Luke 13

But tobɨl dɨma ani amɨn wagɨl pasɨldaŋ

1Yesu da gen uŋun yaŋ mudaŋakwan amɨn dɨwarɨ da Pailat da yo agɨt uŋun do iyɨwit. Pailat da obip amɨni yoyɨŋban kɨŋ Galili amɨn dɨwarɨ Piŋkop do mukwa soŋakwa uŋun dapba kɨmakgwit. Do uŋun amɨn dakon yawini gat ae paret do yo mukwa sowit dakon yawini kɨsi mawit. 2 a  Uŋun do iyɨŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Niaŋ nandaŋ? Galili amɨn kɨmakgwit uŋun dakon yokwini da Galili amɨn dɨwarɨ dakon yokwini yapgut, uŋun do aŋek jɨgɨ uŋun pawit yaŋ nandaŋ? 3Uŋun dɨmasi! Nak asisi dayɨsat, ji but tobɨl dɨma ani kaŋ, uŋun amɨn kabɨ da kɨmakgwit jiyo kɨsi yaŋ gɨn kɨmotdaŋ. 4Bo Silom yut dubak tuwɨl kɨ maŋ amɨn 18 kabɨ wɨtjɨŋban kɨmakgwit do nandani. Uŋun amɨn kabɨ dakon yokwini da Jerusalem amɨn dɨwarɨ dakon yokwini yapgut uŋun do aŋek pasɨlgwit yaŋ nandaŋ? 5Uŋunyo kɨsi dɨmasi! Nak asisi dayɨsat, ji but tobɨl dɨma ani kaŋ, jiyo kɨsi yaŋ gɨn kɨmotdaŋ.”

Kɨndap bamɨ mɨni uŋun dakon tɨlak gen

6Yesu da tɨlak gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda da wain pinikon pik kɨndap kɨnda kwaokgɨt. Bɨsap kɨnda bamɨ wɨsɨk do kɨgɨt, mani bamɨ mɨni pɨndakgɨt. 7 b  Bamɨ mɨni pɨndagek pi kɨla amɨni yaŋ iyɨgɨt, ‘Nandaki. Nak bɨlak kapbɨ abɨŋ pik kɨndap dakon sopmɨ wɨsɨŋ wɨsɨŋ aŋek mɨni pɨndakdat. Yaŋ do kɨndap on si pasɨki. Mɨktɨm dakon tapmɨm nido ɨsal dogɨn ɨlɨk mudosok?’

8 c  “Yaŋban pi kɨla amɨn da yaŋ iyɨgɨt, ‘Amɨn tagɨ, yum kaŋbɨ bɨlak kɨnda gat atjak. Aŋakwan mibɨlɨkon mɨktɨm wayɨgek yalɨk yopbeŋ. 9Bɨlak kwenikon bamɨ tosak kaŋ tagɨsi. Mani bamɨ dɨma tosak kaŋ, tagɨ pasɨki.’ ”

Sabat bɨsapmon Yesu da mɨŋat kɨnda aŋmɨlɨp agɨt

10Sabat bɨsap kɨndakon Yesu da Juda amɨn dakon muwut muwut yut kɨndakon amɨn yoyɨŋ dekgɨt. 11Uŋudon mɨŋat kɨnda egɨpgut. Uŋun koŋ kɨnda da yɨgek abɨdaŋakwan sot aŋakwan bɨlak 18 agɨt. Manji gɨroŋɨkgɨt, do kwen kɨlegɨ arɨpmɨ dɨma akgɨt. 12Yesu da kaŋek iyɨŋban opban yaŋ iyɨgɨt, “Mɨŋat, sotgo kɨlɨ gepmaŋ dek kɨk.” 13Yaŋ iyɨŋek kɨsirɨ kwenikon wutjɨŋban uŋudon gɨn manji kɨlek taŋakwa Piŋkop aŋkɨsigɨt.

14 d  Mani muwut muwut yut dakon kɨla amɨn da Sabat bɨsapmon Yesu da amɨn aŋmɨlɨp agɨt uŋun do butjap nandagɨt. Butjap nandaŋek mɨŋat amɨnyo yaŋ yoyɨgɨt, “Pi agak dakon gɨldat 6 kabɨ toŋ. Uŋun bɨsapmon sot amɨn apba tagɨ paŋmɨlɨp ani. Mani Sabat bɨsapmon dɨmasi ani.”

15 e  Yaŋban Amɨn Tagɨ da kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Ji jamba but amɨn! Ji Sabat bɨsapmon bulmakausi gat ae donkisi gat yutnikon baŋ wɨtdal ɨlɨk paŋkɨ yopba pakbi noŋ, ma? 16Mɨŋat on Abraham dakon gwi, Sunduk da tebai abɨdaŋakwan bɨlakni 18 agɨt. Sabat bɨsapmon dɨma pulugaŋ kɨsak do nandaŋ, ma?”

17Yaŋ yaŋban uwalni mayagɨ nandawit. Mani mɨŋat amɨnyo Yesu da yo morap wagɨl tagɨsisi agɨt uŋun do kɨsɨk kɨsɨk awit.

Mastat dakon yerɨ dakon tɨlak gen

(Mt 13.31-32 ae Mk 4.30-32)

18Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni uŋun niaŋsi? Yo ni gat tɨlak abo? 19Uŋun mastat yet yombem. Amɨn kɨnda da mastat yet kɨnda pigagani kwaokgɨt. Aŋakwan mastat uŋun kwaŋ madep taŋ kɨndap kɨnda da yaŋ agakwan mɨnam da abɨŋ kɨlɨŋɨkon yutni uŋudon awit.”

Yis dakon tɨlak gen

(Mt 13.33)

20Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni yo ni gat tɨlak abo? 21Uŋun yis yombem. Mɨŋat kɨnda da plaua ɨdap madep kɨnda gat ɨktagɨldak. Yaŋ aŋakwan plaua uŋun kɨsisi paptaŋ madep tawit.”

Yoma kosit gwagak monɨŋɨsok naŋ wɨgɨkdo

(Mt 7.13-14 ae 7.21-23)

22Yesu uŋun Jerusalem kokup papmon kɨk do aŋek kokup pap ae kokup monɨŋ monɨŋ tawit uŋudon agek amɨn yoyɨŋ dekgɨt. 23Aŋakwan amɨn kɨnda da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, Piŋkop da amɨn kaloŋɨsok dɨ baŋgɨn yokwikon baŋ tɨmɨtjak bo niaŋ?”

Yaŋban Yesu da yoyɨgɨt,
24“Nak yaŋsi dayɨsat, amɨn morapmɨ da egɨp egɨpmon wɨgɨk do pini akdaŋ, mani arɨpmɨ dɨma wɨgɨkdaŋ. Do ji yoma kosit gwagak monɨŋɨ naŋ wɨgɨk do pi tebai ani. 25 f  Yut dakon ami da pɨdaŋ yoma sopban ji da kɨŋ yomakon agek yoma tɨdaŋek yaŋ yokdaŋ, ‘Amɨn Tagɨ, nin do yoma wɨtdal nim.’

“Mani gen kobogɨ yaŋ dayɨkdɨsak, ‘Nak dɨma nandaŋ damɨsat. Ji dukon nani amɨn?’

26“Yaŋ yaŋban ji da kobogɨ yaŋ iyɨkdaŋ, ‘Nin gak gat kɨsi egek jap pakbiyo agɨmaŋ. Ae kokup papnin dakon kosit madepmon agek niyɨŋ dekgɨl.’

27 g  “Mani uŋun da yaŋ dayɨkdɨsak, ‘Nak asisi dayɨsat, nak dɨma nandaŋ damɨsat. Ji dukon nani uŋun dɨma nandɨsat. Yokwi pakpak ji kɨsisi nepmaŋ dek kɨt!’

28 h  “Ji Abraham, Aisak, Jekop, ae kombɨ amɨn kɨsisi Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak kokupmon ekwa pɨndatdaŋ. Mani ji maba waŋga kɨŋ mudokdaŋ. Uŋun bɨsapmon ji kunam tagek iyoŋ iyoŋ yaŋ tɨdaŋek egɨpdaŋ. 29 i  Amɨn da gɨldat wɨsak ae si pɨgɨsak tet, ae not tet ae saut tet da Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak kokupmon abɨŋek jap noknok tamo madepmon yɨtdaŋ. 30 j  Nandani, amɨn dɨwarɨ abɨsok buŋon ekwaŋ, uŋun don mibɨltok amɨn akdaŋ. Ae amɨn dɨwarɨ abɨsok mibɨltok ekwaŋ, uŋun don buŋon amɨn akdaŋ.”

Yesu da Jerusalem Kokup do bupmɨ nandagɨt

(Mt 23.37-39)

31Uŋun bɨsapmon gɨn Parisi amɨn dɨwarɨ da abɨŋ Yesu yaŋ iyɨwit, “Gak ɨdon dɨma egɨpbi, kokup dɨgwan kɨki. Erot da gak gɨkban kɨmokgi do nandɨsak.”

32Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Ji kɨŋ uŋun top amɨn yaŋ iyɨni, ‘Nandaki. Nak abɨsok ae aŋwa koŋ yolgeŋ, ae sot amɨn paŋmɨlɨp abeŋ. Ae pɨdaŋɨ do pi abeŋ do nandagɨm uŋun aŋwasɨp abeŋ.’ 33Kombɨ amɨn Jerusalem kokup papmon gɨn dapba kɨmokgoŋ. Kokup ŋwakŋwarɨkon dɨma dapba kɨmokgoŋ, do nak abɨsok ae aŋwa ae pɨdaŋɨ do sigɨn kɨkeŋ.

34“O Jerusalem, Jerusalem amɨn, ji kombɨ amɨn dapba kɨmokgoŋ. Amɨn Piŋkop da yabekban jikon abaŋ uŋun ji da tɨpbaŋ dapba kɨmokgoŋ. Pup meŋi da monjini paŋmuwuk pɨrɨgwan yopmaŋdak, uŋun da tɨlak nak da bɨsap morapmɨ ji paŋmuwut do nandagɨm, mani ji da kurak taŋ namgwit. 35 k  Nak asisi dayɨsat, kokup yomasiyo yokwi taŋek yumsi tokdɨsak. Ji nak dɨma nandaŋek egɨ wɨgɨ ni bɨsapmon nak do ‘Amɨn on Amɨn Tagɨ da manon abɨsak, uŋun Piŋkop da gɨsamɨgakwan abɨsak’ yaŋ nak do yoni uŋun bɨsapmon nandakdaŋ.”

Copyright information for `YUT