a15.4TP 20.12; 21.17; GT 5.16
b15.8-9Ais 29.13
c15.11Mt 12.34
e15.24Mt 10.6
g15.32Mt 14.14

Matthew 15

Piŋkop dakon gen teban da babɨk dakon gen yapmaŋdak

(Mk 7.113)

Parisi amɨn dɨwarɨ gat ae gen teban yoyɨŋdet amɨn dɨwarɨ gat Jerusalem kokup papmon da obɨŋek Yesu yaŋ iyɨwit, “Nido paŋdet kabɨgo babɨk dakon gen teban yapmaŋek kɨsirɨ dɨma sugaŋek jap noŋ?”

Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Piŋkop dakon gen teban yɨpmaŋek babɨkji dakon gen paŋteban aŋek uŋun baŋ paŋ ekwaŋ. Uŋun tagɨ dɨma. a Piŋkop da yaŋ yagɨt,

‘Ji meŋ datyo dakon pɨŋbi egek geni guramɨtni’
ae kɨnda gat yaŋ yosok,

‘Amɨn kɨnda da meŋ datyo do gen yokwi kɨnda yosak kaŋ, uŋun amɨn si aŋakba kɨmotjak.’
Mani ji da amɨn gulusuŋ yoyɨŋ degek yaŋ yoyaŋ, ‘Meŋ datyo do nandaba wɨkwanek yo kabɨ uŋun do paŋpulugogɨ uŋun Piŋkop do paretni kaŋ uŋun tagɨ’ ji da suŋ yaŋ yoyaŋ. Ji yaŋ aŋek babɨkji dakon gen teban guramɨgek Piŋkop dakon gen teban maba kɨsak. Ji jamba but amɨn, Piŋkop da kombɨ amɨn Aisaia dakon nandak nandak aŋtagap aban ji do gen yaŋsi mandagɨt:

b  ‘Uŋun amɨn kabɨ gen kaga dagɨn nak man madep namaŋ,
mani but dasi nak dɨma nandaŋ namaŋ.
Iyɨ dakon gen teban do, “On uŋun Piŋkop dakon gen” yaŋ yaŋek amɨn yoyɨŋ dekgaŋ.
Nak gawak namaŋ uŋun koko yo ɨsalɨ asak.’ ”

Yo noknogɨ da amɨn dakon but dɨma aŋupbal asak

(Mk 7.14‑23)

10 Yesu da mɨŋat amɨn kabɨ madep yaŋ ɨlɨkban apba yoyɨgɨt, “Gen dayɨko mɨrak yopmaŋek nandaba pɨsosak. 11  c Yo si nono pɨkwaŋ uŋun do Piŋkop da nandaban yokwi dɨma asak. Mani gen yomaŋ uŋun do Piŋkop da nandaban yokwi tosok.”

12 Yaŋ yaŋban paŋdetni da obɨŋ yaŋ iyɨwit, “Gen on yaŋaki Parisi amɨn dakon but yokwi toŋ gak uŋun dɨ nandɨsal, bo dɨma?”

13 Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Kwen Kokup Datno yo iyɨ dɨma kwaokgɨt uŋun gelɨmbɨl pɨlɨk mudokdɨsak. 14  d Ji on amɨn do nandaba kɨk dɨma ani. On amɨn kosit yolɨk amɨn dabɨlɨ mɨni yombem. Dabɨlɨ mɨni kɨnda da notni kɨnda kosit yolɨsak kaŋ, kɨsi bamot gapmakon mokdamal.”

15 Yaŋban Pita da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Gak amɨn tɨlak gen yoyɨl uŋun dakon mibɨlɨ tagɨ niyɨŋbɨ nandaneŋ?”

16 Yaŋban Yesu da yaŋ yagɨt, “Jiyo kɨsi dɨma nandaŋ pɨsoŋ? 17 Jap morap nomaŋ uŋun kwasopninon pɨgek kosirɨ naŋ abɨgɨsak. 18 Mani gen yokwi yomaŋ uŋun nandak nandakninon da wɨŋ butnin paŋupbal asak. 19 Yo uŋun yaŋ do yosot: nandak nandak yokwi, amɨn dapba kɨmot, yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ, kabo, topmon da gen pikon yopyop, ae yaŋba yokwi tok. 20 Amɨn da uŋun aŋpak morap aŋakwa Piŋkop da pɨndakban yokwi aŋ. Mani ji kɨsitji dɨma sugaŋek jap noŋ uŋun da yokwi dɨma asak.”

Kenan mɨŋat kɨnda Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgut

(Mk 7.24‑30)

21 Yesu kokup uŋun yɨpmaŋek Tair ae Saidon kokup bamot tomal uŋudon kɨgɨt. 22 Kɨŋ altaŋakwan Kenan mɨŋat kɨnda uŋudon egɨpgut uŋun da abɨŋ yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn Tagɨ, Dewit Dakon Monjɨ, bupmɨ nandaŋ nam! Gwano koŋ da madepsi aŋupbal asak.”

23 Yaŋban Yesu da gen kobogɨ kɨnda dɨma iyɨgɨt. Aŋakwan paŋdet kabɨni da obɨŋek Yesu yaŋ iyɨwit, “Mɨŋat on yaŋ tɨdaŋek jɨgɨ nimɨŋek noldak. Uŋun tagɨ dɨma. Iyɨŋbɨ kwan.”

24  e Yaŋba Yesu da yaŋ yagɨt, “Piŋkop da nak Israel amɨn sipsip kabɨni pasɨlbi uŋun baŋgɨn paŋpulugokeŋ do yabekgɨt.”

25 Yaŋban nandaŋek mɨŋat da abɨŋ gawak ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, aŋpulugoki dosi nandɨsat!”

26 Yaŋ yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Mɨŋat monjɨyo dakon jap pɨŋan do yomyomɨ mɨni.”

27 Yaŋban mɨŋat da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, bamɨ yosol, mani pɨŋan tewɨgɨ da tamokon da jap jɨmjɨm moŋ uŋun tagɨ noŋ.”

28 Yaŋban Yesu da nandaŋek yaŋ iyɨgɨt, “O mɨŋat, nandaŋ gadatgo uŋun wukwisi. Yo nido yal uŋun yaŋ gɨn altaŋ gamdɨsak.” Yaŋ iyɨŋakwan uŋudon gɨn gwi kɨlek tagɨt.

Yesu sot amɨn morapmɨ paŋmɨlɨp agɨt

29 Yesu uŋun kokup yɨpmaŋek Galili Pakbi Ɨdap da ɨleŋɨkon kɨgɨt. Kɨŋek uŋudon da ɨleŋ kɨndakon pawɨgɨ yɨkgɨt. 30 Pawɨgɨ yɨgakwan mɨŋat amɨn kabɨ madepsi da sot amɨn morapmɨ paŋapgwit. Kandapmɨ yokwi ae gɨreŋɨkbi, dabɨlɨ mɨni, amɨn kadɨm, ae sot mibɨlɨ mibɨlɨ toŋ uŋun Yesu da buron paŋabɨŋ yopmaŋakwa paŋmɨlɨp agɨt. 31  f Aŋakwan kadɨm da gen yawit, ae kandapmɨ yokwi ae gɨreŋɨkbi da kosit agɨpgwit, ae dabɨlɨ mɨni da sɨŋtawit. Amɨn da uŋun pɨndagek Israel dakon Piŋkop do tamtam yaŋek aŋkɨsiwit.

Yesu da amɨn 4 tausen do jap yomgut

(Mk 8.110)

32  g Yesu da paŋdet kabɨni yaŋ yoban apba yaŋ yoyɨgɨt, “On mɨŋat amɨn kabɨyo nin gat gɨldat kapbɨ egɨpmamaŋ. Kɨlɨ japni kɨsi naŋ mudaŋ, do nak bupmɨ nandaŋ yomɨsat. Jap dɨma yomɨŋek yabetno kɨni kaŋ, kosiron ɨŋam kɨmot aŋek maŋ potdaŋ.”

33 Yaŋban paŋdetni da yaŋ iyɨwit, “On mɨktɨm amɨni mɨnikon bret morapmɨ dukon baŋ on mɨŋat amɨn morapyo yomno noni?”

34 Yaŋba yoyɨgɨt, “Jikon bret niaŋ da toŋ?”

Yaŋban yawit, “Ninon bret 7 ae tap kɨlap monɨŋgok bamorɨsok dagɨn taŋ nimaŋ.”

35 Yaŋ yaŋakwa Yesu da mɨŋat amɨn kabɨyo madep mɨktɨmon pabɨŋ yɨtni do yoyɨgɨt. 36 Yoyɨŋban yɨgakwa Yesu da bret 7 kabɨ gat ae tap kɨlap gat tɨmɨk Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek pudaŋ paŋdetni do yoban uŋun da amɨn do yoba nawit. 37 Kɨsi arɨpmɨsi naŋba jap dɨwat tawit uŋun paŋdetni da tɨmɨgek yɨk madepsi 7 kabɨ sɨmɨlgwit. 38 Wɨli 4 tausen da jap nawit. Ae mɨŋat monjɨyo jap nawit uŋun dɨma manjɨkbi.

39 Yesu uŋun mɨŋat amɨn kabɨ madepsi yoyɨŋban kɨŋakwa iyɨ boron wɨgek Magadan tet do kɨgɨt.

Copyright information for `YUT