John 21

Yesu paŋdetni dɨwarɨ do altaŋ yomgut

Don aeni Yesu da paŋdetni Galili Pakbi Ɨdap ɨleŋɨkon egakwa altaŋ yomgut. Altaŋ yomgut dakon gen uŋun yaŋ. Saimon Pita, ae Tomas (Yayat yaŋ iyɨwit), ae Nataniel (Galili mɨktɨm, Kana kokupmon nani kɨnda), ae Sebedi dakon monji bamot gat, ae Yesu dakon paŋdetni bamorɨ gat kɨsi egɨpgwit. a Saimon Pita da notni yaŋ yoyɨgɨt, “Nak tap kɨlap ɨlɨt do kɨsat.”

Yaŋban yawit, “Nin kɨsin kɨneŋ.” Yaŋ yaŋek boron wɨgek kɨwit. Mani uŋun kalbi tap kɨlap kɨnda dɨma ɨlɨkgwit.

Wɨsa dagokdosi gɨldat dɨma wɨŋakwan Yesu uŋun pakbi ɨdap ɨleŋɨkon akban kawit, mani uŋun Yesu yaŋ dɨma kaŋba pɨsagɨt. Aŋakwa Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Not kabɨ, ji tap kɨlap dɨ ɨlaŋ?”

Yaŋban yawit, “Dɨma.”

Yaŋba yaŋ yagɨt, “Ji yɨkji bot amɨn tet do maba kwan tap kɨlap dɨ ɨlɨtni.” Yaŋ yaŋban yɨkni maba pɨkwan tap kɨlap morapmɨsi pɨgɨ tugaŋba yɨk ɨlɨk awɨk do aŋtɨdok awit.

b Yaŋ aŋakwa paŋdet Yesu da galak taŋ ɨmgut uŋun da Pita yaŋ iyɨgɨt, “Uŋun Amɨn Tagɨ mani!” Saimon Pita uŋun pi do aŋek ɨlɨkba pɨgɨk kadɨmni kɨlɨ ɨlɨk yɨpgut. Do notni da “Uŋun Amɨn Tagɨ mani!” yaŋ yaŋban nandaŋek ɨlɨkba pɨgɨk kadɨmni ae paŋek pakbigwan paŋ magɨt. Maŋek ɨleŋɨkon kɨŋakwan notni boron da buŋon yolgwit. Yolek yɨkni tap kɨlap tugaŋbi walɨmbɨl ɨlɨk aŋaŋ kɨwit, nido bot uŋun pakbi dubagɨkon dɨma tagɨt, 100 mita uŋun da tɨlagon gɨn tagɨt. Kɨŋ ɨleŋɨkon wɨgek yaŋ pɨndakgwit: kɨndap kɨnda sogɨt da patderɨkon tap kɨlap kɨnda tagɨt, ae bretyo kɨsi taŋba pɨndakgwit.

10 Pɨndagakwa Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji abɨsok tap kɨlap ɨlaŋ dɨ paŋapgut.”

11  c Yaŋban Saimon Pita da boron wɨgek tap kɨlap yɨk ɨlɨkban ɨleŋɨkon wɨgɨgɨt. Yɨgon tap kɨlap madep madep 153 yaŋ da pɨgɨ tugawit, mani yɨk uŋun dɨma dagagɨt. 12 Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji abɨŋ jap nabɨt.” Uŋun Amɨn Tagɨni yaŋ kɨlɨ nandaŋ mudawit, do gen uŋun yaŋban paŋdetni si pasalek kɨnda da “Gak namɨn?” yaŋ dɨma iyɨwit. 13 Aŋakwa Yesu kɨndapmon kɨŋek bret ae tap kɨlap tɨmɨgek paŋdetni do yomgut. 14  d Yesu kɨmoron da pɨdaŋ paŋdet kabɨnikon on altaŋ yomgut uŋun da aban kosirɨ kapbɨ agɨt.

Yesu da Pita yaŋ iyɨgɨt, “Gak sipsipno kɨla abi”

15 Jap naŋ mudaŋek Yesu da Saimon Pita yaŋ iyɨgɨt, “Saimon, Jon dakon monji, gak nak do but dasi galak taŋ namɨŋ kɨmagek on amɨn kabɨ da but dasi galak taŋ namaŋ uŋun yapmaŋdal, ma?”

Yaŋban Pita da yagɨt, “Asi, Amɨn Tagɨ, gaga nandɨsal. Nak but dasi galak taŋ gamɨsat.”

Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Sipsip monɨŋ kabɨno upmokgi.”

16  e Ae kosirɨ kɨnda gat yaŋ iyɨgɨt, “Saimon, Jon dakon monji, gak nak do but dasi galak taŋ namɨsal, bo dɨma?”

Yaŋban Pita da yagɨt, “Asi, Amɨn Tagɨ, gaga nandɨsal. Nak but dasi galak taŋ gamɨsat.”

Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Sipsipno kɨla abi.”

17 Ae Yesu da iyɨŋban kosirɨ kapbɨ aŋakwan aeni yaŋ iyɨgɨt, “Saimon, Jon dakon monji. Gak but dasi galak taŋ namɨsal?” Pita uŋun Yesu da kosirɨ kapbɨ “Gak but dasi galak taŋ namɨsal?” yaŋ iyɨgɨt, do burɨ jɨk tagɨt.

Yaŋ nandaŋek Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, yo morap uŋun nandaŋ mudosol. Nak but dasi galak taŋ gamɨsat, gaga nandɨsal.”

Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Gak sipsipno upmokgi.
18 Asisi gayɨsat, gak monjɨ gɨmoŋɨ egɨpgul bɨsapmon ɨlɨkba pɨgɨkgo paŋek kokup dukwan kɨk do nandagɨl uŋudon kɨŋ kɨŋ agɨl. Mani amɨn pelaŋ aki bɨsapmon, kɨsitgo aŋenagaki amɨn ŋwakŋwarɨ da ɨlɨkba pɨgɨkgo paŋ gamɨŋek gak aŋaŋ kosit dɨma kɨk do nandaki uŋun naŋ aŋkɨkdaŋ.” 19  f Yesu gen on Pita kosit niaŋon da kɨmagek Piŋkop man madep ɨmjak uŋun do yagɨt. Yaŋ yaŋek iyɨgɨt, “Nak nolgi.”

Yesu da paŋdet kɨnda si galak taŋ ɨmgut, uŋun dakon gen

20  g Pita da tobɨl paŋdet kɨnda Yesu da but dasi galak taŋ ɨmgut uŋun kagɨt. Uŋun buŋon yol paŋpaŋ apgut. (Uŋun amɨn jap nawit bɨsapmon Yesu dakon pɨbɨt da kapmatjok busuŋɨ uŋudonjok yɨpmaŋek Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, namɨn da gak uwal da kɨsiron gepjak?”) 21 Pita da uŋun amɨn kaŋek Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, ae on amɨn ɨwa?”

22 Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Egakwan gɨn nak aeno tobɨl apbeŋ do nandakeŋ bo dɨma, uŋun nak dakon yo. Gak nak nol.” 23 Yaŋ yaŋban binap gen kɨnda paŋmuwukbi kabɨkon kɨŋ ɨreŋ tagɨt. Gen uŋun yaŋ: “Uŋun paŋdet dɨma kɨmotdɨsak.” Mani Yesu da paŋdet uŋun dɨma kɨmotjak yaŋ dɨma yagɨt. “Egakwan gɨn nak aeno tobɨl apbeŋ do nandakeŋ bo dɨma, uŋun nak dakon yo”, uŋun gɨn yagɨt.

24  h Uŋun paŋdet da uŋun yo morap dakon yaŋ teŋteŋok aŋek gen uŋun mandagɨt. Nin nandamaŋ, gen uŋun yaŋ teŋteŋosok uŋun bamɨsi. 25  i Yesu da yo dɨwarɨ morapmɨsi gat agɨt. Yo morap agɨt kɨsi morap papiakon mandaneŋ kaŋ, mɨktɨmon papia uŋun da toni dakon tamo arɨpmɨ dɨma bo toni.

Copyright information for `YUT