Luke 5

Yesu da wasaŋek paŋdetni tɨmɨkgɨt

(Mt 4.18-22 ae Mk 1.16-20)

a  Bɨsap kɨndakon Yesu Genesaret
5:1Genesaret uŋun Galili Pakbi Ɨdap dakon mani kɨnda.
Pakbi Ɨdap ɨleŋɨkon agek Piŋkop dakon gen yaŋakwan amɨn morapmɨ da abɨŋ uŋun da kapmatsisok aŋgwasɨŋek nandawit.
Yesu bot bamorɨ ɨleŋɨkon taŋbal pɨndakgɨt. Uŋun tap kɨlap sɨmɨl sɨmɨl amɨn da yopba taŋakwal tap kɨlap sɨmɨl sɨmɨl yɨkni pakbikon sugawit. Yesu uŋun bot kɨndakon mɨlkaŋ wɨgɨgɨt. Bot uŋun Saimon dakon. Uŋun boron wɨgek Saimon yaŋ iyɨgɨt, “Bot ɨmɨŋdɨlbɨ tɨmɨsok dɨ pakbikon kwan.” Yaŋ iyɨŋek Yesu boron yɨgek amɨn yoyɨŋ dekgɨt. Yoyɨŋ dek mudaŋek Saimon yaŋ iyɨgɨt, “Tɨmɨsok dɨ gat kɨŋek pakbi ɨlarɨkon kɨŋek tap kɨlap sɨmɨl do yɨk yopba pɨgɨni.”

c  Yaŋban Saimon da iyɨgɨt, “Amɨn tagɨ, nin kalbi tap kɨlap sɨmɨl do pi madep aŋek tap kɨlap kɨnda dɨma ɨlɨgapdo wɨsa dagak. Mani gak dakon gen guramɨgek yɨk yum yopno pɨgɨni.” Yoyɨgɨt uŋudeŋ aŋakwa tap kɨlap morapmɨsi yɨgon pɨgɨ tugaŋek yɨk dagok do awit. Aŋakwa notni bot kɨndakon agɨpgwit amɨn da abɨŋ paŋpulugoni do kɨsit da tɨlak aŋ yomgwit. Tɨlak aŋ yoba apba tap kɨlap bot bamot kɨsikon yopba tugaŋ jɨk taŋek pakbi kagagwan pɨgɨk do agɨmal. Saimon gat notni kabɨ gat tap kɨlap ɨlɨkgwit uŋun pɨndagek tamtam yawit. Ae Saimon dakon pi ɨsal bamotni Jems gat Jon gat Sebedi dakon monji yat uŋun kɨsi tamtam yagɨmal. Aŋek Saimon Pita da Yesu ŋwakbeŋ aŋ ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, nepmaŋ dek kɨ. Nak yokwi pakpak!”

Yaŋban Yesu da Saimon yaŋ iyɨgɨt, “Gak dɨma pasolbi. Abɨsok onda wasaŋek gak amɨn tɨmɨtdɨsal.”
11  d  Yaŋ yaŋban bot bamotni ɨlɨkba ɨleŋɨkon wɨgakwal yo morapni kɨsi yopmaŋek Yesu yolgwit.

Yesu da amɨn kɨnda wuda tebani toŋ aŋmɨlɨp agɨt

(Mt 8.1-4 ae Mk 1.40-45)

12 Bɨsap kɨndakon Yesu kokup pap kɨndakon egakwan amɨn wuda tebani toŋ kɨnda egɨpgut. Uŋun da Yesu kaŋek ŋwakbeŋ aŋ ɨmɨŋek mɨktɨmon gawagek Yesu bɨsit tebai iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, Piŋkop da dabɨlon kɨlek tokeŋ do nandɨsal kaŋ, tagɨ aŋmɨlɨp abɨ kɨlek tokeŋ.”

13 Yaŋban Yesu da kɨsitni amɨn uŋun kwenikon wɨtjɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Kɨlek toki do nandɨsat, do pasɨl gamni!” Yaŋ yaŋban uŋudon gɨn wuda tebani pasɨl ɨmɨŋakwa kɨlek tagɨt. 14  e  Aban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Gak amɨn dɨmasi yoyɨŋek kɨŋ mukwa sogok amɨnon gɨptɨmgo yolɨki. Aŋek Moses da yagɨt uŋun da tɨlagon paret aŋaki amɨn da asi kɨlek tal yaŋ gandani.” 15 Mani Yesu da yo agɨt dakon geni sigɨn kɨŋ ɨreŋ tagɨt. Aŋakwan amɨn morapmɨ da geni nandak do opgwit. Ae sotni paŋmɨlɨp aŋyomjak do opgwit. 16 Mani Yesu bɨsap morapmɨ mɨktɨm amɨn dɨma ekwaŋ tɨmon paŋkɨ egek bɨsit pi agɨt.

Yesu da amɨn kɨsirɨ kandapmɨyo kɨmakbi kɨnda aŋmɨlɨp agɨt

(Mt 9.1-8 ae Mk 2.1-12)

17 Bɨsap kɨndakon Yesu amɨn yoyɨŋ degakwan Parisi amɨn ae gen teban yoyɨŋdet amɨnyo kɨsi paŋobɨŋ yɨkgwit. Uŋun amɨn Jerusalem, ae Galili dakon kokup morap toŋ, ae Judia mɨktɨmon da opgwit. Yesu Amɨn Tagɨ dakon tapmɨm taŋ ɨmgut, do sot amɨn paŋmɨlɨp agɨt. 18 Aŋakwan amɨn kabi kɨnda da amɨn kɨsirɨ kandapmɨyo kɨmakbi kɨnda wamaŋ aŋaŋ opgwit. Uŋun wayɨgon yɨpba pagakwan aŋaŋ Yesu da akgɨron awɨgɨk do awit. 19 Mani amɨn morapmɨ, do yutnon awɨgɨk do aŋtɨdok awit. Do yut kwenon wɨgɨ yut tuwɨlek amɨn uŋun wayɨgon pagakwan napmon da abɨdaŋakwa amɨn morap da binapmon pɨgek Yesu da buronsi pɨgɨgɨt. 20  f  Yesu da nandaŋ gadatni pɨndagek yagɨt, “Not, dɨwarɨgo yopmaŋ gamɨsat.”

21 Yaŋban Parisi amɨn gat ae gen teban yoyɨŋdet amɨn gat da iyɨ yaŋ nandawit, “On namɨn amɨn kɨnda da Piŋkop kulabɨŋek gen uŋun yosok? Dɨwarɨ yopyop uŋun amɨn kɨnda da arɨpmɨ dɨmasi agagɨ. Uŋun Piŋkop kaloŋ dagɨn asak.”

22 Yesu da nandak nandakni uŋun pɨndak nandaŋyo aŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nido butjikon da nandak nandak uŋun nandaŋ namaŋ? 23 Dɨwarɨ yopyop ae amɨn kɨsit kandapmɨyo kɨmakbi paŋmɨlɨp agak uŋun kɨsi amɨn da arɨpmɨ dɨma agagɨ. 24  g  Mani Amɨn Dakon Monji on mɨktɨmon dɨwarɨ wɨrɨrɨt dakon pi asak do yaŋ mudaŋ ɨbi yaŋ nandaba pɨsosak do on amɨn aŋmɨlɨp abeŋ.” Yesu yaŋ yaŋek kɨsirɨ kandapmɨyo kɨmakbi amɨn kaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Nak gayɨsat, gak pɨdaŋ yalɨŋ potgo tɨmɨgek yutgokon kɨ.” 25 Yaŋban uŋudon gɨn amɨn uŋun pɨdaŋek yalɨŋ potni tɨmɨgek Piŋkop aŋkɨsiŋek yutnikon kɨgɨt. 26 Aŋakwan mɨŋat amɨn morapyo uŋun kaŋ wurɨpdagek Piŋkop aŋkɨsiŋek yawit, “Abɨsok yo ŋwakŋwarɨsi altaŋban komaŋ.”

Yesu da Liwai (Matyu) yaŋ ɨmgut

(Mt 9.9-13 ae Mk 2.13-17)

27 Uŋun da kwenon Yesu yomakon pɨgek kɨŋ kaŋban takis tɨmɨt tɨmɨt yut kabeŋon takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn kɨnda yɨkban kagɨt. Uŋun mani Liwai. Yesu da Liwai yaŋ iyɨgɨt, “Abɨŋ nak nol.” 28 Yaŋ iyɨŋban Liwai pɨdaŋ yo morapni kɨsi yopmaŋek Yesu yolgɨt.

29 Aŋek Liwai da yutnikon Yesu do jap madepsi paŋkosit agɨt. Yaŋ aban takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn morapmɨ gat ae amɨn dɨwarɨ gat kɨsi yɨgek jap nawit. 30  h  Aŋakwa Parisi amɨn gat ae gen teban yoyɨŋdet amɨn Parisi da kabɨkon nani uŋun da Yesu dakon paŋdetni do yaŋba yokwi tok aŋek yaŋ yoyɨwit, “Ji jap pakbiyo takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn ae yokwi pakpak amɨn gat nido aŋ?”

31 Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn sotni mɨni uŋun wuda wamagon dɨma kwaŋ. Amɨn sotni toŋ uŋun dagɨn wuda wamagon kwaŋ. 32 Nak amɨn kɨlegɨ yaŋ ɨlɨt do dɨma pɨgɨm. Yokwi pakpak yaŋ ɨlɨkgo but tobɨl ani do pɨgɨm.”

Piŋkop dogɨn nandaŋek jap kelek egɨp egɨp do yagɨt

(Mt 9.14-17 ae Mk 2.18-22)

33 Parisi amɨn da Yesu yaŋ iyɨwit, “Jon dakon paŋdetni bɨsap morapmɨ Piŋkop do nandaŋek jap kelek egek bɨsit pi aŋ. Ae Parisi amɨn nin dakon paŋdetnin kɨsi yaŋ gɨn aŋ. Mani gak dakon paŋdetgoni jap pakbiyo aŋek ekwaŋ.”

34  i  Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Monjɨ kɨnda mɨŋat pasak bɨsapmon uŋun jap noknok bɨsap madep kɨnda, ae monjɨ notni gat ekwaŋ, do jap kelek tagɨ dɨma egɨpni. 35 Mani don monjɨ uŋun abɨdaŋ aŋaŋ kɨŋakwa notni uŋun bɨsapmon jap kelek ekwaŋ.”

36 Yesu da tɨlak gen kɨnda gat yoyɨŋek yagɨt, “Amɨn kɨnda da ɨmal kalugɨ kɨnda pudaŋ ɨmal garaŋɨ dagaŋ kwi kɨndakon bupjak kaŋ uŋun tagɨ dɨma. Yaŋ asak kaŋ, ɨmal kalugɨ aŋupbal asak. Ae ɨmal kalugɨ uŋun kalɨpmɨ gat arɨp dɨma. 37 Ae amɨn kɨnda da wain kalugɨ tɨbɨrɨ meme gɨp baŋ wasaŋbi kalɨpmɨ kɨndakon kolesak kaŋ uŋun tagɨ dɨma. Yaŋ asak kaŋ, wain da pukwa paptaŋ meme gɨp kɨrɨŋɨgakwa wain maŋ mudokdaŋ. Ae meme gɨpyo kɨsi yokwi tokdɨsak. 38 Do wain kalugɨ meme gɨp kalugɨkon kolaŋ. 39 Ae wain kalɨpmɨ nosok amɨn wain kalugɨ nok do kuragɨ nandaŋek yaŋ yosok, ‘Wain kalɨpmɨ uŋun tagɨsi.’ ”

Copyright information for `YUT