c23.30Os 10.8; PA 6.16
d23.34Kap 22.18; Ais 53.12
g23.44-45Ibr 6.19-20; 10.19-20
h23.56TP 20.10; GT 5.14

Luke 23

Yesu Pailaron aŋaŋ kɨwit

(Mt 27.1-2 ae 27.11-14 ae Mk 15.1-5 ae Jn 18.28-38)

Yaŋ yaŋek uŋun amɨn kabɨ muwukgwit kɨsi da pɨdaŋ Yesu iyɨŋ ɨlɨk aŋaŋ Pailaron kɨwit. Aŋkɨ wasaŋek gen yaŋ ɨmɨŋek yawit, “On amɨn da Israel amɨn kabɨ nin paŋupbal aŋek nin da Sisa do takis dɨma ɨmneŋ do yosok. Ae iyɨ do nak kɨla amɨn madep kɨnda, nak Kristo yaŋ yosok.”

Yaŋ yaŋba Pailat da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Gak Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep, ma?”

Yaŋban Yesu da gen kobogɨ yaŋ yagɨt, “Yosol uŋun mani.”

Yaŋ iyɨŋban Pailat da mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat, ae mɨŋat amɨn morap egɨpgwit yaŋ yoyɨgɨt, “Nak on amɨn dakon yokwini kɨnda dɨma kosot.”

Yaŋban gen tebaisi yaŋ yawit, “On amɨn Juda mɨktɨm kɨsisi agek amɨn yoyɨŋ degakwan kwen wɨgɨk aŋ. Galili mɨktɨmon da pi wasaŋek aŋakwan obɨŋ ɨdon obɨk.”

Yesu Erot ron aŋaŋ kɨwit

Yaŋba nandaŋek Pailat da yoyɨgɨt, “On amɨn Galili amɨn kɨnda bo dɨma?”

a  Erot da Galili mɨktɨm kɨla agɨt, do Yesu uŋun Galili amɨn kɨnda yaŋ yaŋba nandaŋek Pailat da Yesu yɨpban Erot ron kɨgɨt. Uŋun bɨsapmon Erot yo kɨsi Jerusalem egɨpgwit.

Erot da Yesu kaŋek tagɨsi nandagɨt. Bɨsap dubagɨsok amɨn da gen bini yaŋba nandagɨt, do Yesu da wasok tapmɨmɨ toŋ kɨnda aban kokeŋ kaŋ tagɨsi yaŋ nandagɨt. Erot da Yesu dakon mibɨlɨ nandak do gen morapmɨ iyɨgɨt, mani gen kobogɨ kɨnda dɨma yagɨt. 10 Aŋakwan mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat, ae gen teban yoyɨŋdet amɨn gat da kapmatjok agek gen yaŋ ɨm do pi tebaisi awit. 11 Aŋakwa Erot gat emat amɨn kabɨni gat da jɨgɨlak gen yaŋek abɨŋ yɨpgwit. Aŋek paba pɨgɨk dubak kɨldani tagɨsi kɨnda naŋ paŋ ɨmɨŋek yɨpba aeni tobɨl Pailat ron kɨgɨt. 12 Kalɨp Erot gat Pailat gat uwal aŋek egɨpgumal, mani uŋun bɨsapmon gɨn not agɨmal.

Pailat da Yesu tɨlak kɨndapmon aŋatni do yagɨt

(Mt 27.15-26 ae Mk 15.6-15 ae Jn 18.3819.16)

13 Pailat da mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat, ae kɨla amɨn gat, ae amɨn kɨsi yaŋ yoban opba 14 yaŋ yoyɨgɨt, “Ji da on amɨn nagon aŋabɨŋ uŋun da amɨn kwen wɨgɨk ani do yoyɨsak yaŋ nayeŋ. Mani kɨsin egek uŋun yo morap dakon mibɨlɨ nandak do iyɨt. Ji da gen morap yaŋ ɨmaŋ uŋun nak da koko bamɨ dɨma asak. 15 Ae Erot yo kɨsi yaŋ gɨn nandaŋek aeni yɨpban ninon tobɨl abɨsak. Aŋatno kɨmotjak da tɨlak yokwi kɨnda dɨma agɨt kosot. 16 Yaŋdo, nak yum baljaŋek yɨpbo kɨsak.”

18 Mani amɨn kɨsi da yaŋ tɨdaŋek yawit, “On amɨn aŋakbɨ kɨmagakwan Barabas naŋ yɨpbɨ ninon apjak!” 19 (Barabas uŋun kalɨp amɨn kɨnda aŋakban kɨmakgɨt, ae Jerusalem kokup papmon Rom gapman gat emat wamgwit, uŋun do dam tebanon yɨpgwit.)

20 Pailat da Yesu pulugaŋ yɨpban kɨsak dosi nandagɨt, do mɨŋat amɨn kabɨ madep dakon burɨ moni do aeni gen yoyɨgɨt. 21 Mani aeni sigɨn yaŋ tɨdaŋek yawit, “Tɨlak kɨndapmon aŋakgɨt! Tɨlak kɨndapmon aŋakgɨt!”

22 Yaŋ yaŋba aeni yoyɨŋakwan kosirɨ kapbɨ aŋakwan yaŋ yagɨt, “Mibɨlɨ nido? Ni gulusuŋ naŋ agɨt? Aŋatno kɨmotjak da arɨpmon yokwi kɨnda dɨma agɨt kosot. Do yum baljaŋek yɨpbo kɨsak.”

23 Yaŋban amɨn da Yesu tɨlak kɨndapmon aŋatni do tebaisi sigɨn yawit. Yaŋ yaŋakwa Pailat dakon gen tapmɨmni maŋakwan 24 amɨn dakon geni nandaŋ yomɨŋek Yesu kɨmotjak do yaŋ dagok agɨt. 25 Aŋek amɨn dakon galaktok yolek amɨn uŋun kalɨp gapman gat emat wamgut, ae amɨn kɨnda aŋakban kɨmakban dam tebanon yɨpgwit, uŋun yɨpban kɨgɨt. Ae galaktokni yolek Yesu aŋakba kɨmotjak do emat amɨn da kɨsiron yɨpgut.

Yesu tɨlak kɨndapmon aŋakgwit

(Mt 27.32-44 ae Mk 15.21-32 ae Jn 19.17-27)

26 Emat amɨn da Yesu abɨdaŋ aŋaŋ kosiron kɨŋakwa amɨn kɨnda kokup papmon kɨk do apban kawit, mani Saimon, uŋun Sairini kokupmon nani kɨnda. Saimon gen tebai iyɨŋek tɨlak kɨndapni kwapmɨkon yɨpba guramɨgek Yesu yolban kɨwit. 27 Kɨŋakwa amɨn morapmɨsi yolba kɨwit. Aŋakwa mɨŋat dɨwarɨ da yolek Yesu do bupmɨ kap kɨnda yaŋek kunam tagek yolgwit. 28 Mani Yesu uŋun mɨŋat kabɨ tobɨl pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, “Jerusalem dakon gwani, ji nak do kunam dɨma tatni. Dɨsi gat ae mɨŋat monjɨyosi gat do tatni. 29  b  Bɨsap kɨnda apdɨsak uŋun bɨsapmon amɨn da yaŋ yokdaŋ, ‘Mɨŋat monjɨ suŋ ekwaŋ ae mɨŋat monjɨ mɨni ae mɨŋat monjɨ da mumɨ dɨma naŋbi, uŋun kɨsɨk kɨsɨk ekwaŋ.’ 30  c  Uŋun bɨsapmon amɨn da kabap yaŋ yoyɨkdaŋ,

‘Ji tuwɨl kɨ maŋ nin wɨtjɨŋba pasɨlneŋ!’
31 Wasok yokwi on kɨndap kalugɨ pakbini toŋon aŋ kaŋ, ae si kɨbɨdosagon niaŋ ani?”

32 Emat amɨn da uŋun bɨsapmon yokwi pakpak bamorɨ gat kɨsi Yesu gat dapba kɨmotni do tɨmɨk paŋpaŋ kɨwit. 33 Kɨŋek mɨktɨm tɨm kɨnda mani Busuŋ Kɨdat uŋudon Yesu tɨlak kɨndapmon aŋagek yokwi pakpak kɨnda amɨn tet do, ae kɨnda gwandeŋ tet do yaŋ dapgwit. 34  d  Aŋakwa Yesu da yagɨt, “Dat, dɨwarɨni wɨrɨrɨk yobi. Yo aŋ uŋun dɨma nandaŋ pɨsaŋek aŋ.” Yaŋ yaŋakwan emat amɨn da ɨmalni namɨn da tɨmɨtjak yaŋ do wasok kɨnda awit.

35  e  Aŋakwa amɨn kaŋ agakwa kɨla amɨn da yaŋba yokwi tok aŋ ɨmɨŋek yaŋ yawit, “Amɨn dɨwarɨ paŋpulugagɨt, do uŋun asi Kristo, Piŋkop da pini asak do manjɨgɨt amɨn kaŋ, iyɨ tagɨ aŋpulugosak.”

36  f  Yaŋ yaŋakwa emat amɨn uŋun kɨsi da abɨŋek jɨgɨlak gen yaŋ ɨmɨŋek wain ɨsɨpmɨ ɨba nosak do 37 aŋek yaŋ yawit, “Gak asi Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep kaŋ gaga aŋpuluga!”

38 Tɨlak kɨndapmon but pɨso gen kɨnda busuŋni da kwen yaŋ mandawit:ON AMƗN UŊUN JUDA AMƗN DAKON KƗLA AMƗN MADEPNI

39 Yokwi pakpak kɨnda Yesu gat dapbi uŋun da yaŋba yokwi tok aŋek Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Gak Kristo, ma? Gak gaga aŋpulugaŋek nityo kɨsi paŋpuluga!”

40 Yaŋ yaŋban yokwi pakpak terɨ kɨnda aŋakbi uŋun da gen tebai yaŋ iyɨgɨt, “Gak Piŋkop do dɨma pasoldol, ma? On amɨn da tepmɨ pasak nityo kɨsi yaŋ gɨn pamak. 41 Nit asi yokwi agɨmak, do kobogɨ yokwi pamak, mani on amɨn yokwi kɨnda dɨma agɨt.” 42 Yaŋ yaŋek yagɨt, “Yesu, gak kɨla amɨn madep man paki bɨsapmon nandaŋ nabi.”

43 Yaŋban Yesu da gen kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Asisi gayɨsat, gak abɨsok nak gat Paradais kon egɨpdamak.”

Yesu kɨmakgɨt

(Mt 27.45-56 ae Mk 15.33-41 ae Jn 19.28-30)

44  g  Uŋun bɨsapmon gɨldat dabɨl pɨlɨn tuksi agɨt, do 12 kilok aŋakwan mɨktɨm kɨsi pɨlɨn tuk aŋakwan kɨŋ pɨlɨndo 3 kilok agɨt. Aŋakwan Telagɨ Yut Madep dakon yoma ɨmal uŋun kwen da sulugɨ pɨŋ mibɨlɨkon dagaŋ kɨ tɨmɨ bamorɨ agɨt. 46 Aŋakwan Yesu uŋun gen papmon da yaŋ yagɨt, “Dat, wupno gak da kɨsiron yɨpmaŋdat!” Yaŋ yaŋek kɨmakgɨt.

47 Yaŋ aban kaŋek emat amɨn dakon kɨla amɨn da Piŋkop aŋkɨsiŋek yaŋ yagɨt, “Asisi, on amɨn kɨlegɨsi egɨpgut.” 48 Amɨn kabɨ madepsi yo noman tawit uŋun pɨndat do apgwit uŋun pɨndagek bupmɨsi nandaŋek tobɨl yutnikon kɨwit. 49 Mani mɨŋat amɨn morap nandaŋ ɨmgwit gat, ae mɨŋat Galili da Yesu yolek apgwit uŋun gat dubagɨkon da agek yo noman tawit uŋun pɨndakgwit.

Yesu dakon bumjotni tɨp kɨnamon yɨpgwit

(Mt 27.57-61 ae Mk 15.42-47 ae Jn 19.38-42)

50 Amɨn kɨnda egɨpgut mani Josep. Uŋun Juda dakon kokup pap kɨnda mani Arimatea uŋudon nani. Uŋun amɨn tagɨsi ae aŋpakni kɨlegɨsi. Ae uŋun Piŋkop da amɨn kɨla akdɨsak uŋun do jomjom aŋek egɨpgut. Uŋun Juda amɨn dakon gen kokwin amɨn kabɨkon nani kɨnda, mani gen kokwin amɨn kabɨ notni Yesu do nandak nandak awit ae yo awit uŋun do but kaloŋ dɨma agɨt. 52 Josep uŋun Pailat ron kɨŋ Yesu dakon bumjotni abɨdok do iyɨŋban nandaŋ ɨmgut. 53 Aban Yesu dakon bumjotni tɨlak kɨndapmon naŋ abɨdaŋ abɨŋ ɨmal kwakwagɨ kɨnda naŋ wamgut. Wamaŋek aŋkɨ kɨmakbi tamo kɨnda kalɨp tɨpnaŋ pasɨwit, ae bumjot kɨnda uŋudon dɨma yɨpbi, uŋudon yɨpgut. 54 Sabat dakon yo paŋtagap ak bɨsap, Neŋgokon yɨpgut. Sabat bɨsap uŋun kɨlɨ wasok do agɨt. 55 Mɨŋat Galili da Yesu gat apgwit uŋun Josep yol aŋkɨŋek tɨp kɨnam uŋun kawit. Ae Josep da Yesu dakon bumjotni niaŋon da yɨpgut uŋun kɨsi kawit. 56  h  Kaŋek yutnikon tobɨl kɨŋ bumjotnikon yop do marasin gat ae pakbi kɨbaŋɨ tagɨsi gat paŋkosit awit. Mani Sabat dakon gen teban yolek yɨk yawot awit.

Copyright information for `YUT