John 8

1Mani Yesu Ɨleŋ Olipmon wɨgɨgɨt. 2Wɨsa dagokdosi aeni Telagɨ Yut Madep da nagalgwan pɨgakwan amɨn morapmɨ iyɨkon apgwit. Abɨŋakwa Yesu pabɨŋ yɨgek amɨn yoyɨŋ dekgɨt. 3Aŋakwan gen teban yoyɨŋdet gat Parisi amɨn gat da mɨŋat kɨnda abɨdaŋ aŋapgwit. Amɨn da kaŋakwa uŋun mɨŋat da yumabi agɨt. Aŋabɨŋ amɨn da dabɨlon yɨpba 4agakwan Yesu yaŋ iyɨwit, “Yoyɨŋdet, on mɨŋat da yumabi si aŋakwan amɨn da kaŋ. 5 a  Gen tebanon Moses da gen kɨnda yagɨt uŋun yaŋ: mɨŋat uŋuden tɨpbaŋ aŋakba kɨmotjak. Gak da uŋun do niaŋ nandɨsal?” 6Yesu da gen yokwi kɨnda yaŋban gen pikon yɨpneŋ yaŋ nandaŋek aŋkewalgwit. Mani Yesu gawak pɨgek kɨsirɨ da mɨktɨmon kɨlda mandagɨt.

7 b  Aŋakwan gen sigɨn iyɨŋakwa pɨdaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Jikon da amɨn kɨnda yokwi kɨnda dɨma agɨt kaŋ, uŋun amɨn da mibɨltok mɨŋat da kwenon tɨp aŋatjak.” 8Yaŋ yaŋek aeni gawagek mɨktɨmon kɨlda mandagɨt. 9Gen uŋun yaŋban nandaŋek amɨn iyɨ kaloŋ kaloŋ kɨŋ kɨŋ awit. Bɨlakni morapmɨ amɨn da mibɨl taŋek kɨŋakwa bɨlakni kaloŋɨsok amɨn da buŋon kɨwit. Kɨŋ mudaŋakwa Yesu iyɨ gɨn egakwan mɨŋat uŋun ɨŋamnikon akgɨt. 10Agakwan Yesu pɨdaŋ agek yaŋ iyɨgɨt, “Mɨŋat, amɨn morap uŋun dukwan keŋ? Amɨn kɨnda gen pikon gep do dɨma akdak on?”

11 c  Yaŋban mɨŋat da yagɨt, “Amɨn tagɨ, amɨn kɨnda dɨma akdak.”

Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Nakyo kɨsi gen pikon dɨma gepbeŋ. Gak kɨŋ aego yo yokwi dɨma aki.”

Yesu uŋun mɨktɨm dakon teŋteŋɨ

12 d  Yesu da mɨŋat amɨnyo yaŋ yoyɨgɨt, “Nak naga mɨktɨm dakon teŋteŋɨ. Amɨn kɨnda nak noljak kaŋ, uŋun amɨn pɨlɨn tukgwan dɨma agɨpjak. Egɨp egɨp dakon teŋteŋɨ da uŋun amɨnon tosak.”

13Yaŋ yaŋban nandaŋek Parisi amɨn da Yesu yaŋ iyɨwit, “Gak gaga naŋ joŋɨgek gaga do yaŋkwok asal, do nandano bamɨ dɨma asak.”

14 e  Yaŋba Yesu da gen kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Uŋun asi, nak naga joŋɨgek yaŋkwok asat. Nak dukwan da apgum ae dukwan kɨkeŋ uŋun nandɨsat, do yaŋkwok asat uŋun bamɨsi yosot. Mani nak dukwan da apgum ae dukwan kɨkeŋ uŋun ji dɨma nandaŋ. 15 f  Ji amɨn kokwin aŋ uŋun mɨktɨm da aŋpagon kokwin aŋ. Nak amɨn kɨnda dɨma kokwinɨkdat. 16 g  Mani nak amɨn kokwin abom tam bamɨsi kokwinɨkgom. Nido nak naga gɨn amɨn kokwin dɨma asat, Datno nak yabekban pɨgɨm uŋun da nak aŋpulugaŋban kokwin amak. 17 h  Ji da gen tebanon gen yaŋ tosok, Amɨn bamorɨ da gen kaloŋɨ naŋgɨn yaŋkwok amal kaŋ, uŋun da gen bamɨ asak. 18 i  Nak naga naŋ joŋɨgek naga do yaŋkwok asat, ae Dat nak yabekban pɨgɨm uŋunyo kɨsi nak naŋ joŋɨgek yaŋkwok asak.”

19Yaŋban Parisi amɨn da yaŋ iyɨwit, “Datgo dukwan egɨsak?”

Yaŋba yoyɨgɨt, “Ji nak dɨma nandaŋ namaŋ, ae Datno kɨsi dɨma nandaŋ ɨmaŋ. Nandaŋ namaŋ tam, Datnoyo kɨsi tagɨ nandaŋ ɨbam.”

20 j  Yesu uŋun Telagɨ Yut Madep dakon burɨ kɨnda paret yopgwit uŋudon egek amɨn yoyɨŋ degek gen uŋun yagɨt. Mani bɨsapni dɨma agɨt, do amɨn kɨnda da dɨma abɨdagɨt.

Yesu da iyɨ kɨsak kokupmon arɨpmɨ dɨma kɨni do yagɨt

21 k  Yesu da saŋbeŋek amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Nak depmaŋ kɨko ji nak wɨsɨkdaŋ, mani yokwisi taŋ damɨŋakwa kɨmotdaŋ. Nak da kɨkeŋon arɨpmɨ dɨma apni.”

22Gen yaŋ yaŋban nandaŋek Juda amɨn da iyɨ gɨn yaŋ yawit, “ ‘Nak kɨkeŋon arɨpmɨ dɨma apni’ yaŋ uŋun nido yosok? Iyɨ naŋ aŋagek kɨmot do yosok?”

23 l  Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji mɨgon amɨn. Nak kwen amɨn. Ji mɨktɨm amɨn, mani nak mɨktɨm amɨn dɨma. 24Yaŋdo, kɨlɨ dayɨt, ji yokwisi taŋ damɨŋakwa kɨmotdaŋ. Ji nak Uŋun Amɨn yaŋ dɨma nandaŋ gadaŋ namni kaŋ, yokwisi taŋ damɨŋakwa kɨmotdaŋ.”

25Yaŋban iyɨwit, “Gak namɨn?”

Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Nak kɨlɨ dayɨgɨm da dayɨŋ aŋaŋ obɨsat.
26Ji dakon aŋpak kokwinɨgek gen morapmɨsi tagɨ yokeŋ. Mani Amɨn nak yabekban pɨgɨm uŋun top dɨma yosok. Gen morap uŋun yaŋban nandagɨm uŋun baŋ mɨktɨm amɨnon yaŋ teŋteŋosot.”

27Gen uŋun yoyɨŋakwan Datni do yosok yaŋ dɨma nandawit, 28 m  do Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Amɨn Dakon Monji aŋenagek nak Uŋun Amɨn yaŋ nandaŋ namdaŋ. Uŋun bɨsapmon nak naga da nandak nandagon yo dɨma asat yaŋ nandakdaŋ. Dat da nayɨŋ dekgɨt uŋun baŋgɨn yosot yaŋ nandakdaŋ. 29Nak yabekban pɨgɨm amɨn uŋun nak gat ekwamak. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ nak Dat dakon galaktok yoldat, do dɨma nepmaŋ dekdak.” 30Gen uŋun yaŋakwan gɨn amɨn morapmɨ da nandaŋek nandaŋ gadaŋ ɨmgwit.

Gen bamɨ da amɨn pulugaŋ yopdɨsak

31Yesu da Juda amɨn nandaŋ gadaŋ ɨmgwit yaŋ yoyɨgɨt, “Nak dakon gen guramɨtni kaŋ, nak dakon paŋdetnoni bamɨsi egɨpdaŋ. 32Yaŋ egek gen bamɨ nandaŋ pɨsaŋba uŋun da pulugaŋ depdɨsak.”

33 n  Yaŋban yaŋ iyɨwit, “Nin Abraham dakon babɨkni kabɨ ekwamaŋ. Nin bɨsap kɨndakon amɨn kɨnda dakon oman monjɨni dɨma egɨpgumaŋ. Do niaŋon da amɨn tagɨnin da kɨsiron da pulugaŋ kɨneŋ do yosol?”

34 o  Yaŋba Yesu da gen kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Nak asisi dayɨsat, amɨn morap yokwi aŋ uŋun yokwi dakon oman monjɨni ekwaŋ. 35Oman monjɨ amɨn yurɨ kɨnda gat toktogɨsi dɨma ekwaŋ. Monjɨ dagɨn toktogɨ ekwaŋ. 36Yaŋdo, Monjɨ da pulugaŋ depjak kaŋ, ji wagɨlsi pulugaŋ depbi.

37“Ji Abraham dakon amɨn kabɨ yaŋ nandaŋ damɨsat. Mani nak dakon gen abɨdok do dɨma nandaŋ, do nɨkba kɨmokgeŋ do nandaŋ. 38Datno da yo morap nolɨgɨt uŋun do dayɨsat. Ae datji da aŋpak ani do dayɨgɨt, ji uŋun baŋ aŋ.”

39 p  Yaŋban nandaŋek Juda amɨn da yaŋ iyɨwit, “Datnin uŋun Abraham.”

Yaŋ yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Ji asi Abraham dakon monjini tam, Abraham da iyɨ aŋpak agɨt uŋun baŋ abam.
40Piŋkop da gen bamɨ morap yaŋban nandagɨm uŋun baŋ dayɨsat. Aŋapbo ji nak nɨkba kɨmokgeŋ do nandaŋ. Abraham yaŋ dɨma agɨt. 41 q  Ji datji dakon aŋpak uŋun baŋgɨn aŋ.”

Yaŋban iyɨwit, “Nin gwamda dɨma. Datnin uŋun Piŋkop kaloŋ gɨn.”

42Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak Piŋkop gat egɨpgumak da pɨgɨm. Nak naga da galak togon dɨma pɨgɨm. Piŋkop da yabekban pɨgɨm, do Piŋkop uŋun asi Datji tam, ji da nak do but dasi galak taŋ nabam. 43Gen yosot uŋun ji da dɨma nandaba pɨsosok. Nido geno abɨdok do dɨma nandaŋ. 44 r  Ji datji Sunduk uŋun dakon monjini egek galaktokni yol do tagɨsi nandaŋ. Kalɨpsi wasok wasogɨkon amɨn dapdap kɨnda egɨpgut. Gen bamɨ uŋun iyɨkon dɨma tosok, do gen bamɨ uŋun dɨma yoldak. Uŋun top gen dakon datni egɨsak, do iyɨ dakon gen yaŋek top yosok. 45Mani nak gen bamɨ yosot, ae ji geno do nandaba bamɨ dɨma asak. 46 s  Nak yokwi asat yaŋ nandaŋ, ma? Yaŋ nandaŋ kaŋ yokwi asat uŋun ji da tagɨ aŋteŋteŋ ani. Mani gen bamɨ yosot kaŋ, nido geno do nandaba bamɨ dɨma asak? 47 t  Piŋkop dakon amɨn ekwaŋ uŋun da gen morap yosok uŋun nandaŋ. Mani ji Piŋkop dakon amɨn dɨma ekwaŋ, do geni dɨma nandaŋ.”

Yesu gat Abraham gat dakon gen

48 u  Yesu da gen yaŋ yaŋban Juda amɨn da yaŋ iyɨwit, “Gak Samaria amɨn kɨnda, koŋ kɨnda da gak da buron egɨsak. Uŋun gen bamɨ yomaŋ?”

49Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Nak da buron koŋ kɨnda dɨma egɨsak. Nak da Datno nandabo wukwan ɨmɨŋapbo, ji da nak do nandaba pɨsak. 50Amɨn da nandaba wukwan namni do pi dɨma asat. Amɨn kɨnda gen kokwin amɨn egɨsak, uŋun da mano wukwisi tosak do pini asak. 51 v  Nak asisi dayɨsat, amɨn kɨnda da nak dakon gen guramɨtjak kaŋ, uŋun amɨn dɨmasi kɨmotjak.”

52Yaŋban nandaŋek Juda amɨn da Yesu yaŋ iyɨwit, “Yaŋ yaŋaki gak da buron koŋ kɨnda asisi egɨsak yaŋsi nandamaŋ. Abraham gat kombɨ amɨn gat uŋun kɨsi kɨlɨ kɨmakgwit, mani gak da yosol ‘Amɨn kɨnda da nak dakon gen guramɨtjak kaŋ, uŋun amɨn dɨmasi kɨmotjak.’ 53Gak datnin Abraham uŋun yapmaŋdat yaŋ nandɨsal, ma? Abraham gat kombɨ amɨn gat kɨlɨ kɨmakgwit. Gak niaŋen amɨn kɨnda yaŋ nandɨsal?”

54Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak amɨn da nandaba wukwan namni do pi abeŋ kaŋ, mano pɨŋbisi asak. Mani Datno da mano madepsi tosak do pini asak. Ji da Datno do uŋun nin dakon Piŋkop yaŋ yoŋ. 55Ji uŋun dɨma nandaŋ ɨmaŋ, mani nak nandaŋ ɨmɨsat. Nak naga dɨma nandaŋ ɨmɨsat yaŋ yokeŋ kaŋ, ji yombem gɨn top amɨn akeŋ. Mani nak nandaŋ ɨmɨŋek geni guramɨkdat. 56Babɨkji Abraham uŋun nak dakon bɨsap kok do tagɨsi nandagɨt. Uŋun kaŋek but kwaktok nandagɨt.”

57Juda amɨn da gen uŋun yaŋban nandaŋek yaŋ iyɨwit, “Gak dakon bɨlakgo 50 dɨma aŋakwan gak da nak Abraham kagɨm yaŋ yosol, ma?”

58 w  Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak asisi dayɨsat, Abraham dɨma altaŋakwan nak kɨlɨ egɨpgum da egɨsat.”

59Yaŋ yaŋakwan tɨp tɨmɨgek aŋakba kɨmotjak do nandawit. Mani Yesu uŋun pasɨlek Telagɨ Yut Madep dakon nagal yɨpmaŋek waŋga kɨgɨt.

Copyright information for `YUT