a20.9Ya 2.24-32; 1Ko 15.4
c20.17Ro 8.29; Ibr 2.11-12
e20.23Mt 16.19
f20.291Pi 1.8

John 20

Yesu kɨmoron da pɨdagɨt

(Mt 28.1-8 ae Mk 16.1-8 ae Lk 24.1-12)

Sonda wɨsa dagokdo pɨlɨn tuk taŋakwan gɨn Maria Makdala kokupmon nani kɨmakbi tamokon apgut. Abɨŋ kaŋban kɨmakbi tamo dakon yoma sopgwit dakon tɨp kɨlɨ aŋtobɨlba kɨgɨt kagɨt. Yaŋ kaŋek tɨmtɨm yaŋek kɨŋ Saimon Pita gat ae Yesu da paŋdetni kɨnda but dasi galak taŋ ɨmgut uŋun bamot yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ kɨmakbi tamokon naŋ aŋabɨgeŋ. Aŋkɨ dukwan yɨpmaŋ uŋun dɨma nandamaŋ.”

Yaŋban Pita gat ae paŋdet kɨnda uŋun gat kɨmakbi tamokon kɨgɨmal. Amɨn bamot kɨsi tɨmtɨm yaŋek kɨgɨmal, mani paŋdet kɨnda uŋun da Pita yapmaŋek uŋun da kalɨp kɨmakbi tamokon kɨŋ altagɨt. Kɨŋ pagadaŋek kɨmakbi tamogwan wusɨgɨt. Wusɨŋek ɨmal tagɨsi Yesu dakon bumjotni wamgwit uŋun taŋba pɨndakgɨt. Mani dɨma wɨgɨgɨt. Saimon Pita uŋun da buŋon abɨŋek uŋun kɨmakbi tamogwan wɨgɨgɨt. Wɨgek ɨmal taŋba pɨndakgɨt. Ae ɨmal kɨnda kagɨt uŋun Yesu da busuŋon wabi. Ɨmal uŋun ɨmal dɨwarɨ gat dɨma tawit. Uŋun gɨroŋɨkbi da iyɨndage taŋban kagɨt. Ae paŋdet uŋun kɨnda mibɨltok kɨmakbi tamokon kɨgɨt uŋun kɨsi wɨgɨgɨt. Wɨgɨ pɨndagek nandaŋ gadat agɨt. a Uŋun bɨsapmon Piŋkop da papiakon Yesu kɨmoron da ae pɨdokdɨsak dakon gen tosok uŋun do dɨma nandaba pɨsagɨt. 10 Yo uŋun pɨndagek paŋdet bamot tobɨl kokupmon kɨgɨmal.

Maria Makdala kokupmon nani da Yesu kagɨt

(Mt 28.9-10 ae Mk 16.9-11)

11 Maria kɨmakbi tamo da waŋga agek kunam takgɨt. Kunam tagek tagek pagadaŋek kɨmakbi tamogwan wɨsɨgɨt. 12 Wɨsɨŋek aŋelo bamorɨ ɨmalni kwakwagɨ pɨndakgɨt. Uŋun aŋelo bamot Yesu dakon bumjotni da tagɨt uŋudon yɨkgɨmal. Kɨnda busuŋɨ da tagɨron yɨkgɨt, aŋakwan kɨnda kandapni da tagɨron yɨkgɨt. 13 Maria yaŋ iyɨgɨmal, “Mɨŋat gak kunam nido takdal?”

Yaŋbal yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn Tagɨno abɨdaŋ aŋkɨ dukwan yɨpmaŋ uŋun dɨma nandɨsat.”
14  b Yaŋ yaŋek tobɨl Yesu akban kagɨt. Mani Maria da uŋun Yesu yaŋ dɨma kaŋban pɨsagɨt.

15 Kɨlɨ Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Mɨŋat gak nido takdal? Gak namɨn naŋ wɨsɨsal?”

Maria da pikaga uŋun dakon pi monjɨ kɨnda yaŋ nandaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn tagɨ, gak da bumjot aŋkɨl kaŋ, dukwan yɨpmal nayɨŋbɨ kɨŋ abɨdaŋ aŋopbeŋ.”

16 Yaŋban Yesu da yagɨt, “Maria!”

Yaŋban Maria da tobɨl Ibru genon da yaŋ iyɨgɨt, “Rabonai.” (Rabonai uŋun dakon mibɨlɨ uŋun Yoyɨŋdet.)

17  c Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Nak Datnokon dɨma wɨgɨt, do nak dɨma abɨdoki. Kɨŋ notno kabɨ yaŋ yoyɨki, ‘Nak Datno ae ji dakon Datji uŋudon wɨgɨkeŋ. Piŋkopno ae ji dakon Piŋkopji uŋudon wɨgɨkeŋ.’ ”

18 Iyɨŋban Maria Makdala kokupmon nani da kɨŋ paŋdet kabɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ nak da kɨlɨ kat.” Yaŋ yoyɨŋek Yesu da gen iyɨgɨt uŋun yoyɨgɨt.

Paŋdetni da Yesu kawit

(Mt 28.16-20 ae Mk 16.14-18 ae Lk 24.36-49)

19 Sonda pɨlɨn kaga paŋdetni Juda amɨn dakon kɨla amɨn do pasalek yut kɨndakon muwugek yoma beŋgan aŋek yɨkgwit. Yɨgakwa Yesu da abɨŋ bɨkbɨk nikon agek yaŋ yoyɨgɨt, “Butji yaworɨ tosak.” 20  d Yaŋ yaŋek kɨsit bamotni ae gekgekniyo yolɨŋban paŋdetni Amɨn Tagɨni kaŋek but galak madepsi nandawit.

21 Aeni Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Butji yaworɨ tosak. Dat da nak yabekgɨt, yaŋ gɨn nak da ji yabekdat.” 22 Yaŋ yaŋek mɨgani pɨsoŋban paŋdetnikon kɨŋakwan yaŋ yagɨt, “Ji Telagɨ Wup abɨdoni. 23  e Ji amɨn dakon yokwini yopmaŋ yomni kaŋ, dɨwarɨni pasɨl yomdaŋ, ae dɨma yopmaŋ yomni kaŋ, dɨwarɨni taŋ yomdaŋ.”

Tomas da Yesu kagɨt

24 Paŋdetni dɨwarɨ Yesu kawit bɨsapmon kɨnda uŋun notni gat dɨma egɨpgwit, mani uŋun Tomas (ae mani kɨnda Yayat). 25 Paŋdet dɨwarɨ da Tomas yaŋ iyɨwit, “Nin Amɨn Tagɨnin kamaŋ!”

Yaŋ iyɨŋba Tomas da yoyɨgɨt, “Kɨsirɨkon birɨŋ tamo dɨma pɨndagek wɨtjɨkeŋ, ae gekgegɨkon wuda gwaljɨk dɨma wɨtjɨkeŋ kaŋ, ji da gen nayaŋ uŋun do nandabo bamɨ dɨma asak.”

26 Gɨldat 7 kabɨ mudaŋakwa paŋdet kabɨ ae notni Tomas gat kɨsi yutnon muwugek yoma beŋgan awit. Mani Yesu abɨŋ bɨkbɨk nikon altaŋban kawit. Altaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Butji yaworɨ tosak.” 27 Yaŋ yoyɨŋek Tomas yaŋ iyɨgɨt, “Gak abɨŋ kɨsitno wɨtjɨŋek pɨndat. Aŋek kɨsitgo awɨŋ gekgeknokon wɨtjɨki. Gak but bamot dɨma aŋek nandaŋ gadaŋ nabi.”

28 Yaŋban Tomas da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨno ae Piŋkopno.”

29  f Yaŋ yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Gak kɨlɨ nandal, do nandaŋ gadaŋ namɨsal. Amɨn nak dɨma nandaŋek nandaŋ gadaŋ namaŋ, uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.”

On papia dakon mibɨlɨsi

30 Yesu da wasok tapmɨmɨ toŋ dɨwarɨ morapmɨsi aŋakwan paŋdetni da pɨndakgwit, uŋun on papiakon dɨma mandabi. g Mani papia on yaŋ do mandabi. Ji da Yesu uŋun Kristo yaŋsi nandaŋ gadaŋ ɨmni. Ae Yesu uŋun Piŋkop dakon Monjisi yaŋ nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋakwa, uŋun da manon egɨp egɨp abɨdoni, mibɨlɨ yaŋ do papia on mandabi.

31 

Yesu aeni paŋdet kabɨnikon altaŋ yomgut

(Kɨlapmɨ 21)

Copyright information for `YUT