Luke 24

Yesu kɨmoron da pɨdagɨt

(Mt 28.1-10 ae Mk 16.1-8 ae Jn 20.1-10)

Sonda wɨsa dagokdosi mɨŋat kabɨ uŋun yo kɨbaŋɨ tagɨsi kɨlɨ paŋkosit awit uŋun tɨmɨgek tɨp kɨnamon kɨwit. Kɨŋ kaŋba tɨp madep tɨp kɨnam sopgut uŋun kɨlɨ aŋtobɨlba kɨgɨt kawit. Mani pɨgɨ Amɨn Tagɨ Yesu dakon bumjotni dɨma kawit. Bumjotni dukwan tosok yaŋ nandaŋek but morap aŋek egakwa uŋudon gɨn amɨn bamorɨ kapmatjok altaŋek akbal pɨndakgwit. Uŋun dakon ɨmalni da mal dakon teŋteŋɨ yombem madepsi teŋteŋawit. Aŋakwan mɨŋat da pasol pasol madepsi nandaŋek mukgwan gawagakwa amɨn bamot da yaŋ yoyɨgɨmal, “Ji nido kɨmakbi tamokon amɨn egɨp egɨpmɨ toŋ uŋun wɨsaŋ? a  Uŋun ɨdon dɨma egɨsak. Kɨlɨ pɨdak. Galili mɨktɨmon egek gen kɨnda dayɨgɨt do nandani. Yaŋ dayɨgɨt, ‘Amɨn da Amɨn Dakon Monji yokwi pakpak da kɨsiron yɨpba tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmotdɨsak. Ae gɨldat kapbɨ egɨ mudaŋek aeni pɨdokdɨsak.’ ” Yaŋ yaŋbal nandaŋek Yesu da gen kɨlɨ yoyɨgɨt uŋun do burɨ pɨsawit.

Burɨ pɨsaŋba tɨp kɨnamon da tobɨl kɨŋek yo pɨndak nandaŋyo awit uŋun yabekbi 11 kabɨ gat, ae amɨn dɨwarɨ gat kɨsi yoyɨwit. 10 Mɨŋat gen yoyɨwit dakon mani uŋun yaŋ: Maria Makdala kokupmon nani, Joana, Maria Jems dakon meŋi, ae mɨŋat notni dɨwarɨ uŋun kɨsi da yoyɨwit. 11 Gen uŋun yoyɨŋba yabekbi kabɨ da nandaba ŋugɨgɨ gen aban dɨma nandaŋ yomgwit. 12 Mani Pita pɨdaŋ tɨmtɨm yaŋek tɨp kɨnamon kɨŋ pagadaŋek pɨndakban ɨmal dagɨn tawit. Yaŋ pɨndagek yutnon tobɨl kɨŋek uŋun yo morap niaŋon da altawit yaŋ do nandak nandak agɨt.

Amɨn bamorɨ da Yesu Emeas kosiron kagɨmal

(Mk 16.12-13)

13 Uŋun gɨldaron gɨn paŋdetni bamorɨ Emeas kokupmon kɨk do kɨgɨmal. Emeas uŋun Jerusalem da dubagɨsi, 11 kilomita da arɨp tosok. 14 Uŋun amɨn bamot kɨŋek yo morap altawit dakon geni yaŋ nandat agɨmal. 15 Yo morap uŋun do yaŋ nandat aŋek kɨŋakwal Yesu iyɨ opban kɨsi kɨwit.

16 Dabɨl da kagɨmal, mani uŋun Yesu yaŋ dɨma kaŋ nandaŋyo agɨmal.

17 Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Jil ni gen baŋ yaŋ nandat aŋek kwamal?”

Yaŋ yoyɨŋban bupmɨ tomno dabɨlyo aŋek akgɨmal.
18 Kɨnda, uŋun mani Kliopas, uŋun da kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Dubagɨkon amɨn Jerusalem apgwit da ekwaŋ uŋun da bɨkbɨgon gak kaloŋ dagɨn yo on bɨsapmon noman taŋ uŋun dɨma nandal?”

19 Yaŋban Yesu da yoyɨgɨt, “Ni yo?”

Yaŋban yagɨmal, “Yesu Nasaret amɨnon yo altawit uŋun do yomak. Uŋun kombɨ amɨn kɨnda. Gen yagɨt, ae pi agɨt, uŋun Piŋkop da dabɨlon, ae amɨn kɨsi da dabɨlon, tapmɨmɨ toŋsi aban kawit.
20 Mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat, ae kɨla amɨnin gat da Yesu gapman da kɨsiron yɨpgwit. Yaŋ aba gapman da si aŋakba kɨmotjak do gen yaŋ aŋteban aŋek tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmakgɨt. 21  b  Mani nin uŋun amɨn Israel amɨn yokwikon baŋ pulugaŋ nipdɨsak amɨn yaŋon da nandaŋ ɨmgumaŋ. Uŋun yo morap altaŋakwa Yesu aŋakba kɨmakgɨt dakon gɨldatni abɨsok kapbɨ asak. 22 Ae nin da kabɨkon nani mɨŋat dɨ da gen ŋwakŋwarɨsi niyɨŋba nandamaŋ. Uŋun wɨsa dagokdosi tɨp kɨnamon kɨŋ 23 Yesu dakon bumjotni dɨma taŋban kaŋek tobɨl abɨŋ yaŋ niyɨmal, ‘Nin kɨŋ dɨpmɨn yombem kɨnda kaŋapno aŋelo da yaŋ niyeŋ “Uŋun kalugɨ egɨsak.” ’ 24  c  Yaŋ niyɨŋba notnin dɨ da tɨp kɨnamon kɨŋ yo mɨŋat da niyeŋ yaŋ gɨn taŋba pɨndaŋ. Mani Yesu iyɨ dɨma kaŋ.”

25 Yaŋ yaŋbal Yesu da amɨn bamot yaŋ yoyɨgɨt, “Jil nandaŋ kokwinjil tagɨ mɨni. Kombɨ amɨn da gen morap yawit uŋun butjilon da tepmɨ dɨma nandaŋ gadamal. 26  d  Kristo mibɨltok tepmɨ madep paŋek don Piŋkop da man madep ɨmjak, jil uŋun dɨma nandamal, ma?” 27  e  Yaŋ yaŋek Moses gat ae kombɨ amɨn morap dakon gen gat baŋ wasaŋek Piŋkop da papia morapmon gen iyɨ do mandabi uŋun dakon mibɨlɨ yoyɨŋ teŋteŋagɨt.

28 Kokup uŋun kɨk do agɨmal uŋun aŋkapmat aŋakwa Yesu da saŋbeŋek kɨk do yaŋ agɨt. 29 Mani amɨn bamot da kɨrɨŋɨk ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨmal, “Pɨlɨn tokdɨsak do gak nit gat egɨpneŋ.” Yaŋ iyɨŋbal amɨn bamot gat kɨsi yutnon wɨgɨwit. 30 Wɨgɨ jap noknok tamokon yɨgek bret abɨdaŋ Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek bret pudaŋek yomgut. 31 Yaŋ aban amɨn bamot dabɨlni pɨsaŋban kaŋ nandaŋyo agɨmal. Yaŋ aŋakwal uŋudon gɨn pasɨlakwan ae saŋbeŋek dɨma kagɨmal. 32 Aŋakwan amɨn bamot yaŋ yagɨmal, “Kosiron Piŋkop da papiakon gen toŋ dakon mibɨlɨ niyɨŋakwan butnit madepsi pɨdaŋ.”

33 Amɨn bamot yaŋ yaŋek uŋudon gɨn tobɨl Jerusalem kɨgɨmal. Kɨŋ paŋdet 11 kabɨ gat ae notni dɨwarɨ gat muwuk egɨpgwit uŋun pɨndagakwal 34  f  yaŋ yawit, “Amɨn Tagɨ kɨlɨ pɨdak da Saimon altaŋ ɨmɨk!”

35 Yaŋ yaŋba amɨn bamot da yo kosiron altawit uŋun do yoyɨŋek yagɨmal, “Bret pudaŋakwan uŋudon kaŋ nandaŋyo amak.”

Yesu paŋdetni kabɨkon altaŋ yomgut

(Mt 28.16-20 ae Mk 16.14-18 ae Jn 20.19-23)

36 Uŋun dakon gen yaŋ nandaŋek egakwa Yesu bɨkbɨk nikon altaŋ yomɨŋek akgɨt. Agek yaŋ yoyɨgɨt, “But yawot jikon tosak.”

37  g  Yaŋ yaŋban amɨn wup kɨnda da agek yosok yaŋ nandaŋek wurɨpdagek pasalgwit. 38 Pasalakwa yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nido pasalek but bamot aŋ? 39 Kɨsit kandapyono do pɨndakgɨt. Nak naga akdat. Gɨptɨmno abɨdaŋek nandabɨt. Nak kɨdat sabamyono toŋ do nandani. Amɨn wup uŋun kɨdat sabamyoni mɨni.”

40 Yaŋ yoyɨŋek kɨsit kandapyoni yolɨgɨt. 41 Yolɨŋban pɨndagek kɨsɨk kɨsɨk madep awit, mani but morap nandaŋek nandaba bamɨ dɨma agɨt. Yaŋ nandaŋakwa yoyɨgɨt, “Jikon jap dɨ toŋ?” 42 Yaŋban tap kɨlap kɨlɨ paŋkɨbɨt abi tɨmɨsok kɨnda ɨmɨŋba 43 abɨdaŋek naŋban kawit. 44  h  Kaŋakwa yaŋ yoyɨgɨt, “Nak ji gat egɨpgumaŋ bɨsapmon yaŋ kɨlɨ dayɨgɨm: Moses da gen tebanon, ae kombɨ amɨn da genon, ae Kap Papiakon nak do gen mandabi da toŋ uŋun kɨsisi bamɨ altaŋ mudokdaŋ.”

45 Yaŋ yaŋek Piŋkop da papiakon gen toŋ uŋun dakon mibɨlɨ nandaba pɨsoni do paŋpulugagɨt. 46 Aŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Piŋkop da papiakon gen yaŋ mandabi: Kristo uŋun tepmɨ paŋek gɨldat kapbɨ egek kɨmoron da pɨdokdɨsak. 47 Aban paŋdet kabɨni da uŋun da manon but tobɨl dakon gen gat, ae dɨwarɨ wɨrɨrɨt dakon gen gat yoyɨŋ teŋteŋaŋba amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun da nandakdaŋ. Pi uŋun Jerusalem kokup papmon da wasaŋek akdaŋ. 48  i  Ji uŋun yo morap altawit uŋun pɨndakgwit, do uŋun dakon gen bin mɨŋat amɨn morapyo yoyɨŋ teŋteŋokni. 49  j  Nandani! Dat da yo dam do yaŋ teban tok agɨt uŋun nak da jikon yabetdɨsat. Ji tepmɨ dɨma kɨŋek kokup papmon egakwa Piŋkop dakon tapmɨm Kwen Kokup da jikon pɨkdɨsak.”

Yesu Kwen Kokup wɨgɨgɨt

(Mk 16.19-20 ae Ya 1.9-12)

50 Yaŋ yoyɨŋek paŋdetni mibɨltaŋ yomɨŋek Betani kokupmon kɨwit. Kɨŋ uŋudon kɨsirɨ paŋenagek gɨsam yomgut. 51 Gɨsam yomɨŋakwan gɨn paŋdetni yopmaŋ degek Piŋkop da aŋaŋ Kwen Kokup wɨgɨgɨt. 52 Wɨgɨkwan gawak ɨmɨŋek tobɨl kɨsɨk kɨsɨk madepsi nandaŋek Jerusalem kɨwit. 53 Kɨŋ Telagɨ Yut Madepmon saŋbek saŋbek egek Piŋkop aŋkɨsiwit.

Copyright information for `YUT