a14.3-4MS 18.16; 20.21; Lk 3.19-20
b14.5Mt 21.26
c14.19Mt 15.35-39; Mk 8.6-10
f14.31Mt 8.26; Mk 4.39
g14.36Mt 9.20-21

Matthew 14

Erot da yaŋban Jon aŋakgwit

(Mk 6.14‑29 ae Lk 3.1920 ae 9.79)

Kɨla amɨn madep Erot uŋun Yesu dakon gen bin nandaŋek oman amɨn kabɨni yaŋ yoyɨgɨt, “Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn uŋun kɨmoron da pɨdak, do wasok tapmɨmɨ toŋ agak uŋun dakon tapmɨm taŋ ɨmɨsak.”

a Kalɨp Erot da padɨge Pilip dakon mɨŋatni Erodias tuwɨl pagɨt. Aban Jon da Erot yaŋ iyɨgɨt, “Gak gen teban yapmaŋek padɨgɨgo dakon mɨŋatni tuwɨl pal. Uŋun tagɨ dɨma.” Gen uŋun nandaŋek Erot da obip amɨni yabekban kɨŋ Jon abɨdaŋek nap teban naŋ wamaŋ dam tebanon yɨpgwit. b Erot uŋun Jon aŋakban kɨmotjak do nandagɨt, mani amɨn da Jon uŋun kombɨ amɨn kɨnda yaŋ nandawit. Do amɨn do pasalek Jon dɨma aŋakgɨt.

Don Erot dakon altok altok bɨsap do nandaŋek jap noknok awit bɨsapmon Erodias dakon gwi da kap aban Erot da kaŋek nandaban yo madepsi agɨt. Aŋek yaŋ teban tok kɨnda aŋek yaŋ iyɨgɨt, “Yo nido nayɨki, tagɨ gabeŋ.” Iyɨŋban meŋi da gwi nandak nandak ɨban Erot yaŋ iyɨgɨt, “Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn uŋun dakon busuŋɨ ɨdapmon yɨpmaŋ nabi.”

Gen yaŋ yaŋban Erot burɨkon jɨgɨ nandagɨt, mani amɨn jap nawit uŋun da ɨŋamon yaŋ teban tok agɨt uŋun do pasalek gen yagɨt dɨma kɨrɨŋɨkgɨt. Obip amɨni yoyɨŋban mɨŋatjok da gen iyɨgɨt uŋudeŋ aŋek 10 dam tebanon kɨŋ Jon dakon busuŋɨ mandaŋ dagawit. 11 Mandaŋ dagaŋ ɨdapmon yɨpmaŋ aŋabɨŋ mɨŋatjok uŋun do ɨba aŋkɨ meŋi do ɨmgut. 12 Aŋakwan Jon dakon paŋdetni da kɨŋ bumjotni abɨdaŋ aŋkɨ wayɨkgwit. Wayɨgek kɨŋ Yesu uŋun dakon geni iyɨwit.

Yesu da amɨn 5 tausen do jap yomgut

(Mk 6.31‑44 ae Lk 9.1017 ae Jon 6.113)

13 Yesu uŋun Jon aŋakba kɨmakgɨt dakon gen bin nandaŋek iyɨ gɨn bot kɨnda abɨdaŋek mɨktɨm amɨni mɨnikon kɨgɨt. Kɨŋakwan mɨŋat amɨn kabɨ madep Yesu uŋudon kɨsak yaŋ nandaŋek kokupni yopmaŋ yopmaŋ aŋek pakbi ɨdap ɨleŋɨ naŋ yol aŋkɨwit. 14 Aŋakwa bot uŋun paŋkɨ ɨleŋɨkon agakwan Yesu pɨŋ ɨleŋɨkon wɨŋek amɨn kabɨ madepsi pɨndak bupmɨ nandaŋek sot amɨn paŋmɨlɨp agɨt. 15 Aŋakwan pɨlɨndo paŋdetni da abɨŋ Yesu yaŋ iyɨwit, “Mɨktɨm amɨni mɨnikon ekwamaŋ, ae gɨldat kɨlɨ pɨgɨkdɨsak, do yoyɨŋbɨ amɨn kabɨ madep kokup monɨŋ monɨŋ kɨŋek iyɨ do jap yumaŋ noni.”

16 Yaŋba yaŋ yoyɨgɨt, “Nido kɨni? Dɨsi jap yomgut.”

17 Yoyɨŋban yaŋ yawit, “Ninon jap morapmɨ dɨma. Bret kɨsit kɨnda ae tap kɨlap bamorɨ dagɨn taŋ nimaŋ.”

18 Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Uŋun nagon paŋopni.” 19  c Yaŋ yaŋek amɨn morap joŋ tɨmon yɨtni do yoyɨgɨt. Aŋek bret kɨsit kɨnda ae tap kɨlap bamot pabɨdaŋek Kwen Kokup sɨŋtaŋek gɨsamɨkgɨt. Yaŋ aŋek bret jokgalek paŋdetni do yoban uŋun da amɨn do yomgwit. 20 Yoba tɨmɨk amɨn morap kɨsisi arɨpmɨsi nawit. Naŋba bret dɨwat tawit uŋun paŋdetni da sɨmɨlba yɨk madepsi 12 kabɨ yaŋ tugawit. 21 Wɨli 5 tausen da jap nawit. Ae mɨŋat monjɨyo jap nawit uŋun dɨma manjɨkbi.

Yesu pakbi ɨdapmon bamaŋ bamaŋ kɨgɨt

(Mk 6.45‑52 ae Jon 6.1621)

22 Yesu paŋdet kabɨni boron wɨgek pakbi ɨdap terɨ kɨnda uŋun da kalɨp wɨgɨni do yoyɨgɨt. Kɨŋakwa Yesu mɨŋat amɨn kabɨ madep yoyɨŋban kɨwit. 23  d Yoyɨŋban kɨŋakwa iyɨ gɨn ɨleŋ kɨndakon bɨsit ak do wɨgɨgɨt. Wɨgɨ gɨldat pɨgakwan iyɨ gɨn ɨleŋon egɨpgut. 24 Yesu ɨleŋon egakwan paŋdet kabɨni boron da kɨŋ dubak taŋakwa mɨrɨm da abɨŋ bot tomnikon tɨdaŋakwan pakbi da madepsi tamalɨgakwan bot tobɨl tobɨl agɨt.

25 Kɨlɨ wɨsawɨsa do Yesu da pakbi ɨdapmon bamaŋ bamaŋ kɨŋ paŋdetni kabɨkon noman taŋ yomgut. 26  e Pakbi ɨdapmon bamaŋ bamaŋ apban kaŋek paŋdetni si pasalgwit. Aŋek “Koŋ kɨnda abɨsak!” yaŋ yaŋek yaŋ tɨdawit.

27 Yaŋ tɨdaŋakwa uŋudon gɨn Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji si teban taŋek egɨpni. Nak naga abɨsat. Dɨma pasolni.”

28 Yoyɨŋban Pita da iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, gaga abɨsal kaŋ, yaŋbɨ pakbi kwenon da bamaŋ bamaŋ gagon opbo.”

29 Iyɨŋban Yesu da yagɨt, “Kɨlɨ op.” Yaŋ yaŋban Pita da bot yɨpmaŋek pɨŋ pakbi kwenon bamaŋek Yesukon kɨgɨt. 30 Kɨŋakwan mɨrɨm uŋun tebai aban kaŋ pasalek pakbi kagagwan tɨmɨsok dɨ pɨgek yaŋ tɨdaŋek yagɨt, “Amɨn Tagɨ nak aŋpuluga!”

31  f Yaŋ tɨdaŋban uŋudon gɨn Yesu da Pita abɨdaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Gak nandaŋ gadatgo pɨsɨpmɨ, nido but bamot asal?”

32 Yaŋ iyɨŋban boron wɨgakwal mɨrɨm dagagɨt. 33 Dagaŋakwan boron yɨkgwit amɨn uŋun Yesu gawak ɨmɨŋek yawit, “Asisi, gak Piŋkop dakon Monji.”

Genesaret mɨktɨmon Yesu da sot amɨn morapmɨ paŋmɨlɨp agɨt

(Mk 6.53‑56)

34 Pakbi ɨdap terɨ kɨnda Genesaret mɨktɨmon kɨŋ ɨleŋɨkon wɨgakwan 35 uŋun mɨktɨm amɨn da Yesu kaŋ nandaŋyo awit. Kaŋ nandaŋyo aŋek Yesu abɨk dakon gen bin saŋbeŋba mɨktɨm terɨ terɨ kɨgɨt. Kwan nandaŋek sot amɨn kɨsisi paŋabɨŋ yopmaŋakwa 36  g sot amɨn da Yesu dakon paba pɨgɨk dɨwatni ɨgayɨk do bɨsit tebai iyɨwit. Ɨgayɨwit amɨn uŋun kɨlek taŋ mudawit.

Copyright information for `YUT