John 18

Judas da Yesu uwal da kɨsiron yɨpgut

(Mt 26.47-56 ae Mk 14.43-50 ae Lk 22.47-53)

Yesu bɨsit aŋ mudaŋban paŋdet kabɨni gat kɨsi Kidron Pakbi Kɨdat yapmaŋek kɨwit. Uŋun pakbi da usugap da pigaga kɨnda tosok. Yesu gat paŋdet kabɨni gat uŋun pigagagwan pɨgɨwit. Bɨsap morapmɨ Yesu gat paŋdet kabɨni gat uŋun pigaga muwuk muwuk awit, do uwal da kɨsiron yɨpjak amɨn Judas kɨsi uŋun pigaga kaŋ nandaŋyo agɨt. Do Judas da Rom dakon emat amɨn dɨ gat ae Telagɨ Yut Madep dakon obip amɨn dɨwarɨ gat tɨmɨkban uŋudon kɨwit. Obip amɨn uŋun mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat Parisi amɨn gat da yabekgwit. Uŋun amɨn kabɨ lam ae kalɨŋ ae emat dakon yo kɨsi tɨmɨkgwit. Yesu yo morap noman taŋ ɨmdaŋ uŋun kɨlɨ nandaŋ mudagɨt. Do kapmatjok da kɨŋ uŋun amɨn kabɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Ji namɨn naŋ wɨsaŋ?”

Yoyɨŋban yaŋ yawit, “Nin Yesu Nasaret amɨn naŋ wɨsamaŋ.”

Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Nak uŋun mani.” Yesu uwal da kɨsiron yɨpjak amɨn Judas uŋun amɨn kabɨ gat kɨsi akgwit.
Yesu da “Nak uŋun mani” yaŋ yaŋakwan amɨn uŋun tɨmɨsok dɨ duwalɨk kɨŋek mɨktɨmon pɨlɨgɨ pakgwit. Yesu da aeni yoyɨgɨt, “Ji namɨn naŋ wɨsaŋ?”

Yoyɨŋban yawit, “Yesu Nasaret amɨn.”

Yaŋ yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak kɨlɨ dayɨt, nak uŋun mani. Ji nak wɨsaŋ kaŋ, on amɨn kabɨ yopba kɨni.” a Yaŋ yaŋban gen kɨnda kalɨp yagɨt uŋun bamɨ toŋ agɨt. Gen uŋun yaŋ: “Amɨn kabɨ uŋun nak do namgul uŋun kɨnda dɨma yɨpbo pasɨlgɨt.”

10 Saimon Pita da emat agak sɨbani ɨlɨk mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn dakon oman monjɨ dakon mɨragɨ amɨn tet nani mandaŋ dagagɨt. Oman monjɨ uŋun dakon mani Malkus. 11  b Yaŋ aban Yesu da tebai yaŋ iyɨgɨt, “Emat agak sɨba yɨgɨkon sɨmɨl! Dat da tepmɨ pakeŋ do nandɨsak uŋun dɨma pakeŋ yaŋ nandɨsal, ma?”

Yesu Anaskon aŋkɨwit

12 Emat amɨn gat ae mibɨltok amɨn madepni gat, ae Juda amɨn dakon obip amɨn gat da Yesu abɨdaŋek nap teban naŋ abɨsɨwit. 13 Yaŋ aŋek mibɨltok Anaskon aŋkɨwit. Anas uŋun Kaiapas dakon yopmi. Uŋun bɨlagon Kaiapas da mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn egɨpgut. 14  c Uŋun da kalɨp Juda amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kaloŋ kɨnda dagɨn amɨn morap kɨsi do aŋek kɨmotjak kaŋ, uŋun tagɨ.”

Pita da Yesu do wasɨp yagɨt

(Mt 26.69-70 ae Mk 14.66-68 ae Lk 22.55-57)

15 Saimon Pita gat ae paŋdet kɨnda gat Yesu yol aŋaŋ kɨgɨmal. Mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn da uŋun paŋdet nandaŋ ɨmgut, do Yesu yol aŋaŋ mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn da nagalon pɨgɨgɨt. 16 Mani Pita waŋga yoma kaga da kapmatjok akgɨt. Do paŋdet uŋun mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn da nandaŋ ɨmgut uŋun da kɨŋ oman mɨŋat kɨnda yoma kɨla agɨt uŋun iyɨŋek Pita abɨdaŋban nagalgwan pɨgɨgɨmal. 17 Oman mɨŋat uŋun yoma kɨla agɨt uŋun da Pita yaŋ iyɨgɨt, “Gak uŋun amɨn dakon paŋdetni kɨnda bo?”

Iyɨŋban Pita da yagɨt, “Nak dɨma.”

18 Kokup mɨrɨmɨsi agɨt, do oman monjɨ gat ae obip amɨn gat kɨndapni alɨk do kɨndap kɨnda sogɨt da patderɨkon aŋgwasɨŋek akgwit. Aŋakwa Pita yo kɨsi agek kɨndapni alɨwit.

Mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn da Yesu gen yaŋ ɨmgut

(Mt 26.59-66 ae Mk 14.55-64 ae Lk 22.66-71)

19 Uŋun bɨsapmon mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn da Yesu paŋdet kabɨni do iyɨgɨt ae yoyɨŋdet agɨt kɨsi do iyɨgɨt. 20 Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Nak gen nomansi amɨn kɨsi yoyɨŋ teŋteŋagɨm. Muwut muwut yutnikon yoyɨŋ dekgɨm, ae Telagɨ Yut Madep da nagalon Juda amɨn da abɨŋ muwuk muwuk aŋ uŋudon bɨsapmɨ bɨsapmɨ yoyɨŋ dekgɨm. Gen kɨnda pasɨlɨkon dɨmasi yagɨm. 21 Do nido nak nayɨsal? Gen yaŋapbo nandawit amɨn baŋ yoyɨ. Gen yagɨm uŋun da nandaŋ.”

22 Yesu yaŋ yaŋakwan obip amɨn kɨnda da mogɨm kulbak aŋagek yaŋ iyɨgɨt, “Mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn dakon geni kobogɨ gen tagɨ naŋ iyɨsat yaŋ nandɨsal ma?”

23 Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Gulusuŋ yat kaŋ, uŋun do nayɨ. Ae gen kɨlegɨ yat kaŋ, nido nɨkdal?” 24 Nap kɨsirɨkon abɨsɨwit dɨma wɨtdalek Anas da Yesu yabekban mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn Kaiapaskon aŋkɨwit.

Pita da aeni Yesu do wasɨp yagɨt

(Mt 26.71-75 ae Mk 14.69-72 ae Lk 22.58-62)

25 Saimon Pita kɨndapni alɨŋ agakwan yaŋ iyɨwit, “Gak Yesu dakon paŋdetni kɨnda, ma?”

Yaŋ iyɨŋba yoyɨgɨt, “Nak paŋdetni kɨnda dɨma.”

26 Mani mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn dakon oman amɨn kɨnda, uŋun Pita da mɨragɨ mandaŋ dagagɨt amɨn uŋun dakon dɨwatni kɨnda, uŋun da yaŋ iyɨgɨt, “Gakyo kɨsi Yesu gat pigaga ekwa dandat, ma?”

27  d Iyɨŋban Pita da yagɨt, “Dɨma!” Wasɨp yaŋakwan uŋudon gɨn pup gen yagɨt.

Yesu Pailaron aŋkɨwit

(Mt 27.1-2 ae 27.11-14 ae Mk 15.1-5 ae Lk 23.1-5)

28 Juda amɨn da Yesu abɨdaŋ Kaiapas dakon yut yɨpmaŋek gapman dakon amɨn madep da yutnon aŋkɨwit. Uŋun kɨlɨ wɨsa dagagɨt, do iyɨ gapman dakon amɨn madep da nagalon dɨma pɨgɨwit, nido pɨgɨneŋ kaŋ Piŋkop da dabɨlon kɨlek taŋek Yapyap Bɨlak dakon jap noknoknin aŋsuŋ akdamaŋ yaŋ nandawit. 29 Waŋga jomaŋ agakwa Pailat da pɨŋ yaŋ yoyɨgɨt, “Ji on amɨn mibɨlɨ nido gen yaŋ ɨmeŋ?”

30 Yaŋban yaŋ iyɨwit, “Uŋun yokwi pakpak kɨnda dɨma tam, gagon dɨma aŋopnom.”

31  e Yaŋba Pailat da yoyɨgɨt, “Dɨsi abɨdaŋ aŋkɨ dɨsi dakon gen tebanji yolek gen pikon yɨpni.”

Yaŋban Juda amɨn da yaŋ iyɨwit, “Nin da amɨn kɨnda aŋatno kɨmotjak dakon yaŋ dagok ninon dɨmasi tosok.”
32  f Gen uŋun yaŋba kalɨp Yesu da kosit niaŋon da kɨmotjak do yagɨt, uŋun bamɨ toŋ agɨt.

33 Pailat da aeni gapman da yutnon wɨgɨ Yesu iyɨŋban opban yaŋ iyɨgɨt, “Gak Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep, ma?”

34 Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Uŋun gaga nandaŋek yosol, bo amɨn dɨ da nak do yaŋ gayɨwit?”

35  g Yaŋban Pailat da yagɨt, “Nak Juda amɨn kɨnda dɨma! Gaga dakon amɨn kabɨgo gat ae mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨgo gat da gak abɨdaŋ aŋaŋ nagon aŋobeŋ. Gak ninaŋ agɨl?”

36 Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Nak da Amɨn Kɨla Asat uŋun on mɨktɨm dakon yo dɨma. On mɨktɨm dakon tam nak dakon oman monjɨno gat emat wamaŋakwa amɨn kɨnda da nak Juda amɨn da kɨsiron arɨpmɨ dɨma nepbam. Nak da Amɨn Kɨla Asat uŋun kokup ŋwakŋwarɨ dakon yo.”

37 Yaŋban Pailat da iyɨgɨt, “Asi gak kɨla amɨn madep kɨnda, ma?”

Yaŋban Yesu da kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Kɨla amɨn madep kɨnda yaŋ nayɨsal uŋun asi bamɨ yosol. Nak gen bamɨ mɨŋat amɨn morap yoyɨkeŋ do on mɨktɨmon pɨgɨm. Mibɨlɨ yaŋ do meŋ da aŋalagɨt. Gen bamɨ yolgaŋ amɨn morap uŋun nak dakon gen do mɨrak yopmaŋgaŋ.”

38 Yaŋban Pailat da iyɨgɨt, “Gen bamɨ uŋun yo kɨnda ni?”

Pailat da Yesu tɨlak kɨndapmon aŋatni do yagɨt

(Mt 27.15-31 ae Mk 15.6-20 ae Lk 23.13-25)

Pailat gen uŋun iyɨŋek aeni waŋga Juda amɨnon pɨgek yaŋ yoyɨgɨt, “Nak da gulusuŋ kɨnda agɨt do gen yaŋ ɨmneŋ da arɨp dɨmasi kosot.
39 Mani Yapyap Bɨlagon aŋpakji yolek amɨn kɨnda dam tebanon naŋ wɨtdal yɨpbo kɨŋ kɨŋ aŋ. Do Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep naŋ yɨpbo kɨsak bo niaŋ nandaŋ?”

40 Yaŋban yaŋ tɨdaŋek yawit, “Barabas naŋ yɨpbɨ kɨsak.” Barabas uŋun kabo noknok, ae amɨn dapmaŋek yoni gwayaŋ amɨn kɨnda.

Copyright information for `YUT