John 4

Yesu da Samaria mɨŋat kɨnda gat gen yagɨmal

1 a  Yesu da amɨn telagɨ pakbi soŋ yoban paŋdetni morapmɨsi awit, yaŋ Parisi amɨn da gen bini nandawit. Jon da paŋdet tɨmɨkgɨt dakon tɨlakni uŋun yapgut yaŋ amɨn da yaŋba nandawit. (Yesu iyɨ telagɨ pakbi dɨma soŋ yomgut, paŋdetni da soŋ yomgwit.) 3Yesu da Parisi amɨn da gen bino kɨlɨ nandaŋ nameŋ yaŋ nandaŋek Judia Provins yɨpmaŋek tobɨl aeni Galili Provinskon kɨgɨt. 4Galili kɨk do Samaria Provins binap naŋ kɨgɨt.

5 b  Kɨŋ Samaria dakon kokup pap kɨnda mani Sika uŋudon kɨŋ altagɨt. Sika uŋun da kapmatjok mɨktɨm tɨm kɨnda tosok, uŋun mɨktɨm tɨm kalɨpsigwan Jekop da monji Josep do ɨmgut. 6Pakbi gapma kɨnda Jekop da kalɨp wayɨkgɨt uŋun mɨktɨmon tagɨt. Gɨldat binap aŋakwan Yesu kosit agɨpgut do wararɨ nandaŋek uŋun pakbi gapma da ɨleŋɨkon yɨk yawokgɨt. 7Yɨk yawogakwan Samaria mɨŋat kɨnda pakbini kolek do apgut. Apban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Pakbi tagɨ koleŋ nabɨ nokeŋ?”

8(Paŋdetni jap yum do kokup papmon kɨlɨ kɨwit.)

9 c  Yaŋban Samaria mɨŋat da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Gak Juda amɨn kɨnda, ae nak Samaria mɨŋat kɨnda, do nido pakbi nabɨ noko yaŋ nayɨsal?” (Mɨŋat uŋun mibɨlɨ yaŋ do yagɨt, Juda amɨn da Samaria amɨn gat not dɨma aŋek egɨpgwit.)

10 d  Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Gak Piŋkop da but galak yo amɨn do ɨsal yomɨsak uŋun nandɨsal tam, ae namɨn da pakbi nabɨ noko yaŋ gayɨk uŋun nandɨsal tam, iyɨŋbɨ uŋun amɨn da pakbi egɨp egɨpmɨ toŋ tagɨ gaban.”

11Yaŋban mɨŋat da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn tagɨ, gak pakbi tɨbɨtgo mɨni, ae pakbi gapma uŋun dubagɨ. Do gak pakbi egɨp egɨpmɨ toŋ uŋun dukon naŋ aŋapbi? 12 e  Babɨknin Jekop da pakbi gapma on nin do nimgut. Jekop iyɨ gat ae monjini gat on gapmakon pakbi koleŋ nawit, ae bulmakau sipsipyoni gat kɨsi nawit. Gak da Jekop yapmaŋdal, ma?”

13Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Amɨn morap on pakbi naŋek ae pakbi do akdaŋ. 14 f  Mani nak da amɨn kɨnda do pakbi ɨbo nosak kaŋ, ae pakbi do dɨma akdɨsak. Nak da pakbi ɨbeŋ uŋun da butnikon pakbi dabɨl kɨnda mudok mudogɨ mɨni taŋ ɨmdɨsak. Pakbi dabɨl uŋun da egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni ɨmdɨsak.”

15Yaŋ yaŋban mɨŋat da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn tagɨ, uŋun pakbi nam. Nabɨ naŋek pakbi do dɨma akeŋ. Aŋek buŋon pakbi kolek do ɨdon saŋbeŋek dɨma apbeŋ.”

16Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Gak kɨŋ ego iyɨŋbɨ tobɨl apjil.”

17Yaŋ yaŋban iyɨgɨt, “Nak eno mɨni.”

Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Gak kalɨp amɨn paŋ kwɨnɨt abɨ kosirɨ 5 agɨt, da abɨsok amɨn yɨkgamal uŋun ego dɨma. Gak eno mɨni yaŋ bamɨsi yosol.”

19Yaŋban mɨŋat da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn tagɨ, gak kombɨ amɨn kɨnda yaŋ gandɨsat. 20 g  Samaria amɨn nin dakon babɨknin on ɨleŋon Piŋkop gawak ɨmgwit. Mani Juda amɨn ji da yaŋ yoŋ, Jerusalem gɨn kɨŋek Piŋkop gawak ɨmneŋ kaŋ tagɨsi.”

21Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Mɨŋat, nak gen gayɨsat uŋun nandabɨ bamɨ asak. Bɨsap kɨnda apdɨsak, uŋun bɨsapmon Dat gawak ɨmɨm uŋun on ɨleŋon dɨma tokdɨsak, ae Jerusalemyo kɨsikon dɨma tokdɨsak. 22 h  Samaria amɨn ji Piŋkop dakon mibɨlɨ pakyaŋsi dɨma nandaŋek gawak ɨmaŋ. Amɨn yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt dakon kosit uŋun Juda amɨn ninon tosak do yaŋbi, do nin Piŋkop bamɨsi nandaŋek gawak ɨmamaŋ. 23Mani bɨsap kɨnda apjak, ae kɨlɨ abɨk, uŋun bɨsapmon amɨn Telagɨ Wup da tapmɨmon da, ae aŋpak bamɨsikon da Dat gawak ɨmdaŋ. Dat da uŋuden amɨn da gawak ɨmni do galak tosok. 24 i  Piŋkop iyɨ uŋun Wup, uŋun do aŋek gawak ɨmaŋ amɨn uŋun Telagɨ Wup da tapmɨmon da, ae aŋpak bamɨsikon da gawak ɨmni kaŋ uŋun kɨlegɨsi.”

25Yaŋ yaŋban mɨŋat da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Mesaia, mani Kristo yaŋ iyaŋ, uŋun don apjak yaŋ nandɨsat. Uŋun da abɨŋ yo morap niyɨŋ paŋteŋteŋ aŋ mudokdɨsak.”

26 j  Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Nak gak gat gen yomak nak uŋun amɨn mani.”

27Yesu gen yaŋ yaŋakwan uŋudon gɨn paŋdetni da tobɨl abɨŋ kaŋba Yesu mɨŋat kɨnda gat gen yaŋbal pɨndagek wɨrɨpdakgwit. Mani “Gak yo nido galak tosol?” bo “Nido on mɨŋat gat gen yomal?” yaŋ kɨnda da Yesu dɨma iyɨwit.

28Aŋakwa mɨŋat uŋun pakbi tɨbɨtni yɨpmaŋek tobɨl kokup papmon kɨŋek amɨn yaŋ yoyɨgɨt, 29“Ji abɨŋ amɨn kɨnda koni. Uŋun amɨn da yo morap kalɨp agɨm uŋun nayɨŋ mudak. Uŋun Kristo bo?” 30Yoyɨŋban kokup pap yɨpmaŋek Yesukon apgwit.

31Kosiron abɨŋakwa paŋdetni da Yesu yaŋ iyɨwit, “Yoyɨŋdet, gak jap dɨ na.”

32Mani yaŋ yoyɨgɨt, “Nak japno toŋ, uŋun jap dakon mibɨlɨ ji dɨma nandaŋ.”

33Yoyɨŋban paŋdetni da notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Amɨn kɨnda da jap paŋabɨŋ ɨmɨk bo?”

34 k  Yaŋakwa Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Piŋkop nak yabekban pɨgɨm uŋun dakon galaktokni yolek pi namgut uŋun aŋ mudokeŋ uŋun da japno asak. 35 l  Ji da yaŋ yoŋ, ‘Kanek 4 kabɨ mudaŋakwan jap pakpagɨ.’ Mani nak da yaŋ dayɨsat, ji sɨŋtaŋek jap pi do pɨndak mudoni. Jap morap uŋun kɨlɨ bamɨ taŋ mudaŋ. 36Jap bamɨ pakpak amɨn uŋun tomni tɨmɨkdak. Jap bamɨ paŋmuwukdak uŋun egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni do paŋmuwukdak. Yaŋdo, jap kwaot kwaot amɨn gat ae jap bamɨ pakpak amɨn gat kɨsi da kɨsɨk kɨsɨk tagɨ anjil. 37Yaŋdo, gen kɨnda yoŋ uŋun bamɨ, ‘Amɨn kɨnda da jap kwaokdak, ae kɨnda da bamɨ pasak.’ 38Ji pigaga kɨnda pi dɨma awiron jap bamɨ pani do nak da yabekgɨm. Amɨn da pi madepsi awiron ji da pini dakon bamɨ paŋ.”

39Mɨŋat da, “Uŋun amɨn da yo morap kalɨp agɨm uŋun nayɨŋ mudak” yaŋ yaŋban nandaŋek Samaria amɨn morapmɨ uŋun kokup papmon nani da Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. 40Yaŋ awit do Yesukon abɨŋek “Gak nin gat egɨpneŋ” yaŋ iyɨŋba gɨldat bamorɨ uŋun kokupmon egɨpgwit. 41Egek amɨn morapmɨsi Yesu iyɨ dakon geni nandaŋek nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. 42 m  Aŋek mɨŋat yaŋ iyɨwit, “Gen yaŋbɨ nandaŋek nandaŋ gadaŋ ɨmamaŋ. Mani uŋun dogɨn dɨma. Nin da nin iyɨ dakon gen nandaŋek yaŋsi nandamaŋ, uŋun amɨn asi mɨktɨm amɨn morap yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨn yaŋ nandamaŋ.”

Yesu da amɨn madep kɨnda dakon kɨla amɨn dakon monji aŋmɨlɨp agɨt

43Yesu uŋun gat gɨldat bamorɨ egɨ mudaŋek uŋun kokup yɨpmaŋek Galili Provinskon kɨgɨt. 44 n  Yesu iyɨ gen kɨnda yaŋ yagɨt, “Kombɨ amɨn kɨnda iyɨ da mɨktɨmon amɨn da dɨma nandaba wɨkwan ɨmaŋ.”

45 o  Galili amɨn uŋun kɨsi Yapyap Bɨlak bɨsapmon Jerusalem kokup papmon egek Yesu da yo morap agɨt uŋun pɨndak nandaŋyo awit, do Yesu uŋun Galili kɨŋ altaŋakwan but galagon da abɨdawit.

46 p  Yesu aeni Galili mɨktɨmon Kana kokupmon kɨgɨt. Kalɨp uŋun kokupmon uŋun da wasok aban pakbisi uŋun da wain dagagɨt. Kana kokupmon kɨla amɨn madep dakon kɨla amɨn kɨnda egɨpgut. Monji Kapaneam kokupmon sot agɨt. 47 q  Uŋun kɨla amɨn da Yesu Judia yɨpmaŋek Galili abɨk uŋun dakon geni nandaŋek Yesukon kɨŋek monji sot aŋ palɨ kɨmot do agɨt uŋun aŋmɨlɨp asak do bɨsit tebai iyɨgɨt.

48 r  Iyɨŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Ji wasok tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ dɨma pɨndatni kaŋ, nandaŋ gadat dɨma akdaŋ.”

49Yaŋban kɨla amɨn da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn tagɨ, monjino dɨma kɨmagakwan tepmɨ pɨki.”

50 s  Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Gak kɨki. Monjɨgo egɨpdɨsak.”

Yaŋban kɨla amɨn Yesu da gen yagɨt uŋun do nandaban bamɨ aban tobɨl kɨgɨt.
51Tobɨl kɨŋakwan pi monjɨni da apba kosiron domdom aŋek yaŋ iyɨwit, “Monjɨgo sot yɨpmak da tagɨ egɨsak.”

52Yaŋba yoyɨgɨt, “Ni bɨsapmon sotni yɨpmaŋ dek?”

Yaŋban iyɨwit, “Apma gɨldat tobɨl do 1 kilok gɨptɨmɨ kɨndap sogɨt uŋun yawokgɨt.”

53Yaŋba datni da yaŋ nandagɨt, apma uŋun bɨsapmonsi Yesu da yaŋ nayɨgɨt, “Monjɨgo egɨpdɨsak.” Yaŋ nandaŋek iyɨ gat ae amɨn kabɨni yutnikon egɨpgwit uŋun gat kɨsi nandaŋ gadat awit.

t  Yesu Judia yɨpmaŋek Galili kɨŋ wasok tapmɨmɨ toŋ uŋun aban kosit bamot agɨt.

54

Yesu da Piŋkop gawak ɨmɨm bɨsap madepmon amɨn yoyɨŋ dekgɨt

(Kɨlapmɨ 5–10)

Copyright information for `YUT