Luke 7

Yesu da emat amɨn dakon mibɨltok amɨn kɨnda dakon pi monjɨ aŋmɨlɨp agɨt

(Mt 8.5-13)

1Yesu gen uŋun amɨn yoyɨŋ mudaŋek Kapaneam kokupmon pɨgɨgɨt. 2Uŋun kokupmon Rom dakon emat amɨn 100 dakon mibɨltok amɨn kɨnda egɨpgut. Uŋun dakon oman amɨni si galak taŋ ɨmgut uŋun sot madep aŋek kɨmotdosi agɨt. 3Aŋakwan uŋun mibɨltok amɨn da Yesu dakon gen bini nandagɨt, do Juda amɨn dakon kɨla amɨn dɨ yabekban Yesukon kɨwit. Kɨŋ Yesu da abɨŋ oman amɨni aŋmɨlɨp asak do iyɨwit. 4Aŋek Yesu da aŋpulugosak do madepsi yaŋ iyɨwit, “Uŋun amɨn tagɨsi, do geni nandaŋek kɨŋ oman monjɨni aŋpulugoki. 5Uŋun amɨn da Juda amɨn nin do galak taŋ nimɨsak, ae muwut muwut yutnin wɨtjɨŋ nimgut.”

6Yaŋ iyɨŋba Yesu gat kɨsi kɨwit. Kɨŋ yutni aŋkapmat aŋakwa mibɨltok amɨn da notni dɨ yabekban obɨŋ Yesu yaŋ iyɨwit, “Mibɨltok amɨn da gak do yaŋ yosok, ‘Amɨn Tagɨ, pi madep dɨma gabeŋ. Nak amɨn pɨŋbisi, do nak da yutnon wɨki uŋun da tagɨ dɨma asak. 7Yaŋdo, naga gagon dɨma abɨt. Mani gak da kɨlek tosak do yaŋaki tagɨ kɨlek tosak. 8Nido nak madepno da yoŋgamgwan egɨsat, do nak da uŋun dakon pɨŋbini egɨsat. Ae emat amɨno nak da yoŋgamgwan ekwaŋ, do kɨnda “Kɨ!” yaŋ iyɨko kɨsak. Ae kɨnda “Ap!” yaŋ iyɨko abɨsak. Ae oman amɨno kɨnda “Pi on aki!” yaŋ iyɨko pi asak.’ ”

9Yesu gen uŋun nandaŋek nandaban yo madepsi aban tobɨlek amɨn madepsi buŋon yolgwit yaŋ yoyɨgɨt, “Nak yaŋ dayɨsat, Israel amɨnon nandaŋ gadatni madep on amɨn dakon yombem kɨnda dɨma kagɨm.” 10Yaŋ yaŋban amɨn yabekgɨt uŋun tobɨl yutnon wɨgɨ oman monjɨ uŋun kɨlɨ kɨlek tagɨt kawit.

Yesu da Nain kokupmon monjɨ gɨmoŋɨ kɨnda kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt

11Yesu bɨsap pɨsɨpmɨsok egek kokup kɨnda mani Nain uŋudon kɨŋakwan paŋdetni gat ae amɨn morapmɨsi gat kɨsi kɨwit. 12Kɨŋ uŋun kokup dakon tɨp dam dakon wigat aŋkapmat agɨt. Aŋek amɨn da amɨn kɨmakbi kɨnda wamaŋ aŋaŋ waŋga pɨŋba pɨndakgɨt. Amɨn kɨmakgɨt uŋun dakon meŋi uŋun sakwabat egakwan monjɨ kaloŋɨsi da kɨmakgɨt. Uŋun kokup madep dakon amɨn morapmɨsi uŋun sakwabat gat kɨsi pɨŋba pɨndakgɨt. 13Amɨn Tagɨ da sakwabat uŋun kaŋek bupmɨsi nandaŋ ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Gak kunam dɨma takgi.”

14Yaŋ yaŋek kɨŋ bumjot abɨwit tamo wɨtjɨŋakwan bumjot guramɨkgwit amɨn uŋun akgwit. Agakwa Yesu da yaŋ yagɨt, “Monjɨ gɨmoŋɨ pɨdoki do gayɨsat!” 15 a  Yaŋ iyɨŋban amɨn kɨmakbi uŋun pɨdaŋ yɨgek wasaŋek gen yagɨt. Yaŋban Yesu da meŋi do ɨmgut.

16 b  Aban amɨn morap kɨsi pasalek Piŋkop aŋkɨsiŋek yaŋ yawit, “Kombɨ amɨn madepsi kɨnda nin da bɨkbɨgon altaŋban komaŋ. Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨyoni Israel paŋpulugok do abɨk.” 17Ae Yesu da yo agɨt uŋun dakon gen bin da madepsi ɨreŋ taŋek Judia mɨktɨm kɨsi arɨpmɨ agɨt, ae mɨktɨm dɨwarɨkon kɨsi kɨgɨt.

Jon da paŋdetni bamorɨ Yesu do yabekgɨt

(Mt 11.2-19)

18Jon dakon paŋdetni da Yesu da yo morap agɨt dakon geni Jon iyɨwit. 19 c  Iyɨŋba paŋdetni bamorɨ yaŋ yoban opbal Amɨn Tagɨ yaŋ iyɨnjil do yabekgɨt, “Gak Piŋkop da amɨn yabet do yagɨt uŋun, bo nin amɨn kɨnda don apdɨsak do jomjom aneŋ?”

20Amɨn bamot uŋun kɨŋ Yesu altaŋ ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨmal, “Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn da yaŋ gayɨk do aŋek nit yabekban abamak, ‘Gak Piŋkop da amɨn yabet do yagɨt uŋun, bo nin amɨn kɨnda don apdɨsak do jomjom aneŋ?’ ” 21Uŋun bɨsapmon gɨn Yesu amɨn sotni mibɨlɨ mibɨlɨ taŋ yomgwit uŋun paŋmɨlɨp aŋek koŋni taŋ yomgwit uŋun yol yomgut. Ae dabɨlni mɨni morapmɨ paban pɨsawit.

22 d  Do gen kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Jil kɨŋ abɨsok yo pɨndak nandaŋyo amal uŋun do Jon iyɨnjil. Dabɨlni mɨni amɨn sɨŋtoŋ, ae kandapmɨ alek taŋbi amɨn kosit akwaŋ, ae wuda tebani toŋ amɨn uŋun kɨlek toŋ, ae mɨragɨ mɨni amɨn da gen nandaŋ, ae amɨn kɨmakbi pɨdoŋ, ae yoni mɨni amɨn da Gen Bin Tagɨsi nandaŋ. 23Amɨn kɨnda nak nandaŋek nandaŋ gadatni dɨma wɨtdal kɨsak uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨgɨ toŋ egɨsak.”

24Amɨn bamot Jon da yabekgɨt uŋun tobɨl kɨŋakwal, Yesu da mɨŋat amɨn kabɨ madep Jon do yaŋ yoyɨgɨt, “Ji mɨktɨm amɨni mɨnikon ninaŋ kok do kɨwit? Mɨrɨm da nagal kɨnda aŋwayɨŋ aban kok do kɨwit? 25Dɨma kaŋ, ninaŋ kok do kɨwit? Amɨn kɨnda yɨk ɨmalyo tagɨsi baŋgɨn pagɨt uŋun kok do kɨwit? Dɨma, yɨk ɨmalyo tagɨsi paŋek gɨptɨm dakon yoni tagɨ tagɨ dagɨn taŋ yomaŋ amɨn uŋun kɨla amɨn madep da yutnon gɨn ekwaŋ. 26 e  Mani ji ninaŋ kok do kɨwit? Kombɨ amɨn kɨnda kok do kɨwit? Uŋun bamɨ, nak asisi dayɨsat, Jon da kombɨ amɨn dɨwarɨ yapmaŋ mudosok. 27 f  Uŋun amɨn do Piŋkop da papiakon gen yaŋ mandabi:

‘Nandani, geno yaŋ teŋteŋosak do amɨn kɨnda yabekgo uŋun da mibɨltaŋ gamjak. Aŋek kositgo aŋnoman asak.’
28Nak yaŋsi dayɨsat, amɨn morap mɨktɨmon altoŋ uŋun Jon da yapmaŋ mudosok. Mani amɨn morap Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan pɨŋbisi ekwaŋ uŋun da Jon yapmaŋgaŋ.”

29 g  (Jon da amɨn gat ae takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn gat telagɨ pakbi kɨlɨ soŋ yomgut, do gen uŋun nandaŋek yaŋ yawit, “Piŋkop dakon aŋpak uŋun kɨlegɨsi.” 30 h  Mani Parisi amɨn gat ae gen teban mibɨlɨ nandak nandak amɨn gat uŋun Jonon telagɨ pakbi dɨma sowit. Yaŋ aŋek Piŋkop da kosit kɨlegɨ yolɨk do agɨt uŋun manji ɨmgwit.)

31Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ni tɨlak gen kɨnda naŋ dayɨko amɨn abɨsok ekwaŋ uŋun dakon aŋpak do nandaba pɨsosak? Uŋun niaŋen amɨn dɨ da ekwaŋ? 32Uŋun mɨŋat monjɨyo da yaŋ, yumaŋ gwayek tamokon yɨgek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yoŋ: ‘Nin kasɨsɨŋ kɨlɨ pɨsomaŋ, mani ji kap ak do dɨma nandayɨŋ. Nin bupmɨ kap yamaŋ, mani ji bupmɨ nandaŋek kunam tat do dɨma nandayɨŋ.’ ”

33Yesu da sigɨn yaŋ yagɨt, “Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn abɨŋek bret dɨma nagɨt, ae wain dɨma nagɨt. Yaŋ aŋakwan, ‘Koŋni kɨnda taŋ ɨmɨsak’ ji da gen uŋun yawit. 34 i  Ae Amɨn Dakon Monji da abɨŋ jap pakbiyo agɨt. Yaŋ aŋakwan kaŋek ji da yaŋ yoŋ, ‘Kabɨt, jap morapmɨ noknok amɨn ae wain morapmɨsi noknok amɨn. Takis tɨmɨt tɨmɨt ae yokwi pakpak amɨn dakon notni.’ 35Ji da gen uŋun yoŋ, mani Piŋkop da pi morap agɨt uŋun pɨndagek nandano nandaŋ kokwini tagɨsi gɨn asak.”

Mɨŋat kɨnda da pakbi kɨbaŋɨ tagɨsi naŋ Yesu soŋ ɨmgut

36Parisi amɨn kɨnda da Yesu yutnikon obɨŋ jap nosak do yaŋ ɨban yutnikon obɨŋ jap tamokon yɨkgɨt. 37 j  Uŋun kokupmon yokwi pakpak mɨŋat kɨnda egɨpgut. Uŋun mɨŋat Yesu Parisi da yutnon yɨgek jap nosok yaŋ amɨn da yaŋba nandaŋek pakbi kɨbaŋɨ tagɨsi kɨnamɨ kɨnda abɨdaŋek yutnon wɨgɨgɨt. Tɨbɨrɨ uŋun tɨpnaŋ wasaŋbi. 38Wɨgɨ Yesu da manjikon kandapnikon paŋkɨ agek kunam tagakwan dabɨl pakbini da kandapnikon maŋ guktaŋba busuŋ daŋgwani baŋ ɨkdɨgagɨt. Yaŋ aŋek kandapmɨkon mandaŋ naŋek pakbi kɨbaŋɨ tagɨsi naŋ soŋ ɨmgut.

39Yaŋ aŋakwan Parisi amɨn uŋun Yesu yaŋ ɨmgut iyɨ burɨkon da yaŋ nandagɨt, “On amɨn asi kombɨ amɨn kɨnda tam, on mɨŋat kɨsirɨ kwenikon wɨtjɨsak uŋun yokwi pakpak mɨŋat kɨnda yaŋ nandaban.”

40Yaŋ nandaŋakwan Yesu da iyɨgɨt, “Saimon, nak gen kɨnda gayɨko.”

Yaŋban iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, kɨlɨ nayɨ.”

41Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Amɨn bamorɨ uŋun amɨn kɨndakon gomani toŋ. Kɨnda dakon gomani uŋun moneŋ 500 danari, ae kɨnda dakon gomani uŋun moneŋ 50 danari. 42Uŋun amɨn bamot gomani sopjil dakon moneŋni arɨpmɨ dɨma, do gomani dɨma sopjil do yoyɨgɨt. Gak niaŋ nandɨsal? Yaŋ aban jit amɨn da uŋun amɨn do madepsi galak taŋ ɨmgut?”

43Yaŋban Saimon da iyɨgɨt, “Goman madepni dɨma sopjak do iyɨgɨt amɨn uŋun da, yaŋ nandɨsat.”

Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Gak kokwin kɨlegɨsi aŋek yosol.”

44Yaŋ yaŋek Yesu da tobɨl mɨŋat uŋun kaŋek Saimon yaŋ iyɨgɨt, “On mɨŋat do koki? Nak yutgokon wɨko kandapno sugokeŋ do pakbi dɨma namɨl. Mani on mɨŋat da dabɨl pakbini naŋ kandapno sugaŋek busuŋ daŋgwani baŋ ɨkdɨgak. 45Nak dɨma mandaŋ nal, mani yutgokon si wɨron da wasaŋek mɨŋat on da kandapno mandaŋ nak da sigɨn mandaŋ nosok. 46Gak busuŋnokon bɨt nelak dɨma tagal namɨl. Mani mɨŋat on da pakbi kɨbaŋɨ tagɨsi kandapnokon soŋ namɨk. 47Do yaŋ gayɨsat, on mɨŋat dakon dɨwarɨni morapmɨ Piŋkop da yopmaŋ ɨban nak do but dasi galagɨ madepsi nandaŋ namɨsak. Mani dɨwarɨni tagapmɨsok taŋ ɨmaŋ amɨn Piŋkop da dɨwarɨni yopmaŋ ɨmjak kaŋ, uŋun amɨn da nak do galagɨ madep dɨma nandaŋ namjak.”

48Yaŋ yaŋek Yesu da mɨŋat uŋun yaŋ iyɨgɨt, “Nak da dɨwarɨgo yopmaŋ gamɨsat.”

49Yaŋ iyɨŋban amɨn kabɨ Yesu gat jap naŋek yɨkgwit uŋun iyɨ gɨn yaŋ yawit, “On niaŋen amɨn kɨnda da dɨwarɨ yopyop asak?” 50 k  Yaŋ yaŋakwa Yesu da mɨŋat uŋun yaŋ iyɨgɨt, “Nandaŋ gadatgo do aŋek Piŋkop da gak yokwikon naŋ abɨdosok. Butgo yaworɨ taŋakwan kɨki.”

Copyright information for `YUT