a16.1Mt 12.38; Lk 11.16
b16.4Mt 12.39; Lk 11.29
d16.9Mt 14.17-21
e16.10Mt 15.34-38
h16.17Gal 1.15-16
j16.19Mt 18.18; Jn 20.23
k16.24Mt 10.38; Lk 14.27
m16.26Mt 4.8-9
n16.27Kap 62.12; YT 24.12; Mt 25.31; Ro 2.6; PA 22.12

Matthew 16

Yesu da wasok tapmɨmɨ toŋ asak do iyɨwit

(Mk 8.1113 ae Lk 12.54‑56)

a Parisi amɨn ae Sadyusi amɨn dɨwarɨ da Yesu aŋkewal do aŋek opgwit. Asi Piŋkop dakon pi naŋ asak bo dɨma yaŋ do wasok tapmɨmɨ toŋ kɨnda aban koni do iyɨwit. Iyɨŋba yoyɨgɨt, “Gɨldat pɨgɨk do aŋakwan ji yaŋ yoŋ, ‘Kwen gami asak, do aŋwa bɨsap tagɨsi.’ Ae wɨsa dagokdosi ji yaŋ yoŋ, ‘Gɨkwem pɨli ae kwen gami asak, do sɨkak mɨrɨmyo akdɨsak.’ Ji gɨldat wɨsayo pɨndagek kokwin tagɨsi aŋ, mani abɨsok bɨsap ekwamaŋ uŋun kaŋek kokwin tagɨ dɨma aŋ. b Amɨn on bɨsapmon ekwaŋ uŋun amɨn yokwisi gɨn. Piŋkop dakon pi naŋ asat yaŋ nandak do wasok tapmɨmɨ toŋ kɨnda kok do yoŋ. Mani kɨnda dɨma kokdaŋ. Kombɨ amɨn Jona dakon tɨlak naŋgɨn kokdaŋ.”

Yaŋ yoyɨŋek yopmaŋ kɨgɨt.

Parisi ae Sadyusi amɨn dakon yis dakon tɨlak gen

(Mk 8.14‑21)

Yesu gat paŋdetni gat pakbi ɨdap terɨ kɨnda kɨwit bɨsapmon paŋdetni bret do ɨŋtaŋek kɨwit. c Yaŋ aba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Parisi gat ae Sadyusi amɨn gat uŋun dakon yis do pakyaŋsi kaŋ kɨmotni.”

Yaŋban notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Ninon bret mɨni uŋun do bo yosok?”

Gen uŋun yaŋba Yesu burɨkon da pɨndak nandaŋyo aŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nido ninon bret mɨni yaŋ yoŋ? Ji nandaŋ gadatji pɨsɨpmɨ! d Ji butji sigɨn pakyaŋsi dɨma nandaŋ pɨsoŋ, ma? Nak bret 5 kabɨ baŋ amɨn 5 tausen do yobo naŋakwa dɨwarɨ yɨk morapmɨ sɨmɨlba tugawit ji uŋun do si ɨŋtoŋ? 10  e Ae bret 7 kabɨ baŋ amɨn 4 tausen do yobo naŋakwa dɨwarɨ yɨk morapmɨ sɨmɨlba tugawit ji uŋun do si ɨŋtoŋ? 11 Nak bret do yat yaŋ nandaŋ, ma? Dɨma. Ji Parisi gat ae Sadyusi amɨn gat dakon yisni do pakyaŋsi kaŋ kɨmotni, nak uŋun do dayɨt.”

12 Yaŋ yaŋban nandaŋek burɨ pɨsawit. Bret dakon yis do dɨma yosok, Parisi gat ae Sadyusi amɨn gat dakon yoyɨŋdetni toptopmɨ do kaŋ kɨmotneŋ do yosok yaŋ nandawit.

Pita da Yesu dakon mibɨlɨ yaŋ teŋteŋagɨt

(Mk 8.27‑30 ae Lk 9.1821)

13 Yesu Sisaria Pilipai kokup pap aŋkapmat aŋek paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn da Amɨn Dakon Monji do namɨn amɨn kɨnda yaŋ yoŋ?”

14  f Yaŋban iyɨwit, “Dɨwarɨ da Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn yaŋ yoŋ, ae dɨwarɨ da Elaija yaŋ yoŋ, ae dɨwarɨ da kombɨ amɨn Jeremaia, bo kombɨ amɨn ŋwakŋwarɨ kɨnda yaŋ yoŋ.”

15 Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ae dɨsi nak do namɨn yaŋ yoŋ?”

16  g Yaŋ yoyɨŋban Saimon Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Gak Kristo, Piŋkop egɨp egɨpmɨ toŋ uŋun dakon Monji egɨsal.”

17  h Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Saimon, Jon dakon monji, gak kɨsɨk kɨsɨk tagɨ abi. Gen yal uŋun mɨktɨm amɨn kɨnda da dɨma golɨgɨt. Kwen Kokup Dat da iyɨ golɨgɨt. 18  i Nak yaŋ gayɨsat, mango uŋun Pita. Aŋakwan tɨp uŋun da kwenon paŋmuwukbi kabɨno paŋ- muwuk yopbo Tɨpdom dakon tapmɨm da arɨpmɨ dɨma pabɨŋ yopmaŋakwan toktogɨsi taŋ aŋ aŋ kɨkdɨsak. 19  j Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun dakon yoma wɨtdal gabeŋ. Gen mɨktɨmon yaŋ aŋteban abi, Kwen Kokupmon Piŋkop da yaŋ gɨn yaŋ aŋteban asak. Ae gen mɨktɨmon yaŋ wɨtdalbi, Kwen Kokup-mon Piŋkop da yaŋ gɨn yaŋ wɨtdaljak.”

20 Yaŋ yaŋek Yesu da paŋdetni dɨma yoni do kɨrɨŋɨk yomɨŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Nak Kristo egɨsat uŋun amɨn kɨnda dɨmasi iyɨni.”

Yesu kɨmot bɨsapni kwaŋ taŋakwan paŋdetni da iyɨ dakon aŋpak ani do yoyɨŋ dekgɨt

(Kɨlapmɨ 16.21–20.34)

Kɨmagek pɨdosak uŋun dakon but pɨso yagɨt

(Mk 8.319.1 ae Lk 9.22‑27)

21 Uŋun bɨsapmon Yesu da wasaŋek yo noman taŋ ɨmdaŋ uŋun do paŋdetni yoyɨŋek yaŋ yagɨt, “Nak Jerusalem kokup papmon kɨŋek kɨla amɨn, ae mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ, ae gen teban yoyɨŋdet amɨn uŋun da yo yokwisi aŋ namɨŋek nɨkba kɨmotdɨsat. Aŋek gɨldat kapbɨ aŋakwan Piŋkop da aban pɨdokdɨsat.”

22 Yaŋban Pita da uŋun gen nandaŋek Yesu ɨleŋɨkon aŋkɨ tebai yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ! Uŋun yo morap dɨmasi altaŋ gamni!”

23 Yaŋban Yesu da Pita yaŋ iyɨgɨt, “Sunduk gak nepmaŋ det! Kosit sopsop dɨma aŋnam. Gak Piŋkop dakon nandak nandak naŋ dɨma yoldal, gak amɨn dakon nandak nandak naŋ yoldal.”

24  k Yaŋ yaŋek Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda nak nol do nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn iyɨ dakon galaktok morapni kɨsi yopmaŋ mudaŋek tɨlak kɨndapni guramɨgek nak noljak. 25  l Amɨn kɨnda iyɨ dakon yɨyɨtni tagɨsi tosak do nandaŋek pi madep asak kaŋ, egɨp egɨpni pasɨl ɨmjak. Mani amɨn kɨnda nak do nandaŋek egɨp egɨpni do nandaban yo madep dɨma asak kaŋ, uŋun amɨn egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdosak. 26  m Amɨn kɨnda da mɨktɨm dakon yo morap paŋ egakwan egɨp egɨpni pasɨljak kaŋ, uŋun yo morap da niaŋ aŋek aŋpulugoni? Bo egɨp egɨpni aeni abɨdok do tomni ninaŋ yumjak? 27  n Amɨn Dakon Monji uŋun Datni dakon tɨlɨmni gat ae aŋelo kabɨni gat apdɨsak. Uŋun bɨsapmon mɨŋat amɨn morapyo aŋpakni awit uŋun da arɨpmon tomni yomdɨsak. 28 Nak asisi dayɨsat, on akgaŋ kabɨkon da dɨ dɨma kɨmagek egakwa gɨn Amɨn Dakon Monji uŋun kɨla amɨn madep mani paŋek apban kokdaŋ.”

Copyright information for `YUT