a17.22Pi 1.16-18
b17.5GT 18.15; Kap 2.7; Ais 42.1; Mt 3.17; Mk 1.11; Lk 3.22
c17.10Mal 4.5
d17.12Mt 11.14
f17.19Mt 10.1
h17.22Mt 16.21
i17.24TP 30.13; 38.26

Matthew 17

Yesu dakon gɨptɨmɨ kulabɨk agɨt

(Mk 9.213 ae Lk 9.28‑36)

Gɨldat 6 kabɨ mudaŋakwa Yesu da Pita, Jems ae padɨge Jon yoyɨŋban buŋon yolba ɨleŋ dubagɨ kɨndakon pawɨgɨ iyɨ gɨn egɨpgwit. a Ɨleŋon egek kaŋakwa Yesu dakon gɨptɨm ŋwakŋwarɨsi agɨt. Aŋakwan tomno dabɨlniyo gɨldat da yaŋ teŋteŋagɨt. Ae ɨmalniyo kɨsi kwakwagɨsi ae teŋteŋɨni toŋsi agɨt. Yaŋ aban kaŋakwa Moses gat Elaija gat altaŋbal Yesu gat gen yaŋ nandatyo aba pɨndakgwit.

Yaŋ aŋakwa Pita da Yesu iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, nin ɨdon egɨp do tagɨsi nandamaŋ. Gak da tagɨ yaŋ nandabɨ kaŋ, nak da yut kabeŋ kapbɨ abeŋ. Kɨnda gak do, kɨnda Moses do ae kɨnda Elaija do abeŋ.”

b Pita da gen yaŋakwan gɨn gɨkwem teŋteŋɨni madep da pɨŋ ɨlɨmɨk yomɨŋakwan gen kɨnda uŋungwan da yaŋ noman tagɨt, “Uŋun Monjɨno, but dasi galak taŋ ɨmɨsat, ae uŋun do nandabo wagɨl tagɨsisi asak. Ji geni nandani.”

Paŋdetni gen uŋun nandaŋek mɨktɨmon maŋ pagek madepsi pasal nɨmnɨmɨkgwit. Yaŋ aba Yesu da abɨŋ gɨptɨmɨkon wɨtjɨŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji dɨma pasalek pɨdabɨt.” Yaŋ yaŋban pɨdaŋ kwen sɨŋtaŋek amɨn bamot dɨma pɨndakgwit, Yesu naŋgɨn kawit.

Ɨleŋon da tobɨl pɨŋek Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Yo uŋun pɨndaŋ uŋun dakon gen amɨn kɨnda dɨma iyɨni. Aŋakwa Amɨn Dakon Monji kɨmoron da pɨdosak uŋun bɨsapmon tagɨ yoyɨni.”

10  c Paŋdetni da Yesu yaŋ iyɨwit, “Gen teban yoyɨŋdet amɨn da gen kɨnda yaŋ yoŋ, ‘Elaija mibɨltok abɨŋakwan Kristo uŋun buŋon apjak.’ Gen uŋun nido yoŋ?”

11 Iyɨŋba Yesu da gen kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Gen uŋun bamɨ yoŋ. Elaija da abɨŋ yo morap paŋkaluk akdɨsak. 12  d Mani Elaija kɨlɨ apgut, aban amɨn da dɨma kaŋba pɨsagɨt, do galaktokni yolek yo yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ aŋ ɨmgwit. Ae Amɨn Dakon Monji uŋunyo kɨsi yo yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ yaŋ gɨn aŋɨmdaŋ.”

13  e Yaŋ yaŋban paŋdetni da Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn do yosok yaŋ nandaba pɨsagɨt.

Yesu da monjɨ kɨnda koŋni yol ɨmgut

(Mk 9.14‑29 ae Lk 9.37‑42)

14 Yesu gat paŋdetni kapbɨ gat ɨleŋon da pɨŋ mɨŋat amɨn morapmɨ muwukgwit kabɨkon kɨŋakwa amɨn kɨnda da abɨŋ Yesu da buron gawagek yaŋ iyɨgɨt, 15 “Amɨn Tagɨ, gak monjɨno do bupmɨ nandaŋ ɨbi! Uŋun bɨsap morapmɨ tebaisi nɨmnɨmɨgek jɨgɨ tepmɨyo madepsi pasak. Aŋek bɨsap morapmɨ kɨndapmon mosok bo ae pakbi kagagwan maŋ pɨgɨsak. 16 Nak paŋdet kabɨgokon aŋkɨko aŋmɨlɨp ak do aŋtɨdok ayɨŋ.”

17 Yaŋban Yesu da yaŋ yagɨt, “Ji nandaŋ gadatji mɨni amɨn, ji aŋpakji yokwisi. Nak bɨsap niaŋ da ji gat egek jɨgɨsi guramɨk dabeŋ? Monjɨ uŋun nagon aŋopgut!” 18 Yaŋ yoyɨŋban aŋopba Yesu da koŋ uŋun gen tebaisi iyɨŋban wɨŋ abɨgɨŋakwan uŋun bɨsapmon gɨn monji uŋun kɨlek tagɨt.

19  f Aŋakwan don paŋdetni iyɨ gɨn obɨŋ Yesu yaŋ iyɨwit, “Nin nido koŋ uŋun yol do aŋtɨdok amaŋ?”

20  g Yaŋba yaŋ yoyɨgɨt, “Ji dakon nandaŋ gadatji uŋun pɨsɨpmɨsi, yaŋ do aŋek aŋtɨdok ayɨŋ. Nak asisi dayɨsat, ji dakon nandaŋ gadatji uŋun monɨŋɨsisok, mastat yet yombem taŋ damɨsak kaŋ, ji kabap on iyɨŋba tuwɨl kɨ tɨmɨ kɨndakon tagɨ kɨsak. Ae pi morap kɨsi tagɨ ani.”

22  h Yesu paŋdetni gat Galili mɨktɨmon muwugek yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn Dakon Monji amɨn da uwal da kɨsiron yɨpba 23 uŋun da aŋakba kɨmotdɨsak. Aŋakwa gɨldat kapbɨ aŋakwan Piŋkop da kɨmoron naŋ aban pɨdokdɨsak.” Gen uŋun yaŋban nandaŋek bupmɨsi nandawit.

Yesu Telagɨ Yut Madep do takis yomgut

24  i Yesu gat paŋdetni gat Kapaneam kokupmon kɨŋ altaŋakwa Telagɨ Yut Madep dakon takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn da Pitakon kɨŋ yaŋ iyɨwit, “Yoyɨŋdetgo Telagɨ Yut Madep do takis yopmaŋdak bo dɨma?”

25 Yaŋba Pita da yagɨt, “O, yopmaŋdak.”

Pita da yaŋ yoyɨŋek yutnon wɨgɨ gen kɨnda dɨma yaŋakwan Yesu da kalɨp yaŋ iyɨgɨt, “Saimon gak niaŋ nandɨsal? On mɨktɨmon kɨla amɨn madep madep takis tɨmɨkgaŋ, uŋun takis namɨn da yopmaŋgaŋ? Iyɨ dakon monjini da bo amɨn ŋwakŋwarɨ da yopmaŋgaŋ?”

26 Yaŋban Pita da yagɨt, “Amɨn ŋwakŋwarɨ da yopmaŋgaŋ.”

Yaŋban iyɨgɨt, “Yaŋdo, iyɨ dakon monjini da takis dɨma yopmaŋgaŋ.
27 Mani nin takis dɨma yopneŋ kaŋ, uwal aŋnimdaŋ. Do gak pakbi ɨdapmon kɨŋ nap yɨpbɨ pɨkwan tap kɨlap mibɨltok aŋatjak uŋun da gen kagakon moneŋ kɨnda taŋban kokdɨsal. Uŋun moneŋ naŋ nit do Telagɨ Yut Madep do takis yopbi.”

Copyright information for `YUT