Luke 14

Yesu da gɨptɨmɨ paptaŋbi amɨn kɨnda aŋmɨlɨp agɨt

1Sabat kɨndakon Yesu jap nok do Parisi amɨn dakon kɨla amɨn kɨnda da yutnon kɨgɨt. Aŋakwan yɨpba kɨk aŋek kaŋ yɨkgwit, 2nido Yesu da buron gɨptɨmɨ paptaŋbi amɨn kɨnda yɨkgɨt. 3 a  Yesu da uŋun amɨn kaŋek gen teban mibɨlɨ nandak nandak amɨn gat ae Parisi amɨn gat yaŋ yoyɨgɨt, “Sabat bɨsapmon sot amɨn tagɨ paŋmɨlɨp aneŋ bo dɨma? Gen teban da niaŋ yosok?” 4Mani gen kobogɨ kɨnda dɨma iyɨwit. Yaŋ aŋakwa Yesu da amɨn uŋun abɨdaŋek aŋmɨlɨp aŋek dɨgo kɨ yaŋ iyɨŋban si kɨgɨt. 5 b  Kɨŋakwan yaŋ yoyɨgɨt, “Jikon da kɨnda dakon monji bo bulmakauni Sabat bɨsapmon pakbi gapmakon maŋban tepmɨ tagɨ ɨlɨkba wɨsak bo dɨma?” 6Yaŋban gen kobogɨ arɨpmɨ dɨma iyɨgɨ yaŋ kawit.

Yesu da amɨn iyɨ do nandaba pɨni do yagɨt

7Yesu da amɨn jap nok do apgwit uŋun pɨndakban tamo mibɨltogɨ nanikon gɨn yɨt do awit. Do tɨlak gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt, 8 c  “Amɨn kɨnda da mɨŋat pakpak dakon soŋnogon yaŋ gaban kɨki kaŋ, tamo mibɨltogɨ nanikon dɨma yɨkgi. Tamo uŋun amɨn madep kɨnda gak gwapmaŋdak uŋun do manjɨkbi naŋ dɨ yɨkbɨm. 9Yaŋ kaŋ amɨn yaŋ daban kɨki uŋun da abɨŋ yaŋ gayɨsak, ‘On tamo on amɨn do ɨmɨŋ.’ Yaŋ gayɨŋban gak gaga do mayagɨsi nandaŋek tamo amɨn pɨŋbisi do yopbi uŋudon paŋkɨ yɨtdɨsal. 10Amɨn kɨnda da yaŋ gaban kaŋ, gak tamo amɨn pɨŋbisi do yopbi uŋudon paŋkɨ yɨkgi. Yɨgaki amɨn yaŋ gamjak uŋun da ‘Not, on tamo tagɨkon pawɨŋ yɨt’ yaŋ gayɨŋban pawɨŋ yɨgaki amɨn dɨwarɨ da amɨn mani toŋ kɨnda yaŋ gandani. 11 d  Amɨn kɨnda iyɨ do nandaban wugɨsak kaŋ, Piŋkop da uŋun amɨn abɨŋ yɨpdɨsak. Mani amɨn kɨnda iyɨ do nandaban pɨsak kaŋ, Piŋkop da mani awɨgɨkdɨsak.”

Kobogɨ tagɨ dɨma damni amɨn baŋ paŋpulugoni

12Yesu da amɨn uŋun yaŋ ɨban kɨgɨt uŋun yaŋ iyɨgɨt, “Gak jap noknok kɨnda asal kaŋ, notgo, bo ae pego padɨk padɨkgo bo ae yawi dɨwatgo bo ae yoni morapmɨ amɨn dɨbaŋ dɨma yaŋ yobi. Uŋun da kobogɨ do don yaŋ gamdaŋ. 13Gak jap noknok kɨnda abi kaŋ, yoni mɨni amɨn, ae gɨptɨmɨ yokwi taŋbi, ae kandap yokwi ae dabɨlɨ mɨni amɨn baŋgɨn yaŋ yobi. 14 e  Yaŋ abi kaŋ, gak kɨsɨk kɨsɨgɨ toŋsi egɨpbi. Uŋuden amɨn kobogɨ tagɨ dɨma gamni, mani Piŋkop da amɨn kɨlegɨ kɨmoron baŋ paban pɨdoni bɨsapmon don kobogɨ gamdɨsak.”

Jap noknok dakon tɨlak gen

(Mt 22.1-10)

15 f  Amɨn kɨnda jap nawitgwan da gen uŋun nandaŋek Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak kokupmon yɨgek jap nokdaŋ amɨn uŋun kɨsɨk kɨsɨk ekwaŋ.”

16Mani Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn kɨnda da jap madepsi kɨnda paŋkosit aŋek amɨn morapmɨ yaŋ yomgut. 17Jap noknok bɨsapmon oman monjɨni kɨnda yabekban amɨn yaŋ yomgut uŋun yoyɨk do kɨgɨt. Kɨŋ yaŋ yoyɨgɨt, ‘Yo morap kɨlɨ paŋkosit abi, do ji tagɨ opni.’

18“Mani amɨn kɨsisi dɨma op do yawit. Kɨnda da yaŋ yagɨt, ‘Nak pi kɨnda kaluk yumɨt uŋun kɨŋ kokeŋ. Do nandaŋ namɨŋaki dɨma opbeŋ.’

19“Ae kɨnda da yagɨt, ‘Nak pi agak bulmakau 10 kabɨ yumɨt, uŋun kɨŋ paŋkɨlɨk pɨndatgeŋ. Do nandaŋ namɨŋaki dɨma opbeŋ.’

20 g  “Ae kɨnda da yagɨt, ‘Nak mɨŋat kaluk pat, do arɨpmɨ dɨma opbeŋ.’

21“Oman monjɨni tobɨl obɨŋ amɨn tagɨni amɨn yoyɨŋban gen yawit dakon mibɨlɨ iyɨgɨt. Iyɨŋban yut uŋun dakon ami uŋun da butjap nandaŋek oman monjɨni tebai yaŋ iyɨgɨt, ‘Gak tepmɨsi kokup madep da kosit madep ae kosit monɨŋon kɨŋ, amɨn yoni mɨni, ae gɨptɨmɨ yokwi taŋbi, ae dabɨlɨ mɨni, ae kandap yokwi uŋun tɨmɨk paŋopbi.’

22“Yaŋ iyɨŋban oman monjɨ da yaŋ gɨn aŋek yaŋ iyɨgɨt, ‘Amɨn tagɨ, yo abeŋ dosi nayɨl uŋun kɨlɨ aŋmudat, mani tamo toŋ.’

23“Iyɨŋban amɨn tagɨ da oman monjɨ yaŋ iyɨgɨt, ‘Gak kokup madep yɨpmaŋek kɨŋ kosit madepmon bo ae pigaga da dam kɨdɨpmɨŋ agek amɨn pɨndak tebai yoyɨŋbɨ abɨŋ yɨkba yutno tugosak. 24Nak yaŋsi dayɨsat, amɨn uŋun kalɨp yaŋ yomgum uŋun da nak dakon jap jɨmjɨmjok kɨnda dɨmasi nokdaŋ.’ ”

Nandaŋ kɨmagek Yesu yoldo

(Mt 10.37-38)

25Mɨŋat amɨn kabɨ madepsi yolakwa Yesu da tobɨlek yaŋ yoyɨgɨt, 26 h  “Amɨn kɨnda nak nol do nandɨsak kaŋ, meŋi datni, ae mɨŋatni gwakniyo gat, ae peni samɨni padɨgeyo gat, ae iyɨ dakon egɨp egɨpni gat kɨsi do uwal dɨma aŋyomjak kaŋ, uŋuden amɨn nak dakon paŋdetno arɨpmɨ dɨma egɨpjak. 27Tɨlak kɨndapni guramɨgek dɨma noljak amɨn paŋdetno arɨpmɨ dɨma egɨpjak.

28Amɨn kɨnda yut madep kɨnda ak do kaŋ, mibɨltok yɨgek moneŋni manjɨsak. Aŋek yut tagɨ aŋ mudogɨ bo dɨma uŋun dakon nandak nandak asak. 29Yaŋ dɨma aŋek yut gwak maŋek yo dɨwarɨ do wadaŋek yut dɨma aŋ mudosok kaŋ, amɨn morap koni uŋun kɨsi jɨgɨlak yaŋek yanjaŋ ɨmdaŋ. 30Aŋek yaŋ yokdaŋ, ‘On amɨn yutni aŋ dɨwarɨkgɨt, mani wasɨp ak do aŋtɨdok asak.’

31Bo kɨla amɨn madep kɨnda da uwalni gat emat wam do nandɨsak kaŋ, mibɨltok nandaŋ kokwin asak. Iyɨ dakon emat amɨn 10 tausen da uwalni dakon 20 tausen tagɨ yolni bo dɨma, yaŋ do nandak nandak asak. 32Tagɨ dɨma yolni yaŋ nandɨsak kaŋ, uwalni kapmat dɨma abɨŋakwa amɨn kabi kɨnda yabekban kɨŋ emat dɨma wamni do gen yoyɨŋ paŋyawot aŋ. 33Jiyo yaŋ gɨn yo morapji dɨma yopmaŋ mudoni kaŋ, paŋdetnoni tagɨ dɨma egɨpni.”

Yesu da tap dakon galagɨni yokwi tosak do yagɨt

(Mt 5.13 ae Mk 9.50)

34Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Tap uŋun yo tagɨsi kɨnda. Mani galagɨni pasɨlni kaŋ, niaŋsi aŋek galagɨni aŋkaluk aneŋ? 35Tap uŋuden mɨktɨm arɨpmɨ dɨma paŋpulugogɨ. Bo bulmakau dakon kok gat ɨktagɨlɨ arɨpmɨ dɨma. Tap uŋuden ɨsal mamno kwaŋ. Mɨrakni toŋ amɨn da gen on pakyaŋsi nandaŋek mibɨlɨ nandaŋ pɨsoni.”

Copyright information for `YUT