John 7

Ɨmal Yut Kabeŋ Bɨlagon Yesu Jerusalem kɨgɨt

a  Uŋun da kwenon Yesu Galili Provinskon gɨn agɨpgut. Juda amɨn da Yesu si aŋatno kɨmotjak yaŋ nandawit, do Judia Provinskon agɨp do dɨma nandagɨt. b  Juda amɨn dakon Ɨmal Yut Kabeŋ Bɨlak uŋun dakon bɨsap kwaŋ taŋakwan Yesu dakon padɨk padɨkni da yaŋ iyɨwit, “Gak on kokup yɨpmaŋek Judia Provinskon kɨŋek wasok tapmɨmɨ toŋ aŋaki paŋdetgoni da koni. Amɨn kɨnda amɨn morapmɨ da nandaŋ ɨmni do nandɨsak kaŋ, yo pasɨlɨ dɨma asak. Gak yaŋ asal do amɨn morapmɨ da dabɨlon abɨ koni.” c  (Padɨk padɨkniyo kɨsi dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit do gen uŋun yawit.)

Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Ji galak tokjikon tagɨ agɨpni, mani nak dakon bɨsap uŋun dɨma kwaŋtak. Mɨktɨm amɨn morap da ji nandaba yokwi tok arɨpmɨ dɨma aŋ damni, mani nak aŋpak yokwi aŋ uŋun do yaŋ kwok asat, do uŋun do nandaba yokwi tok aŋ namaŋ. Ji jap noknok bɨsap madep do Jerusalem kɨni. Nak dakon bɨsap dɨma ak, do naga dɨma kɨkeŋ.” Gen uŋun yaŋ yaŋek Galili Provinskon sigɨn egɨpgut.

10 Mani padɨk padɨkni jap noknok bɨsap madepmon kɨŋ mudaŋakwa noman da dɨma, pasɨlɨkon da buŋon don kɨgɨt. 11 Uŋun bɨlak bɨsap madepmon Juda amɨn dakon kɨla amɨn da Yesu wɨsɨŋek yaŋ yawit, “Uŋun amɨn dukwan egɨsak?”

12 Yaŋ yaŋakwa amɨn kabɨ madep Jerusalem egɨpgwit da gen pɨsɨgon da gen yawit. Dɨwarɨ da “Uŋun amɨn tagɨsi” yaŋ yawit. Ae dɨwarɨ da “Dɨma, uŋun amɨn top paŋkewaldak” yaŋ yawit. 13 Mani Juda amɨn dakon kɨla amɨn do pasalek mibɨlni noman dɨma yawit.

14 Jap noknok bɨsap madep binapgwan Yesu uŋun Telagɨ Yut Madep uŋun da nagalon pɨgek amɨn yoyɨŋ dekgɨt. 15  d  Aŋakwan Juda amɨn dakon kɨla amɨn da geni uŋun nandaŋ wurɨpdagek yaŋ yawit, “On amɨn papia yut dɨma wɨgek nandak nandak madep dukon pagɨt?”

16  e  Yaŋ yaŋba yoyɨgɨt, “Gen uŋun dayɨŋ dekdat uŋun naga dakon gen dɨma. Piŋkop yabekban pɨgɨm uŋun dakon gen naŋ dayɨsat. 17 Amɨn kɨnda Piŋkop dakon gen guramɨtjak kaŋ, uŋun da geno dakon mibɨlɨ tagɨ nandɨsak. Piŋkop dakon gen naŋ yosot, bo naga da nandak nandagon da yosot uŋun tagɨ kokwinɨtjak. 18  f  Amɨn kɨnda iyɨ dakon gen yosok, uŋun amɨn iyɨ man madep pak do yosok. Mani amɨn kɨnda yabet amɨni man madep pasak do nandɨsak uŋun amɨn topni mɨni, amɨn kɨlegɨsi. 19  g  Kalɨp Moses da gen teban damgut, mani jikon da amɨn kɨnda da uŋun gen teban dɨma guramɨkdak. Ji nak nido nɨkba kɨmokgeŋ do nandaŋ?”

20  h  Yaŋban kobogɨ yaŋ iyɨwit, “Koŋ kɨnda gagon egɨsak. Namɨn da gɨkban kɨmokgi do nandɨsak?”

21 Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak wasok tapmɨmɨ toŋ kaloŋɨ kɨnda agɨm uŋun do wɨrɨpdakgwit. 22  i  Kalɨp Moses da monjɨsi dakon gɨptɨm mandak dakon aŋpak ani do dayɨgɨt. (Asi, Moses iyɨ dɨma wasaŋek agɨt, babɨkji Abraham da wasaŋek agɨt.) Ji Moses dakon gen teban yolek monjɨsi dakon gɨptɨm Sabat bɨsapmon kɨsi mandaŋ. 23  j  Ji Moses dakon gen teban dɨma yapni do aŋek monjɨsi dakon gɨptɨmni Sabat bɨsapmon kɨsi mandaŋ gɨn. Ji yaŋ aŋ, do nak da Sabat bɨsapmon amɨn kɨnda aŋmɨlɨp agɨm uŋun do butjap nido nandaŋ namaŋ? 24 Ji dabɨl dagɨn pɨndagek nandaŋ kokwin aŋ. Yo morap kokwin agak bamɨsi ani kaŋ uŋun tagɨsi.”

Yesu uŋun niaŋen amɨn kɨnda?

25 Jerusalem kokup papmon amɨn dɨwarɨ da yawit, “On amɨn naŋ kɨla amɨn da aŋakba kɨmotjak do nandaŋ, ma? 26 Kabɨt, nomansi agek gen yaŋakwan gen kɨnda dɨma iyaŋ. Kɨla amɨn da asi uŋun Kristo yaŋ nandaŋ ɨmaŋ? 27  k  Uŋun amɨn kokupni uŋudon yaŋ nandaŋ ɨmamaŋ. Kristo apjak bɨsapmon amɨn da dukon amɨn kɨnda yaŋ dɨma nandaŋ ɨmdaŋ.”

28  l  Yaŋ yaŋakwa Yesu uŋun Telagɨ Yut Madep da nagalon amɨn yoyɨŋ degek gen papmon da yaŋ yagɨt, “Ji nak dakon mibɨlno ae kokupno dukwan tosok uŋun nandaŋ. Mani nak naga da galak togon dɨma pɨgɨm. Datno nak yabekban pɨgɨm uŋun topni mɨnisi. Ji uŋun dɨma nandaŋ ɨmaŋ, 29 mani nak uŋun gat egɨpgumak, ae uŋun da nak yabekban pɨgɨm, do uŋun nandaŋ ɨmɨsat.”

30  m  Gen uŋun yaŋban nandaŋek dam tebanon yɨp do awit, mani bɨsapni dɨma agɨt do amɨn kɨnda da dɨma abɨdagɨt. 31 Amɨn morapmɨ da nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek yaŋ yawit, “Amɨn kɨnda da don abɨŋek on amɨn da wasok tapmɨmɨ toŋ asak uŋun yapmaŋek morapmɨsi asak? Arɨpmɨ dɨma, do on Kristo bo?”

Yesu abɨdok do obip amɨn yabekgwit

32 Amɨn da Yesu do gen pɨsɨgon da yaŋ nandat aŋ ɨmɨŋakwa Parisi amɨn da nandawit. Nandaŋek mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat Parisi amɨn gat da Yesu abɨdok do obip amɨn yabekgwit. 33 Aŋakwa Yesu da gen yaŋ yagɨt, “Nak bɨsap pɨsɨpmɨsok ji gat egek yabekban pɨgɨm amɨnon tobɨl wɨgɨkeŋ. 34  n  Wɨgapbo ji nak wɨsɨkdaŋ, mani dɨma nandakdaŋ. Ae nak da kokup egɨpbeŋ uŋudon ji arɨpmɨ dɨma wɨgɨkdaŋ.”

35 Yaŋban Juda amɨn dakon kɨla amɨn da notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Uŋun dukwan kɨŋakwan dɨma koneŋ do yosok? Juda amɨn notnin Grik amɨn kabɨkon ekwaŋ uŋudon kɨŋek Grik amɨn yoyɨŋ detjak do yosok? 36 Uŋun da yaŋ yak, ‘Wɨgapbo ji nak wɨsɨkdaŋ, mani dɨma nandakdaŋ.’ Ae ‘Ji nak da kokup egɨpbeŋ uŋudon arɨpmɨ dɨma wɨgɨkdaŋ’ yaŋ yak. Gen uŋun niaŋon da yak?”

Yesu da pakbi egɨp egɨpmɨ toŋ do yagɨt

37  o  Jap noknok bɨsap madep egɨpgwit uŋun dakon mibɨ gɨldat uŋun bɨsap madepsi. Uŋun bɨsapmon Yesu da pɨdaŋ agek gen papmon da yaŋ yagɨt, “Amɨn kɨnda pakbi do asak kaŋ, nagon abɨŋek nosak. 38  p  Amɨn kɨnda nak nandaŋ gadaŋ namjak kaŋ, Piŋkop gen da yosok uŋun da arɨpmon burɨkon da pakbi morapmɨ egɨp egɨpmɨ toŋ dasi pak aŋaŋ kɨkdɨsak.” 39  q  (Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmni amɨn da don Telagɨ Wup abɨdoni do gen uŋun yagɨt. Uŋun bɨsapmon Yesu man madep dɨma pagɨt, do Telagɨ Wup dɨma yobi.)

Amɨn da waseŋ kɨ kabɨ bamot awit

40  r  Amɨn dɨwarɨ da Yesu da gen yagɨt uŋun nandaŋek yaŋ yawit, “Asisi, on Kombɨ Amɨn Piŋkop da yabekban mɨktɨmon pɨsak do yagɨt oni.”

41  s  Yaŋakwa dɨwarɨ da yawit, “On amɨn uŋun Kristo.”

Ae dɨwarɨ da yawit, “Dɨma. Kristo uŋun Galili Provinskon da dɨma altosak.
42  t  Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok: Kristo uŋun kɨla amɨn madep Dewit dakon yawi dɨwat kabɨkon da altosak. Uŋun kalɨp Dewit da egɨpgut kokup Betlehem uŋudon altokdɨsak.” 43 Amɨn da Yesu do nandak nandak yaŋ paŋek waseŋ kɨ kabi bamorɨ awit. 44 Dɨwarɨ da dam tebanon yɨp do nandawit, mani amɨn kɨnda da dɨma abɨdagɨt.

Kɨla amɨn da Yesu dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit

45 Obip amɨn uŋun tobɨl mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat Parisi amɨn garon kwa yaŋ yoyɨwit, “Ji nido uŋun amɨn dɨma abɨdaŋ aweŋ?”

46  u  Yaŋba obip amɨn da yoyɨwit, “Amɨn kɨnda da uŋun amɨn da gen yosok uŋuden kɨnda dɨma yagɨt.”

47 Yaŋba Parisi amɨn da yoyɨwit, “Ji kɨsi bo paŋkewalak? 48  v  Kɨla amɨn kɨnda bo Parisi amɨn kɨnda da uŋun amɨn dɨmasi nandaŋ gadaŋ ɨmgut. 49 Uŋun amɨn kabɨ madep gen teban dɨma nandaba pɨsosok, do Piŋkop da uŋun amɨn kabɨ jobɨt tɨmɨtni do yagɨt.”

50  w  Nikodemus, uŋun kalɨp Yesukon kɨgɨt, uŋun kɨla amɨn gat Parisi gat da kabɨkon nani kɨnda. Uŋun da yaŋ yoyɨgɨt, 51 “Gen tebanin da yaŋ yosok, Amɨn kɨnda iyɨ dakon mibɨlni dɨma yaŋban nandaŋek ɨsal dogɨn yokwi al yaŋ arɨpmɨ dɨma iyɨgɨ.”

52  x  Yaŋ yaŋban iyɨwit, “Gak kɨsi Galili amɨn, ma? Gak Piŋkop da papiakon gen toŋ uŋun pakyaŋsi manjɨŋek nandaki kaŋ, kombɨ amɨn kɨnda Galili Provinskon da arɨpmɨ dɨma altokdɨsak yaŋ nandakdɨsal.”

Mɨŋat kɨnda yokwi agɨt uŋun Yesukon aŋaŋ apgwit

53 Yaŋ iyɨŋakwa amɨn kɨsi yutnikon kɨŋ kɨŋ awit.

Copyright information for `YUT