Luke 19

Yesu Sakius da yutnon wɨgɨgɨt

1Yesu uŋun Jeriko kokup pap wɨgɨ yapmaŋek kɨk do agɨt. 2Uŋun kokupmon amɨn kɨnda egɨpgut mani Sakius. Sakius uŋun takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn dakon amɨn madep kɨnda egɨpgut. Uŋun yoni morapmɨ amɨn kɨnda egɨpgut. 3Yesu uŋun niaŋen amɨn kɨnda yaŋ kok do pi tebai agɨt. Mani Sakius uŋun amɨn pɨsɨpmɨ, ae amɨn morapmɨ da muwugek kosit sopgwit, do Yesu kok do aŋtɨdok agɨt. 4Aŋtɨdok agɨt do Sakius uŋun tɨmtɨm yaŋek mibɨltaŋ kɨŋ pik kɨndap kɨndakon wɨgɨgɨt. Yesu uŋun onaŋ abɨsak do tagɨ kokeŋ yaŋon da nandaŋek wɨgɨgɨt.

5Wɨgakwan Yesu uŋun pik kɨndap akgɨron abɨŋ kwen sɨŋtaŋek Sakius kaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Sakius, gak tepmɨ pɨ. Nak abɨsok gak da yutnon paŋkɨ yɨtdeŋ dosi nandɨsat.”

6Yaŋ yaŋban Sakius da tepmɨ pɨŋ but galak nandaŋek Yesu abɨdaŋban yutnikon wɨgɨgɨmal. 7 a  Wɨgakwal pɨndagek amɨn da yaŋba yokwi tok aŋ ɨmɨŋek yaŋ yawit, “Uŋun yokwi pakpak amɨn kɨnda da yutnon wɨgɨk.”

8 b  Yaŋ yaŋakwa Sakius pɨdaŋ agek Amɨn Tagɨ yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, nandaki. Nak abɨsok yo kabɨ morapno kokwinɨk kabi bamorɨ aŋakwa kabi kɨnda yoni mɨni amɨn do yobeŋ. Ae amɨn kɨnda aŋkewalek yo kabɨni dɨ tɨmɨkgɨm kaŋ, uŋun dakon kobogɨ do yo tɨmɨkgɨm uŋun do yo 4 kabɨ gat saŋbeŋek yomɨŋ yomɨŋ abeŋ.”

9 c  Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “On amɨn kɨsi uŋun Abraham dakon monji kɨnda. Abɨsok Piŋkop da on yut amɨn kɨsi yokwikon baŋ tɨmɨk mudosok. 10 d  Nido Amɨn Dakon Monji uŋun amɨn pasɨlbi yokwikon baŋ wɨsɨŋek tɨmɨt do pɨgɨt.”

Oman monjɨ 10 kabɨ moneŋ tɨmɨkgaŋ dakon tɨlak gen

(Mt 25.14-30)

11Gen uŋun yaŋban nandaŋ egakwa Yesu tɨlak gen kɨnda yoyɨgɨt. Yesu uŋun Jerusalem kɨlɨ kɨŋ aŋkapmat agɨt, ae amɨn da Piŋkop da Amɨn Kɨla Akdɨsak dakon bɨsap kɨlɨ uŋun kwaŋ tokdɨsak yaŋ nandawit do 12yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn tagɨ kɨnda kɨla amɨn madep man paŋek tobɨl abɨŋ don amɨn kabɨni kɨla asak do kokup dubagɨ kɨndakon kɨk do agɨt. 13Amɨn uŋun kokup yɨp do aŋek oman monjɨni 10 kabɨ yaŋ yoban apba gol moneŋ tabɨlɨ kɨnda kaloŋ kaloŋ do yomɨŋ yomɨŋ agɨt. Yaŋ aŋek yoyɨgɨt, ‘Ji moneŋ uŋun baŋ moneŋ ɨlɨt pi aŋakwa tobɨl apbeŋ bɨsapmon uŋudon wɨgɨsak.’

14“Mani kokup ɨsalni da nandaba yokwi tok aŋ ɨmgwit. Yaŋ nandawit do amɨn tagɨ uŋun kɨŋakwan kokup amɨn dɨ yabekba kɨŋ yawit, ‘Nin uŋun amɨn da kɨla amɨn madepnin egɨpjak do dɨma galak tomaŋ.’

15“Mani kɨla amɨn madep man ɨba don tobɨl kokupnikon apgut. Kokupnikon abɨŋek yaŋ yagɨt, ‘Moneŋ kokwinɨk yomgum oman monjɨ uŋun yaŋ yoba apba moneŋ ɨlɨt pi aba niaŋ da noman tawit uŋun do pɨndakgeŋ.’

16“Yaŋban kɨnda da mibɨltok abɨŋek yaŋ yagɨt, ‘Amɨn tagɨ, nak gol moneŋ tabɨlgo uŋun naŋ moneŋ ɨlɨt pi abo tabɨlɨ 10 kabɨ noman tawit.’

17 e  “Yaŋban amɨn madep uŋun da iyɨgɨt, ‘Gak oman monjɨ tagɨsi! Pi tagɨsi agɨl! Yo monɨŋɨsok mani kɨlani tagɨsi agɨl, do kokup pap 10 kabɨ kɨlani abi do man madep gamɨsat.’

18“Ae oman monjɨ uŋun da buŋon nani da abɨŋ yaŋ yagɨt, ‘Amɨn tagɨ, nak gol moneŋ tabɨlgo uŋun naŋ moneŋ ɨlɨt pi abo tabɨl 5 kabɨ noman tawit.’

19“Yaŋban amɨn tagɨni da yagɨt, ‘Kokup pap 5 kabɨ kɨla aki do man madep gamɨsat.’

20“Ae kɨnda da abɨŋ yaŋ yagɨt, ‘Amɨn tagɨ, gol moneŋ tabɨlgo oni. Gak teban teban amɨn kɨnda yaŋ gandɨsat. Yo amɨn da yopmaŋgaŋ uŋun gak da sɨgo tɨmɨkdal. Ae jap amɨn da kwaokgaŋ uŋun yo kɨsi sɨgo pasal. Yaŋ asal do pasalek ɨmal dɨwatjok kɨndakon wamaŋ yɨpbo tagɨt.’

22“Yaŋban amɨn tagɨ da oman monjɨ uŋun yaŋ iyɨgɨt, ‘Gak oman monjɨ wagɨl yokwisi! Gaga gen yosol uŋun dogɨn gen pikon gepbeŋ. Nak teban teban amɨn kɨnda ae amɨn da yo yopmaŋgaŋ tɨmɨkdat, ae jap amɨn da kwaokgaŋ uŋun pɨlɨkdat yaŋ nandaŋ namɨsal. 23Gak mibɨlɨ nido moneŋno beŋon dɨma yopgul? Beŋon yopgul tam beŋ da dɨwarɨ saŋbeŋ namɨŋakwan abɨŋ uŋun kɨsi tɨmɨkgom?’ 24Yaŋ iyɨŋek amɨn kapmatjok akgwit uŋun yaŋ yoyɨgɨt, ‘Gol moneŋ tabɨl uŋun gwayeŋ amɨn moneŋ tabɨlni 10 kabɨ taŋ ɨmaŋ uŋun do ɨmni.’

25“Yaŋ yaŋban iyɨwit, ‘Amɨn tagɨ, uŋun amɨn moneŋ tabɨlni 10 kabɨ kɨlɨ tɨmak!’

26 f  “Yaŋba yaŋ yagɨt, ‘Nandani. Amɨn morap yoni taŋ yomaŋ uŋun saŋbeŋek morapmɨ yomdɨsat. Mani amɨn kɨnda yoni mɨni kaŋ, yo kaloŋgok dɨ taŋ ɨmaŋ uŋun gwayekdɨsat. 27Mani uwalno nak da kɨla amɨn madepni dɨma egɨ yobeŋ do nandawit, uŋun tɨmɨk ɨdon paŋabɨŋ dabɨlnokon dapba kɨmotni.’ ”

28Yesu tɨlak gen uŋun yaŋ mudaŋek aeni Jerusalem wɨgɨk do kosit wasagɨt.

Yesu Jerusalem kɨŋ altaŋek Telagɨ Yut Madepmon amɨn yoyɨŋ dekgɨt

(Kɨlapmɨ 19.29–21.38)

Yesu Jerusalem kokup papmon pɨgɨgɨt

(Mt 21.1-11 ae Mk 11.1-11 ae Jn 12.12-19)

29Yesu kɨŋ Betpage ae Betani paŋkapmat agɨt. Uŋun kokup bamot Ɨleŋ Olipmon tomal. Uŋudon da paŋdetni bamorɨ yabegek yaŋ yoyɨgɨt, 30“Jil ason kokup tosok uŋudon kɨnjil. Uŋudon kɨŋ kaŋbal donki bɨlagɨ kɨnda amɨn da kwenikon dɨma yɨkbi uŋun napmon aŋteban abi da akban konjil. Napmɨ wɨtdalek aŋopjil. 31Amɨn kɨnda da ‘Donki nido wɨtdalgamal?’ yaŋ dayɨŋban kaŋ, yaŋ iyɨnjil, ‘Amɨn Tagɨ da pisok kɨnda ak do aŋek yosok.’ ”

32Amɨn bamot yabekban kɨŋ pɨndakbal gen yoyɨgɨt da arɨpmon yaŋ gɨn noman tawit. 33Aba donki bɨlagɨ uŋun wɨtdalakwal donki uŋun dakon ami da yaŋ yoyɨwit, “Donki bɨlagɨ uŋun nido wɨtdalgamal?”

34Yaŋba yoyɨgɨmal, “Amɨn Tagɨ da pisok kɨnda ak do aŋek yosok.”

35Amɨn bamot donki bɨlagɨ uŋun aŋobɨŋek ɨlɨkba pɨgɨk dubakni donki kwenon yopmaŋek Yesu yɨpba uŋun kwenon yɨkgɨt. 36Donkikon yɨgek kɨŋakwan amɨn da ɨlɨkba pɨgɨk dubakni kosiron yalɨŋ aŋaŋ kɨwit. 37Aŋakwa Yesu abɨŋ Ɨleŋ Olip dakon kosit obandom naŋ pukwaŋ uŋun aŋkapmat aŋakwan paŋdet kabɨni madepsi da wasok tapmɨmɨ toŋ morap aban pɨndakgwit uŋun do nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk madepsi awit. Yaŋ aŋek madepsi yaŋ tɨdaŋek Piŋkop aŋkɨsiwit. 38 g  Yaŋ tɨdaŋek yaŋ yawit:

“Kɨla Amɨn Madep on Amɨn Tagɨ da manon abɨsak, uŋun Piŋkop da gɨsamɨgakwan abɨsak.
Kwen Kokupmon but yawot tosak. Piŋkop Wɨkwisi aŋkɨsino!”
39Yaŋakwa amɨn madep uŋun da bɨkbɨgon Parisi amɨn dɨ akgwit uŋun da Yesu yaŋ iyɨwit, “Yoyɨŋdet, paŋdetgoni kɨrɨŋɨk yom.”

40Iyɨŋba yaŋ yoyɨgɨt, “Nandani. Gen kagani sopni kaŋ, tɨp da iyɨ yaŋ tɨdokdaŋ.”

Yesu Jerusalem do kunam takgɨt

41Yesu Jerusalem aŋkapmat aŋek kokup pap uŋun kaŋek kunam tagek 42yaŋ yagɨt, “Gak abɨsok but yawot dakon kosit kosol tam tagɨsi, mani uŋun pasɨlɨ taŋakwan dabɨlgo da arɨpmɨ dɨma kokdɨsal. 43Nandaki. Don bɨsap kɨnda noman tokdɨsak. Uŋun bɨsapmon uwalgo da gak aŋgwasɨŋek mɨktɨm paŋabɨŋ dam madepgokon yopba tugaŋ wɨgɨkdaŋ. Aŋakwa terɨ terɨ da abɨŋ paŋdagat akdaŋ. 44 h  Aŋek gak gat ae mɨŋat amɨn gak da dam madepgwan ekwaŋ uŋun kɨsi wagɨlsi tuwɨl paŋtasɨk akdaŋ. Tuwɨlba tɨp notni da kwenon dɨma taŋ taŋ akdaŋ. Nido Piŋkop gagon kɨlɨ abɨk, mani butgo dɨma pɨsak.”

Yesu da amɨn Telagɨ Yut Madepmon moneŋ ɨlɨt pi awit uŋun yolgɨt

(Mt 21.12-17 ae Mk 11.15-19 ae Jn 2.13-22)

45Yesu Telagɨ Yut Madep da nagalon pɨgɨ amɨn moneŋ ɨlɨt pi awit uŋun wasaŋek yolakwan abɨgɨwit. 46 i  Aŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:

‘Nak dakon yut uŋun amɨn da abɨŋ bɨsit aŋnamni do tosok.’
Mani ji da kulabɨk aba

‘kabo noknok dakon pasɨlɨ tamo yombem asak.’ ”
47 j  Gɨldarɨ gɨldarɨ Telagɨ Yut Madepmon amɨn yoyɨŋ dekgɨt. Aŋakwan mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep gat, ae gen teban yoyɨŋdet amɨn gat, ae amɨn dakon kɨla amɨn gat da Yesu niaŋ aŋek aŋatno kɨmotjak yaŋ do kosit wɨsɨwit. 48Mani mɨŋat amɨn morapyo da geni nandak do galagɨ madepsi nandawit, do aŋakba kɨmotjak dakon kosit kɨnda dɨma kawit.

Copyright information for `YUT