Luke 15

Sipsip kɨnda pasɨlgɨt dakon tɨlak gen

(Mt 18.12-14)

Takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn gat ae yokwi pakpak amɨn gat da geni nandak do Yesu da kapmatjok opgwit. a  Aŋakwa Parisi amɨn gat gen teban yoyɨŋdet amɨn gat da yaŋba yokwi tok aŋek yaŋ yawit, “On amɨn yokwi pakpak amɨn not aŋyoban yɨgek jap noŋ.”

Yaŋ yaŋakwa Yesu da tɨlak gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt, b  “Jikon da amɨn kɨnda sipsipni 100 baŋ kaloŋɨ da pasɨljak kaŋ niaŋ asak? Uŋun da sipsip 99 joŋ tɨmon yopban egakwa kaloŋɨ pasɨldak uŋun wɨsɨŋek don aŋalon asak. Wɨsɨŋ kaŋ abɨdosok bɨsapmon but galak nandaŋek kwapmɨkon guramɨk aŋaŋ yomanikon aŋkɨsak. Aŋkɨŋek notni gat ae kokup ɨsalni gat yaŋ yoban obɨŋ muwukba yaŋ yoyɨsak, ‘Sipsipno pasɨlak uŋun kɨlɨ wɨsɨŋ kat, do kɨsɨk kɨsɨk ano.’ ”

Yesu da saŋbeŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Nak asisi dayɨsat, yokwi pakpak kɨnda da but tobɨl asak kaŋ, Kwen Kokupmon kɨsɨk kɨsɨk madepsi yaŋ gɨn akdaŋ. Amɨn 99 uŋun kɨlegɨ do but tobɨl agagɨ mɨni do uŋun dakon kɨsɨk kɨsɨk madep dɨma ani. Mani yokwi pakpak kɨnda but tobɨl asak uŋun dakon kɨsɨk kɨsɨk uŋun madepsi noman tosok.”

Moneŋ kɨnda pasɨlgɨt dakon tɨlak gen

Ae Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Mɨŋat kɨnda da silwa moneŋ tabɨlɨ 10 kabɨ baŋ kaloŋɨ da yutnon maŋ pasɨljak kaŋ uŋun niaŋ asak? Uŋun da lamni koleŋek yutni ɨkdɨgaŋek tebaisi wɨsɨŋek don kosak. Kaŋ abɨdosok bɨsapmon but galak nandaŋek notni gat ae kokup ɨsalni gat yoyɨŋban obɨŋ muwukba yaŋ yoyɨsak, ‘Moneŋno pasɨlak uŋun kɨlɨ wɨsɨŋ kat, do kɨsɨk kɨsɨk ano.’ ”

10 Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak asisi dayɨsat, yokwi pakpak kɨnda da but tobɨl asak kaŋ, Piŋkop dakon aŋelo da kɨsɨk kɨsɨk yaŋ gɨn akdaŋ.”

Dat kɨnda gat monjɨ bamotni gat dakon tɨlak gen

11 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn kɨnda egɨpgut uŋun monji bamorɨ. 12 Monjɨ buŋon nani da datni yaŋ iyɨgɨt, ‘Dat, gak peno gat nit do yo morap nim do nandɨsal uŋun nak dakon dɨwarɨno abɨsok kokwinɨk nabi.’ Yaŋ yaŋban datni da yo kabɨni kokwinɨk monjɨ bamotni do yomgut.

13 “Yoban bɨsap pɨsɨpmɨsok egek monji buŋon nani da yo kabɨni kɨsisi tɨmɨk dubagɨsi kɨŋ mɨktɨm kɨndakon paŋkɨ egɨpgut. Paŋkɨ egek aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ aŋek moneŋni naŋ mudagɨt. 14 Moneŋni naŋ mudaŋakwan uŋun mɨktɨm amɨn da jap do madepsi aŋek dɨwarɨ da kɨmakgwit. Aŋakwa monji uŋun wadak wadak madepsi agɨt. 15 Do kɨŋ uŋun mɨktɨm dakon amɨn kɨndakon pi kɨnda abɨdagɨt. Aban amɨn tagɨni da yabekban bɨt damnikon kɨŋ bɨt jap yomgut. 16 Aŋek bɨt da bɨrap gɨp nawit uŋun pɨndak galak taŋek uŋun baŋ naŋek butno kadɨm tosak yaŋ nandagɨt. Mani amɨn kɨnda da jap kɨnda dɨma ɨmgut.

17 “Nandak nandakni kulabɨk aŋek yaŋ yagɨt, ‘Datno dakon oman monjɨ morapni uŋun japni arɨpmɨsi taŋ yomaŋakwa ekwaŋ, mani nak ɨdon egek jap do kɨmotdɨsat. 18  c  Do yaŋsi abeŋ, nak tobɨl kɨŋ datno yaŋ iyɨkeŋ: “Dat, nak Piŋkop da ɨŋamon ae gak yo kɨsikon yo yokwisi agɨm, 19 do buŋon monjɨno yaŋ dɨma nayɨki. Yum oman monjɨgo yumaŋ naŋaki ekwaŋ uŋuden kɨnda da tɨlak egɨpbeŋ.” ’

20 Yaŋ nandaŋek pɨdaŋ datnikon kɨgɨt. Kɨŋakwan datni dubagɨkon da monji kaŋ bupmɨ nandaŋ tɨmtɨm yaŋek kɨŋ monji bedaŋek mandaŋ nagɨt.

21 Yaŋ aban monji da datni yaŋ iyɨgɨt, ‘Dat, nak Piŋkop da ɨŋamon ae gagon yo yokwisi agɨm, do buŋon monjɨno yaŋ dɨma nayɨki.’

22  d  Mani datni da oman monjɨni yaŋ yoyɨgɨt, ‘Monjɨno kɨmoron da yaŋ abɨsak. Pasɨlbikon naŋ aŋalon amaŋ. Do ji tepmɨ kɨŋ paba pɨgɨk dubagɨ tagɨsi kɨnda aŋabɨŋ paŋ ɨmni. Ae kɨsirɨkon sɨp tagɨsi kɨnda yɨpmaŋ ɨmɨŋek kandap gwɨl kɨsi paŋ ɨmni. Ae bulmakau monjɨ nelagɨ toŋ kɨnda naŋ aŋapba aŋak soŋ naŋek kɨsɨk kɨsɨk ano.’ Datni da yaŋ yaŋakwan jap noknok aŋek kɨsɨk kɨsɨk awit.

25 Yaŋ aŋek egakwa monji mibɨltogɨ pigaga egɨpgut da yutnon obɨŋ aŋkapmat aŋek nandaban amɨn da kap kɨsɨk kɨsɨkyo awit. 26 Yaŋ aŋakwa nandaŋek oman monjɨ kɨnda yaŋ ɨban apban iyɨgɨt, ‘Uŋun nibaŋ aŋ?’

27 Yaŋ yaŋban iyɨgɨt, ‘Padɨgɨgo tagɨsi egɨsak da abɨk do datgo da kaŋek bulmakau monjɨ nelagɨ toŋ aŋwak.’

28 Yaŋ iyɨŋban monji mibɨltogɨ butjap nandaŋek yutnon wɨgɨk do kurak tagɨt. Yaŋ aŋakwan datni da yomakon pɨŋek butni maŋakwan yutnon wɨgɨsak do iyɨgɨt. 29 Mani datni yaŋ iyɨgɨt, ‘Dat, gak yaŋ nido asal? Nak oman monjɨ ɨsalɨ kɨnda da yaŋ bɨlak morapmɨ egek omango aŋ egɨsat. Aŋek gengo bɨsap kɨndakon dɨma kɨrɨŋɨkgɨm. Notnoni gat kɨsɨk kɨsɨk aneŋ do memesok kɨnda dɨmasi namgul. 30 Mani monjɨgo on yo morapgo kosit mɨŋat gat egek yomɨŋ mudagɨt, uŋun da apban kaŋek bulmakau monjɨ nelagɨ toŋ uŋun aŋwal.’

31 Yaŋban datni da yaŋ iyɨgɨt, ‘Monjɨno, bɨsapmɨ bɨsapmɨ gak nak gat ekwamak. Ae yo morapno uŋun gak dakon gɨn. 32 Mani padɨgɨgo kɨmoron da yaŋ abɨk, ae pasɨlbikon naŋ aŋalon amaŋ, do nin but kwaktok nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk tagɨsi amaŋ.’ ”

Copyright information for `YUT