a11.5Ais 35.5-6; 61.1
b11.10Mal 3.1; Lk 1.76
d11.1415Mal 4.5; Mt 17.10-13; Mk 9.11-13
e11.19Mt 9.14
f11.21-22Ais 23; Esi 26-28; Jol 3.4-8; Am 1.9-10; Sek 9.2-4
g11.23WW 19.24-28; Ais 14.13-15
h11.24Mt 10.15; Lk 10.12
i11.251Ko 1.26-29
k11.28Jer 31.25

Matthew 11

Jon da paŋdet kabɨni yabekban Yesukon kɨwit

(Lk 7.18‑35)

Yesu paŋdetni 12 kabɨ yoyɨŋ dek mudaŋek uŋun kokup yɨpmaŋek Galili mɨktɨm dakon kokup pap tawit uŋudon agek Piŋkop dakon gen yoyɨŋ dekgɨt.

Aŋakwan Jon dam tebanon yɨgek Kristo da pi agɨt dakon gen bin nandaŋek paŋdet kabɨni yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Yesukon kɨŋ yaŋ iyɨni, ‘Piŋkop da amɨn yabet do yagɨt uŋun gak, bo nin amɨn kɨnda don apdɨsak uŋun do jomjom aneŋ?’ ”

Yaŋba Yesu da kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Ji kɨŋ yo morap kaŋ nandaŋyo aŋ uŋun Jon iyɨni. a Dabɨlɨ mɨni amɨn sɨŋtoŋ, kandapmɨ alek taŋbi kosit akwaŋ, wuda tebani toŋ amɨn kɨlek toŋ, mɨragɨ mɨni gen nandaŋ, kɨmakbi kɨmoron da pɨdoŋ, ae yoni mɨni amɨn da Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi nandaŋ. Amɨn kɨnda nak nandaŋek nandaŋ gadatni dɨma wɨtdal kɨsak uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨgɨ toŋ egɨsak.”

Yoyɨŋban Jon dakon paŋdet kabɨni kɨŋakwa Yesu da mɨŋat amɨn kabɨ madep Jon do yaŋ yoyɨgɨt, “Ji mɨktɨm amɨni mɨnikon ninaŋ kok do kɨwit? Mɨrɨm da nagal paŋwayɨŋ aban pɨndat do kɨwit? Uŋun dɨma kaŋ, ninaŋ kok do kɨwit? Amɨn kɨnda da ɨlɨkba pɨgɨkni mani toŋsi pagɨt uŋun kok do kɨwit? Dɨma, kɨla amɨn madep da yutnon uŋuden amɨn da ekwaŋ. Dɨma kaŋ, ae ninaŋ kok do kɨwit? Kombɨ amɨn kɨnda kok do kɨwit? Asi ji kombɨ amɨn kok do kɨwit. Mani Jon da kombɨ amɨn dɨwarɨ yapmaŋ mudosok. 10  b Uŋun amɨn dogɨn Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:

‘Nandani, geno yaŋ teŋteŋosak do amɨn kɨnda yabekgo uŋun da mibɨltaŋ gamjak. Aŋek kositgo aŋnoman asak.’
11 Nak asisi dayɨsat, amɨn morap mɨktɨmon altoŋ uŋun Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn da yapmaŋ mudosok. Mani amɨn morap Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan pɨŋbisi ekwaŋ uŋun da Jon yapmaŋgaŋ.

12  c  “Kombɨ amɨn morap gat ae gen teban papia kɨsi da Piŋkop da Amɨn Kɨla Akdɨsak uŋun do yaŋ teŋteŋaŋakwa wɨŋ Jon Telagɨ Pakbi Sogok pini wasagɨt bɨsapmon wɨgɨt. Jon da Piŋkop dakon gen wasaŋek yagɨron da wɨŋ abɨsok ekwamaŋon Piŋkop da Amɨn Kɨlani Ak do pi madepsi asak. Aŋakwan amɨn da uŋun kɨrɨŋɨt do pi madep aŋ. Yaŋ aŋek emat jɨgɨyo morapmɨsi paŋalon aŋ. 14  d Uŋun papia da Elaija don apjak do yagɨt. Ji but bamot aŋ yaŋ nandɨsat. Gen on nandak do galak toŋ amɨn ji pakyaŋsi nandaŋek mibɨlɨ nandaŋ pɨsoni. Jon uŋun Elaija.

16 “Amɨn abɨsok ekwaŋ uŋun nandaŋ kokwini tagɨ dɨma. Uŋun dakon mibɨlɨ tɨmɨsok dɨ dayɨko nandabɨt. Uŋun mɨŋat monjɨyo da yaŋ, yumaŋ gwayek tamokon yɨgek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yoŋ, 17 ‘Nin kasɨsɨŋ kɨlɨ pɨsomaŋ, mani ji kap ak do dɨma nandayɨŋ. Nin bupmɨ kap yamaŋ, mani ji bupmɨ nandaŋek kunam tat do dɨma nandayɨŋ.’ ”

18 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Jon abɨŋek jap morapmɨ dɨma nagɨt, ae wain dɨma nagɨt. Yaŋ aŋakwan, ‘Koŋni toŋ’ yaŋ yawit. 19  e Ae Amɨn Dakon Monji da abɨŋ jap pakbiyo agɨt. Yaŋ aŋakwan kaŋek yaŋ yawit, ‘Kabɨt, jap morapmɨ noknok amɨn ae wain morapmɨsi noknok amɨn. Takis tɨmɨt tɨmɨt ae yokwi pakpak amɨn dakon notni.’ Yaŋ yaŋ ɨmgwit, mani Piŋkop da pi morap agɨt uŋun pɨndagek nandano nandaŋ kokwini tagɨsi gɨn asak.”

But tobɨl dɨma aŋ amɨn uŋun bupmɨsi

(Lk 10.1315)

20 Kokup pap dɨwarɨkon Yesu wasok tapmɨmɨ toŋ morapmɨ agɨt, mani but tobɨl dɨma awit. Do Yesu da tebaisi yaŋ yagɨt, 21  f  “Korasin ae Betsaida amɨn, awa! Nak wasok tapmɨmɨ toŋ abo pɨndagek ji but tobɨl dɨma awit. Tair kokupmon amɨn gat Saidon kokupmon amɨn gat da pɨndakgwit tam, but tobɨl bamɨsi abam. Aŋek bupmɨ dakon yɨk ɨmalyo paŋek abɨlagon yɨkbam. 22 Mani nak yaŋ dayɨsat, gen kokwin bɨsap madepmon Tair gat Saidon kokupmon amɨn gat da kobogɨ do jɨgɨ tagapmɨ paŋakwa ji da kobogɨ do jɨgɨ madepsi pakdaŋ. 23  g Aŋakwa Kapaneam kokupmon amɨn, ji ason Kwen Kokupmon wɨgɨni yaŋ nandaŋ, ma? Uŋun arɨpmɨ dɨmasi. Ji mibɨlɨgwan Tɨpdomon pɨgɨkdaŋ. Nak wasok tapmɨmɨ toŋ abo pɨndagek ji but tobɨl dɨma awit. Uŋun morap Sodom kokupmon amɨn da pɨndakgwit tam, abɨsok Sodom tosok gɨn. 24  h Do yaŋsi dayɨsat, Piŋkop da amɨn kokwin ak do bɨsap yɨpguron Sodom amɨn da jɨgɨ pakdaŋ uŋun si yapmaŋek ji da jɨgɨ madepsi pakdaŋ.”

Ji nagon obɨŋek yɨk yawotni

(Lk 10.2122)

25  i Uŋun bɨsapmon Yesu da yaŋ yagɨt, “Dat, kundu ae mɨktɨm dakon Amɨn Tagɨ, amɨn dɨwarɨ mɨktɨm dakon nandak nandakni uŋun wukwisi, mani iyɨ do nandaba wɨgɨsak, do uŋuden amɨn do gen bamɨ morap si paŋkɨsɨbɨsal. Aŋek amɨn monɨŋɨ da tɨlagon ekwaŋ amɨn, uŋun do yolɨsal. 26 O Dat, gak gaga dakon galaktok yolek yaŋ asal.

27  j  “Datno da yo morap kɨlɨ namgut. Dat uŋun dagɨn Monji nandaŋ ɨmɨsak. Aŋek Monjɨ gat ae amɨn Monjɨ da Dat dakon mibɨlɨ yoyɨsak uŋun amɨn dagɨn Datno nandaŋ ɨmaŋ.

28  k  “Jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ paŋek wararɨ nandaŋ amɨn, ji nagon opba bɨkbɨk dabo yɨk yawotni. 29  l Bulmakau da tegon amɨn da yɨk pawɨl kɨndap kɨrɨŋ paŋteban aba yo jɨgɨ ɨlɨkgaŋ, uŋun da tɨlak ji nak dakon kɨndap kɨrɨŋ pani. Nak dakon kɨndap kɨrɨŋ uŋun yaworɨ ae yɨk ɨmetni uŋun tagapmɨ. Nak amɨn yaworɨ ae butno pɨŋbi, do nak gat egek Piŋkop do dayɨŋ dekgo butji yaworɨ tosak.”

Copyright information for `YUT