d2.22MS 12.1-8
e2.23TP 13.2,12
f2.24MS 12.8
g2.30Ais 52.10; Lk 3.6; Tit 2.11
h2.32Ais 42.6; 49.6; 52.10
i2.34Ais 8.14; Mt 21.42; 1Pi 2.8
j2.39Mt 2.23
k2.41TP 12.24-27; 23.14-17; GT 16.1-8

Luke 2

Yesu altagɨt

(Mt 1.18-25)

1Uŋun bɨsapmon Rom dakon kɨla amɨn madep Sisa Ogastus da gen teban kɨnda yɨpgut. Pi monjɨni kɨŋ amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun mani mandani do gen teban yɨpgut. 2Man mandawit uŋun pi kaluksi awit. Uŋun bɨsapmon Kwirinius da Siria provins dakon kɨla amɨn madep egɨpgut. 3Sisa Ogastus da gen teban yaŋ yɨpgut, do amɨn kɨsisi mani mandani do kokupni kokupni kɨŋ mudawit.

4Josep uŋun Galili provinskon, Nasaret kokupmon egɨpgut. Mani Dewit da yawi dɨwaron da altagɨt, do Judia provinskon, Dewit dakon kokup Betlehem uŋudon kɨgɨt. 5Mɨŋatni pasak do manjɨkbi Maria uŋun gat kɨsi mani mandani do kɨgɨmal. Uŋun bɨsapmon Maria monjɨ kwapni toŋ da kɨgɨt. 6Kɨŋ Betlehem kokupmon altaŋ egakwal Maria monjɨ altosak dakon bɨsapni apgut. 7Amɨn da yumaŋ naŋek dɨpmɨn pokgoŋ yut uŋun amɨn da yɨkba tugagɨt, do bulmakau yut kɨndakon pawɨgɨ yɨkgɨmal. Yɨgakwal monjɨ mibɨltogɨ altaŋban Maria da ɨmalnaŋ wamaŋ bulmakau ɨdapmon yɨpban pakgɨt.

Sipsip kɨla amɨn da gen bin Nandawit

8Bulmakau yutnon yɨgakwa Betlehem kokup da kapmatjok sipsip kɨla amɨn dɨwarɨ da pɨlɨn kaga sipsip kɨla aŋek joŋ tɨmon egɨpgwit. 9Egakwa Amɨn Tagɨ dakon aŋelo kɨnda da altaŋ yomgut. Aban Amɨn Tagɨ dakon teŋteŋɨ da teŋteŋaŋ yoban madepsi pasalgwit. 10Aŋakwa aŋelo da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji dɨma pasolni. Nandani, nak gen tagɨsi kɨnda aŋabɨsat. Uŋun amɨn kɨsi da nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk madepsi akdaŋ. 11Abɨsok Amɨn Tagɨ Kristo uŋun Dewit da kokupmon ji do altak. Uŋun ji yokwikon baŋ tɨmɨt do altak. 12Ji kɨŋ monjɨ ŋakŋak ɨmalnaŋ wabi bulmakau ɨdapmon potdɨsak do wɨsɨŋ koni. Uŋun kaŋek bamɨ dayɨsat yaŋ nandani.”

13Gen yaŋ yaŋakwan uŋudon gɨn Kwen Kokup aŋelo morapmɨsi da pɨŋ notnikon muwugek Piŋkop aŋkɨsiŋek yaŋ yawit: 14 a  “Ason Kwen Kokup Piŋkop aŋkɨsino. Mɨktɨmon amɨn galak taŋ yomɨsak uŋun kabɨkon but yawot tosak.”

Sipsip kɨla amɨn da Yesu aŋalon awit

15Aŋelo da Kwen Kokup tobɨl wɨgakwa sipsip kɨla amɨn da notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Nin Betlehem kokupmon wɨgɨ Amɨn Tagɨ da gen niyɨsak uŋun dakon bamɨ kono.” 16Yaŋ yaŋek tepmɨsi wɨgɨ Maria gat Josep gat paŋalon aŋek, monjɨ ŋakŋak uŋun bulmakau ɨdapmon pakban kawit. 17Kaŋek monjɨ dakon gen bin nandawit uŋun yaŋ teŋteŋaŋba 18nandaŋek amɨn kɨsisi nandaba yo ŋwakŋwarɨsi agɨt. 19 b  Aŋakwa Maria da gen uŋun nandaban yo madep aban nandaŋek egɨpgut. 20Aŋakwan sipsip kɨla amɨn da tobɨl kɨŋek aŋelo da gen yoyɨgɨt uŋun da arɨpmon pɨndakgwit, do Piŋkop aŋkɨsiwit.

Yesu do man ɨmgwit

21 c  Gɨldatni 8 aŋakwan, gɨptɨm mandak bɨsapmon, mani Yesu yaŋ iyɨwit. Dɨma altaŋakwan aŋelo da uŋun man kɨlɨ yagɨt.

Simeon gat Ana gat da Yesu Telagɨ Yut Madepmon kagɨmal

22 d  Josep gat Maria gat Piŋkop da ɨŋamon kɨlek tok dakon bɨsap kɨlɨ noman tagɨt. Uŋun dakon gen Moses dakon gen tebanon tosok. Do Maria gat Josep gat da Yesu Monjɨ Amɨn Tagɨ do paret do Jerusalem aŋkɨgɨmal. 23 e  Amɨn Tagɨ dakon gen teban kɨnda mandabi naŋ yolek kɨgɨmal. Gen uŋun yaŋ:

“Mɨŋat kɨnda monjɨ mibɨltogɨ uŋun wɨli kaŋ, uŋun Amɨn Tagɨ do paret do.”
24 f  Ae Amɨn Tagɨ dakon gen teban yolek paret ak do kɨgɨmal. Gen teban uŋun yaŋ tosok:

“Kɨnarɨm bamorɨ bo ae yɨgɨ yɨgɨ bulagɨ bamorɨ baŋ mukwa soni.”
25Uŋun bɨsapmon amɨn kɨnda Jerusalem egɨpgut uŋun mani Simeon. Uŋun amɨn aŋpakni kɨlegɨsi ae Piŋkop gawak ɨmɨŋ aŋkɨsiŋyo aŋek egɨpgut. Piŋkop da Israel amɨn kabɨ but yokwikon egɨpgwit uŋun butni paŋteban asak do manjɨkbi amɨn uŋun do jomjom aŋek egɨpgut. Simeon uŋun Telagɨ Wup da burɨkon tugaŋbi amɨn kɨnda. 26Telagɨ Wup da burɨkon gen yaŋ kɨlɨ iyɨgɨt, “Gak tepmɨ dɨma kɨmotdɨsal. Amɨn Tagɨ dakon Kristo kaŋek don kɨmotdɨsal.”

27Simeon Telagɨ Wup da aŋtagap aban Telagɨ Yut Madepmon kɨgɨt. Aŋakwan Yesu meŋi datniyo da gen teban yolek Yesu aŋaŋ opgumal. 28Aŋopbal Simeon da Yesu bedaŋek Piŋkop aŋkɨsiŋek yaŋ yagɨt: 29“Amɨn Tagɨ Tapmɨm Ami, kalɨp yagɨl uŋun da tɨlagon oman amɨngo nak but yaworon da tagɨ kɨmokgeŋ. 30 g  Nin yokwikon baŋ tɨmɨt do aŋek yo asal uŋun dabɨlno da kɨlɨ uŋun kosot. 31Amɨn morap da dabɨlon yo aŋnoman asal oni komaŋ. 32 h  Uŋun da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun dakon but paŋteŋteŋ aban Piŋkop dakon mibɨlɨ nandakdaŋ. Aŋek gak dakon amɨn kabɨgo Israel dakon tɨlɨmni egɨpdɨsak.”

33Yesu dakon meŋi datniyo Simeon da gen yagɨt uŋun nandaŋek nandabal ŋwakŋwarɨsi agɨt. 34 i  Aŋakwal Simeon da gɨsam yomɨŋek Monjɨ dakon meŋi Maria yaŋ iyɨgɨt, “Nandaki, Israel amɨn morapmɨ da on Monjɨ do aŋek maŋ potdaŋ, ae morapmɨ da pɨdokdaŋ. But tobɨl ani do Piŋkop da yabekgɨt, mani yaŋba yokwi tok aŋ ɨmdaŋ. 35Yaŋ aŋek amɨn morapmɨ dakon nandak nandak pasɨlɨ toŋ uŋun paŋteŋteŋ akdɨsak. Aŋek but yokwi da emat agak sɨba da yaŋ wamgo sugokdɨsak.”

36Uŋun bɨsapmon kombɨ amɨn mɨŋat pelaŋsi kɨnda egɨpgut, mani Ana. Uŋun Panuel, Ase da kabɨkon nani dakon gwi. Uŋun kalɨp amɨn paban egakwal bɨlak 7 kabɨ mudaŋakwan eni kɨmakgɨt. 37Eni kɨmagakwan sakwabat egakwan bɨlakni 84 agɨt. Ana uŋun telagɨ yut dɨma yɨpmaŋ dekgɨt. Jap kelek egek bɨsit pi aŋek kalbi ae gɨldat kalba Piŋkop gawak ɨmɨŋek egɨpgut. 38Uŋun bɨsapmon uŋun kɨsi obɨŋ Monjɨ kaŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨgɨt. Yaŋ aŋek Piŋkop da Jerusalem amɨn paŋpulugosak do jomjom awit amɨn, uŋun baŋ Monjɨ dakon gen yoyɨgɨt.

Aeni Nasaret Kokupmon kɨwit

39 j  Yo morap Amɨn Tagɨ da gen tebanon tosok uŋun aŋ mudaŋek tobɨl Galili provinskon iyɨ da kokup Nasaret uŋudon kɨwit. 40Monjɨ tagaŋ teban taŋek nandaŋ kokwini tagɨsi taŋ ɨmgut. Ae Piŋkop dakon gɨsamni madepsi taŋ ɨmgut.

Yesu monjɨsok da Telagɨ Yut Madepmon wɨgɨgɨt

41 k  Bɨlagɨ bɨlagɨ Yesu dakon meŋi datniyo Yapyap Bɨlak kok do Jerusalem kɨŋ kɨŋ awit. 42Yesu bɨlakni 12 aŋakwan Yapyap Bɨlak dakon aŋpak yolek Jerusalem kɨwit. 43Uŋun bɨlak dakon bɨsap madep mudaŋakwan meŋi datniyo tobɨl kokupnikon kɨk do kɨgɨmal. Mani Yesu Jerusalem sigɨn egɨpgut. Egakwan meŋi datniyo Yesu sigɨn egɨsak yaŋ dɨma nandagɨmal. 44Amɨn agɨpgwit gat akwaŋ bo yaŋ nandaŋek agakwal gɨldat kɨnda mudagɨt. Don dɨwatni ae notni agɨpgwit da bɨkbɨknikon wusɨgɨmal. 45Wusɨŋ dɨma aŋalon aŋ aeni tobɨl Yesu wusɨŋek Jerusalem kɨgɨmal. 46Kɨŋ gɨldat kapbɨ wusɨŋ mudaŋek don Telagɨ Yut Madepmon aŋalon agɨmal. Uŋudon kaŋbal yoyɨŋdet amɨn da binapmon yɨgek gen yaŋakwa nandaŋek mibɨlɨ nandak do yoyɨŋ yoyɨŋ agɨt.

47Amɨn morap mɨrak paŋek yɨkgwit uŋun nandak nandakni ae kobogɨ bamɨsi yagɨt uŋun do nandaba ŋwakŋwarɨsi agɨt. 48Meŋi datniyo kaŋ wɨrɨpdagek meŋi da yaŋ iyɨgɨt, “Monjɨ, gak nido yaŋ aŋaki wusamak? Datgo gat nit gak do nandaba kɨk aŋek wusamak.”

49Mani kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Jil nido nak wusɨk do pi amal? Nak Datno da yutnon egɨpmɨsi egɨsat jil uŋun dɨma nandamal?” 50Mani gen yoyɨgɨt dakon mibɨlɨ nandabal dɨma pɨsagɨt. 51 l  Yesu meŋi datni yolban tobɨl Nasaret si kɨŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ meŋi datni dakon geni guramɨkgɨt. Aŋakwan meŋi da uŋun yo morap agɨt do nandaban yo madep aban nandaŋek egɨpgut. 52Yesu tagaŋek nandaŋ kokwini tagɨsi taŋ ɨmgut, ae Piŋkop da galak taŋ ɨmɨŋakwan amɨnyo kɨsi da galak taŋ ɨmgwit.

Copyright information for `YUT