a4.4GT 8.3
b4.8GT 6.13-14
c4.9-11PSA 91.11-12
d4.12GT 6.16; 1Ko 10.9
e4.13Ibr 2.18; 4.15
f4.18-19Ais 61.1-2
i4.251KA 17.1,7
j4.261KA 17.8-16
k4.272KA 5.1-14
l4.32Mt 7.28-29
n4.44Mt 4.23

Luke 4

Sunduk da Yesu aŋkewalgɨt

(Mt 4.1-11 ae Mk 1.12-13)

Yesu Telagɨ Wup da burɨkon tugaŋban Jodan Pakbikon da tobɨl apgut. Abɨŋakwan Telagɨ Wup da iyɨŋ aŋaŋ mɨktɨm amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon aŋkɨgɨt. Kɨŋ uŋudon gɨldat 40 japmɨ mɨni egek jap do madepsi agɨt. Aŋakwan Sunduk da aŋkewalgɨt. Aŋkewalek yaŋ iyɨgɨt, “Gak asi Piŋkop dakon Monji egɨsalon yaŋbɨ tɨp on da bret dagaŋban.”

a  Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:

‘Bret dagɨn amɨn egɨp egɨp tagɨ dɨma yomjak.’ ”
Yaŋ yaŋban Sunduk da Yesu iyɨŋ aŋaŋ ɨleŋ dubagɨsi kɨndakon wɨgek uŋudon gɨn on mɨktɨmon mɨktɨm madep madep morap kɨsi yolɨŋban pɨndakgɨt. Aŋek yaŋ iyɨgɨt, “On mɨktɨm madep kɨsi kɨlani aki do yaŋ mudaŋ gabo man madep paki. On mɨktɨm madep kɨsi nak dakon, do amɨn kɨnda do ɨm do nandakeŋ kaŋ tagɨ ɨbeŋ. Gawak nabi kaŋ, on yo morap gak do gamɨŋ mudokeŋ.”

b  Yaŋ yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:

‘Amɨn Tagɨ Piŋkopji uŋun naŋ gɨn gawak ɨmɨŋek oman aŋɨmni.’ ”
c  Yaŋ yaŋban Sunduk da Yesu iyɨŋ aŋaŋ Jerusalem kokup papmon kɨgɨt. Kɨŋ Telagɨ Yut Madep da kwenon awɨgɨ yɨpmaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Piŋkop da papiakon gen kɨnda yaŋ tosok:

‘Uŋun da aŋeloni yoyɨŋban kɨlago tagɨsi ani. Ae kandapgo tɨpmon dɨma gɨtni yaŋ do aŋelo da gak kɨsit da kendak abɨŋ gepni.’
Gen yaŋ tosok, do gak asi Piŋkop dakon Monji kaŋ, gak amon mibɨlɨkon paŋ ma.”

12  d  Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Piŋkop da papiakon gen kɨnda yaŋ yosok:

‘Amɨn Tagɨ Piŋkopji dakon tapmɨm kok do aŋek dɨmasi aŋkewaldo.’ ”
13  e  Sunduk da paŋkewal morap uŋun aŋ mudaŋek ae bɨsap kɨndakon don aŋkewalgeŋ yaŋ nandaŋek Yesu yɨpmaŋ kɨgɨt.

Yesu uŋun Galili Provinskon kɨŋek Wup da teban togon pini wasagɨt

(Kɨlapmɨ 4.14–9.50)

Yesu uŋun Galili Provinskon pini wasagɨt

(Mt 4.12-17 ae Mk 1.14-15)

14 Yesu uŋun Wup da teban togon aeni tobɨl Galili mɨktɨmon kɨgɨt. Kɨŋakwan mɨŋat amɨn morapyo kokup terɨ terɨ egɨpgwit uŋun da gen bini nandawit. 15 Bɨsapmɨ bɨsapmɨ Juda amɨn da muwut muwut yutnon wɨgek amɨn yoyɨŋ dekgɨt. Yaŋ aŋakwan amɨn kɨsi da aŋkɨsiwit.

Nasaret amɨn da Yesu do nandaba yokwi tok awit

(Mt 13.53-58 ae Mk 6.1-6)

16 Yesu uŋun Nasaret kokupmon kɨgɨt. Kalɨp uŋun kokupmon egek tagaŋ teban taŋek amɨn tagɨ agɨt. Sabat bɨsapmon Juda amɨn da muwut muwut yutnon wɨgɨ wɨgɨ agɨt uŋudeŋ gɨn Sabat kɨndakon wɨgɨgɨt. Aŋek Piŋkop dakon gen manjɨk do pɨdaŋ akgɨt. 17 Pɨdaŋ agakwan kombɨ amɨn Aisaia dakon papia ɨba abɨdaŋ wɨtdalek gen yaŋ naŋ manjɨgɨt:

18  f  “Amɨn Tagɨ dakon Wupni nagon tosok, nido amɨn yoni mɨnikon kɨŋek Gen Bin Tagɨsi yoyɨkeŋ do nak manjɨŋek but nelak tagɨl namgut.
Ae dam tebanon ekwaŋ amɨn pulugaŋ kɨ abɨgɨni yaŋ yoyɨkeŋ do yabekgɨt.
Ae dabɨlɨ mɨni amɨn tagɨ sɨŋtoni, ae amɨn da pabɨŋ yopmaŋgaŋ amɨn uŋun pulugaŋ yopbeŋ do yabekgɨt.
19 Amɨn Tagɨ da mɨŋat amɨn kabɨni yo tagɨsi aŋyomdɨsak dakon bɨsap kɨlɨ abɨsak uŋun dakon yaŋ teŋteŋok akeŋ do yabekgɨt.”
20 Yesu uŋun gen manjɨŋ mudaŋek papia gɨroŋɨgek kɨla amɨn do ɨmɨŋek yɨkgɨt. Yɨgakwan uŋun muwut muwut yutnon amɨn kɨsi dabɨlni Yesukon gɨn taŋakwan yɨkgwit.

21 Aŋakwa Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Piŋkop dakon gen manjɨko nandayɨŋ uŋun abɨsok dabɨljikon bamɨ toŋ asak.” 22  g  Yaŋban amɨn gen yagɨt do nandaba tagɨsi aŋakwan yawit, “Mao! On Josep dakon monji da niaŋonsi da gen galagɨsi on yosok?”

23 Yaŋba Yesu yoyɨgɨt, “Amɨn da gen kɨnda yoŋ uŋun yaŋ: ‘Wuda wamak gaga dakon gɨptɨm aŋmɨlɨp a.’ Uŋun gen nak nayɨkdaŋ, ma? Ae ‘Kapaneam kokupmon wasok agɨl do amɨn da yaŋba nandagɨmaŋ uŋun yomaninon yaŋ gɨn abi do nandamaŋ’ yaŋ nayɨkdaŋ, ma? 24  h  Nak asisi dayɨsat, kombɨ amɨn morap kokup kaloŋni da geni dɨma nandaŋ yomaŋ. 25  i  Asisi, kombɨ amɨn Elaija da bɨsapmon sɨkak dɨma maŋakwan bɨlak kapbɨ ae kanek 6 yaŋ egek jap do madepsi awit. Uŋun bɨsapmon Israel mɨktɨmon sakwabat morapmɨ egɨpgwit. 26  j  Mani Piŋkop da Elaija Israel sakwabat kɨnda do dɨma yabekgɨt. Sakwabat kɨnda Sarepat kokupmon egɨpgut uŋun do yabekban kɨgɨt. Sarepat uŋun Saidon kokup da tetgɨn do tosok. 27  k  Ae kombɨ amɨn Elisa da bɨsapmon Israel mɨktɨmon wuda tebani toŋ amɨn morapmɨ egɨpgwit, mani kɨnda dɨma kɨlek tagɨt. Siria mɨktɨmon nani amɨn kɨnda mani Neman uŋun dagɨn kɨlek tagɨt.”

28 Yaŋ yaŋban amɨn muwut muwut yutnon egɨpgwit kɨsi da japmɨsi nandaŋek 29 pɨdaŋ Yesu yolba kokup da waŋga pɨgɨgɨt. Kokup uŋun ɨleŋon tagɨt, do tɨpdomon maba pɨgɨsak do aŋkɨwit. 30 Mani amɨn da bɨkbɨgon da si kɨgɨt.

Yesu da amɨn kɨnda koŋni yol ɨmgut

(Mk 1.21-28)

31 Yesu Nasaret kokup yɨpmaŋek Galili mɨktɨmon kokup kɨnda mani Kapaneam uŋudon pɨgɨgɨt. Pabɨgɨ egek Sabat bɨsap morapmon amɨn yoyɨŋ dekgɨt. 32  l  Yoyɨŋ degakwan amɨn kɨnda man madepni toŋ da gen ŋwakŋwarɨsi niyɨsak yaŋ nandawit.

33 Koŋni toŋ amɨn kɨnda Juda amɨn da muwut muwut yutnon yɨkgɨt. Uŋun da madepsi yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, 34 “Yesu, Nasaret amɨn, gak nibaŋ aŋnim do nandɨsal? Nin paŋupbal ak do abɨl? Nak nandaŋ gamɨsat, gak Piŋkop Dakon Telagɨ Amɨni.”

35 Mani Yesu da koŋ tebai yaŋ iyɨgɨt, “Gak gen dɨma yaŋek amɨn on yɨpmaŋ det!” Yaŋ iyɨŋakwan koŋ uŋun da amɨn ukwayɨkban maŋ amɨn da binapmon pakgɨt. Pagakwan amɨn uŋun dɨma aŋupbal aŋek yɨpmaŋ kɨgɨt. 36 Amɨn da uŋun kaŋ wurɨpdagek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yawit, “Mao, niaŋ gen kɨnda yosok? Amɨn man madepni toŋ ae tapmɨmni toŋ da tɨlagon koŋ gen tebai yoyɨŋban geni nandaŋek pasal kwaŋ.” 37 Yaŋ yaŋakwa Yesu da pi agɨt dakon gen uŋun provins dakon amɨn kɨsi da nandawit.

Yesu da Pita dakon yopmi aŋmɨlɨp agɨt

(Mt 8.14-15 ae Mk 1.29-31)

38 Yesu Juda amɨn dakon muwut muwut yut yɨpmaŋek Saimon da yutnon kɨgɨt. Saimon dakon yopmi sot aŋek gɨptɨmni kɨndapmɨ sogɨt. Yaŋ aŋakwan Yesu da aŋpulugosak do iyɨwit. 39 Aba Yesu uŋun mɨŋat da kapmatjok paŋkɨ agek gɨptɨmni kɨndapmɨ sogɨt uŋun pasɨl ɨmjak do tebai yagɨt. Yaŋban sotni pasɨl ɨmɨŋakwan uŋudon gɨn pɨdaŋek japni paŋkosit agɨt.

Yesu da amɨn paŋmɨlɨp agɨt

(Mt 8.16-17 ae Mk 1.32-34)

40 Gɨldat si pɨgɨk do aŋakwan amɨn da notni sot mibɨlɨ mibɨlɨ awit uŋun Yesukon paŋopgwit. Paŋopba Yesu da kɨsitni kwenikon kaloŋ kaloŋ wutjɨŋek paŋmɨlɨp agɨt. 41  m  Ae amɨn morapmɨ koŋni toŋ uŋun yol yomgut. Yolakwan koŋ da yaŋ tɨdaŋek yawit, “Gak Piŋkop dakon Monji.” Yesu uŋun Kristo yaŋ nandaŋ ɨmgwit, do Yesu da koŋ gen dɨmasi yoni do kɨrɨŋɨk yomgut.

Yesu kokup pap dɨwarɨkon agɨpgut

(Mk 1.35-39)

42 Wɨsa dagokdosi Yesu amɨn dɨma egɨpgwit tɨm kɨndakon kɨgɨt. Aŋakwan amɨn da wusɨŋ aŋalon aŋek dɨma yopmaŋ kɨsak do nandaŋek abɨdok do awit. 43 Mani yaŋ yoyɨgɨt, “Nak Piŋkop da Amɨn Kɨla Akdɨsak uŋun dakon Gen Bin Tagɨsi kokup pap dɨwarɨkon kɨsi agek yoyɨŋ teŋteŋokeŋ. Nak Piŋkop da uŋun pi abeŋ dosi yabekgɨt.” 44  n  Yaŋ yaŋek Judia mɨktɨmon muwut muwut yut taŋ aŋaŋ kɨwit uŋudon agek Piŋkop gen yoyɨgɨt.

Copyright information for `YUT