b10.2Mt 9.37-38; Jn 4.35
c10.3Mt 10.16
e10.71Ko 9.6-14; 1Ti 5.18
f10.81Ko 10.27
g10.11Ya 13.51; 18.6
h10.12WW 19.24-25; Mt 10.15; 11.24
l10.20Pil 4.3; PA 3.5
n10.25Mt 22.35-40; Lk 18.18
o10.27GT 6.5; MS 19.18
p10.28MS 18.5
r10.42Mt 6.33

Luke 10

Paŋdetni morapmɨ Piŋkop dakon gen yoni do yabekgɨt

a  Egɨ Amɨn Tagɨ da paŋdet 72 gat manjɨgɨt. Aŋek iyɨ kokup dukwan dukwan kɨk do agɨt, uŋudon mibɨltok uŋun da kalɨp kɨni do bamot bamot yabekgɨt. b  Aŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Pigaga jap bamɨ madepsi taŋ pektaŋ, mani pi monjɨ bamɨ pakpak amɨn morapmɨ dɨma. Uŋun do ji bamɨ pakpak dakon Amɨn Tagɨ bɨsit iyɨŋba pi amɨn paŋalon aŋ yopban pinikon kɨni.

c  “Ji kɨŋek yaŋ nandani: Ji sipsip monɨŋ baŋ yaŋ joŋ pɨŋan da bɨkbɨgon yabekdat. d  Moneŋ sɨmɨl kɨnam, ae yɨk, ae kandap gwɨl dɨma tɨmɨgek kɨni. Aŋek kosiron amɨn pɨndak ‘Gɨldat tagɨ!’ yaŋ dɨma yoyɨni. Yut kɨndakon wɨgek mibɨltok yaŋ yoyɨni, ‘On yut amɨn butji yaworɨ tosak.’ Yut uŋudon but yawot amɨn kɨnda ekwan kaŋ, but yawot genji dakon bamɨ uŋudon tosak. Mɨnini da egɨpjak kaŋ, but yawotji dakon bamɨ jikon aeni tobɨljak. e  Yut wɨgɨni uŋudon gɨn yɨk egɨyo aŋakwa jap daba noni. Pi agak amɨn uŋun tomni tagɨ tɨmɨkgaŋ. Ji yurɨ yurɨ dɨma agɨpni.

f  “Kokup kɨndakon kɨŋakwa not aŋ damɨŋek jap daba kaŋ uŋun si noni. Aŋek amɨn sotni toŋ paŋmɨlɨp aŋek yaŋ yoyɨni, ‘Piŋkop da Amɨn Kɨla Agakni ji da kapmatjok kɨlɨ abɨk.’ 10 Kokup kɨndakon kɨŋakwa not dɨma aŋ daba kaŋ, uŋun kokup dakon kosit madepmon agek yaŋ yoyɨni, 11  g  ‘Kokupji dakon kɨmbabaŋ kandapninon tegoŋ, uŋun tɨdono kɨŋakwa dɨwarɨsi taŋ damaŋ yaŋsi nandani. Aŋek yaŋsi nandani, Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni ji da kapmatjok kɨlɨ abɨk.’ 12  h  Yaŋsi dayɨsat, gen kokwin bɨsap madepmon Sodom kokup amɨn da kobogɨ do jɨgɨ tagapmɨ pakdaŋ. Mani kokup uŋuden amɨn kobogɨ do jɨgɨ madepsi pakdaŋ.”

But tobɨl dɨma aŋ amɨn uŋun bupmɨsi

(Mt 11.20-24)

13 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Korasin ae Betsaida kokupmon amɨn, awa! Nak wasok tapmɨmɨ toŋ abo pɨndagek ji but tobɨl dɨma awit. Tair ae Saidon kokupmon amɨn da pɨndakgwit tam, but tobɨl bamɨsi abam. Aŋek bupmɨ dakon yɨk ɨmalyo paŋek abɨlagon yɨkbam. 14 Mani gen kokwin bɨsap madepmon Tair gat Saidon kokupmon amɨn gat da kobogɨ do jɨgɨ tagapmɨ paŋakwa ji da kobogɨ do jɨgɨ madepsi pakdaŋ. 15 Aŋakwa Kapaneam kokupmon amɨn, ason Kwen Kokup nin da wɨgɨkdamaŋ yaŋ nandaŋ, ma? Uŋun arɨpmɨ dɨmasi. Ji mibɨlɨgwan Tɨpdomon pɨgɨkdaŋ.”

16  i  Yesu da paŋdetni saŋbeŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji dakon gen nandɨsak amɨn, uŋun da nak dakon gen nandɨsak. Ae manji damɨsak amɨn, uŋun nak naŋ manji namɨsak. Ae nak manji namɨsak amɨn, uŋun da nak yabekgɨt amɨn manji ɨmɨsak.”

Paŋdet 72 aeni tobɨl apgwit

17 Paŋdet 72 uŋun kɨsɨk kɨsɨgon da tobɨl abɨŋek Yesu yaŋ iyɨwit, “Amɨn Tagɨ, gak dakon man yaŋapno koŋ da genin guramɨkgaŋ!”

18  j  Yaŋ yaŋba yoyɨgɨt, “Sunduk uŋun Kwen Kokup da mal da yaŋ maŋban kagɨm. 19  k  Nandani. Nak ji da tuŋon amɨn emarɨ toŋ gat ae skopion gat bamoni, ae uwal dakon tapmɨm kɨsisi pabɨŋ yopni do yaŋ mudaŋ damɨsat. Yo kɨnda da ji arɨpmɨ dɨma paŋupbal asak. 20  l  Mani koŋ da genji guramɨkgaŋ, uŋun do kɨsɨk kɨsɨk dɨma ani. Ji dakon man Kwen Kokupmon mandabi da toŋ, uŋun do nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk ani.”

Yesu da kɨsɨk kɨsɨk nandaŋek Piŋkop aŋkɨsigɨt

(Mt 11.25-27 ae 13.16-17)

21 Uŋun bɨsapmon Yesu Telagɨ Wup da kɨsɨk kɨsɨk ɨban yaŋ yagɨt, “Dat, kundu ae mɨktɨm dakon Amɨn Tagɨ, amɨn dɨwarɨ mɨktɨm dakon nandak nandakni uŋun wukwisi, mani iyɨ do nandaba wɨgɨsak, do uŋuden amɨn do gen bamɨ morap si paŋkɨsɨbɨsal. Aŋek amɨn monɨŋɨ da tɨlagon ekwaŋ amɨn, uŋun do yolɨsal. Yaŋ asal do gak aŋkɨsisat. O Dat, gaga dakon galaktok yolek yaŋ asal.

22  m  “Datno da yo morap kɨlɨ namgut. Dat uŋun dagɨn Monjɨ nandaŋ ɨmɨsak. Aŋek Monjɨ gat ae amɨn morap Monjɨ da Dat dakon mibɨlɨ yolɨsak, uŋun amɨn dagɨn Datno nandaŋ ɨmaŋ.”

23 Yaŋ yaŋek Yesu tobɨl paŋdetni baŋgɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Ji da yo pɨndak nandaŋyo aŋ, uŋun pɨndakgaŋ amɨn uŋun kɨsɨk kɨsɨk ekwaŋ. 24 Nak yaŋsi dayɨsat, kalɨpsigwan kombɨ amɨn morapmɨ gat ae kɨla amɨn madep morapmɨ gat da yo ji da pɨndakgaŋ uŋun pɨndatdosi nandawit, mani dɨma pɨndakgwit. Ae gen nandaŋ uŋun nandakdosi nandawit, mani dɨma nandawit.”

Samaria amɨn kɨnda da Juda amɨn kɨnda aŋpulugagɨt

25  n  Bɨsap kɨndakon gen teban dakon mibɨlɨ nandak nandak amɨn kɨnda da pɨdaŋ agek Yesu aŋkewal do aŋek yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, yo ninaŋ aŋek egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdokeŋ?”

26 Iyɨŋban Yesu da iyɨgɨt, “Gen teban papiakon gen tosok uŋun manjɨŋek niaŋ kokwinɨkdal?”

27  o  Iyɨŋban yagɨt,

“Ji Amɨn Tagɨ Piŋkopji uŋun but gat ae wup gat ae tapmɨmgo gat ae nandak nandakgo gat kɨsi but dasi galak taŋ ɨbi.
Ae gaga do but dasi niaŋ galak tosol, uŋudeŋ gɨn amɨn do but dasi galak taŋ yobi.”
28  p  Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Kobogɨ bamɨsi yosol. Yaŋsi aŋek egɨp egɨp abɨdokdɨsal.”

29 Mani uŋun amɨn iyɨ do Yesu da amɨn kɨlegɨ kɨnda yaŋ kosak do nandaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Nak namɨn amɨn baŋ but dasi galak taŋ yobeŋ do yosol?”

30 Yaŋ yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Amɨn kɨnda Jerusalem yɨpmaŋek Jeriko kokup papmon kɨk do aŋek kosiron pɨgɨgɨt. Pɨgakwan kabo noknok da abɨdaŋ yɨk ɨmalni gwayeŋek aŋakba palɨ kɨmakban yɨpmaŋ kɨwit.

31 “Kɨŋakwa mukwa sogok amɨn kɨnda uŋun kosit naŋgɨn pɨgɨgɨt. Pɨgɨ amɨn uŋun kaŋek aŋpekwolek kosit ɨleŋ naŋ yapmaŋ kɨgɨt. 32 Yapmaŋ kɨŋakwan Liwai amɨn kɨnda obɨŋ kaŋek yaŋ gɨn aŋpekwolek yapmaŋ kɨgɨt.

33 “Mani Samaria amɨn kɨnda da uŋun kositnaŋ obɨŋ amɨn uŋun kaŋek bupmɨ nandaŋ ɨmgut. 34 Bupmɨ nandaŋ ɨmɨŋek gɨptɨmɨ aŋak aŋupbal awit uŋun wain gat ae bɨt nelak gat baŋ soŋ ɨmɨŋek wamaŋ ɨmgut. Yaŋ aŋek amɨn uŋun kendak aŋenak iyɨ da donkikon yɨpgut. Yɨpmaŋek aŋkɨ amɨn da yumaŋ naŋek pokgoŋ yut kɨndakon yɨpmaŋek kɨlani agɨt. 35 Aŋek wɨsa dagok do silwa moneŋ tabɨlɨ bamorɨ uŋun yut pakgɨmal dakon kɨla amɨn do ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, ‘Kɨlani aŋaki on moneŋ da arɨpmɨ dɨma aŋakwan naŋ mudok dɨ abi kaŋ, tobɨl abɨŋek don gabeŋ.’ ”

36 Yaŋ yaŋek Yesu da gen teban dakon nandak nandak amɨn yaŋ iyɨgɨt, “Niaŋ nandɨsal, uŋun amɨn kapbɨ da kabɨkon namɨn da kabo noknok da aŋakgwit amɨn uŋun do but dasi galak taŋ ɨmgut?”

37 Yaŋban iyɨgɨt, “Bupmɨ nandaŋ ɨmɨŋek aŋpulugagɨt amɨn uŋun da.”

Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Gak kɨŋ aŋpak yaŋ gɨn abi.”

Yesu uŋun Mata gat Maria gat da yutnon egɨpgwit

38 Yesu gat paŋdetni gat kɨŋek kokup kɨndakon altawit. Uŋun kokupmon mɨŋat kɨnda egɨpgut mani Mata. Uŋun da yaŋban Yesu uŋun yutnikon wɨgɨgɨt. 39  q  Wɨkwan Mata dakon padɨge mani Maria uŋun Amɨn Tagɨ da kandap mibɨlon yɨgek geni nandagɨt. 40 Mani Mata uŋun jap dakon oman do nandaba kɨk morapmɨ aŋek obɨŋ Yesu iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, padɨgɨno nepmak da naga gɨn pi madep asat. Gak uŋun do dɨma nandɨsal? Iyɨŋbɨ obɨŋ nak aŋpulugaŋban.”

41 Yaŋban Amɨn Tagɨ da Mata yaŋ iyɨgɨt, “Mata, gak yo morapmɨ do nandaba kɨk aŋek butgo yokwi tosok. 42  r  Mani gak yo kaloŋɨ kɨnda dogɨn nandaki kaŋ tagɨ. Maria uŋun dogɨn nandɨsak, do tagɨ dɨma kɨrɨŋɨk ɨbeŋ.”

Copyright information for `YUT