John 19

Pailat da yaŋban Yesu abɨdaŋek baljawit. a Aŋakwa emat amɨn da nap kelɨ toŋ kɨndanaŋ kɨla amɨn madep dakon pelɨt yombem kɨnda wasaŋek Yesu da busuŋon yɨpgwit. Yaŋ aŋek ɨmal dubak gami kɨnda naŋ paŋ ɨmgwit. Aŋek kapmatjok da kɨŋ yaŋ iyɨwit, “Gɨldat tagɨ, Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep!” Yaŋ iyɨŋek mogɨm kulbak aŋakgwit.

Aŋakwa Pailat waŋga aeni pɨgɨ Juda amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Nak da uŋun amɨn jikon abɨko yaŋsi nandaŋ ɨmni, nak da uŋun amɨn gulusuŋni kɨnda agɨt do gen yaŋ ɨmneŋ da arɨp dɨmasi kosot.” Yesu nap kelɨ toŋ baŋ pelɨtni wamaŋ ɨmgwit gat ae ɨmal dubak gami kɨsi kwenikon sigɨn taŋakwa waŋga pɨgɨt. Pɨŋakwan Pailat da amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Kabɨt, uŋun amɨn oni.”

Yaŋakwan mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat ae obip amɨn gat da Yesu kaŋek tebai yaŋ tɨdaŋek yaŋ yawit, “Tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmakban! Tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmakban!”

Yaŋba Pailat da yoyɨgɨt, “Dɨsi abɨdaŋ aŋkɨ tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmotjak. Nak da gulusuŋni kɨnda agɨt do gen yaŋ ɨmneŋ da arɨp dɨma kat.”

Mani Juda amɨn da yaŋ iyɨwit, “Uŋun amɨn da iyɨ do ‘Nak Piŋkop dakon Monji’ yaŋ yagɨt. Nin dakon gen teban da uŋuden amɨn si kɨmotni do yosok.”

Pailat gen uŋun nandaŋek mibɨltok pasalgɨt uŋun si yapmaŋek madepsi pasalgɨt. b Aŋek aeni gapman yutnon wɨgɨ Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Gak dukon nani?” Mani Yesu da gen kobogɨ kɨnda dɨma iyɨgɨt. 10 Aŋakwan Pailat da iyɨgɨt, “Kobogɨ nayɨk do dɨma nandɨsal, ma? Gepbo kɨki bo ae tɨlak kɨndapmon gɨtni dakon yaŋ dagok nagon gɨn tosok. Gak uŋun dɨma nandɨsal, ma?”

11  c Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Piŋkop kwen egɨsak uŋun da tapmɨm dɨma gamgut tam, gak da nak abɨŋ nepbi dakon tapmɨm kɨnda dɨma taŋ gaban. Do amɨn gak da kɨsiron nepmak uŋun dakon yokwi da gak dakon yokwi yapmaŋdak.”

12  d Pailat gen uŋun nandaŋek Yesu yɨpban ɨsal kɨsak do kosit wɨsɨk agɨt. Mani Juda amɨn da yaŋ tɨdaŋek yaŋ yawit, “Gak uŋun amɨn yɨpbɨ kɨsak kaŋ, gak Sisa dakon notni dɨma. Amɨn iyɨ do nak kɨla amɨn madep yaŋ yosok uŋun Sisa dakon uwalni.”

13 Pailat gen uŋun nandaŋek Yesu aŋaŋ waŋga abɨgɨgɨt. Abɨgek tamo kɨnda mani Tɨp Baŋ Yalɨŋbi Tamo yaŋ yoŋ uŋudon gen kokwin aŋ yɨtyɨt tamo kɨnda tosok uŋudon yɨkgɨt. (Uŋun tamo Ibru genon da Gabata yaŋ yoŋ.) 14 Aŋwa Yapyap Bɨlak do nandaŋek jap paŋkosit ak bɨsap, gɨldat binap 12 kilok agɨt. Pailat da Juda amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Kabɨt, kɨla amɨn madepji oni.”

15 Yaŋban yaŋ tɨdaŋek yawit, “Aŋabɨgɨt! Aŋabɨgɨt! Tɨlak kɨndapmon aŋakgɨt!”

Yaŋba Pailat da yoyɨgɨt, “Kɨla amɨn madepji tɨlak kɨndapmon aŋakgeŋ do nandaŋ?”

Yaŋban mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ da yaŋ yawit, “Ninon kɨla amɨn madep kɨnda dɨma egɨsak. Sisa kaloŋgɨn!”
16 Pailat da Yesu tɨlak kɨndapmon aŋatni do emat amɨn da kɨsiron yɨpban abɨdaŋ aŋkɨwit.

Yesu tɨlak kɨndapmon aŋakgwit

(Mt 27.32-44 ae Mk 15.21-32 ae Lk 23.26-43)

17 Yesu iyɨ tɨlak kɨndapni guramɨgek kokup pap yɨpmaŋek mɨktɨm tɨm kɨndakon kɨwit, mani Busuŋ Kɨdat. Ibru genon da Golgata yaŋ yoŋ.

18 Uŋudon tɨlak kɨndapmon aŋakgwit. Amɨn bamorɨ kɨsi tɨlak kɨndap terɨ terɨ dapmaŋakwa Yesu binapmon akgɨt.

19 Pailat da yaŋban but pɨso gen kɨnda mandaŋ tɨlak kɨndapmon yɨpgwit. Gen uŋun yaŋ,YESU NASARET AMƗN, JUDA AMƗN DAKON KƗLA AMƗN MADEPNI 20 Uŋun kosirɨ kapbɨ mandawit. Ibru gen, ae Rom gen, ae Grik genon da kɨsi mandawit. Yesu aŋakgwit mɨktɨm tɨm uŋun kokup pap da kapmatjok tagɨt, do Juda amɨn morapmɨ da gen uŋun manjɨwit. 21 Juda amɨn dakon mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ da Pailat yaŋ iyɨwit, “ ‘Juda amɨn dakon kɨla amɨn madepni’ yaŋ dɨma mandaki. Gen yaŋ mandaki: ‘On amɨn da yagɨt, Nak Juda amɨn dakon kɨla amɨn madepni.’ ”

22 Yaŋba Pailat da yagɨt, “Yum koni. Gen kɨlɨ mandat uŋun dagɨn tosak.”

23 Emat amɨn da Yesu tɨlak kɨndapmon aŋagek ɨmalni tɨmɨkgwit. Tɨmɨgek kokwin 4 kabɨ aŋakwa kaloŋ kaloŋ da ɨmalni kaloŋ kaloŋ tɨmɨkgwit. Ae paba pɨgɨk dubakni kɨsi abɨdawit. Paba pɨgɨkni saŋbekni uŋun mɨni ɨmal dɨwat kaloŋɨ naŋ bupbi kawit. 24  e Yaŋ kaŋek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Dɨma pudoneŋ. Namɨn da abɨdosak yaŋ do satu wasok aneŋ.” Yaŋ yaŋek yaŋ gɨn aba Piŋkop da papiakon gen kɨnda tosok uŋun bamɨ toŋ agɨt. Gen uŋun yaŋ:

“Ɨmalno kokwinɨgek tɨmɨkgwit, ae namɨn da paba pɨgɨkno abɨdosak yaŋ do satu wasok awit.”
Do emat amɨn da yaŋ awit.

25  f Yesu dakon meŋi, ae meŋi dakon padɨge, ae Maria uŋun Klopas dakon mɨŋatni, ae Maria Makdala kokup papmon nani, uŋun mɨŋat kabɨ da Yesu dakon tɨlak kɨndap da kapmatjok akgwit. 26  g Yesu da meŋi gat ae paŋdet but dasi galak taŋ ɨmgut uŋun kapmatjok akbal pɨndagek meŋi yaŋ iyɨgɨt, “Mɨŋat, on gak dakon monjɨgo.” 27 Ae paŋdet uŋun yaŋ iyɨgɨt, “On gak dakon meŋgo.” Uŋun bɨsapmon da wasaŋek paŋdet uŋun da Maria aŋkɨ yutnikon kɨla agɨt.

Yesu kɨmakgɨt

(Mt 27.45-56 ae Mk 15.33-41 ae Lk 23.44-49)

28  h Yesu pi morapni kɨlɨ uŋun mudosok yaŋ nandaŋek, ae Piŋkop da papiakon gen kɨnda tosok uŋun bamɨ toŋ asak dosi nandaŋek yaŋ yagɨt, “Tekno bap tosok.” Gen uŋun yaŋakwan 29  i wain kɨnam kɨnda kapmatjok tagɨt. Do yo kɨnda gugɨdan yombem abɨdaŋ wainon sɨbɨŋba tugaŋban, isop kɨndap dakon kɨlɨŋɨkon walɨk yɨpba Yesu da dulumon wɨgɨgɨt. 30 Wɨkwan Yesu da wain naŋek yaŋ yagɨt, “Kɨlɨ uŋun mudosok.” Yaŋ yaŋek busuŋɨ tadɨk pɨŋek wupni yɨpban kɨgɨt.

Emat amɨn kɨnda da Yesu dakon gekgegɨ sugagɨt

31  j Kɨlɨ Sabat bɨsap dakon yo paŋtagap ak gɨldat agɨt. Uŋun Sabat uŋun bɨsap madepsi kɨnda, do Juda amɨn da tɨlak kɨndapmon bumjot dɨma toni do nandawit. Yaŋ nandawit do amɨn tɨlak kɨndapmon akgwit dakon kandapni dapmaŋ jokgal do Pailat iyɨwit. Yaŋ aba tepmɨ kɨmakba bumjotni paŋkɨni yaŋon da yawit. 32 Yaŋba emat amɨn da kɨŋ amɨn bamot Yesu gat dapgwit dakon kandapni dapmaŋ jokgalgwit. 33 Mani Yesukon abɨŋ kaŋba kɨlɨ kɨmakgɨt kawit, do kandapni dɨma aŋak jokgalgwit. 34 Mani emat amɨn kɨnda da Yesu dakon gekgegɨ gwawia naŋ sugagɨt. Sugaŋban uŋudon gɨn pakbi yawiyo da pakgwit. 35  k Yo uŋun si kagɨt amɨn uŋun da iyɨ uŋun dakon yaŋ teŋteŋok asak. Ae iyɨ bamɨsi yosot yaŋ nandɨsak, do jiyo kɨsi nandaŋ gadat ani yaŋ do gen uŋun yaŋ teŋteŋosok. 36  l Yo uŋun aba Piŋkop da papiakon gen kɨnda tosok uŋun bamɨ toŋ agɨt. Gen uŋun yaŋ:

“Kɨdatni kɨnda dɨma aŋak jokgaldaŋ.”
37  m Ae Piŋkop dakon gen kɨnda gat yaŋ tosok:

“Amɨn da gɨptɨmɨ sugawit uŋun kokdaŋ.”

Yesu dakon bumjotni kɨmakbi tamo kalugɨ kɨndakon yɨpgwit

(Mt 27.57-61 ae Mk 15.42-47 ae Lk 23.50-56)

38 Kɨlɨ don Josep Arimatea kokupmon nani da kɨŋ Yesu dakon bumjotni Pailat da nandaŋ ɨban aŋkɨsak do iyɨgɨt. (Josep uŋun Yesu dakon paŋdetni kɨnda. Mani Juda amɨn dakon kɨla amɨn do pasalek Yesu do nandaŋ gadatni si aŋkɨsɨbɨgɨt.) Pailat da nandaŋ ɨban Josep da kɨŋ Yesu dakon bumjotni aŋkɨgɨt. 39  n Ae Nikodemus kalɨp Yesu kalbi kɨŋ kagɨt uŋunyo kɨsi uŋun bɨsapmon gɨn apgut. Uŋun yo kɨbaŋɨ toŋ tagɨsi dɨ tɨmɨk paŋapgut. Uŋun kɨndap bamorɨ dakon gawoŋɨ baŋ ɨktagɨlek wasawit. Yo kɨbaŋɨ tagɨsi uŋun dakon jɨgɨni uŋun 30 kilo da arɨp. 40 Josep gat Nikodemus gat da Yesu dakon bumjotni abɨdaŋek yo kɨbaŋɨ tagɨsi uŋun tagal ɨmgumal. Yaŋ aŋek ɨmal tagɨsi baŋ gwɨlɨkgɨmal. Uŋun Juda amɨn da aŋpagon amɨn kɨmakbi do yaŋ aŋ. 41 Yesu tɨlak kɨndapmon aŋakgwit da kapmatjok pi kɨnda tagɨt. Uŋun pigagagwan kɨmakbi tamo kalugɨ kɨnda tagɨt. Uŋun tamokon bumjot kɨnda dɨma yɨpbi. 42 Uŋun Juda amɨn da Sabat bɨsap dakon yo paŋtagap ak bɨsap, ae kɨmakbi tamo uŋun kapmatjok tagɨt, do amɨn bamot Yesu dakon bumjotni aŋkɨ uŋungwan yɨpgumal.

Copyright information for `YUT