a17.3Mt 18.15
b17.6Mt 17.20; 21.21
c17.13MS 13.45-46
d17.14MS 14.2-3; Mt 8.3-4
f17.28WW 18.20; 19.25
g17.31Mt 24.17-18
h17.32WW 19.17,26

Luke 17

Aŋpak yokwi da nandaŋ gadat aŋupbal asak

(Mt 18.6-7 ae 18.21-22 ae Mk 9.42)

Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ da abɨŋ amɨn paŋkewalba yokwi aŋek maŋ mudokdaŋ. Mani uŋun yokwi ani do dayɨkdaŋ amɨn, awa! Amɨn kɨnda da amɨn monɨŋ kɨnda yokwi asak do yabetjak kaŋ, uŋun dakon kobogɨ yokwisi. Yabet dɨma aŋakwan amɨn da wit mɨsɨŋɨt tɨp madep tegɨkon wamaŋ maba tap ɨlarɨgwan pɨgek kɨmotjak kaŋ uŋun da tagapmɨ. a  Yaŋdo, ji dɨsi do kɨla tagɨsi ani.

“Notgo kɨnda yokwi aban kaŋ, tebai iyɨŋbɨ egɨp egɨpni aŋmɨlɨp asak. Ae but tobɨl aban kaŋ, yokwini yɨpmaŋ ɨbi.
Uŋun gɨldaron gɨn kosirɨ 7 kabɨ yokwi aŋ gamɨŋek abɨŋ ‘But tobɨl at’ yaŋ gayɨsak kaŋ, yokwini yɨpmaŋ ɨmɨŋ ɨmɨŋ abi.”

Nandaŋ gadat dakon gen

Yabekbi kabɨ da Amɨn Tagɨ yaŋ iyɨwit, “Nandaŋ gadatnin aŋpap a.”

b  Yaŋba Amɨn Tagɨ da yoyɨgɨt, “Ji dakon nandaŋ gadatji uŋun mastat yet yombem monɨŋɨsisok taŋ damjak kaŋ, on kɨndap pɨlɨgɨ tap kagagwan pɨgɨsak do iyɨŋba genji tagɨ guramɨtjak.”

Oman monjɨ dakon gen

Ae Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Oman monjɨsi kɨnda pigaga da bo sipsip kɨla asagon da apban ‘Gak paŋabɨŋ yɨgek jap sot uŋun na’ yaŋ tagɨ iyɨni? Uŋun dɨmasi. Amɨn tagɨ da oman monjɨni yaŋsi iyɨsak, ‘Gak tagap taŋek jap soŋ pɨlɨk nabɨ naŋ mudaŋapbo gak jap don noki.’ Oman monjɨ pini gɨn asak, do amɨn tagɨni da ya yaŋ arɨpmɨ dɨma iyɨgɨ. 10 Jiyo yaŋ gɨn, Piŋkop da oman morap ani do dayɨgɨt uŋun aŋ mudaŋek yaŋ gɨn yoni, ‘Nin oman monjɨ do, ɨsal pinin gɨn amaŋ.’ ”

Yesu da amɨn wuda tebani toŋ 10 kabɨ paŋmɨlɨp agɨt

11 Yesu uŋun Jerusalem kɨk do aŋek provins bamot Samaria ae Galili yo da kɨlapmɨkon da kɨgɨt. 12 Kɨŋek kokup kɨndakon wɨgɨk do aŋakwan amɨn wuda tebani toŋ 10 kabɨ da dubagɨkon agek 13  c  gen papmon da yaŋ tɨdaŋek yaŋ iyɨwit, “Yesu, Amɨn Tagɨ, bupmɨ nandaŋ nibi!”

14  d  Yaŋba pɨndagek Yesu da yoyɨgɨt, “Ji kɨŋ mukwa sogok amɨn gɨptɨmji yolɨni.” Yaŋ yoyɨŋban kɨŋakwa gɨptɨmni kɨlek tawit. 15 Kɨlek taŋakwa kɨnda da gɨptɨmno kɨlek tak yaŋ kaŋ tobɨl obɨŋek Piŋkop gen papmon da aŋkɨsigɨt. 16 Aŋek Yesu da kandap mibɨlon gawak ɨmɨŋek ya yaŋ iyɨgɨt. Amɨn uŋun Samaria amɨn kɨnda.

17 Yesu da uŋun amɨn kaŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn 10 kabɨ kɨsi gɨptɨmni kɨlek taŋ, ma? Mani 9 kabɨ uŋun dukwan ekwaŋ? 18 Uŋun kɨsi tagɨ dɨma abɨŋek Piŋkop aŋkɨsini? On amɨn mɨktɨm ŋwakŋwarɨkon nani dagɨn abɨk.” 19 Yaŋ yoyɨŋek amɨn uŋun yaŋ iyɨgɨt, “Gak pɨdaŋek kɨ. Nandaŋ gadatgo do aŋek gɨptɨmgo kɨlek tak.”

Piŋkop amɨn kɨla akdɨsak

(Mt 24.23-28 ae 24.37-41)

20 Parisi amɨn da Yesu yaŋ iyɨwit, “Ni bɨsapmon Piŋkop Amɨn Kɨla Agakni yɨpban apdɨsak?”

Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Piŋkop da Amɨn Kɨla Agakni yɨpban apban amɨn da dabɨlni da kaŋba pɨsosak dakon tɨlak altaŋba dɨma pɨndatdaŋ.
21 Bo amɨn da ‘Oni obɨk’, bo ae ‘Asoni obɨk’ yaŋ dɨma yokdaŋ. Nandani, Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni uŋun jikon kɨlɨ abɨk.”

22 Yaŋ yaŋek paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Ji don Amɨn Dakon Monji dakon bɨsap kɨnda kok do galagɨsi nandakdaŋ. Mani dɨma kokdaŋ. 23  e  Mal kwen binap terɨ terɨ kɨsi teŋteŋoŋ, yaŋ gɨn Amɨn Dakon Monji apdɨsak. Do amɨn da ‘Asoni egɨsak’ bo ‘Oni egɨsak’ yaŋ dayɨŋba dɨma yolni. 25 Mani Amɨn Dakon Monji mibɨltok tepmɨ madepsi paŋakwan abɨsok ekwaŋ amɨn da manji ɨmdaŋ.

26 “Noa da bɨsapmon amɨn egɨpgwit uŋudeŋ gɨn Amɨn Dakon Monji apjak bɨsapmon yaŋ gɨn aŋ egɨpdaŋ. 27 Jap pakbiyo madep aŋek mɨŋat pakpakyo kɨsi awit. Yaŋ aŋek egakwa Noa tap wakgakon wɨgɨgɨt. Wugakwan pakbi madepsi paptaŋ wɨŋek amɨn kɨsisi wɨtjɨŋban pasɨlgwit.

28  f  “Lot da bɨsapmon yaŋ gɨn awit. Jap pakbiyo awit, ae yumaŋ gwayek awit, ae jap pi awit, ae yut kɨsi awit. 29 Mani Lot da Sodom kokup yɨpmaŋ degakwan uŋudon gɨn kɨndap gat ae salfa tɨp gat kundukon da sɨkak da yaŋ maŋek amɨn morap kɨsi paŋupbal aban pasɨlgwit.

30 “Amɨn Dakon Monji abɨŋ noman tosak bɨsap madepmon amɨn aŋpak yaŋ gɨn aŋ egakwa apdɨsak. 31  g  Uŋun bɨsapmon amɨn kɨnda yut kwenon egakwan yo kabɨni yutgwan toni kaŋ, yo kabɨni tɨmɨt do yutnon dɨmasi pɨgɨsak. Ae pigaga egɨpjak amɨnyo kɨsi yaŋ gɨn yutnon yo kabɨni tɨmɨt do dɨmasi tobɨl kɨsak. 32  h  Lot dakon mɨŋatnikon yo noman taŋ ɨmgwit uŋun do nandani! 33  i  Amɨn kɨnda iyɨ dakon egɨp egɨp aŋkutnok do nandɨsak kaŋ, egɨp egɨpni pasɨl ɨmdɨsak. Mani amɨn kɨnda egɨp egɨpni paretjak kaŋ, egɨp egɨpni kutnaŋban taŋ ɨmdɨsak.

34 “Nak yaŋsi dayɨsat, uŋun kalbi amɨn bamorɨ dɨpmɨn pagakwal Piŋkop da kɨnda abɨdaŋek kɨnda yɨpdɨsak. 35 Mɨŋat bamorɨ bret sok do plaua wasaŋakwal, kɨnda abɨdaŋek kɨnda yɨpdɨsak.”

37 Paŋdetni da gen uŋun nandaŋek iyɨwit, “Amɨn Tagɨ, uŋun yo morap dukon noman toni?”

Iyɨŋba yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨmakbi dakon bumjotni dukwan toŋ, sɨŋgɨŋ uŋudon gɨn muwukgaŋ.”

Copyright information for `YUT