John 6

Yesu da amɨn 5 tausen do jap yomgut

(Mt 14.13-21 ae Mk 6.30-44 ae Lk 9.10-17)

Don Yesu Galili Pakbi Ɨdap terɨ kɨnda do wɨgɨgɨt. (Uŋun pakbi ɨdap mani kɨnda Taiberias.) Yesu da wasok tapmɨmɨ toŋ aŋek sot amɨn paŋkɨlek aban kawit, do amɨn morapmɨsi da buŋon yolgwit. Yolakwa Yesu ɨleŋon wɨkwan paŋdet kabɨni gat yɨkgwit. Uŋun bɨsapmon Juda amɨn dakon Yapyap Bɨlak Madep kwaŋ tagɨt. Yesu amɨn morapmɨsi apba pɨndagek Pilip yaŋ iyɨgɨt, “On mɨŋat amɨn kabɨ do bret dukon baŋ yumaŋ yomno noni?” (Pilip si aŋkewalek kok do yaŋ iyɨgɨt. Yesu uŋun yaŋ akeŋ yaŋ uŋun iyɨ kɨlɨ nandagɨt.)

Yaŋban Pilip da kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Nin moneŋ 200 danari baŋ bret yumaŋ yomno amɨn kaloŋ kaloŋ da bret jɨmjɨmjok kɨnda arɨpmɨ dɨma tɨmɨk tɨmɨk agagɨ.”

Yaŋban paŋdetni kɨnda mani Andru, uŋun Saimon Pita dakon padɨge, uŋun da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Monjɨsok kɨnda oni uŋun dakon bret tɨmɨ 5 bali baŋ wasaŋbi uŋun gat ae tap kɨlap bamorɨ gat taŋ ɨmaŋ. Mani on mɨŋat amɨn morapyo do yomno arɨpmɨ dɨma asak.”

10 Yaŋban Yesu da yagɨt, “Yoyɨŋba mɨŋat amɨnyo pabɨŋ yɨtni.” Uŋun tɨmon joŋ tɨm madep tagɨt. Wɨli 5 tausen yaŋ da tɨlak pabɨŋ yɨkgwit. 11 Yɨk mudaŋakwa Yesu da bret tɨmɨgek Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek amɨn yɨkgwit uŋun do yoban galaktokni da arɨpmon nawit. Ae tap kɨlap tɨmɨgek yaŋ gɨn agɨt. 12 Jap naŋba arɨpmɨ aŋakwa Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Jap dɨwat naŋ dɨwaraŋ uŋun kɨsi tɨmɨk paŋmuwutni. Jɨmjɨmɨ kɨnda dɨma taŋ yokwi toni.” 13 Yaŋ yoyɨŋban bret tɨmɨ 5 bali baŋ wasaŋbi naŋ dɨwarɨkgwit uŋun yɨk madep 12 kabɨ sɨmɨlba tugawit.

14 Yesu da uŋun wasok tapmɨmɨ toŋ aban kaŋek amɨn da yaŋ yawit, “Asisi, Piŋkop da kombɨ amɨn mɨktɨmon yabet do yagɨt oni.” 15  a Amɨn da Yesu uŋun kɨla amɨn madepnin egɨ nimjak do aŋteban aneŋ yaŋ nandaŋakwa Yesu da butni pɨndak mudagɨt, do yopmaŋek iyɨ gɨn tobɨl ɨleŋon wɨgɨgɨt.

Yesu pakbi ɨdap kwenon bamaŋ bamaŋ kɨgɨt

(Mt 14.22-33 ae Mk 6.45-52)

16 Pɨlɨn pɨlɨndo paŋdetni pakbi ɨdapmon pɨgɨwit. 17 Aŋakwa pɨlɨn taŋakwan Yesu dɨma opban kaŋ iyɨ gɨn bot kɨndakon wɨgek Kapaneam kokupmon kɨk do pakbi ɨdap binap naŋ kɨwit. 18 Kɨŋakwa mɨrɨm madepsi aŋakwan pakbi madepsi tamalɨkgɨt. 19 Aŋakwan paŋdetni pakbi wayɨgek 5 bo 6 kilomita da tɨlak kɨŋek kaŋakwa Yesu pakbi ɨdap kwenon bamaŋ bamaŋ bot da kapmatjok opban kaŋek pasalgwit. 20 Pasalba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak da naga obɨsat. Ji dɨma pasolni.” 21 Yaŋ yaŋban Yesu boron wɨsak do but galaksi nandawit. Boron wɨkwan uŋun bɨsapmon gɨn kokup kɨk do nandawit bot uŋudon akgɨt.

Amɨn da Yesu wɨsɨwit

22 Gɨldat kɨnda do mɨŋat amɨn kabɨ madep pakbi ɨdap terɨ kɨnda do egɨpgwit uŋun sigɨn egɨpgwit. Egek yaŋ nandawit, apma bot kaloŋɨ kɨnda gɨn tagɨt, mani Yesu uŋun boron paŋdetni gat dɨma wɨgɨwit. Paŋdetni dagɨn wɨgek kɨwit. 23 Yaŋ nandaŋek egakwa bot dɨwarɨ Taiberias kokup da apgwit. Abɨŋ Amɨn Tagɨ da bret gɨsamɨgek yoban nawit, uŋun kokup da kapmatjok paŋabɨŋ akgwit. 24 Aŋakwa amɨn da Yesu gat paŋdetni gat dɨma ekwaŋ yaŋ pɨndakgwit, do bot tɨmɨgek Kapaneam kokupmon Yesu wɨsɨŋ kok do kɨwit.

Yesu uŋun Kwen Kokup dakon bret

25 Kɨŋ pakbi ɨdap terɨ kɨnda Yesu kaŋkwaŋ yaŋ iyɨwit, “Yoyɨŋdet, gak ni bɨsapmon ɨdon abɨl?”

26 Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Asisi dayɨsat, ji bret dabo naŋek butji tugawit uŋun do aŋek nak wɨsɨŋ aŋaŋ obeŋ. Wasok tapmɨmɨ toŋ dolɨko pɨndagek uŋun tɨlak dakon mibɨlɨ nandawit, uŋun do aŋek dɨma obeŋ. 27  b Ji jap taŋ yokwi togɨ pak do pi dɨma ani, egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni dakon jap uŋun pak do pi ani. Jap uŋun Amɨn Dakon Monji da damdɨsak. Yaŋ asak do Piŋkop Dat da tɨlak agɨt.”

28 Yaŋban iyɨwit, “Nin niaŋsi aŋek Piŋkop dakon pi aneŋ?”

29  c Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Piŋkop dakon pi uŋun yaŋ: Ji Piŋkop da amɨn yabekban apgut uŋun nandaŋ gadaŋ ɨmni.”

30  d Gen uŋun yaŋban yaŋ iyɨwit, “Babɨknin da mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon mana nawit. Uŋun dakon gen Piŋkop da papiakon yaŋ mandabi da tosok:

‘Kwen Kokup dakon bret amɨn do yoban nawit.’
Do gak niaŋ abi? Tɨlak tapmɨmɨ toŋ niaŋensi kɨnda naŋ abɨ kaŋek nandaŋ gadaŋ gamneŋ?”

32 Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Asisi dayɨsat, Kwen Kokup dakon bret Moses da dɨma damgut. Datno da Kwen Kokup dakon bret bamɨsi ji do damɨsak. 33 Amɨn Kwen Kokup da pɨŋ mɨktɨmon mɨŋat amɨn morapyo do egɨp egɨp yomɨsak uŋun Piŋkop dakon bretni.”

34 Yaŋban iyɨwit, “Amɨn tagɨ, uŋun bret bɨsapmɨ bɨsapmɨ nin do nibi.”

35  e Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Nak naga egɨp egɨp dakon bret. Amɨn kɨnda nagon apjak kaŋ, jap do ae saŋbeŋek dɨma akdɨsak, ae amɨn kɨnda nak nandaŋ gadaŋ namjak kaŋ, pakbi do ae saŋbeŋek dɨmasi akdɨsak.

36 “Nak yaŋ dayɨt, ji nak kɨlɨ nandawit mani sigɨn dɨma nandaŋ gadaŋ namaŋ. 37 Dat da mɨŋat amɨn morapyo namɨsak uŋun da nagon apdaŋ. Amɨn morap nagon abaŋ arɨpmɨ dɨma yolbo kɨni. 38 Nido nak naga dakon galaktok yolek Kwen Kokup da dɨma pɨgɨm. Namɨn da nak yabekgɨt nak uŋun dakon galaktok yol do pɨgɨm. 39  f  Datno nak yabekban pɨgɨm uŋun dakon galaktok uŋun yaŋ: Nak Datno da amɨn kɨlɨ namgut uŋun kɨnda dɨma yɨpbo pasɨljak. Mibɨ gɨldaron kɨsisi pabo pɨdoni. 40 Datno dakon galaktok uŋun yaŋ: amɨn morap Monjɨ kaŋek nandaŋ gadaŋ ɨmni, uŋun kɨsisi egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni do amɨn ani do nandɨsak. Ae mibɨ gɨldaron kɨsisi pabo pɨdoni do nandɨsak.”

41 Yesu da nak naga bret Kwen Kokup da pɨgɨm yaŋ yagɨt do Juda amɨn da nandaba yokwi tok aŋ ɨmɨŋek gen morapmɨ yawit. 42  g  Yaŋ yawit, “On Yesu, Josep dakon monji gɨn, ma? Meŋi ae datni uŋun nandaŋ yomamaŋ. ‘Nak Kwen Kokup da pɨgɨm’ yaŋ niaŋon da yosok?”

43 Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Ji nandaba yokwi tok aŋek dɨsi gen gen dɨma abɨt. 44  h  Dat da nak yabekban pɨgɨm. Amɨn kɨnda iyɨ da galak togon nagon arɨpmɨ dɨma apjak. Dat da nandak nandakni aŋtagap aban nagon tagɨ opjak. Ae mibɨ gɨldaron nak da kɨmoron naŋ abo pɨdokdɨsak. 45  i  Kombɨ amɨn da papiakon gen yaŋ toŋ:

‘Piŋkop da mɨŋat amɨn morapyo yoyɨŋdetdɨsak.’
Amɨn morap Dat dakon gen do mɨrak paŋek nandak nandak paŋ uŋun nagon obaŋ.
46  j  Mɨktɨm amɨn kɨnda da Dat dɨmasi kagɨt. Amɨn uŋun Piŋkop gat egɨpgumal da apgut uŋun dagɨn Dat kagɨt. 47  k  Nak asisi dayɨsat, nandaŋ gadat asak amɨn uŋun egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni do amɨn asak. 48  l  Nak naga egɨp egɨp dakon bret. 49 Babɨkji mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon mana nawit uŋun kɨmak mudawit. 50 Mani bret Kwen Kokup da pɨgɨt, amɨn da uŋun naŋek arɨpmɨ dɨma kɨmotni. 51 Nak egɨp egɨp dakon bret Kwen Kokup da pɨgɨm. Amɨn kɨnda uŋun bret nosak kaŋ, egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni egɨpjak. Bret uŋun yomdɨsat uŋun naga dakon sabamno, mɨktɨm amɨn da egɨp egɨp abɨdoni do yomdɨsat.”

52 Yaŋ yaŋban Juda amɨn da iyɨ gɨn gen emat madepsi aŋek yawit, “Uŋun amɨn niaŋon da sabamni niban noneŋ do yosok?”

53 Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Asisi dayɨsat, ji Amɨn Dakon Monji dakon sabam ae yawiyo dɨma noni kaŋ, jikon egɨp egɨp dɨma taŋ damjak. 54 Sabamno uŋun jap bamɨsi ae yawino uŋun pakbi bamɨsi, do amɨn kɨnda nak dakon sabamno ae yawino nosak kaŋ, egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni egɨpjak. Aŋakwan mibɨ gɨldaron kɨmoron naŋ abo pɨdosak. 56 Nak dakon sabamno ae yawino nosak amɨn uŋun nagon egakwan nak uŋun amɨnon egɨpbeŋ. 57  m  Dat egɨp egɨpmɨ toŋ da nak yabekban pɨgɨm. Uŋun egɨsak do aŋek nak egɨsat. Uŋun da tɨlak nak egɨsat do aŋek nak nosak amɨn uŋun kɨsi egɨpjak. 58 Bret on dasi Kwen Kokup da pɨgɨt. Kalɨp babɨkji bret uŋun naŋ egek don kɨmakgwit. On bret uŋuden dɨma. Amɨn kɨnda bret on nosak kaŋ, uŋun amɨn egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni egɨpjak.”

59 Yesu gen on Kapaneam kokupmon Juda amɨn da muwut muwut yutnon egek amɨn yoyɨŋ degek yagɨt.

Egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni dakon gen

60 Yesu da gen uŋun yaŋban nandaŋek paŋdetni morapmɨ da yaŋ yawit, “Gen on yosok uŋun jɨgɨsi. Namɨn da arɨpmɨ abɨdosak?”

61 Paŋdetni da gen uŋun do yaŋba yokwi tok aba burɨ pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, “Gen uŋun do nandaŋ gadatji wɨtdal kɨsak, ma? 62 Ji kaŋakwa Amɨn Dakon Monji kalɨp egɨpgut kokupmon aeni tobɨl wɨgɨsak kaŋ, ji niaŋ nandani? 63 Telagɨ Wup da iyɨ amɨn egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni yomɨsak. Amɨn da iyɨ egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni arɨpmɨ dɨma tɨmɨtni. Gen dayɨsat uŋun da Wup egɨp egɨp damɨsak uŋun jikon aŋabɨsak. 64  n  Mani jikon da amɨn dɨwarɨ nandaŋ gadat dɨma aŋ.” (Nandaŋ gadat dɨma awit amɨn uŋun Yesu da pini wasaŋek agɨron da kɨlɨ nandaŋ yomɨŋ mudagɨt. Ae namɨn da uwal da kɨsiron yɨpjak uŋun kɨlɨ nandaŋ ɨmgut.) 65  o  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Mibɨlɨ yaŋ do nak yaŋ kɨlɨ dayɨgɨm, ‘Amɨn kɨnda Dat da dɨma aŋtagap asak kaŋ, nagon arɨpmɨ dɨma opjak.’ ”

66 Yesu da gen uŋun yoyɨŋban paŋdetni dɨwarɨ tobɨl kɨŋek Yesu saŋbeŋek dɨma yolgwit. 67 Yaŋ aŋakwa Yesu paŋdetni 12 kabɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Ae jiyo kɨsi nepmaŋ dek kɨkdaŋ?”

68  p  Yoyɨŋban Saimon Pita da kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, nin namɨnon kɨneŋ? Gak dakon gen da egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni nimɨsak. 69 Nin nandaŋ gadat aŋek yaŋsi nandamaŋ, gak Piŋkop dakon Telagɨ Amɨni.”

70 Yaŋban Yesu da yoyɨgɨt, “Nak ji 12 kabɨ manjɨgɨm, mani ji kabɨkon da kɨnda uŋun Sunduk yombem.” 71 (Uŋun Judas, Saimon Iskariot dakon monji do yagɨt. Uŋun paŋdetni 12 kabɨkon nani kɨnda, mani uŋun bin amɨn do Yesu uwal da kɨsiron yɨpgut.)

Copyright information for `YUT