a18.1Kol 4.2; 1Tes 5.17
b18.12Ais 58.1-4; Mt 23.23
d18.14Mt 23.12
e18.17Mt 18.3
g18.20TP 20.12-16; GT 5.16-20

Luke 18

Bɨsit dɨma yɨpneŋ do sakwabat kɨndakon abɨdaŋek tɨlak gen yagɨt

1 a  Yesu da bɨsapmɨ bɨsapmɨ bɨsit aŋek dɨma kurak toni do tɨlak gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt. 2“Kokup madep kɨndakon gen kokwin kɨla agak amɨn madep kɨnda egɨpgut. Uŋun Piŋkop do dɨma pasalgɨt. Ae amɨn do nandaban yo ɨsalɨ aŋakwa egɨpgut. 3Uŋun kokupmon sakwabat kɨnda egɨpgut. Uŋun mɨŋat bɨsapmɨ bɨsapmɨ gen kokwin kɨla agak amɨn madepmon abɨŋ abɨŋ aŋek yaŋ iyɨgɨt, ‘Uwalno gen pikon yɨpmaŋek nak aŋkutna.’

4“Bɨsap morapmɨ apban gen kokwin amɨn madep da aŋpulugok do kurak tagɨt. Mani don yaŋ nandagɨt, ‘Nak Piŋkop do dɨma pasoldot ae amɨn do nandako yo ɨsalɨ aŋ. 5Mani mɨŋat uŋun bɨsapmɨ bɨsapmɨ jɨgɨ namɨsak, do yumsi aŋpulugokeŋ. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ yaŋ gɨn apjak kaŋ, tagɨsi dɨma nandakdɨsat.’ ”

6Amɨn Tagɨ da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Gen kokwin kɨla agak amɨn yokwi uŋun da gen yagɨt uŋun do nandani. 7Ji niaŋ nandaŋ? Piŋkop da iyɨ do manjɨgɨt amɨn kabɨ gɨldarɨ gɨldarɨ ae pɨlɨni pɨlɨni iyɨ do yaŋ tɨdoŋ, uŋun arɨpmɨ dɨma bo paŋpulugosak? Bo jomjom aŋegek tepmɨ dɨma paŋpulugosak? Uŋun dɨmasi! 8Yaŋsi dayɨsat, bɨsit yaŋ ani kaŋ, tepmɨsi paŋpulugokdɨsak. Mani, Amɨn Dakon Monji mɨktɨmon apjak bɨsapmon amɨn nandaŋ gadatni toŋ pɨndatjak, bo dɨma?”

Amɨn kɨlegɨ kɨnda gat amɨn yokwi kɨnda gat dakon tɨlak gen

9Amɨn dɨwarɨ iyɨ do amɨn kɨlegɨ yaŋ nandaŋek amɨn dɨwarɨ do nandaba pɨwit. Yesu da uŋun amɨn do tɨlak gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt. 10“Amɨn bamorɨ bɨsit ak do Telagɨ Yut Madepmon wɨgɨgɨmal. Kɨnda uŋun Parisi amɨn, ae kɨnda uŋun takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn.

11“Parisi amɨn uŋun agek iyɨ burɨkon da bɨsit yaŋ agɨt, ‘Piŋkop, amɨn yokwi dɨwarɨ ekwaŋ nak uŋuden amɨn dɨma, uŋun do nak ya yaŋ gayɨsat. Kabo noknok, bo yokwi pakpak, bo yumabi agak amɨn, bo ae takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn amon akdak, nak uŋuden dɨma. 12 b  Nak Sonda kɨnda da butgwan bɨsap bamot gak do nandaŋek jap kelek egɨ egɨ asat. Ae yo morap tɨmɨkdat uŋun kokwinɨkgo 10 kabɨ aŋakwa kabi kɨnda paret do yɨpmaŋ yɨpmaŋ asat.’

13 c  “Mani takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn dubagɨkon agek but yokwi nandaŋek Kwen Kokup sɨŋtok do mayak taŋek yaŋ yagɨt, ‘Piŋkop, nak yokwi pakpak, do bupmɨ nandaŋ nabi!’ ”

14 d  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Nak yaŋsi dayɨsat, amɨn kɨnda iyɨ do nandaban wugɨsak kaŋ, Piŋkop da uŋun amɨn abɨŋ yɨpdɨsak. Aŋek iyɨ do nandaba paŋ amɨn uŋun Piŋkop da pawɨgɨkdɨsak. Do takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn uŋun yutnikon tobɨl kɨŋek Piŋkop da dabɨlon dɨwarɨni mɨni egɨpgut. Mani Parisi amɨn uŋun dɨma.”

Mɨŋat monjɨyo Yesukon yopba opni

(Mt 19.13-15 ae Mk 10.13-16)

15Amɨn da monjɨ ŋakŋak Yesu da kɨsitni kwenikon wutjɨsak do paŋopgwit. Uŋun pɨndagek paŋdetni da kɨrɨŋɨk yomgwit. 16Mani Yesu da mɨŋat monjɨyo iyɨkon apni do yoyɨŋek paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Ji mɨŋat monjɨyo yopba nagon apgut. Dɨma kɨrɨŋɨk yomni. Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun amɨn mɨŋat monjɨyo da tɨlagon ekwaŋ uŋuden amɨn dakon. 17 e  Nak asisi dayɨsat, amɨn kɨnda amɨn monɨŋ da Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun abɨdoŋ uŋun da tɨlak dɨma abɨdoni kaŋ, uŋungwan arɨpmɨ dɨma pɨgɨkdaŋ.”

Kɨla amɨn kɨnda yoni morapmɨ Yesu gat gen yagɨmal

(Mt 19.16-30 ae Mk 10.17-31)

18 f  Kɨla amɨn kɨnda da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet tagɨsi, nak niaŋsi aŋek egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdokeŋ?”

19Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Gak nido nak do amɨn tagɨsi yaŋ nayɨsal? Piŋkop kaloŋɨ gɨn uŋun amɨn tagɨsi. 20 g  Gen teban uŋun gaga nandɨsal. ‘Mɨŋat eyo kɨlɨ abi ji yumabi dɨma ani. Amɨn dɨma dapba kɨmotni. Yo kabo dɨma noni. Top gen yaŋek amɨn ɨsal dogɨn gen pikon dɨma yopni. Meŋ dat do nandaba wukwanek geni guramɨtni.’ ”

21Iyɨŋban kɨla amɨn da yagɨt, “Nak monɨŋɨsogon da gen teban morap uŋun kɨsi guramɨk aŋaŋ opgum.”

22Gen uŋun yaŋban nandaŋek Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Gak yo kaloŋɨsi kɨnda gɨn dɨma asal. Yo morapgo kɨsi yumaŋ naŋ mudaŋek, uŋun dakon moneŋɨ yoni mɨni amɨn do yobi. Yaŋ aŋaki yogo tagɨsi Kwen Kokupmon taŋ gamdɨsak. Yaŋ aŋek abɨŋ nak nol.”

23Yaŋ iyɨŋban kɨla amɨn uŋun yoni morapmɨsi do but yokwi madepsi nandagɨt. 24Yesu da amɨn uŋun kaŋek yagɨt, “Yoni morapmɨ amɨn Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun da kagagwan pɨgɨk do aŋtɨdok aŋ. 25Asisi, bɨt madepsi kamel uŋun da ɨmal bupbup da kosit gwagagon arɨpmɨ dɨma pɨgɨgɨ asak. Mani uŋun yapmaŋek yoni morapmɨ amɨn uŋun Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun da kagagwan arɨpmɨ dɨmasi pɨgɨgɨ asak.”

26Amɨn da gen uŋun nandaŋek yawit, “Yaŋ kaŋ, namɨn da egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdosak?”

27Yaŋba Yesu da yagɨt, “Yo amɨn da arɨpmɨ dɨma agagɨ, uŋun Piŋkop da arɨpmɨ tagɨ asak.”

28Yaŋban Pita da yagɨt, “Nin yo morapnin yopmaŋek gak naŋ gol awɨlgamaŋ.”

29Yaŋban Yesu da yoyɨgɨt, “Nak asisi dayɨsat, amɨn morap Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni dakon pi do nandaŋek yutni, bo mɨŋatni, bo peni padɨk padɨkyo, bo meŋi datni, bo ae monjɨ gwayoni yopmaŋ detjak kaŋ, 30on mɨktɨmon egɨpni bɨsapmon, Piŋkop da yo morapni yopmaŋ dekgwit uŋun si yapmaŋek morapmɨsi yoban tɨmɨtdaŋ. Ae buŋon bɨsap madep noman taŋban egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdokdaŋ.”

Yesu da kɨmagek pɨdosak do yaŋban kosirɨ kapbɨ agɨt

(Mt 20.17-19 ae Mk 10.32-34)

31 h  Yesu da yabekbini 12 kabɨ tɨmɨk iyɨ baŋgɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Nandani. Nin Jerusalem kɨkdamaŋ. Kɨŋapno gen morap kalɨp kombɨ amɨn da Amɨn Dakon Monji do mandawit uŋun kɨsisi bamɨ toŋ akdaŋ. 32 i  Amɨn da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da kɨsiron yɨpba jɨgɨlagon da abɨŋ yɨpdaŋ, ae yokwi aŋɨmɨŋek ɨlɨp sul ɨmdaŋ. 33Yaŋ aŋek nap naŋ baljaŋek aŋakba kɨmotdɨsak. Mani gɨldat kapbɨ mudaŋakwa aeni kɨmoron da pɨdokdɨsak.”

34 j  Paŋdetni gen uŋun dakon mibɨlɨ dɨma nandaba pɨsawit. Mibɨlɨ pasɨlɨ tagɨt, do gen uŋun mibɨlɨ nido yosok uŋun dɨma nandaba pɨsagɨt.

Yesu da dabɨlɨ mɨni amɨn kɨnda aŋmɨlɨp agɨt

(Mt 20.29-34 ae Mk 10.46-52)

35Yesu Jeriko kokup pap kɨŋ aŋkapmat aŋakwan dabɨlɨ mɨni amɨn kɨnda da kosit ɨleŋon yɨgek amɨn da moneŋ ɨmni do bɨsit yoyɨgɨt. 36Uŋun amɨn nandaban amɨn morapmɨ obɨŋ yapmaŋ kɨŋakwa nandaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nibaŋ aŋ?”

37Yaŋban iyɨwit, “Yesu Nasaret amɨn da obɨgɨsak.”

38Iyɨŋba yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, “Yesu, Dewit Dakon Monji, bupmɨ nandaŋ nam!”

39Amɨn mibɨltok opgwit uŋun da kɨrɨŋɨk ɨmɨŋek tayaŋgok yɨtjak do tebai iyɨwit. Mani tebai sigɨn yaŋ tɨdaŋek yagɨt, “Dewit Dakon Monji, bupmɨ nandaŋ nam!”

40Yaŋban Yesu agek amɨn uŋun abɨdaŋ aŋopni do yoyɨgɨt. Yoyɨŋban kapmat aŋapba Yesu da yaŋ iyɨgɨt, 41“Niaŋsi aŋgabeŋ do nandɨsal?”

Iyɨŋban yagɨt, “Amɨn Tagɨ, nak sɨŋtok do nandɨsat.”

42Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Dabɨlgo kɨlek tosak. Nandaŋ gadatgo da aŋmɨlɨp asak.” 43Iyɨŋban uŋudon gɨn dabɨlɨ kɨlek taŋban Yesu yolek Piŋkop aŋkɨsigɨt. Yaŋ aban mɨŋat amɨn morap kɨsi da kaŋek Piŋkop aŋkɨsiwit.

Copyright information for `YUT