Luke 20

Yesu namɨn da man madep ɨmgut

(Mt 21.23-27 ae Mk 11.27-33)

1Bɨsap kɨndakon Yesu da amɨn Telagɨ Yut Madep da nagalgwan yoyɨŋdet aŋek Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋ teŋteŋagɨt. Aŋakwan mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat, ae gen teban yoyɨŋdet amɨn gat, ae kɨla amɨn gat kɨsi da Yesukon abɨŋ 2yaŋ iyɨwit, “Namɨn da pi uŋun abi do yaŋ mudaŋ gamgut da yo uŋun asal? Ae namɨn da man madep gamgut?”

3Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nakyo kɨsi gen kɨnda dayɨko kobogɨ nayɨni. 4Jon telagɨ pakbi sogɨt bɨsapmon, pi agɨt uŋun Kwen Kokup dakon pi, bo amɨn dakon pi naŋ agɨt?”

5Yaŋban iyɨ gɨn notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yawit, “ ‘Kwen Kokup dakon pi’ yaŋ iyɨneŋ kaŋ, gen kobogɨ yaŋ niyɨkdɨsak, ‘Yaŋ kaŋ ji nido dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit?’ 6Mani amɨn morapmɨ da Jon do kombɨ amɨn bamɨsi kɨnda yaŋ nandaŋ, do ‘Amɨn dakon pi’ yaŋ iyɨneŋ kaŋ, uŋun kɨsi tagɨ dɨma asak. Yaŋ kaŋ Jon dakon man bin aŋupbal ano mɨŋat amɨn kabɨ madep da tɨp baŋ nindapdaŋ.” 7Yaŋ nandaŋek Yesu do gen kobogɨ yaŋ iyɨwit, “Nin dɨma nandamaŋ.”

8Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Nakyo kɨsi namɨn da yaŋ mudaŋ namgut da pi asat uŋun dɨma dayɨkeŋ.”

Wain pi kɨla amɨn yokwi dakon tɨlak gen

(Mt 21.33-46 ae Mk 12.1-12)

9 a  Yesu da saŋbeŋek tɨlak gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda da wain pini aŋek amɨn da moneŋ pini dɨ aŋek pi ami do bamɨ dɨ paŋ ɨmni yaŋ nandaŋek pi uŋun da kɨsiron yɨpmaŋek mɨktɨm tɨmɨ dɨgwan bɨsap dubagɨ egɨp do kɨgɨt. 10Kɨŋ egɨ don wain sop pakpak bɨsap kwaŋ taŋakwan oman monjɨ kɨnda yabekban wain bamɨ tɨmɨk paŋopjak do kɨgɨt. Mani pi kɨla awit amɨn da oman monjɨ obɨsi aŋagek bamɨ dɨ dɨma ɨmɨŋek yolba kɨgɨt. 11Yaŋ aba pi ami da aeni oman monjɨ kɨnda yabekgɨt. Mani uŋun pi monjɨ kɨsi obɨsi aŋagek yo yokwisi aŋ ɨmɨŋek bamɨ dɨ dɨma ɨmɨŋek yɨpba kɨgɨt. 12Yaŋ aba kɨnda gat yabekban kwan madepsi aŋagek maba wain pi da waŋga pɨgɨgɨt.

13“Yaŋ aba wain pi dakon ami da yaŋ yagɨt, ‘Nak niaŋsi abeŋ? Nak monjino but dasi galak taŋ ɨmɨsat uŋun naŋ yabekgo kwan nandaba wukwan ɨmni bo.’

14“Mani pi kɨla amɨn da monjɨ kaŋek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, ‘Amɨn on da egɨ don datni dakon yo morap tɨmɨtdɨsak, do amɨn on aŋagek wain pini nin do aŋawatneŋ.’ 15Yaŋ yaŋek monjɨ uŋun abɨdaŋ maba waŋga pɨgakwan aŋakba kɨmakgɨt.

“Ji niaŋ nandaŋ? Don pi dakon ami da abɨŋ pi kɨla amɨn niaŋsi aŋyomdɨsak?
16Pi ami da abɨŋ uŋun pi kɨla amɨn dapban kɨmotdaŋ. Dapban kɨmagakwa wain pi uŋun amɨn ŋwakŋwarɨ da kɨsiron yɨpdɨsak.”

Yaŋban nandaŋek amɨn da yaŋ yawit, “Uŋun dɨmasi agagɨ!”

17Yaŋba Yesu da amɨn pɨndagek yoyɨgɨt, “Yaŋ kaŋ Piŋkop da papiakon gen kɨnda tosok uŋun dakon mibɨlɨ niaŋ? Gen uŋun yaŋ:

‘Yut agak amɨn da gwak yokwi yaŋ yaŋek maba kɨgɨt, uŋun gwak yut kodɨgɨkon tɨp kɨnda naŋ tɨdawit da akdak.’
18 b  Amɨn morap gwak kwenon da maŋ dapba bɨsal kɨkdaŋ, ae gwak da amɨn morap da kwenon mosak uŋun wagɨl bɨsal kɨ mudokdaŋ.”

19Yesu da tɨlak gen uŋun yaŋban gen teban yoyɨŋdet amɨn gat ae mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat da nin pabɨŋ nip do aŋek yosok yaŋ nandawit. Yaŋ nandaŋek Yesu uŋudon gɨn abɨdokdosi nandawit, mani mɨŋat amɨn kabɨ madep uŋun do si pasalgwit.

Rom dakon kɨla amɨn madep Sisa do moneŋ ɨm do bo dɨma?

(Mt 22.15-22 ae Mk 12.13-17)

20 c  Mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn gat ae gen teban yoyɨŋdet amɨn gat da Yesu aŋman ak do pi madep awit. Yaŋ aŋek amɨn dɨ yabekba abɨŋ Yesu aŋman awit. Uŋun amɨn topmon da Yesu dakon gen nandaŋ galak tawit. Suŋ kɨnda yaŋban abɨdaŋ gapman dakon mibɨltok amɨn madepmon yɨpno gen pikon yɨpjak yaŋ do aŋkewal do awit. 21Aŋek Yesu yaŋ iyɨwit, “Yoyɨŋdet, gen yosol ae yoyɨŋdet asal uŋun kɨlegɨsi asal yaŋ nandaŋ gadamaŋ. Amɨn mani toŋ ae mani mɨni uŋun kɨsi gen bamɨsikon da Piŋkop dakon aŋpak yoyɨŋ dekdal. 22Do, niaŋ nandɨsal, Sisa do takis ɨmno tagɨ asak, bo dɨma?”

23Yaŋba Yesu da niaŋon da aŋkewal do awit uŋun pɨndak mudaŋek yaŋ yoyɨgɨt, 24“Moneŋ tabɨlɨ kɨnda nolɨŋba koko. On wup gat ae man mandabi gat uŋun namɨn dakon?”

Yaŋban iyɨwit, “Sisa dakon.”
25Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Yo Sisa dakon uŋun Sisa iyɨ do ɨmdo, ae yo Piŋkop dakon uŋun Piŋkop iyɨ do ɨmdo.”

26Yaŋban mɨŋat amɨn morapyo da dabɨlon Yesu aŋkewalno suŋ kɨnda yaŋban abɨdoneŋ yaŋ dakon kosit kɨnda dɨma kawit. Geni kobogɨ yoyɨgɨt do nandaba ŋwakŋwarɨsi aban tayaŋgok akgwit.

Amɨn kɨmakbi da pɨdoni do Yesu iyɨwit

(Mt 22.23-33 ae Mk 12.18-27)

27Sadyusi amɨn kabɨ dɨ Yesukon apgwit. (Sadyusi amɨn uŋun amɨn kɨmakbi arɨpmɨ dɨma pɨdoni yaŋ nandaŋ.) 28 d  Uŋun da Yesu yaŋ iyɨwit, “Yoyɨŋdet, Moses da gen kɨnda yaŋ mandagɨt: Amɨn kɨnda monjɨ mɨni da kɨmotjak kaŋ, sakwabatni padɨge da paban monjɨ paŋalanjil. Yaŋ aban peni dɨwatni toŋ da egɨpni.

29“Kalɨp peni padɨgeyo 7 kabɨ egɨpgwit. Peni mibɨltok amɨn mɨŋat paŋek monjɨ mɨni da kɨmakgɨt. 30Yaŋ aban uŋun da buŋon nani da kwabatni uŋun paŋek monjɨ mɨni da kɨmakgɨt. 31Kɨmagakwan ae kɨnda da pagɨt. Peni padɨgeyo 7 kabɨ kɨsi da paŋek monjɨ mɨni egek kɨmakgwit. 32Ae don mɨŋat uŋun kɨsi kɨmakgɨt. 33Wɨli 7 kabɨ kɨsi da pawit, do pɨdot pɨdot bɨsap madepmon namɨn dakon mɨŋatni asak?”

34Yaŋba Yesu da kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn mɨktɨmon ekwaŋ uŋun mɨŋat eyo aŋek ekwaŋ. 35Mani amɨn kɨmoron da pɨdaŋek egɨp egɨpmon tagɨ egɨpni do kokwinɨkbi kabɨ uŋun bɨsapmon mɨŋat eyo dɨma akdaŋ. 36Uŋun aŋelo da yaŋ egɨpdaŋ, do ae kɨnda gat arɨpmɨ dɨma kɨmotni. Uŋun kɨmoron da pɨdokdaŋ, do Piŋkop dakon mɨŋat monjɨyo egɨpdaŋ.

37 e  “Moses da kɨndap wal monɨŋgok sogɨt uŋun do gen mandagɨt uŋun manjɨŋek asisi nandamaŋ, amɨn kɨmoron da pɨdokdaŋ. Moses da Amɨn Tagɨ do yaŋ yagɨt,

‘Uŋun Abraham, Aisak, ae Jekop dakon Piŋkop.’
38Piŋkop da amɨn kɨsi morap pɨndakban egɨp egɨpmɨ toŋ ekwaŋ, do Piŋkop uŋun amɨn kɨmakbi dakon Piŋkop dɨma, uŋun amɨn egɨp egɨpmɨ toŋ dakon Piŋkop.”
39Yaŋban gen teban yoyɨŋdet amɨn dɨwarɨ da nandaŋek iyɨwit, “Yoyɨŋdet, gen tagɨsi yosol.” 40Amɨn da Yesu gen kɨnda gat saŋbeŋek iyɨk do pasalgwit.

Yesu da iyɨ dakon mibɨlɨ do paŋkewalgɨt

(Mt 22.41-46 ae Mk 12.35-37)

41Mani Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn mibɨlɨ nido Kristo uŋun Dewit dakon monji yaŋ yoŋ? 42 f  Dewit da iyɨ Kap Papiakon gen yaŋ mandagɨt:

‘Amɨn Tagɨ da nak dakon Amɨn Tagɨno yaŋ iyɨgɨt, “Gak abɨŋ nak da amɨnsi tet do yɨkbɨ
43don uwalgo kandap mibɨlgogwan yopbo gengo guramɨtdaŋ.” ’
44Dewit da Kristo uŋun Amɨn Tagɨno yaŋ iyɨgɨt. Do niaŋon da Kristo uŋun Dewit dakon monji egɨsak?”

Gen teban yoyɨŋdet amɨn uŋun aŋpakni yokwi

(Mt 23.1-36 ae Mk 12.38-40 ae Lk 11.37-54)

45Amɨn kɨsisi mɨrak paŋ egakwa Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, 46“Ji gen teban yoyɨŋdet amɨn do pɨndak kɨmotni. Uŋun ɨmal dubagɨ baŋ paŋek agɨp do galak toŋ. Ae yumaŋ gwayek tamokon amɨn da gɨldat tagɨ yaŋ yoyɨni do galagɨ nandaŋ. Ae muwut muwut yutnon tamo tagɨsikon yɨt do galak toŋ. Ae jap noknok bɨsap madepmon tamo amɨn mani toŋ do tɨlak abi uŋudon yɨt do galak toŋ. 47Uŋun amɨn sakwabat paŋkewalek yutni tɨmɨkgaŋ. Ae amɨn da pɨndatni yaŋ do bɨsit dubagɨsi aŋ. Uŋuden amɨn gen kokwin bɨsap madepmon kobogɨ do yo jɨgɨsi pakdaŋ.”

Copyright information for `YUT