨsokdɨsak. Pi aban yokwinin madepsi taŋ nimaŋ yaŋ pɨndatdaŋ. Yokwini dakon mibɨlɨ uŋun nak dɨma nandaŋ gadaŋ namaŋ. 10 Ae pi aban aŋpak kɨlegɨ dakon mibɨlɨ nandaba pɨsokdɨsak, nido nak Daron wɨgapbo ae saŋbeŋek dɨma nandakdaŋ. 11  d Ae pi aban amɨn gen pikon yopyop dakon bɨsap apdɨsak yaŋ nandani, nido on mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep uŋun kobogɨ yokwi tɨmɨtdɨsak.

12  e  “Gen yogogɨ morapmɨ toŋ, mani abɨsok dayɨkeŋ kaŋ, ji arɨpmɨ dɨma tɨmɨtdaŋ. 13 Mani Gen Bamɨsi Dakon Wup uŋun da abɨŋ ji paŋpulugaŋban gen bamɨ morap nandaba pɨsokdaŋ. Uŋun iyɨ dakon gen baŋ dɨma dayɨkdɨsak, gen nandɨsak uŋun baŋgɨn dayɨkdɨsak. Aŋek yo don altokdaŋ uŋun do dayɨkdɨsak. 14 Uŋun da nak dakon gen abɨdaŋek dayɨŋ teŋteŋaŋban uŋun da nak dakon tɨlɨm madepno akdɨsak. 15 Daron yo morap toŋ uŋun nak dakon. Uŋun do mani yat, Wup da nak dakon gen abɨdaŋek yaŋ teŋteŋaŋ damdɨsak.”

Kɨsɨk kɨsɨk da but yokwi dakon kulabɨk akdɨsak

16  f Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Bɨsap pɨsɨpmɨsok nak saŋbeŋek ae dɨma nandakdaŋ. Ae tɨmɨsok dɨ egek donjok nandakdaŋ.”

17 Paŋdet dɨwarɨ notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yawit, “Gen uŋun niyɨsak dakon mibɨlɨ niaŋ? Yaŋ yak, ‘Bɨsap pɨsɨpmɨsok nak saŋbeŋek ae dɨma nandakdaŋ. Ae tɨmɨsok dɨ egek donjok nandakdaŋ.’ Ae yaŋ yak, ‘Uŋun dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ: nak Daron kɨkdɨsat.’ 18 ‘Bɨsap pɨsɨpmɨsok’ yaŋ uŋun mibɨlɨ nido yak? Gen uŋun dakon mibɨlɨ dɨma nandamaŋ.”

19 Yesu uŋun do nayɨkdaŋ yaŋ pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, “Gen uŋun yat dakon mibɨlɨ nandak do dɨsi gɨn yoŋ, ma? Yaŋ dayɨt, ‘Bɨsap pɨsɨpmɨsok nak saŋbeŋek ae dɨma nandakdaŋ. Ae bɨsap pɨsɨpmɨsok egek ae donjok nandakdaŋ.’ 20 Asisi dayɨsat, ji kunam madepsi tatdaŋ, ae bupmɨ kunamyo kɨsi madepsi akdaŋ. Mani mɨktɨm amɨn da kɨsɨk kɨsɨk akdaŋ. Butji wagɨlsi yokwi tokdaŋ, mani but yokwisi dakon kulabɨgɨ don kɨsɨk kɨsɨk madepsi nandakdaŋ. 21 Mɨŋat kɨnda monjɨ altok do aŋakwan tepmɨ madepsi nandɨsak. Mani monjɨ altaŋakwan tepmɨ uŋun pasak dakon nandak nandak dɨma asak. Monjɨ mɨktɨmon kɨlɨ altosok uŋun do kɨsɨk kɨsɨk asak. 22 Uŋun da tɨlak ji abɨsok but yokwi aŋ. Mani aeno dandakeŋ bɨsapmon kɨsɨk kɨsɨk akdaŋ. Ae amɨn kɨnda da kɨsɨk kɨsɨkji arɨpmɨ dɨma gwayesak. 23  g Uŋun bɨsapmon ji da nak yo kɨnda do bɨsit dɨma nayɨkdaŋ. Asisi dayɨsat, yo kɨnda do nak da manon da Dat bɨsit iyɨni kaŋ, uŋun damdɨsak. 24 Ji kalɨp nak da manon da yo kɨnda abɨdok do bɨsit kɨnda dɨma awit. Ji bɨsit ani. Yaŋ aŋek yo tɨmɨgakwa kɨsɨk kɨsɨk da butjikon tugosak.”

Yesu da mɨktɨm dakon tapmɨm kɨlɨ abɨgɨt

25 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Nak on gen morap tɨlagon da dayɨsat. Don tɨlak gen ae dɨma dayɨkeŋ. Dat do nomansi dayɨŋ teŋteŋokdɨsat. 26  h Nak da ji do aŋek Dat bɨsit iyɨkeŋ yaŋ dɨma dayɨsat. Dɨma. Ji nak do but dasi galak taŋ namaŋ, ae nak Piŋkopmon da apgum yaŋ nandaba bamɨ asak. Yaŋ aŋ, do Dat da iyɨ but dasi galak taŋ damɨsak. Do uŋun bɨsapmon ji nak da manon Dat bɨsit iyɨkdaŋ. 28 Nak Daron da mɨktɨmon pɨgɨm. Ae abɨsok mɨktɨm yɨpmaŋek Daron wɨgɨkdɨsat.”

29 Yaŋ yaŋban paŋdet kabɨni da yaŋ iyɨwit, “Abɨsok nomansi niyɨsal. Tɨlak gen dɨma yosol. 30 Nin abɨsok yaŋsi nandamaŋ, gak yo morap kɨlɨ nandaŋ mudosol, ae amɨn da dɨma gayɨŋakwa gaga tagɨ yoki. Uŋun do aŋek gak Piŋkopmon da apgul yaŋsi nandano bamɨ asak.”

31 Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Abɨsok ji kɨlɨ nandaŋ gadat aŋ, ma? 32  i Nandani, bɨsap kɨlɨ kwaŋtak. Asi bɨsap kɨlɨ uŋun, do ji bɨrɨpmɨgɨ yutjikon kɨŋ kɨŋ akdaŋ. Yaŋ aŋek nak nepba naga gɨn egɨpdɨsat. Mani Dat nak gat egɨsak do naga gɨnsi dɨma egɨpbeŋ. 33  j Ji nagon gadaŋek butji yaworɨsi taŋakwa egɨpni, yaŋ do aŋek gen on dayɨsat. Mɨktɨmon egɨpni bɨsapmon jɨgɨ noman taŋ damdaŋ. Mani ji pasol pasolɨ mɨni tebaisi atni. Nak da mɨktɨm dakon tapmɨm kɨlɨ abɨŋ yɨpgum.”

Copyright information for `YUT