Luke 22

Judas da Yesu kɨla amɨn da kɨsiron yɨp do yagɨt

(Mt 26.1-5 ae 26.14-16 ae Mk 14.12 ae 14.10-11 ae Jn 11.45-53)

1Bret Yisni Mɨni dakon bɨsap madep uŋun kwaŋ tagɨt. Uŋun bɨsap do Yapyap Bɨlak yaŋ yoŋ. 2Aŋakwan mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat, ae gen teban yoyɨŋdet amɨn gat da mɨŋat amɨn kabɨ madep uŋun do pasalgwit, do Yesu niaŋon da abɨdaŋek aŋatno kɨmotjak uŋun do nandak nandak awit. 3 a  Aŋakwa Sunduk Judas da buron pɨgɨgɨt. (Mani kɨnda Iskariot yaŋ iyɨwit. Uŋun paŋdetni 12 kabɨkon nani kɨnda.) 4Judas kwan mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat, ae Telagɨ Yut Madep dakon obip amɨn uŋun dakon mibɨltok amɨn gat gen yawit. Niaŋon da Yesu kɨsitnikon yɨpjak yaŋ do yaŋ nandat awit. 5Aŋek but galak nandaŋek moneŋ dɨ tagɨ gamneŋ yaŋ iyɨwit. 6Judas gen iyɨwit uŋun nandaban tagɨ aŋakwan Yesu abɨdaŋ kɨsitnikon yɨp do kosit wusɨk agɨt. Bɨsap kɨndakon Yesu amɨn morapmɨ gat dɨma egakwa uŋudon uwal da kɨsiron yɨpbeŋ yaŋ do jomjom agɨt.

Paŋdetni bamorɨ jap paŋkosit agɨmal

(Mt 26.17-25 ae Mk 14.12-21 ae Jn 13.21-30)

7 b  Uŋun bɨsapmon Bret Yisni Mɨni dakon bɨlak bɨsap madep noman tagɨt. Uŋun bɨsapmon Yapyap Bɨlak do sipsip bulagɨ baŋ dapmaŋgaŋ. 8Do Yesu da Pita gat Jon gat yabegek yaŋ yoyɨgɨt, “Jil kɨŋ Yapyap Bɨlak uŋun dakon jap paŋkosit abal noneŋ.”

9Yaŋban iyɨgɨmal, “Kɨŋ dukwan paŋkosit andeŋ do nandɨsal?”

10Yaŋbal yaŋ yoyɨgɨt, “Jil kɨŋ kokup papmon pɨgakwal amɨn kɨnda pakbi kwoba kɨnda guramɨk apban jil gat domdom akdaŋ. Uŋun amɨn da yut wɨgɨsagon jil uŋudon yol aŋaŋ wɨgɨnjil. 11Wɨgɨ yut uŋun dakon ami yaŋ iyɨnjil, ‘Yoyɨŋdet da yaŋ yosok, “Nak gat paŋdetnoni gat da Yapyap Bɨlak dakon jap noneŋ dakon yut burɨ dukwan tosok?” ’ 12Yaŋ iyɨŋbal yut burɨ madep kwen nani do dolɨkdɨsak. Uŋudon jap noknok tamo gat ae amɨn yɨtyɨt tamo gat kɨsi toŋ. Uŋudon jap paŋkosit anjil.” 13Yesu da gen yoyɨgɨt da arɨpmon yaŋ gɨn pɨndakgɨmal. Yaŋ pɨndagek Yapyap Bɨlak dakon jap paŋkosit agɨmal.

Yesu gat yabekbi kabɨni gat da mibɨ jap nawit

(Mt 26.26-30 ae Mk 14.22-26 ae 1Ko 11.23-25)

14Jap noknok bɨsap aŋakwan Yesu jap noknok tamokon yabekbi kabɨni gat kɨsi yɨkgwit. 15Yɨgek yaŋ yoyɨgɨt, “Nak tepmɨ dɨma paŋek ji gat on Yapyap Bɨlak dakon jap noneŋ uŋun do tagɨsi kɨlɨ nandagɨm da sigɨn nandaŋ egɨsat. 16Nak yaŋ dayɨsat, jap on ae dɨma nokeŋ. Yaŋ aŋapbo wɨgɨ on jap dakon mibɨlɨsi Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak kagagwan bamɨ don noman tokdɨsak.” 17Yaŋ yaŋek wain kɨnam abɨdaŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek yagɨt, “Nak yaŋ dayɨsat, nak wain ae dɨma naŋek egɨ wɨgɨ Piŋkop da Amɨn Kɨla Asagon don nokeŋ. Do abɨdaŋek dɨsi kokwin aŋek noni.”

19Ae bret abɨdaŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek bret uŋun paŋdagaŋ yomɨŋek yaŋ yagɨt, “On nak dakon gɨptɨm tɨmno ji do parekdat. On naŋek nak do nandaŋek egɨpni.” 20Naŋakwa ae wain kɨnam abɨdaŋek yaŋ yagɨt, “Wain kɨnam on nak da ji gat saŋbek saŋbek kalugɨ asat uŋun dakon tɨlak. Nak yawino naŋ ji do tagaldat. 21 c  Mani uwal da kɨsiron nepjak amɨn nak gat kɨsi tamokon oni yɨkgamak. 22Amɨn Dakon Monji niaŋon da kɨmotdɨsak do yaŋbi uŋun da tɨlak kɨmotdɨsak. Mani uwal da kɨsiron yɨpjak amɨn, awa!” 23Paŋdetni gen uŋun nandaŋek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yawit, “Nin kabɨkon da namɨn dasi akdɨsak?”

Mibɨltok amɨn dakon gen

24 d  Paŋdetni da namɨn dasi mibɨltok amɨnin egɨsak yaŋ do gen emat awit. 25 e  Aba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon kɨla amɨn madepni uŋun man madepni toŋ, do iyɨ do nandaba wukwanek gen tebai yaŋek amɨn kabɨni kɨla aŋ. Aŋek ‘Nin amɨn dakon paŋpulugokni ekwamaŋ’ yaŋ topmon da yoŋ. 26 f  Mani ji yaŋ dɨma egɨpni. Amɨn kɨnda jikon man madepni toŋ, uŋun amɨn monjɨ kɨnda buŋonsi altagɨt uŋun da tɨlagon egɨpjak. Ae kɨla amɨnji da oman monjɨ da tɨlak egɨpjak. 27 g  Nandani. Jap nosok amɨn da mibɨltok amɨn bo jap pɨlɨkdak amɨn da mibɨltok amɨn? Jap naŋek yɨkdak amɨn uŋun da mibɨltok amɨn asak. Mani nak ji da binapmon oman monjɨsi egɨsat. 28Paŋkewal altaŋ namgwit bɨsapmon ji nak dɨma nepmaŋ dekgwit. Nak gat kɨsi egɨpgumaŋ. 29Datno da nak kɨla amɨn madep egɨpbeŋ do yaŋ mudaŋ namgut, yaŋ gɨn nak da ji kɨla amɨn madep pi ani do yaŋ mudaŋ damɨsat. 30 h  Do nak kɨla amɨn madep egɨpbeŋ bɨsapmon ji jap noknok tamonokon yɨgek jap pakbiyo akdaŋ. Yaŋ aŋek kɨla amɨn madep yɨyɨt tamokon yɨgek Israel amɨn 12 kabɨ gen kokwin pi aŋ yomdaŋ.”

Yesu Pita da manji ɨmjak do yagɨt

(Mt 26.31-35 ae Mk 14.27-31 ae Jn 13.36-38)

31Yesu da yaŋ yagɨt, “Saimon, nandaki. Wit dakon sɨbɨt sɨbɨtni tarapmɨkgaŋ uŋudeŋ Sunduk da nandaŋ gadatgo aŋkewalban moki do yagɨt. 32 i  Mani nandaŋ gadatgo dɨma mosak yaŋ do bɨsit kɨlɨ agɨm. Gak tobɨl apbi bɨsapmon notgoni paŋteban abi.”

33Mani Pita da iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, nak gak gat dam tebanon kɨŋek ae gak gat kɨsi kɨmotdeŋ do tagap tosot.”

34Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Pita, nak yaŋ gayɨsat, abɨsok kalbi pup gen dɨma yaŋakwan gak da kosirɨ kapbɨ nak do wasɨp yokdɨsal.”

Yesu paŋdetni yo ni baŋ tɨmɨgek kɨni uŋun do yoyɨgɨt

35 j  Yaŋ yaŋek paŋdet kabɨni yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nak da pino ani do yabekgɨm bɨsapmon, moneŋ sɨmɨl yɨk monɨŋ, ae yɨk madep, ae kandap gwɨlyo dɨma tɨmɨkgwit. Uŋun bɨsapmon ji yo kabɨ do wadak wadak awit bo dɨma?”

Yaŋ yoyɨŋban iyɨwit, “Dɨma.”

36Yaŋba yoyɨgɨt, “Mani abɨsok moneŋ sɨmɨl sɨmɨl yɨk monɨŋji taŋ damaŋ kaŋ, uŋun si tɨmɨtni. Ae yɨk madepji kɨsi tɨmɨtni. Ae emat agak sɨbani mɨni amɨn uŋun ɨmal dubakni yumaŋ naŋek uŋun dakon moneŋ baŋ emat agak sɨbani yumni. 37 k  Piŋkop gen papiakon gen kɨnda nak do mandabi uŋun bamɨ noman tokdɨsak. Gen uŋun yaŋ:

‘Amɨn da kaŋba amɨn yokwisi kɨnda agɨt.’
Yaŋsi dayɨsat, gen morap nak do mandabi uŋun kɨsi bamɨ noman tokdaŋ.”

38Yaŋ yaŋban iyɨwit, “Amɨn Tagɨ, pɨndat! Nin emat agak sɨbanin bamorɨ oni.”

Yaŋba yoyɨgɨt, “Uŋun arɨpmɨ.”

Yesu Ɨleŋ Olipmon bɨsit pi agɨt

(Mt 26.36-46 ae Mk 14.32-42)

39Yesu bɨsap morapmɨ agɨt uŋudeŋ gɨn kokup pap yɨpmaŋek Ɨleŋ Olipmon wɨgɨgɨt. Wɨgakwan paŋdetni kɨsi yolba wɨgɨwit. 40Ɨleŋon wɨgɨ altaŋek paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Paŋkewalon dɨma moni yaŋ do bɨsit ani.” 41Yaŋ yoyɨŋek dubagɨsok amɨn da tɨp maba kwaŋ uŋun da arɨpmon kɨgɨt. Kɨŋ ŋwakbeŋ aŋek bɨsit aŋek yaŋ yagɨt, 42“Dat, gak tagɨ nandɨsal kaŋ, tepmɨ dɨma pakeŋ. Mani nak dakon galaktok dɨma yolgi. Gaga dakon galaktok yolgi.” 43Yaŋakwan Kwen Kokup aŋelo kɨnda da pɨŋ Yesu aŋteban agɨt. 44Yesu nandaban jɨgɨ madepsi aŋakwan bɨsit tebai sigɨn agɨt. Yaŋ aŋakwan kɨŋkɨŋni yawi da yaŋ mɨktɨmon mawit.

45Bɨsit aŋ mudaŋek pɨdaŋ paŋdetnikon tobɨl kɨŋ pɨndakban bupmɨ but yokwiyo madepsi nandawit do dɨpmɨn pakgwit. 46Yaŋ pɨndagek yoyɨgɨt, “Nido dɨpmɨn pokgoŋ? Paŋkewalon dɨma moni yaŋ do pɨdaŋ bɨsit abɨt.”

Judas da Yesu uwal da kɨsiron yɨpgut

(Mt 26.47-56 ae Mk 14.43-50 ae Jn 18.3-11)

47Yesu gen sigɨn yaŋakwan amɨn kabɨ madep kɨnda apgwit. Paŋdet 12 kabɨkon da kɨnda mani Judas uŋun da mibɨltok aban apgwit. Uŋun da Yesu mandaŋ nok do kapmatjok apgut. 48Mani Yesu da iyɨgɨt, “Judas, gak Amɨn Dakon Monji mandaŋ naŋek uŋun kosiron da uwal da kɨsiron yɨpdɨsal, ma?”

49Paŋdet kabɨ yo uŋun noman tok do aban kaŋek yaŋ yawit, “Amɨn Tagɨ, emat agak sɨbanin baŋ tagɨ dapneŋ?” 50Yaŋ iyɨŋek kɨnda da emat agak sɨbanaŋ mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn dakon oman monjɨ aŋagek mɨrakni amɨn tet nani mandaban dagaŋ kɨgɨt.

51Mani Yesu da yagɨt, “Yaŋ dɨma a!” Yaŋ iyɨŋek kɨsitni uŋun amɨn da mɨragon wɨtjɨŋban aeni kɨlek tagɨt.

52Aŋek Yesu da mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat, ae Telagɨ Yut Madep dakon obip amɨn dakon mibɨltok amɨn, ae kɨla amɨn gat Yesu abɨdok do apgwit uŋun yaŋ yoyɨgɨt, “Ji emat agak sɨba gat ae kɨndap kɨrɨŋ gat tɨmɨgek kabo noknok amɨn kɨnda naŋ yaŋ abɨdok do abaŋ, ma? 53Nak gɨldarɨ gɨldarɨ Telagɨ Yut Madep da nagalon ji gat kɨsi egɨ egɨ agɨmaŋ, mani nak dɨma abɨdawit. Mani abɨsok on ji dakon bɨsap. Abɨsok pɨlɨn tuk dakon tapmɨm da madepsi asak.”

Pita da Yesu do wasɨp yagɨt

(Mt 26.57-58 ae 26.69-75 ae Mk 14.53-54 ae 14.66-72 ae Jn 18.12-18 ae 18.25-27)

54 l  Yesu gen uŋun yaŋ mudaŋakwan abɨdaŋ aŋaŋ mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn uŋun da yutnon awɨgɨwit. Aŋakwa Pita kagɨsok da yolgɨt. 55Amɨn dɨwarɨ uŋun yut da nagalon kɨndap soŋek yɨgakwa Pita yo kɨsi uŋun gat yɨkgwit. 56Yɨgakwa oman mɨŋat kɨnda da Pita uŋun kɨndap da teŋteŋɨkon yɨkban kagɨt. Pakyaŋsi kaŋek yaŋ yagɨt, “On amɨn Yesu gat kɨsi egɨpgumal.”

57Mani Pita da wasɨp yaŋek yagɨt, “Mɨŋat, uŋun amɨn dɨma nandaŋ ɨmɨsat.”

58Tɨmɨsok dɨ egek amɨn kɨnda da kaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Gakyo kɨsi uŋun da kabɨkon nani kɨnda.”

Iyɨŋban Pita da yagɨt, “Nak dɨma!”

59Awa kaloŋɨ da tɨlagon egek amɨn kɨnda da tebaisi yagɨt, “On Galili amɨn kɨnda! Do asisi, on amɨn uŋun gat kɨsi egɨpgumal!”

60Mani Pita da yagɨt, “Gen yosol uŋun dɨmasi nandɨsat.” Gen uŋun yaŋakwan pup uŋudon gɨn yagɨt. 61Yaŋban Amɨn Tagɨ da tobɨl Pita nomansi sɨŋtaŋban kwanek kagɨt. Kaŋakwan Pita Amɨn Tagɨ da gen iyɨgɨt uŋun do nandagɨt: “Abɨsok kalbi pup gen dɨma yaŋakwa gak da kosirɨ kapbɨ nak do wasɨp yokdɨsal.” 62Pita uŋun do nandaŋek nagalon da waŋga pɨgɨ kunam madepsi takgɨt.

Yesu jɨkgo yanjaŋ ɨmɨŋek aŋakgwit

(Mt 26.67-68 ae Mk 14.65)

63Yesu abɨdawit amɨn da Yesu abɨŋ yɨp do jɨgɨlak yaŋ ɨmɨŋek baljawit. 64Aŋek ɨmal naŋ dabɨlɨ wamaŋ sopmaŋek yaŋ iyɨwit, “Uŋun namɨn da gɨkdak yaŋ do kombɨ gen yaŋ ka!” 65Ae abɨŋ yɨp do aŋek gen yokwi morapmɨ dɨ gat kɨsi iyɨwit.

Yesu gen kokwin amɨn kabɨ da ɨŋamon gen yaŋ ɨmgwit

(Mt 26.59-66 ae Mk 14.55-64 ae Jn 18.19-24)

66Wɨsa dagaŋakwan Juda amɨn dakon kɨla amɨn gat mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat, ae gen teban yoyɨŋdet amɨn gat gen kokwin ak do muwukgwit. Muwugek Yesu gen kokwin tamokon aŋkɨ yaŋ iyɨwit, 67 m  “Gak asi Kristo kaŋ, niyɨŋbɨ nandano.”

Yaŋba yoyɨgɨt, “Dayɨkeŋ kaŋ, ji arɨpmɨ dɨma nandaŋ gadaŋ namni.
68Ae nak da dayɨkeŋ kaŋ, kobogɨ arɨpmɨ dɨma nayɨkdaŋ. 69 n  Mani Amɨn Dakon Monji Piŋkop Tapmɨm Ami da amɨn tet do kɨlɨ uŋun yɨtdɨsak.”

70Yaŋban amɨn morap kɨsi da iyɨwit, “Do asi gak Piŋkop dakon Monji, ma?”

Iyɨŋba yoyɨgɨt, “Ji bamɨsi yoŋ. Nak uŋun mani.”

71Yaŋban yawit, “On amɨn gulusuŋni dakon mibɨlɨ nandak do amɨn dɨ gat yaŋ yomno nido apni? Iyɨ dakon gen kaga da kɨlɨ uŋun yaŋban nandamaŋ.”

Copyright information for `YUT